• kz

Тұрақты даму

2019 жылғы 31 мамырда Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен (№218-219-11 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның Орнықты даму саясаты (бұдан әрі – Саясат) бекітілді.

Орнықты даму саясатын тиімді енгізу үшін банкте мүдделі тараптармен өзара іс-қимылға тиісті көңіл бөлінеді. Мүдделі тараптардың тізбесін, олардың «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға ықпал ету дәрежесін айқындау мақсатында саясат шеңберінде стейкхолдерлер картасы әзірленді. Стейкхолдерлер картасы банктің және оның еншілес ұйымдарының айналасы туралы ақпаратты жүйелендіруге және визуализациялауға, стейкхолдерлердің әрқайсысымен жұмыс істеудің барабар стратегиясына арналған.


ESG тәсіліне сәйкес Банктің тұрақты даму қағидаттарын сақтауы


Экологиялық аспектілер

Әлеуметтік аспектілер

Басқару аспектілері және әлеуметтік-экономикалық әсер

Жобалардың экологиялық әсерін бағалау

Персоналды басқару саласындағы саясат (кадрларды іріктеу, Кәсіптік оқыту және дамыту, еңбекақы төлеу жүйесі және персоналды бағалау)

Корпоративтік басқару жүйесі (Банктің Директорлар кеңесі мен басқармасының тиімділігін арттыру, тәуекелдерді басқару жүйесін, ішкі бақылау және комплаенс жүйесін жақсарту, ішкі және сыртқы аудит, корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу, бизнес-процестерді жетілдіру, ақпаратты тиісінше ашу)

Жаңартылатын энергия көздерін құру жөніндегі жобаларды қаржыландыру

 

Омбудсмен

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Paper-free тәсілін енгізу

Әлеуметтік саясат

Ақпараттық қауіпсіздік

 

Корпоративтік мәдениет

Әлеуметтік-экономикалық әсер

 

Қызметкерлердің денсаулығын қорғау және еңбек қауіпсіздігі

 

 

Демеушілік және қайырымдылық

 

Жауапты инвестициялау

Даму Банкі өз қызметінде қоршаған ортаға ұқыпты және ұтымды қатынас қағидаттарын ұстануға ұмтылады. Инвестициялық жобаларды қаржыландыра отырып, Даму Банкі оларды іске асыру аумақтарындағы экологиялық ахуалға әсерін бағалайды.

Даму Банкі қабылдайтын Инвестициялық шешімдердің өлшемдері өз мәні бойынша тек қана экономикалық болып табылмайды, олар сондай-ақ әлеуметтік және экологиялық көрсеткіштерді назарға алады. Даму Банкі инвестициялық жобаларды қараған және оларға сараптама жүргізген кезде олардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы стандарттарға сәйкестігі міндетті түрде ескеріледі.

Қаржы институты ретінде Даму Банкі басымдықтар арасында экологиялық таза өндірістер мен Ресурс үнемдейтін жобаларға несие беруге назар аударады.

J.P. Morgan development finance qualification development bank of Kazakhstan

PAPER-FREE тәсілін енгізу

2019 жылы Даму Банкіндегі негізгі бизнес - процестерді оңтайландыру бойынша ауқымды жұмыс жүргізілді. Банк толығымен электронды құжат айналымына көшті. Осының арқасында қағаз тасығыштардағы құжаттарды пайдалануды болдырмау үшін желтоқсан айында «Бәйтерек» холдингімен толық интеграцияны жүргізуге мүмкіндік туды. Қағазсыз операцияларға көшу аясында Электронды мұрағат енгізіліп, кадрлық іс жүргізу автоматтандырылды.

Инфрақұрылымды және аппараттық қамтамасыз етуді жаңғыртудың арқасында Банктің уәкілетті органдарының жұмысы онлайн режимге көшірілді, дауыс беруді өткізу және шешімдерді қалыптастыру енді электрондық түрде жүзеге асырылады және электрондық-цифрлық қолтаңбамен расталады.

Даму Банкі үшін бұл-рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, қағаз құжат айналымын қысқарту арқылы орман кесуді азайтуға ықпал ететін және орнықты даму қағидаттарына бейілділікті білдіретін саналы қадам.

Персоналды басқару саласындағы саясат

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Персоналды басқару саясаты персоналды басқарудың тиімді моделін құруға бағытталған. Банк қойылған стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін персоналды жоғары сапалы деңгейде қабылдауға, оқытуға және дамытуға ұмтылады.

2019 жылы Банк таланттарды басқару жүйесін тиімді енгізу мақсатында HR бизнес-серіктестік моделіне көшті. HR бизнес серіктесі менеджерлерге әртүрлі кадрлық мәселелерді шешуге және қызметкерлерге өз әлеуетін барынша тиімді іске асыруға мүмкіндік беретін ұйымдастырушылық шешімдерді жасауға көмектеседі.

Персоналды басқару саясатын одан әрі іске асыру және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу мақсатында Банк персоналды сапалы жалдау, оқыту, дамыту бойынша жұмысты жалғастыруда.

Қызметкерлердің денсаулығын қорғау және еңбек қауіпсіздігі

Банк өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген негізгі әлеуметтік кепілдіктермен және өтемақылармен қамтамасыз етеді, сондай-ақ қосымша әлеуметтік бағдарламалар мен жеңілдіктерді дәйекті түрде жүзеге асырады және дамытады.

Осылайша, банк қызметкерлерді әлеуметтік қолдау бағдарламасы шеңберінде жыл сайынғы негізде қызметкерлерді медициналық қамтамасыз етуді және міндетті сақтандыруды жүзеге асырады.

Ерікті медициналық сақтандыру шеңберінде негізгі бағдарламаларға қосымша аурулардың алдын алу бойынша бірқатар бағдарламалар ұсынылады. Қызметкерлерге ыңғайлы болу үшін мерзімді негізде Банкке қызметкерлерді тексеру үшін көшпелі дәрігер-терапевт тәжірибесі қарастырылған.

Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, сондай-ақ өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауру қаупін азайту Банк Басқармасының 2018 жылғы 31 мамырдағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік саласындағы саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

Демеушілік және қайырымдылық

Даму Банкінің беделін нығайтуға және оң имиджді қалыптастыруға ықпал ететін түрлі іс-шаралар мен әлеуметтік жобаларға демеушілік көрсетеді. Сырттан демеушілік және қайырымдылық көмек Басқарманың 2018 жылғы 3 мамырдағы шешімімен бекітілген Банктің қайырымдылық және демеушілік саласындағы саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

Сондай-ақ, Даму Банкі қызметкерлерінің бастамасымен науқастар мен мұқтаж балаларға үнемі жеке көмек көрсетіледі, киім-кешек пен аяқ киім, балалар үйінің тәрбиеленушілері мен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернаттарға ойыншықтар беріледі.