Банк развития Казахстана
 • kz
Әріпханов Айдар Әбдіразақұлы
Әріпханов Айдар Әбдіразақұлы

Директорлар кеңесінің төрағасы, Жалғыз акционердің өкілі

Марсия Элизабет Кристиан Фавале
Марсия Элизабет Кристиан Фавале

Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор

Сайденов Әнуар Ғалимоллаұлы
Сайденов Әнуар Ғалимоллаұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор

Сарқұлов Абай Серікұлы
Сарқұлов Абай Серікұлы

Басқарма Төрағасы

Өзбеков Ғани Нұрмаханбетұлы
Өзбеков Ғани Нұрмаханбетұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор

Мұхамеджанов Әділ Бектасұлы
Мұхамеджанов Әділ Бектасұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі – Жалғыз акционердің өкілі

Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер

Аудит жөніндегі комитет Банктің Директорлар кеңесімен Банктің қаржы-шаруашылық қызметін, Банкте ішкі бақылау және тәуекелдерді басқарудың адекватты жүйесінің болуы мен жұмыс істеуін бақылау, ішкі және сыртқы аудитты нығайтуға ықпал ету функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында құрылды.

Комитеттің құрамы:

 • Фавале М. – Комитет Төрайымы;
 • Сайденов Ә. Ғ. – Комитет мүшесі;
 • Өзбеков Ғ.Н. – Комитет мүшесі;

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитетті құру мен қызметінің негізгі мақсаты Банктің тәуекелдерін басқарудың адекватты жүйесінің болуы мен жұмыс істеуін бақылау, тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту, сондай-ақ тәуекелдерді талдау саласында оның реттеуші және қадағалау функцияларын жүзеге асыруда Директорлар кеңесіне жәрдемдесу болып табылады.

Комитеттің құрамы:

 • Өзбеков Ғ.Н. – Комитет Төрағасы;
 • Сайденов Ә.Ғ. – Комитет мүшесі;
 • Фавале М. – Комитет мүшесі;

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет кадрлық саясат және уәждеме саясатына қатысты Директорлар кеңесіне ұсынымдар жасау арқылы қоғамның дамуын басқарудың тиімділігін арттыру, Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін тағайындаулар мен сыйақылар бойынша мәселелерді қарастыру үшін құрылған Директорлар кеңесінің сабағаттық-кеңесші органы болып табылады.

Комитеттің құрамы:

 • Сайденов Ә.Ғ. – Комитет Төрағасы;
 • Фавале М. – Комитет мүшесі;
 • Өзбеков Ғ.Н. – Комитет мүшесі;

Комитет Банк қызметінің тиімділігін орташа және ұзақ мерзімді болашаққа арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, Банк қызметінің басым бағыттарын (даму), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясы) өңдеу мәселелері жөніндегі ұсынымдарды Директорлар кеңесіне дайындау мақсатында құрылды.

Комитеттің құрамы:

 • Фавале М. – Комитет Төрайымы;
 • Сайденов Ә. Ғ. – Комитет мүшесі;
 • Өзбеков Ғ.Н. – Комитет мүшесі;

Директорлар кеңесі жанындағы жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін тәуекелдерді басқару, аудит, кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер және стратегиялық жоспарлау жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін 4 комитет құрылды.

Барлық комитеттердің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін, комитеттің құрамы, құзыреті, мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын ішкі құжаттармен реттеледі.

Ішкі нормативтік құжаттар