Банк развития Казахстана
  • kz

ҚДБ еурооблигациялары және банктің рейтингтері

Шығару күні Өтеу күні ISIN коды Бондтың
сипаттамасы
Валюта Мәселе
сомасы
Айналымдағы
сома
Купон,% Пікірлер
10.10.2002 10.10.2007 REG S:
XS0155792186
1 транш
еурооблигациялар
USD 100 000 000 - 7,125 Өтелген
12.11.2003 12.11.2013 REG S:
XS0179958805
2 транш
еурооблигациялар
USD 100 000 000 -
7,375 Өтелген
03.06.2005 03.06.2020 REG S:
XS0220743776
3 транш
еурооблигациялар
USD 100 000 000 100 000 000 6,500 Өтелген
23.03.2006 23.03.2026 REG S:
XS0248160102
4 транш
еурооблигациялар
USD 150 000 000 97 416 000 6,000  
20.12.2010 20.12.2015 REG S:
XS0570541317
144А:
US25159XAA19
5 транш
еурооблигациялар
USD 777 000 000 - 5,500 Өтелген
10.12.2012 10.12.2022 REG S:
XS0860582435
144А:
US25159XAB91
6 транш
еурооблигациялар
USD 1 425 000 000 1 264 004 000 4,125  
03.08.2012 03.08.2017 MYBVI1202859 Сукук «аль-Мурабаха»
Ислам облигациялары
MYR 240 000 000 - 5,500 Өтелген
14.12.2017 14.12.2020 REG S:
XS1734574137
7 транш
еурооблигациялар
KZT 100 000 000 
000
100 000 000 000 9,5 Өтелген
04.05.2018 04.05.23 XS1814831563 8 транш
еурооблигациялар
KZT 100 000 000
000
100 000 000 000 8.95  
12.02.2020
12.02.2025
 XS2106835262 9 транш
еурооблигациялар
KZT 62 500 000 000
62 500 000 000
10,75%
 
06.05.2021
06.05.2026
XS2337670421
  10 транш
еурооблигациялар
 KZT 100 000 000
000
100 000 000
000
10,95%  
06.05.2021
06.05.2031
XS2337670694
 11 транш
еурооблигациялар
 USD 500 000 000
000
500 000 000
000
2,95%
 
Даму Банкінің Moody’s агенттігі берген несие рейтингісі Қазақстан Республикасының егеменді рейтингісіне сәйкес келеді, ал Standard&Poor’s және Fitch Ratings агенттіктері берген рейтингтері егеменді рейтингтен 1 тармақ төмен. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ рейтингтері Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сыңайлы компаниялар арасындағы және банк саласындағы ең жоғары рейтингтердің бірі болып табылады.

S&P Fitch Moody's
Қазақстан Республикасы BBB-/ тұрақты BBB/ тұрақты Baa2/ тұрақты
Қазақстанның Даму Банкі BBB-/ тұрақты BBB/ тұрақты Baa2/ тұрақты

Информация для выпуска еврооблигаций

Moody's
Fitch Ratings
Standard & Poor's