• kz
Шығару күні Өтеу күні ISIN коды Бондтың
сипаттамасы
Валюта Мәселе
сомасы
Айналымдағы
сома
Купон,% Пікірлер
10.10.2002 10.10.2007 REG S:
XS0155792186
1 - транш
еурооблигациялары
USD 100 000 000 - 7,125 Өтелген
12.11.2003 12.11.2013 REG S:
XS0179958805
2 - транш
еурооблигациялары
USD 100 000 000 -
7,375 Өтелген
03.06.2005 03.06.2020 REG S:
XS0220743776
3 - транш
еурооблигациялары
USD 100 000 000 100 000 000 6,500 Өтелген
23.03.2006 23.03.2026 REG S:
XS0248160102
4 - транш
еурооблигациялары
USD 150 000 000 97 416 000 6,000  
20.12.2010 20.12.2015 REG S:
XS0570541317
144А:
US25159XAA19
5 - транш
еурооблигациялары
USD 777 000 000 - 5,500 Өтелген
10.12.2012 10.12.2022 REG S:
XS0860582435
144А:
US25159XAB91
6 - транш
еурооблигациялары
USD 1 425 000 000 564 004 000 4,125   Өтелген
03.08.2012 03.08.2017 MYBVI1202859 Сукук «аль-Мурабаха»
Ислам облигациялары
MYR 240 000 000 - 5,500 Өтелген
14.12.2017 14.12.2020 REG S:
XS1734574137
7 - транш
еурооблигациялары
KZT 100 000 000 
000
100 000 000 000 9,5 Өтелген
04.05.2018 04.05.23 XS1814831563 8 - транш
еурооблигациялары
KZT 100 000 000
000
100 000 000 000 8.95 Өтелген
12.02.2020
12.02.2025
 XS2106835262 9 - транш
еурооблигациялары
KZT 62 500 000 000
62 500 000 000
10,75%
 
06.05.2021
06.05.2026
XS2337670421
  10 - транш
еурооблигациялары
 KZT 100 000 000
000
100 000 000
000
10,95%  
06.05.2021
06.05.2031
XS2337670694
 11 - транш
еурооблигациялары
 USD 500 000 000
254 523 000
2,95%
 
12.05.2022
12.05.2025
REG S: XS2472852610 144A: US48129VAA44
 12 - транш
еурооблигациялары
 USD 500 000 000
 
5,75%
 
15.04.2024 15.04.2027 REG S: XS2800066297 144a: US48129VAB27 13-транш еурооблигациялары USD 500 000 000 500 000 000 5,50  
15.04.2024 15.04.2027 REG S: XS2800066370 144a: US48129VAC00 14-транштың тұрақты еурооблигациялары KZT 100 000 000 000 100 000 000 000 13,0  
Moody 's, Standard&Poor' s және Fitch Ratings ұсынған «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның кредиттік рейтингтері Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингіне сәйкес келеді және ҚР квазисувериялық және банктік секторлары компанияларының арасында ең жоғары рейтингтердің бірі болып табылады.

S&P Fitch Moody's
Қазақстан Республикасы BBB-/ тұрақты BBB/ тұрақты Baa2/ оң
Қазақстанның Даму Банкі BBB-/ тұрақты BBB/ тұрақты Baa2/ оң

Еурооблигациялар шығаруға арналған ақпарат

Moody's
Fitch Ratings
Standard & Poor's