• kz

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос лауазымдарға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Банк мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдайды және қолайлы жұмыс істеу үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге кепілдік береді.

Бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу және қарау процесі ашық болып табылады. Іріктеудің негізгі критерийі әрқашан қатысуға шектеусіз біліктілік талаптары болып табылады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос орын талаптарына сәйкес келсе, біз міндетті түрде сізбен хабарласамыз.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жұмыс тәжірибесі:

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейін және т.б.):

Жоғары техникалық немесе математикалық білім;

Халықаралық сертификаттардың (CISA, CISSP, CISM, ISO 27001 және т.б.) болуы құпталады.

Міндеттері:

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару бөлігінде нормативтік және әдіснамалық құжаттаманы әзірлеу және жетілдіру;

- АТ және АҚ қауіптері, осалдықтары мен бақылауларының тізбесін әзірлеу және өзекті күйде ұстау;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіру;

- АТ және АҚ тәуекелдерін бағалауға қатысу және ұйымдастыру;

- АТ және АҚ тәуекелдерін өңдеу және тәуекелдер деңгейін бақылау әдістерін таңдауға қатысу;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімшелерге әдіснамалық қолдау көрсету;

- Банктің құрылымдық бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимылды регламенттейтін ішкі нормативтік актілерді бақылау рәсімдерінің болуы тұрғысынан сараптау;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару жүйесінің жалпы жай-күйіне талдау жүргізу;

- басқарушылық есептілікті қалыптастыру процесін үйлестіру.

- АТ және АҚ тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуын қадағалау;

- тәуекелдер деңгейіне мониторингті жүзеге асыру;

Дағдылары:

1) Өз бетінше шешім қабылдау, олардың салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілікті қабылдау дағдылары, проблемалық жағдайларды шешудің оңтайлы нұсқаларын табу үшін қажетті қабілеттер, сыни ойлау дағдылары;

2) Бірінші кезектегі міндеттерді айқындау, жұмысты жоспарлау, стратегиялық ойлау қабілеті;

3) Ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау, себеп-салдарлық байланыстар мен салдарларды анықтау дағдылары;

4)  Тәуекел-менеджмент бөлігінде әдіснамалық құжаттарды әзірлеу дағдылары;

5) Банктің ішкі актілерінің және өзге де құжаттарының жобаларын дайындау дағдылары;

6) ДК, MS Office (Excel, Access, Power Point) тәжірибелі пайдаланушысы;

7) Талдамалық материалдарды дайындау дағдылары;

8) Іскерлік хат алмасу дағдылары;

9) Коммуникация дағдылары;

10) Аналитикалық ойлау;

11) Тиімді өзара іс-қимыл;

12) Бастамашылдық.

Талаптар:

1. Қаржы, экономика немесе тиісті саладағы жоғары білім.

2. Тәуекелдерді басқару саласында 3 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі, мүмкіндігінше банк секторында.

3. Нарықтық және несиелік тәуекелдер туралы терең білім.

4. Тәуекелдерді басқару стратегияларын әзірлеу және енгізу тәжірибесі.

5. Мәліметтерді талдау және есеп беру дағдылары.

6. Қаржылық тәуекелдерді реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді білу.

7. CFA, FRM, PRM сертификаттарына артықшылық беріледі.

Міндеттері:

1.  Қазынашылық портфельді басқару, соның ішінде сауда-саттықтар мен мәмілелер бойынша қорытындылар беру.

2. Активтер мен пассивтерді басқару, тәуекел аппетиті бойынша ұсыныстарды әзірлеу және лимиттерді анықтау.

3.  Қаржылық тұрақтылықты басқару, қаржылық тұрақтылық параметрлері бойынша ұсыныстар әзірлеу.

4. Басқарманың қызметін ұйымдастыру, оның ішінде есеп беру және тәуекелдерді бағалау.

5. Екінші деңгейлі банктерді талдау және олар бойынша лимиттерді есептеу және белгілеу.

Бос орын сипаттамасы:
Лауазымдық міндеттері:
1) Әлеуетті қарыз алушымен консультациялар және банктік сараптамаға құжаттар пакетін дайындауға жәрдемдесу;
2) Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде жобаны қарау/жобаны қайта құрылымдау процесін іске қосу, құрылымдық бөлімшелер арасындағы жоба жұмысын өзара әрекеттесу және үйлестіруге қатысу, құрылымдық бөлімшелермен жұмыс кездесулерін ұйымдастыруға қатысу, жобаны құрылымдауға қатысу (несиелік талдауды қоспағанда), Банктің уәкілетті органдарының қарауына мәселені қою үшін материалдарды дайындау, аға банкир болмаған кезде мәселені Банктің уәкілетті органдарының қарауына енгізу;
3) Өтініш берушімен/қарыз алушымен/кепілгермен/кепіл берушімен/сақтандыру және аудиторлық компаниялармен/сыртқы тәуелсіз консультанттармен/басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу, сондай-ақ жобаның жоспарлы кешенді мониторингін ұйымдастыру;
4) Банктің Даму жоспары шеңберінде несиелік қаражатты игеру жоспарын уақтылы орындау мақсатында жобаны қаржыландыру процесін қамтамасыз етуге қатысу;
5) Банк басшылығына ақпаратты, тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды дайындау, Дирекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және басқа да ұйымдардың сауалдарына жауаптар беру;
6) Несиелік процестің нысандары мен әдістерін, жаңа кредиттік құралдарды/инвестициялық несиелеу бағдарламаларын, сондай-ақ қарастыру, қаржыландыру және іске асыру мониторингі кезеңіндегі жобалық ұсыныстарды жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге және ұсынуға қатысу.

Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі: Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл.
Ұйымның профиліне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (холдингтің компаниялар тобында және/немесе екінші деңгейлі банктерде және/немесе даму институттарында) кемінде 2 жыл.
Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.): Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім. Лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі болған жағдайда техникалық білімге рұқсат етіледі.
Лицензияларға, сертификаттарға және т.б. қойылатын талаптар: Экономика және қаржы және/немесе MBA саласындағы магистр дәрежесі.

Қызметтерді көрсету мерзімі: 31.12.2023 ж. дейін

Біліктілік:

Экономикалық қызмет түріндегі ұйымның тиісті бейіні бойынша (холдингтің компаниялар тобында және/немесе мемлекеттік органдарда болғаны артықшылық).

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

- MS Office программаларымен жұмыс жасау (Excel, Word, Power Point, Outlook), Lotus EDI, BPM SED;

- ұйымдастыру жабдықтарын пайдалану дағдыларының болуы;

- аналитикалық материалдарды, презентацияларды және іскерлік коммуникацияларды дайындау;

- іс жүргізу және мұрағат ісін ұйымдастыру;

- мемлекеттік тілді білу;

- қарым-қатынас жүргізу дағдылары;

- өзін-өзі ұйымдастыру дағдылары.

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

1) Банктің жалпы мұрағатының жұмысын жүргізеді: Істер номенклатурасын құру, құжаттарды мұрағатқа қабылдау, қабылданған құжаттарды сканерлеу және электрондық мұрағат деректер базасына орналастыру; Банк істерінің жиынтық номенклатурасын және мұрағаттық төлқұжатын жасау, құжаттарды қабылдау кестесін жасау; құжаттардың құндылығын сараптау және құжаттарды Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағатына тұрақты сақтауға тапсыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыру, мұрағаттық папкаларды түптеу жұмыстарын ұйымдастыру. Банк құжаттары мен істерін ғылыми-техникалық өңдеу бойынша сатып алу процесін жүргізу;

2) Несиелік қызметпен байланысты емес келісімдерді/келісімшарттарды қабылдау, тіркеу, сақтау, есепке алу және беру, жедел мұрағатқа дейінгі сақтау қоймасында іс жүргізушімен аяқталған мұрағаттық папкаларды/істерді (келісімдерді/келісім шарттарды /құжаттарды) қалыптастыру,  одан әрі Банк Мұрағатына өткізу жұмыстарын жүргізеді;

3) Мерзімді басылымдарға жазылуды ұйымдастыру. Мерзімді басылымдарға жазылу бойынша сатып алу процесін жүргізу;

4) Банктің мерзімді басылымдарының бюджетін құру;

5) Құзыретіне жататын мәселелер бойынша ішкі актілердің жобаларын мақұлдау, басқармаға қажетті басшылықтың басқа да тапсырмаларын орындайды;

6) «Шығыс» бөлімі негізгі қызметкерінің уақытша болмаған жағдайында: Банктің шығыс корреспонденциясын, әкімшілік құжаттарын тіркеу және жіберу, құрылымдық бөлімшелерді ауыстыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

7) «Кіріс» бөлімінің негізгі қызметкерінің уақытша болмаған жағдайында: кіріс хат-хабарларды тіркеу, оның ішінде info@kdb/kz корпоративтік мекенжайына жіберілген электрондық хаттарды бақылауға алу, мiндеттердi бөлуге сәйкес Банк басшыларының қарауына уақтылы ұсынады, жұмыс орындалу мерзімдерін бақылау және қадағалау, Ішкі заңнама анықтамалық деректер базасын жүргізу, «Қызметтік пайдалану үшін» деген белгісі бар кіріс және шығыс хат-хабарларды тіркеу.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу қажет.

Талаптар:

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда – кемінде 5 жыл.

Орындаушылар тобының басшылығы бойынша – кемінде 2 жыл.


Лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті білім:

1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде бюджеттік жоспарлау, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелерін білу;

2) Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу;

3) қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп, банк қызметі саласындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарын білу;

4) Техникалық есептілікті әзірлеуді қоса алғанда, есептілікті автоматтандырудағы тәжірибе жоспарлау мен бюджеттеуді автоматтандыру саласындағы білім, корпоративтік мәдениет және т. б.;

5) ағылшын тілін білу (артықшылық).


Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1) бюджеттеу саласындағы бірнеше функциялар мен процестерді жоспарлау және интеграциялау дағдылары;

2) ақпараттық банк жүйелерімен жұмыс істеу дағдылары (Colvir, 1-С және т. б.);

3) ауызша және жазбаша өзара іс-қимылдың дамыған дағдылары;

4) MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы);

5)бюджеттеу және басқарушылық есептілік бойынша архитектураны сенімді пайдалану және қалыптастыру дағдылары;

6) бюджеттеу (активтер мен пассивтерді, кірістер мен шығыстарды жоспарлау), басқарушылық есептілікті қалыптастыру, даму жоспары мен бюджетті, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын қалыптастыру, банк, қаржы қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу саласындағы дағдылар.


Осы лауазымдағы негізгі функционалдық міндеттері:

1) Банктің жоспарланған қаржылық көрсеткіштеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында Банк бюджетінің көрсеткіштерін қалыптастыру және түзету;

2) Банк бюджетінің атқарылу көрсеткіштерін бақылау және талдау жолымен уақтылы ден қою және күрделі салымдар мен бюджеттің шығыс баптарынан асып кету тәуекелін қысқарту мақсатында Банк бюджетінің атқарылуы жөніндегі есептілікті қалыптастыру және талдау;

3) банк операцияларын жүргізудің экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында тарифтік саясатты жүргізу;

4) бюджеттің кейбір әкімшілік шығыстарын нормалау туралы акционердің талаптарын сақтау мақсатында жалпы әкімшілік шығыстар бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау;

5) жұмыс процесін оңтайландыру мақсатында жоспарлау процесін, жоспарлау жөніндегі Банктің ішкі есептілігін, жоспарлы талдауды автоматтандыру жөнінде ұсыныстар дайындау;

6) Банктің құрылымдық бөлімшесінің басшысы ретінде тәлімгерлік қолдауды жүзеге асырады, өз қарамағындағылар үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін тұжырымдайды және бақылауды жүзеге асырады, тағайындауларды келіседі, басқарылатын командада нәтижелі жұмыс климатын құруды және біліктілікті арттыру, кадрлық әлеуетті тиімді пайдалану және құзыреттерді арттыру жөніндегі жұмысты қамтамасыз етеді, уәждемені тұрақты арттыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру және қолдау мақсатында және өз қызметкерлерінің еңбек өнімділігі;

7) орта мерзімді жоспарлауды іске асыру жүйесі мен процестерін ұйымдастыруға жауап береді, банк қызметінің тиімділігін арттыру және Банктің даму стратегиясын іске асыру мақсатында жоспарланған кезеңге Банктің даму жоспарын (даму жоспарын түзетуді қоса алғанда) дайындауды қамтамасыз етеді;

8) ауытқуларды анықтау және Банктің даму жоспарының орындалмауына жол бермеу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мақсатында банктің даму жоспарының орындалуына мониторингті қамтамасыз етеді.

Міндеттері:

1. Нарықтық және нарықтық емес факторлардың әсер ету позициясынан кәсіпорын жоспарлаған жоспарлы көрсеткіштердің орындылығын бағалау:

- өндірісті шикізатпен қамтамасыз ету;

- дайын өнімді өткізу және/немесе қызметтерді көрсету;

2. Макроэкономикалық, салалық және/немесе жағдайлық есептер дайындау:

- тауар нарықтарын және инфрақұрылымды дамыту мәселелерін зерттеу;

- кәсіпорындардың Қазақстан Республикасы мен аймақтардың экономикасына қосқан үлесін талдау;

3. Мемлекеттік және өңірлік даму бағдарламаларын әзірлеуде ұсыныстарды қалыптастыру;

4. ІТ шешімдерді пайдалана отырып, үлкен статистикалық мәліметтер қорын қалыптастыру және талдау;

5. Презентация материалдары мен тақырыптық есептерді дайындау;

6. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, салалардағы, жекелеген кәсіпорындардағы даму институттарының әсері мен тиімділігін бағалау бойынша ғылыми жобаларды дайындау;

7. Тәуелсіз салалық сарапшылармен және ұйымдармен өзара әрекеттесу.


Талаптар:

 • Жоғары экономикалық білім, мүмкіндігінше шетелдік (экономика, қаржы, математика, жобаны қаржыландыру), магистр, PhD дәрежесі артықшылық етеді;

 • Жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес: - өндірістік, сауда компаниясында маркетолог-аналитик мамандығында; - санаттарды басқару жүйесінде; - аналитикалық ақпаратты дайындау және компания өнімдерінің нарықтық тауашасын кеңейтуге бағытталған бастамаларды жүзеге асыруда; - тауар нарықтары бойынша аналитикалық және зерттеу жұмыстарын дайындау;
 • Тауар нарықтарының даму болашағын ашатын аяқталған ғылыми еңбектердің болуы;
 • Ағылшын тілін білу upper intermediate деңгейінен төмен емес;

 • Excel, STATA, Power Point бағдарламаларымен және әртүрлі ақпараттық ресурстармен/жүйелермен үздік жұмыс істеу қабілеті;
 • Эконометриялық модельдеу, талдаудың статистикалық әдістерін білу 


Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекен-жайына жіберу керек.

Атқаратын міндеттері:

- Кредиттік тәуекелдер бойынша тәуекел-менеджері ретінде ірі инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды сараптау;

- Кредиттік тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау және ішкі кредиттік рейтинг есебін валидациялау, Банктің ішкі актілеріне сәйкес корпоративтік контрагенттерді топтастыру белгілерін тексеру;

- Бекітілген кредиттік портфель шеңберінде кредиттік тәуекелдер бойынша есептерді және Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылыққа, уәкілетті органдарға және Банктің жалғыз акционеріне Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да есептерді уақтылы және тұрақты дайындауға қатысу, кредиттік тәуекелдер бойынша деректер базасын жүргізу;

- Ықтимал гипотетикалық факторларды ескере отырып, Қарыз алушының/кредиттік құралдың тәуекел-профиліне әсер ету мәніне (кезеңдер, провизиялар, рейтингтер) бекітілген кредиттік портфельдің стресс-тестілерін өткізу;

- Бекітілген кредиттік портфель бойынша ұсынымдар әзірлеу және келісу (мониторингтердің, ұсынылған жеке индикаторлардың, Банктің провизияларына теріс әсер етуі мүмкін сценарийлердің жоспары-кестесін, провизиялардың өсуіне жол бермеу және/немесе кредиттік мәміленің тәуекел-бейінін нашарлату жөніндегі іс-шаралар жоспарын);

- Бекітілген кредиттік портфель бойынша провизиялар деңгейін, дефолт ықтималдығын (PD), Loss given default, дисконтталған ақша ағындарының шамасын және провизиялардың болжамды деңгейін дұрыс есептеуді қамтамасыз ету;

- Банктің уәкілетті органдарының шешімдеріне, Банктің ішкі актілеріне, Банктің Басқарма Төрағасының, жетекшілік ететін Басқарушы директордың, Департамент директорының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды орындау.

Қойылатын талаптар:

- Жоғары экономикалық/қаржылық білімі болуы;

- Кредиттік тәуекелдерді басқару, провизияларды қалыптастыру және/немесе инвестициялық жобаларды талдау және/немесе кәсіпорындарды қаржылық талдау және/немесе бизнес/компания құнын бағалау саласындағы жұмыс тәжірибесі  болуы- кемінде 3 (үш) жыл;

- «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білуі;

- Ағылшын тілін Intermediate деңгейінен төмен емес деңгейде білуі;

- Өз бетінше шешім қабылдау, олардың салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілікті қабылдау дағдылары, проблемалық жағдайларды шешудің оңтайлы нұсқаларын табу үшін қажетті қабілеттер, сыни ойлау дағдылары болуы;

- Инвестициялық жобалар, айналымды қаржыландыру бойынша жобалық, инвестициялық, қаржылық және кредиттік талдау және тәуекелдерді бағалау дағдылары мен білімі болуы;

-Ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау, мәмілелерді құрылымдау кезінде себеп-салдарлық байланыстар мен салдарларды анықтау дағдылары болуы;

- Заңды тұлғаларға кредит беру және тәуекелдерді басқару саласындағы дағдылары болуы (әртүрлі кредиттік құралдар арқылы инвестициялық жобалар шеңберінде мәмілелерді сәйкестендіру, талдау, бағалау, мониторингтеу, құрылымдау және ресімдеу);

- Тәуекел-менеджмент бөлігінде әдіснамалық құжаттарды, сондай-ақ Банктің ішкі актілері мен өзге де құжаттарының жобаларын әзірлеу дағдылары болуы;

- Компьютердің, MS Office (Excel, Access, Power Point) тәжірибелі пайдаланушысы болуы керек.

Атқаратын міндеттері:

Банктің несие портфелінің (провизиялар, лимиттеу) сапасын талдау және бағалау);

Банктің несие портфелінің сапасы бойынша басқарушылық есептілікті қалыптастыру;

Несие портфелі бойынша, оның ішінде провизиялар бойынша сапалық және сандық көрсеткіштерді (көлемі, құрылымы, шоғырлануы, динамикасы, өзгеруі және өсу қарқыны) бағалау, өлшеу және талдау;

Банктің несие портфелі бойынша ақпараттық-талдамалық деректер базасын қалыптастыру;

Банктің несие портфелі бойынша резервтерді (провизияларды) есептеу бойынша нормативтік-әдістемелік базаны әзірлеу және жетілдіру;

ХҚЕС және реттеуші стандарттар бойынша резервтерді есептеу;

Провизияларды есептеу процесін оңтайландыру және автоматтандыру;

Кредиттік тәуекелдерді бағалауды тұрақты негізде жүргізу;

Сыртқы ұйымдар (реттеуші органдар және аудиторлық агенттіктер) үшін деректерді дайындау.

Қойылатын талаптар:

Жоғары экономикалық, қаржылық немесе математикалық білімі болуы керек;

Банктердегі несие портфелінің сапасын басқару саласындағы жұмыс өтілі - 1 жылдан кем болмауы кеек;

Кәсіпорында және/немесе Банкте кредиттер беру процестерін, бухгалтерлік есеп негіздерін білуі керек;

Excel-де жақсы жұмыс істей білуі, PL/SQL, Oracle білуі керек, Excel-ге, Access-ке арналған VBA бағдарламалау дағдылары құпталады;

MS Office (Word, Excel, PowerPoint) туралы білуі  керек.

Біліктілік талаптары:

1) Қазақстан Республикасының банк ісі, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасын білу.

2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын білу

3) Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының негіздерін білу

4) Бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау үшін аккредиттелген ұйым берген кәсіби бухгалтер сертификатының болуы (қалаулы)

5) Кәсіби салада немесе функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі – кемінде 5 (бес) жыл

6) Жоғары экономикалық білім

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

Іскерлік жазу дағдылары

MS Office бағдарламаларын (Word, Excel), электрондық құжат айналымы жүйесін білу

Автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйені білу

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

1. Ұзақ мерзімді материалдық және материалдық емес активтер бойынша операцияларды есепке алу (сатып алу, амортизациялау, беру, есептен шығару/шығару)

2. Тауарлы-материалдық қорлар бойынша операцияларды есепке алу (сатып алу, беру, есептен шығару/шығару)

3. ӘШО келісім-шарттары бойынша әкімшілік-шаруашылық операцияларды есепке алу (келісімшартқа қол қою, есептеу, төлеу)

4. Тендерлік мәмілелер бойынша есеп айырысуларды есепке алу

5. Контрагенттермен өзара есеп айырысуларды салыстыру және салыстыру актілерін қалыптастыру

6. Демеушілік/қайырымдылық көмек операцияларын есепке алу

7. AБИС модульдерінің функционалдығын енгізу/кеңейту бойынша тапсырмаларды қою және тапсырмаларды орындау кезінде тестілеу

8. ӘШО келісімдері бойынша дебиторлық және кредиторлық берешекті бақылау

9. Клиенттердің карталарын енгізу, дербес шоттарды ашу және жабу өтінімдерін енгізу

10. Тапсырмалар шеңберінде басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру.

11. Мәселелер бойынша қажетті қосымша ақпаратты (шифрды ашу, ашу және т.б.), тиісті қорытындылар мен Банк басшылығына ұсыныстар дайындау, мемлекеттік органдардың, акционерлердің, Банктің клиенттері мен қарыз алушыларының және басқа ұйымдардың өз бөлімінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сауалдарына жауаптар беру.

12. Белгіленген аумақта тәулік ішінде жасалған операциялар бойынша бастапқы құжаттарды іріктеуді және қалыптастыруды және олардың түпнұсқаларының Банк мұрағатына тапсырылғанға дейін сақталуын және/немесе Банк үшін күннің құжаттарын қалыптастыруға жауапты тұлғаға жедел сақталуын қамтамасыз ету.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, нәтижеге бағытталу, инновациялылық, проактивтілік, лидерлік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу керек.

Білімге қойылатын талаптар:

Жоғары экономикалық және/немесе қаржылық және/немесе математикалық және/немесе инженерлік білім

Үміткерлер үшін артықшылықты біліктілік:

Жеке тұлғалар үшін CFA немесе FRM сертификаты немесе «Дағдарысқа қарсы менеджмент» мамандығын бітіргені туралы куәлігі немесе баламасы болғаны жөн.

Қажетті кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, саласы, салалары және т.б.):

Қаржы және/немесе өндірісті басқару саласында тәжірибелік жұмыс тәжірибесі (кемінде 3 жыл)

Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрі бойынша (қаржы саласында, мекемелерде және/немесе мемлекеттік органдарда болуы құптарлық) (кемінде 3 жыл)

Еңбек міндеттерін орындау үшін қажетті білім:

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және банк-қаржы қызметі саласындағы нормативтік құқықтық актілерді және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын білу.

Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы заңды білу

Қазақстан Даму Банкі туралы Қазақстан Республикасының Заңын білу

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

Мемлекеттік және шет тілдерін білу

Компьютерлік дағдылар

Мүлік пен қорды бағалау тәжірибесі, кәсіпорынның тәуекелдерін басқару дағдылары

Лауазымдық міндеттері:

·        2022 жылға берілген соңғы қаржылық есептілікке сәйкес қарыз алушының қаржылық-экономикалық жағдайын зерделеу және талдау (аудиттелмеген);

·        Қарыз алушы компанияның ағымдағы операциялық қызметі үшін төлемдер мен шарттарды және т.б. келісу;

·        Тәуекелдер бойынша менеджерге жүктелген міндеттер мен функцияларға сәйкес қарыз алушының шығыс операциялық қызметіне қатысты ішкі құжаттамасын, яғни сатып алу ережелерін және компанияның өндірістік қаржылық жоспарын қарастыру және пысықтау;

·        Негізсіз шығындарды белгілеу және анықтау арқылы соңғы 2022 жылға қарыз алушының штаттық кестесін зерделеу және талдау;

·        Қарыз алушының шығыс операцияларына қатысты тәуекелдерді азайтуға қатысты ақпарат пен ұсыныстар дайындалды.

·        Банктің өкілеттіктеріне сәйкес қызметті бақылау және бақылау жөніндегі басқа да өкілеттіктер.

 

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу қажет.

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3–6 жыл

Толық жұмысбастылық, толық күн

Міндеттері:

1. Заңды тұлғалардың кредит қабілеттілігі мен төлем қабілеттілігіне талдау жүргізу, инвестициялық жобалар мен кредит өтінімдерін бағалау, оның ішінде қаржылық модельдеу және тиісті қорытынды жасау;
2. Жүргізілген талдау мен анықталған тәуекелдерді ескере отырып, мәмілені құрылымдау;
3. Уәкілетті органда жобаны шығару және қорғау.

Қойылатын талаптар:

1. ​ Экономика және қаржы саласындағы жоғары білімі;
2. Кәсіпорындардың қаржылық талдауына талдау жүргізу, қаржылық моделін құру және талдау, тәуекелдерді бағалау және басқару, мәмілелерді құрылымдау дағдылары;
3. Корпоративтік бизнестің талдаушысы, тәуекел менеджері, кредиттік менеджері ретінде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
4. Мықты аналитикалық дағдылар, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу, дербестік, оқу қабілеті, ақпаратты ұсынудың айқындылығы;
6. Дербес компьютерді пайдалану дағдылары (Word, Excel, Power Point, Power BI).

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Үміткерге қойылатын талаптар:

1. Жоғары кәсіптік (филологиялық, аудармашылық) білімі және ілеспе аудармашы ретінде жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес;

2. Орындау принциптері мен әдістерін білу, функционалдық міндеттемелерді ұйымдастыру, оргтехникамен, бейнеконференцияларды ұйымдастыру бағдарламаларымен жұмыс істеу қабілеттілігі;

3. Қаржы және банк терминологиясын білу және құзыреттілік;

4. Банктің Директорлар кеңесімен және оның Комитеттерімен жеке жұмыс, тапсырыстарды орындаудағы тиімділік, қызметтерді сапалы көрсету;

5. Кәсіби дауыс, анық дикция, сөйлеу ақаулары болмауы.

 

Лауазымдық міндеттері:

1. Ілеспе аудармаға арналған арнайы жабдықты пайдалана отырып, сөйлеушінің (қатысушының) сөзімен бір мезгілде аударма жасау.

2. Сөйлеудің бұрын дайындалған мәтінінен ілеспе аударма жасау немесе алдын ала аударылған мәтіннен ілеспе оқуды жүзеге асыру.

3. Аударманың аударма мәтіндерінің лексикалық, стильдік және семантикалық мазмұнына қатаң сәйкес келуін, белгіленген ғылыми-техникалық және басқа да терминдер мен анықтамалардың сақталуын қамтамасыз ете отырып, ілеспе аударманы орындау.

4. Экономиканың, ғылымның және техниканың тиісті салалары бойынша мәтіндерде кездесетін терминдерді, ұғымдарды және анықтамаларды нақтылау және бірегейлендіру бойынша жұмыстарды жүргізу.

Лауазымдық міндеттері:

1) кадрларды іздеу және іріктеу;

2) персоналды бағалау (әкімшілік қызметкерлер мен басқарма мүшелерінің KPI);

3) жұмысты бағалау (Korn Ferry);

4) сыйақыны, оның ішінде сыйақыны, сыйлықақыларды басқару;

5) корпоративтік мәдениетті қолдау және жетілдіру;

6) кадрлық процестерді жетілдіруге қатысу (актілерді әзірлеу және т.б.).

 

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жұмыс тәжірибесі: Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 5 жыл.

Ұйымның профиліне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрі бойынша (мүмкіндігінше Банктің компаниялар тобында және/немесе мемлекеттік органдарда) кемінде 2 жыл.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.): жоғары экономикалық білім/қаржылық/құқықтық білім беру.

Лицензияларға, сертификаттарға және т.б. қойылатын талаптар: халықаралық сертификаттар қабылданады (CIPD, SPHRI, PHRI және т.б.).


 

Үміткерге қойылатын талаптар:

1. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлігінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу;

2. Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық базасын, оның ішінде Қазақстан Республикасының банк қызметін реттейтін негіздерін білу;

3. Бөлім құзыретіне жататын әкімшілік шығыстардың жекелеген түрлерін жоспарлауға қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу.

 

Лауазымдық міндеттері:

1. Жалпы Банкті құжаттамалық қамтамасыз ету бөлігінде жұмысты ұйымдастыру. Кіріс хат-хабарларды тіркеу, бақылауға қою, жалғыз акционердің және мемлекеттік органдардың бұйрықтарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады, кіріс хат-хабар құжаттарын папкаларға/істерге қалыптастырады, папкаларды/істерді қалыптастыру аяқталғаннан кейін оларды Банк мұрағатына тапсырады, сондай-ақ «Қызметтік пайдалану үшін» белгісі бар кіріс және шығыс хат-хабарларды тіркейді;

2. Жалғыз акционердің және мемлекеттік органдардың тапсырмаларының орындалуы туралы ақпаратты апта сайын дайындау, ай сайын жалғыз акционердің және мемлекеттік органдардың тапсырмаларының орындалуы туралы есепті қалыптастырады және оны «Банктік есеп беру» дерекқорына орналастырады;

3. Аударма, курьерлік қызметтер, PIP жазылу, сондай-ақ құжаттар мен банк файлдарын ғылыми-техникалық өңдеу бойынша бюджетті құру және сатып алу процесін жүргізу;

4. Корпоративтік келісімдерді дайындау және бекіту (директорлар кеңесінің мүшелерін орналастыру), жеткізушімен өзара әрекеттесу. Конференц-залдарды брондау, көрсетілетін қызметтердің актілерін келісу қызметтері;

5. Банктің меншігіндегі бос үй-жайды жалға алушылармен шарт жасасу;

6. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ «Жасыл кеңсе» тұжырымдамасын қолдану жөніндегі Ереженің шеңберінде жұмысты ұйымдастыру (бірлескен кәсіпорыннан ақпаратты сұрау, есептерді, уәкілетті органға ақпараттарды дайындау және т.б.);

7. Бөлімнің ішкі актілерінің жобаларын әзірлейді және келіседі, ұсыныстар мен шешімдердің жобаларын Банктің уәкілетті органдарына қарауға енгізеді, сұраныстар мен ресми хаттарға жауап береді;

8. Банктің уәкілетті органдарының шешіміне, басшылықтың нұсқауларына сәйкес бөлімге қолдау көрсету үшін қажетті басқа да функцияларды орындайды.

Лауазымдық міндеттері:

1) кадрларды іздеу және іріктеу;

2) персоналды бағалау (әкімшілік қызметкерлер мен басқарма мүшелерінің KPI);

3) жұмысты бағалау (Korn Ferry);

4) сыйақыны, оның ішінде еңбекақыны төлеу, сыйлықақыларды басқару;

5) корпоративтік мәдениетті қолдау және жетілдіру;

6) кадрлық процестерді жетілдіруге қатысу (актілерді әзірлеу және т.б.).

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жұмыс тәжірибесі: Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 5 жыл.

Ұйымның профиліне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрі бойынша (мүмкіндігінше Банктің компаниялар тобында және/немесе мемлекеттік органдарда) кемінде 2 жыл.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары экономикалық білім / қаржылық /құқықтық білім беру.

Лицензияларға, сертификаттарға және т.б. қойылатын талаптар:

Халықаралық сертификаттар қабылданады (CIPD, SPHRI, PHRI және т.б.)

Жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар:

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда – кемінде 2 жыл.

Лицензияларға, сертификаттарға қойылатын талаптар: Халықаралық сертификаттар (ACCA, CFA, CPA және т.б.) қабылданады.

Функционалдық міндеттері:

1) стратегиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін Банктің даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту және түзету;

2) ауытқуларды анықтау және орындамаудың алдын алу шараларын әзірлеу мақсатында Банктің даму жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу.

3) Рассмотрение и осуществление подготовки информации, соответствующих заключений и предложений руководству Банка, на поступающую корреспонденцию от государственных органов Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» и иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, а также рассмотрение запросов структурных подразделений Банка;

Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-нан және өзге де ұйымдардан келіп түсетін хат-хабарларға Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды қарастыру және дайындау, сондай-ақ Банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрау салуларын қарау;

4) Басқарма құзыреті шегінде уәкілетті орган бекіткен тізбеге, талаптарға және мерзімдерге сәйкес Банк қызметінің нәтижелері бойынша басқарушылық есептілікті, талдамалық материалдарды Банктің уәкілетті органдарына дайындау және ұсыну;

5) Басқарманың процестерін жетілдірудің ықтимал нұсқаларын әзірлеу және құжаттарды әзірлеу мақсатында бизнес-процестерді автоматтандыру және өзгерту және жаңа бизнес-процестерді енгізу бойынша басқарманың, жұмыс топтарының жұмысын талдауға қатысу; Басқарманың жұмысын реттеу;

4) бюджеттiң жекелеген әкiмшiлiк шығыстарын реттеу жөнiндегi акционердiң талаптарын орындау мақсатында жалпы әкiмшiлiк шығыстардың нормативтерiн (лимиттерiн) әзiрлеу, бекiту және бақылау;

5) Жұмыс процесін оңтайландыру мақсатында Банктің бюджеттеу бойынша ішкі есептілігін автоматтандыру бойынша ұсыныстар дайындау;

6) Басқарманың міндеттеріне қатысты басқарма басшысы мен департамент директорының қосымша тапсырмаларын орындау.

Еңбек міндеттерін орындау үшін қажетті білім:

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде банктік және қаржылық қызмет мәселелерін білу;

- бюджеттеу негіздерін білу (кірістерді және шығыстарды жоспарлау);

- Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының негізгі ережелерін білу;

- Банктің ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- корпоративтік басқару стандарттарын білу;

- экономикалық талдаудың негізгі принциптерін білу; қаржылық талдаудың негізгі принциптерін білу.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

- бюджеттеу және басқару есебінің архитектурасын сенімді пайдалану және құрастыру дағдылары;

- жазбаша және ауызша келіссөздер жүргізу үшін ағылшын тілін білу құпталады; мемлекеттік тілді білу құпталады (жазбаша және ауызша);

- аналитикалық материалдарды дайындау дағдылары; іскерлік жазу дағдылары; презентация және іскерлік қарым-қатынас дағдылары;

- MS Office бағдарламаларын (Word, Excel, PowerPoint), электрондық құжат айналымы жүйесін, ақпараттық банктік жүйелерді (Colvir және т.б.) білу (жоғары пайдаланушы).

 

Міндеттері:

1. Тұрақты дамуды басқару жүйесін құру;

2. Тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттар мен озық тәжірибелерді енгізу, олардың орындалуын бақылау және мониторингілеу;

3. Тұрақты дамудың көзқарасын, стандарттарын және тәсілдерін ілгерілету;

4. Тұрақты даму қағидаттарына сәйкес жобаларды анықтау өлшемдерін реттейтін тұрақты даму әдістемесін әзірлеу;

5. Банкпен қаржыландыру үшін жобаларды таңдау үшін ESG критерийлерін әзірлеу;

6. Тұрақты даму саласындағы стратегия мен басқару жүйелерін әзірлеу;

7. ESG рейтингтері: ESG күн тәртібін енгізу және әзірлеу бойынша жол картасын әзірлеу;

8. ESG мәселелері бойынша аналитикалық есептерді/презентацияларды дайындау, бенчмаркингтік талдау;

9. ESG мәселелері бойынша зерттеулер жүргізу.

Талаптар:

1. Тіл білу: қазақ және орыс тілдері – еркін, ағылшын тілі – Upper-intermediate.

2. ESG орнықты даму күн тәртібі туралы қосымша білім, соның ішінде. климаттық күн тәртібі және ESG басқа аспектілері;

3. Офистік қосымшаларды жоғары деңгейде білу, сонымен қатар презентация материалдарын дайындауда жақсы тәжірибе;

4. Аналитикалық құжаттарды жазу қабілеті мен ұмтылысы;

5. Топта жұмыс істей білу және коммуникативті дағдыларды дамыту.

Біліктілік талаптары:

1. Жоғары кәсіптік білім: энергетика, тау-кен өнеркәсібі, мұнай-газ өнеркәсібі және/немесе өнеркәсіптік өндіріс саласындағы экономика/қаржы/менеджмент/экология немесе еңбек және қоршаған ортаны қорғау.

2. Магистратура/МВА, менеджмент (менеджмент) саласында қосымша білім болғаны жөн.

3. Тұрақты даму / әлеуметтік немесе корпоративтік басқару / инвестиция / экономика / қаржы / бизнес-консалтинг / халықаралық консалтингтік компаниялар / қоршаған орта немесе еңбекті қорғау және қоршаған орта саласында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, нәтижеге бағытталу, инновациялылық, проактивтілік, лидерлік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу қажет.

 

Міндеттері:

1. Банк стратегиясын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуын талдауға және бақылауға жәрдемдесу;

2. Банктің жаңа өзекті стратегиялық даму бағыттары мен мақсаттарын үздіксіз іздеу және анықтау;

3. Тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттар мен озық тәжірибелерді салыстыру талдауы, олардың орындалуын бақылау және мониторингілеу;

4. Тұрақты даму қағидаттарына сәйкес келетін жобаларды анықтау критерийлерін реттейтін әдістемені әзірлеуге жәрдемдесу;

5. Салалық аналитикалық зерттеулер мен есептерді дайындауға көмек көрсету;

6. Банктің құрылымдық бөлімшелерімен/ «Бәйтерек ҰБХ» АҚ құрылымдық ұйымдарымен/мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу және ағымдағы сұраныстарды өңдеу.

Талаптар:

1. Тіл білу: қазақ және орыс тілдері – еркін, ағылшын тілі – Upper-intermediate.

2. Офистік қосымшаларды жоғары деңгейде білу, сонымен қатар презентация материалдарын дайындауда жақсы тәжірибе;

3. Аналитикалық құжаттарды жазу қабілеті мен ұмтылысы;

4. Топта жұмыс істей білу және коммуникативті дағдыларды дамыту.

Біліктілік талаптары:

1. Жоғары кәсіптік білім: энергетика, тау-кен өнеркәсібі, мұнай-газ өнеркәсібі және/немесе өнеркәсіптік өндіріс саласындағы экономика/қаржы/менеджмент/экология немесе еңбек және қоршаған ортаны қорғау.

2. Тұрақты даму / әлеуметтік немесе корпоративтік басқару / инвестиция / экономика / қаржы / бизнес-консалтинг / халықаралық консалтингтік компаниялар / қоршаған орта немесе еңбекті қорғау және қоршаған орта саласында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, нәтижеге бағытталу, инновациялылық, проактивтілік, лидерлік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу қажет.

 

Міндеттері:

1. Несие процесіне қатысу (сақтандыру бағдарламаларын әзірлеу, сақтандыруға орналастыруды бақылау және сақтандыру бағдарламасын қайта сақтандыру);

2. Жобалық қаржыландыру шеңберінде сақтандыру шарттарының жобаларын сараптау және келісу;

3. Сақтандыру мониторингі және Банктегі сақтандыру талаптарының сақталуын бақылау;

4. Сақтандыру бөлігінде материалдарды Банктің ӘО қарауына ұсыну;

5. Сақтандыру қызметі шеңберіндегі басшылықтың басқа да нұсқаулары.

Біліктілік талаптары:

1. «Сақтандыру» мамандығы бойынша жоғары білім немесе жоғары білім (экономикалық/математикалық/қаржылық/құқықтық);

2. Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1. Өз бетінше шешім қабылдау, оның салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілік алу дағдылары, проблемалық жағдайларды шешудің оңтайлы нұсқаларын табуға қажетті қабілеттер, сыни тұрғыдан ойлау дағдылары;

2. Ақпаратты жүйелеу мен талдауды жылдам жинау, себеп-салдарлық байланыстар мен салдарларды анықтау дағдылары;

3. ДК, MS Office (Excel, Access, Power Point), Lotus Notes, Colvir тәжірибелі қолданушысы

4. Аналитикалық материалдарды дайындау дағдысы;

5. Іскерлік жазу дағдылары;

6. Презентация және іскерлік қарым-қатынас дағдылары

Тұлғалық-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлау, инновациялылық.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz эл. поштасына жолдауға болады

Біліктілік талаптары:

1. Қазақстан Республикасында құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды білу;

2. Әкімшілендіру қағидалары мен әдістерін білу, заманауи офистің жұмысын ұйымдастыру, офистік техникамен жұмыс істей білу;

3. Аудармалар бағыты бойынша кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

4. Басқарушы көмекшісі ретінде кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі.

5. Филология / Аударма ісі / Халықаралық қатынастар / Экономика мамандығы бойынша жоғары білімі.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1. Ағылшын тілін Upper-Intermediate деңгейінен төмен емес деңгейде білу, сондай-ақ қазақ тілін орта деңгейден жоғары білу;

2.Қабылдау-сөйлесу құрылғыларында жұмыс істеу дағдыларының болуы;

3. Windows, MS Office (Excel, Word, PowerPoint) тәжірибелі пайдаланушысы;

4.Жазбаша және ауызша коммуникацияның дамыған дағдылары;

5. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары.

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

1. Басшыға ақпараттық-анықтамалық және жедел-ұйымдастырушылық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

2. Қойылған міндеттер аясында басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру;

3. Басшының ұйымдастыру техникасының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;

4. Іскерлік этика нормаларын сақтау, сыртқы келбетті сақтау;

5. Іскерлік / телефон келіссөздерін жүргізу;

6. Басшының кеңесу іс-шараларына құжаттамалық және ұйымдастырушылық-техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

7. Ағымдағы қызмет мәселелері бойынша бөгде ұйымдармен және жекелеген азаматтармен жедел байланысты жүзеге асыру (телефон, факс, электрондық пошта);

8. Телефон қоңырауларын қабылдауды жүргізу, басшыға оның (оның) болмауына байланысты келіп түскен телефон қоңыраулары туралы жедел хабарлау;

9. Басшының қарауына келіп түскен кіріс хат-хабарларын қабылдауды, есепке алуды, тіркеуді қамтамасыз ету. Басшыға қол қоюға ұсынылатын құжаттарды дайындау сапасын, дұрыс жасалуын, келісілуін, бекітілуін бақылау;

10. Басшының басқа ұйым өкілдерімен іс-сапарын және кездесуін ұйымдастыру;

11. Ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу. Келіп түскен ақпаратты уақтылы өңдеу;

12. Құжаттаманы, материалдарды, мемлекеттік органдармен, шетелдік ұйымдармен хат алмасуды, сондай-ақ конференциялар, кеңестер, семинарлар материалдарын және т. б. аудару;

13. Ауызша және жазбаша, толық және қысқартылған аудармаларды белгіленген мерзімде орындау, бұл ретте аудармалардың түпнұсқалардың лексикалық, стилистикалық және мағыналық мазмұнына дәл сәйкестігін, пайдаланылатын ғылыми және техникалық терминдер мен анықтамаларға қатысты белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

14. Аудармаларды редакциялау.

15. Басшы болмаған жағдайда Әкімшілік департаменті мен Адам ресурстарын басқару департаменті қызметінің шеңберінде тапсырмаларды орындау.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz эл. поштасына жолдау. 

Міндеттері:

 1. Баспана бойынша сұрақтар шеңберінде Банктің қызметкерлерімен/бұрынғы қызметкерлерімен және жауаты құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс: Қызметкерлермен ЕШ бұзылған жағдайда Кепілдік туралы шартта бекітілген өтеу кестесін сақтау/өзгерту мақсатында материалдарды УО-ға жолдау. Қарыз толық өтелген жағдайда баспана бойынша ауыртпалық құқықтарын алып тастау үшін құжаттарды қалыптастыру. Қызметкерлерге/бұрынғы қызметкерлерге баспана бойынша құжаттардың түпнұсқаларын дайындау және тапсыру, Банк алдындағы қарызды есептен шығаруға өкімдер қалыптастыру;

 2. Банк жұмыскерлері мен олардың отбасы мүшелерінің Ерікті медициналық сақтандыруы (ЕМС) бойынша жеткізуші қызметін таңдау аясында техникалық сипаттамалар қалыптастыру, коммерциялық ұсыныстар жинақтау. Шарт аясында қызметтерге мониторинг жүргізу және әкімшілендіру;

 3. Бекітілген оқу жоспарына сәйкес Банк қызметкерлерін оқытуды ұйымдастыру;

 4. Банк қызметкерлеріне ішкі оқытулар және тестілеу жүргізу;

 5. Персонал мәдениетін, жұмылуын және қатыстығын дамыту аясындағы жобаларды жүргізу;

 6. Жаңа қызметкерлердің бейімделуі мен қабылдануы аясындағы іс-шараларды өткізу;

 7. Ішкі коммуникацияны дамыту бойынша жұмыс (корпоративтік порталға жарияланымдарды дайындау және оларды орналастыру, жұмыскерлермен коммуникация аясында постерлердің дизайынын құру және оларды әзірлеу, құрылымдық бөлімшенің қызметі аясында сауалнама жүргізу) ;

 8. Құрылымдық бөлімшенің жұмыстар жоспарымен бекітілген іс-шараларды уақытылы және сапалы орындау;

 9. Банктің коллективті іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу;

 10. Азаматтық-құқықтық сипаттағы (АҚС) шарттар бойынша орындаушыларды тарту аясындағы жұмыс;

 11. Департаменттің бизнес-процесстерін оңтайландыру және автоматтандыру бойынша жұмысқа қатысу;

 12. Бос орын позицияларына үміткерлерді біріншілік іздеуге және іріктеуге қатысу;

 13. Департамент қызметінің аясында «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның тапсырмаларын орындау;

 14. Негізгі жұмыскер болмаған кезде кадрлық әкімшілендіруді жүргізу;

 15. Жоғарғы оқу орындарының студенттері және түлектерімен тәжірибе және тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру, шарттар жасасу, ВРМ жүйесінде шарттарға мониторинг жүргізу;

 16. Құрылымдық бөлімшенің хаттамалық тапсырмаларын орындау.

Талаптар:

1. Банктің құрылымын, оның бейінін, мамандануы мен даму перспективасын, негізгі бизнес-процесстерін білу;

2. ҚР Еңбек кодексін білу;

3. MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларының, электрондық құжат айналымы жүйесінің білікті қолданушысы;

4. Презентациялар әзірлеу дағдысы;

5. Іскерлік хат алмасу дағдысы;

6. Power BI бағдарламасымен жұмыс істеу дағдысы;

7. Canva бағдарламасымен жұмыс істеу дағдысы.

Біліктілік талаптары:

1. жоғарғы білім: (қаржылық/экономикалық/заң);

2. еңбек тәжірибесі кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда 1 жылдан кем емес;

3. еңбек тәжірибесі экономикалық қызмет түріндегі сәйкес бейінде (қаржылық сала, институттарда және/немесе мемлекеттік басқаруда болуы құпталады) 1 жылдан кем емес;

4. ағылшын тілінде еркін сөйлеуі қажет, қазақ, орыс тілдерін ауызша/жазбаша өте жақсы меңгеруі керек.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, нәтижеге бағытталу, инновациялылық, проактивтілік, лидерлік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу керек.

Үміткерге қойылатын талаптар:

• Жоғарғы білім

• Сауатты жазбаша және ауызша тіл, орыс және мемлекеттік тілдерді білу

• Ашық сөйлеу, дикция, тіл тапқыштық, ақкөңілдік, адамдармен тіл табыса білу

• Компьютерлік сауаттылық.

• Интернет арқылы қоңырау шалу, жұмыс беруші пайдаланатын тиісті Soft бағдарламаларын пайдалану дағдылары

Лауазымдық міндеттері:

• Кіріс қоңырауларын қабылдау және жеңілдетілген автонесие бойынша кеңес беру;

• Құзырет шегінде клиенттердің сұраныстарын өңдеу;

• Қажет болған жағдайда әлеуетті клиенттерге (суық немесе жылы) қоңырау шалу;

• Қоңыраулар нәтижелерін тіркеу;

• Жедел желіге қызмет көрсету – шағымдармен және ұсыныстармен жұмыс істеу;

• Электрондық пошта арқылы өтініштерді өңдеу;

• Басшылықтың сұранысы бойынша түскен сұраныстар бойынша есептерді дайындау

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберіңіз

Міндеттері:

1. Азаматтық-құқықтық келісім-шарттар (АҚ) бойынша Мердігерлерді тарту аясындағы жұмыстар:

1-1. АҚ Келісімдері бойынша Мердігерлерді тарту мақсатында құрылымдық бөлімшеден алынған техникалық шарттарды бастапқы тексеру, материалдарды УО-ға ұсыну;

1-2. мердігерлермен АҚ келісімдерін қалыптастыру және жасасу;

1-3. жасалған шарттар шеңберінде төлем алдындағы құжаттарды қалыптастыру;

1-4. АҚ келісімдерін басқару.

2. Жасалған АҚ келісімдері шеңберінде бюджеттің мониторингі;

3. Демеушілік және қайырымдылық көмек: демеушілік және қайырымдылық көмек шеңберінде Банкке келіп түскен өтініштерді өңдеу, қайырымдылық көмек көрсету туралы мәселені Банктің УО қарауына беру, демеушілік/қайырымдылық көмек көрсету туралы келісімдер жасау, демеушілік көмек көрсету шеңберінде мониторинг жүргізу. жасалған шарттар, жасалған шарттар шеңберінде есептерді және бастапқы құжаттарды тексеру;

4. БПМ жүйесінде жоғары оқу орындарының студенттері мен бітірушілерінің өндірістік практикасы мен өндірістік тәжірибесін ұйымдастыру, келісім-шарттар жасау, келісім-шарттардың мониторингін жүргізу;

5. Студенттер мен түлектер арасында Банктің HR брендін арттыру үшін университеттермен жұмыс істеу: университеттермен меморандумдар жасау, қонақтық дәрістер мен ашық есік күнін ұйымдастыру, бос жұмыс орындары жәрмеңкелеріне қатысу, бос жұмыс орындары туралы ақпарат беру және конкурстық іріктеу. Түлектер арасында кейс-стади байқауын өткізу;

6. Құрылымдық бөлімшенің бекітілген Жұмыс жоспарында көзделген іс-шараларды уақтылы және сапалы орындау

7. Басқарманың бизнес-процестерін оңтайландыру және автоматтандыру бойынша жұмыстарға қатысу;

8. Құрылымдық бөлімшенің хаттамалық нұсқауларын орындау;

9. Ішкі коммуникацияларды дамыту бойынша жұмыс (корпоративтік порталда жарияланымдарды дайындау және орналастыру, құрылымдық бөлімшенің қызметі аясында қызметкерлермен байланыс шеңберінде плакаттардың дизайнын жасау және әзірлеу, сауалнама жүргізу);

10. Ақпараттық жүйе – Bitrix техникалық қызмет көрсету және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетушіні таңдау шеңберінде техникалық шарттарды қалыптастыру, коммерциялық ұсыныстарды жинау. Шарт бойынша қызметтерді бақылау және әкімшілендіру, жеткізушімен жұмыс;

11. Банктің ұжымдық іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу;

12. Бекітілген оқыту жоспарына сәйкес Банк қызметкерлерін оқытуды ұйымдастыру;

13. Банк қызметкерлерін ішкі оқыту мен тестілеуді ұйымдастыру;

14. Мәдениетті дамыту, ұйымшылдық пен персоналды тарту аясындағы жобаны басқару

15. Банк қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелеріне Ерікті медициналық сақтандыру (ВМИ) бойынша қызметтерді жеткізушіні таңдау шеңберінде техникалық шарттарды қалыптастыру, коммерциялық ұсыныстарды жинау. Шарт бойынша қызметтерді бақылау және әкімшілендіру;

16. Тұрғын үй мәселелері шеңберінде Банктің қызметкерлермен/бұрынғы қызметкерлерімен және жауапты құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс: 17. 17. қаулысымен бекітілген өтеу кестесін сақтау/өзгерту мақсатында қызметкерлермен ТД аяқталғаннан кейін УО-ға материалдарды жіберу. келісім. Қарызды толық өтей отырып, тұрғын үйге ауыртпалықтарды жою үшін құжаттарды қалыптастыру. Қызметкерлерге/бұрынғы қызметкерлерге тұрғын үй бойынша құжаттардың түпнұсқасын дайындау және беру, Банк алдындағы берешекті есептен шығару туралы өкімдерді қалыптастыру;

18. Персоналды іздеу және іріктеу, сондай-ақ Банктің жаңа қызметкерлерін бағалау, тестілеу, әңгімелесу рәсімдерін жүргізу;

19. Ақылы қызметтерді көрсету шарттары бойынша Мердігерлерді іздеу және таңдау.

Талаптар:

1. Банктің құрылымын, оның бейінін, мамандануы мен даму перспективасын, негізгі бизнес-процесстерін білу;

2. ҚР Еңбек кодексін білу;

3. MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларының, электрондық құжат айналымы жүйесінің білікті қолданушысы;

4. Презентациялар әзірлеу дағдысы;

5. Іскерлік хат алмасу дағдысы;

6. Power BI бағдарламасымен жұмыс істеу дағдысы;

7. Canva бағдарламасымен жұмыс істеу дағдысы.

Біліктілік талаптары:

1. жоғарғы білім: (қаржылық/экономикалық/заң);

2. еңбек тәжірибесі кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда 1 жылдан кем емес;

3. еңбек тәжірибесі экономикалық қызмет түріндегі сәйкес бейінде (қаржылық сала, институттарда және/немесе мемлекеттік басқаруда болуы құпталады) 1 жылдан кем емес;

4. ағылшын тілінде еркін сөйлеуі қажет, қазақ, орыс тілдерін ауызша/жазбаша өте жақсы меңгеруі керек.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, нәтижеге бағытталу, инновациялылық, проактивтілік, лидерлік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу керек.

Міндеттері:

1. Сатып алу веб-порталымен қалай жұмыс істеу керектігін түсіндіру бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) келіссөздер жүргізу, сондай-ақ жеткізушілерге сатып алу мәселелері бойынша кеңес беру.

2. Сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру, оның ішінде сатып алу веб-порталын пайдалану.

3. Тендерлік өтінімдер шеңберінде әлеуетті өнім берушілерден құжаттаманы жинауға және талдауға, тексеру парақтарының жобаларын, алгоритмдерді, қорытындыларды, хаттарды, түсіндірмелерді, хаттамаларды және басқа да құжаттарды (материалдар, мәліметтер) дайындауға жәрдемдесу.

4. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға шарттар жасасу бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) жұмысты ұйымдастыру.

5. Сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) хат алмасу;

6. Жабдықтаушылармен олардың шарттық міндеттемелері бұзылған жағдайда жұмыс істеу, осы жағдайларда сатып алу бастамашыларымен және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелермен, Банк қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау.

7. Жеткізушілерден алынған тауарларды қабылдау-тапсыру актілерін, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актілерін, шот-фактураларды, тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту туралы есептерді және төлем алдындағы басқа да құжаттарды қарау және бекіту, сатып алудың бастамашылары және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелер, Банк қызметкерлері жоғарыда аталған құжаттарды қарау және келісу кезінде.

8. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу шарттары бойынша төлемді қамтамасыз ету;

9. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттардың орындалуын бақылау, сатып алу жоспарларының орындалуын бақылау;

10. Сатып алу туралы заңнамада көзделген жағдайларда конкурсқа қатысуға өтiнiмдердiң депозитке салынған қамтамасыз етудi қайтару, тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi, сатып алуды қайтаруды қамтамасыз етудi. алдын ала.

11. Сатып алу жоспарларын (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық жоспары, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың алдын ала жоспары, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың ұзақ мерзімді жоспары) әзірлеуге, бекітуге және орындауға қатысу. немесе) сатып алу жоспарларына толықтырулар, сатып алу жоспарларын орналастыру, сатып алу жоспарларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ сатып алулар веб-порталында, Банктің корпоративтік интернет-ресурсында сатып алу туралы басқа да ақпарат.

12. Сатып алу мәселелері бойынша есеп беру нысандарын дайындау, оның ішінде тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту туралы есептілік.

Талаптар:

1. Мемлекеттік және орыс тілдерін оқу және аудару үшін жеткілікті деңгейде білу.

2. MS Office бағдарламаларымен (Excel, Word, Power Point, Outlook) жұмыс істеу дағдысы.

3. Аналитикалық материалдарды, презентацияларды дайындау дағдылары.

4. Сатып алу мәселелері бойынша есеп беру нысандарын, оның ішінде тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту туралы есептілікті дайындау дағдылары.

5. Сатып алу веб-порталымен жұмыс істеу дағдысы.

6. Жеткізушілермен, мемлекеттік органдармен және ұйымдармен, квазимемлекеттік сектордың басқа ұйымдарымен іскерлік қарым-қатынас және ресми хат алмасу дағдылары қалыптасты.

7. Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жүйелеу, есепке алу және құжаттау дағдылары.

Біліктілік талаптары:

1. Жоғары білімнің болуы (аяқтаған, жоғары білім туралы дипломмен расталған)

2. Сатып алу саласында кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі.

3. «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сатып алу саласындағы нормативтік құқықтық актілерін білу.

Жеке және іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, нәтижеге бағдарлану, көшбасшылық

Түйіндемеңізді vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз

Міндеттері:

1. Бекітілген ІНА-ға сәйкес жобалар шеңберінде шарттарды дайындау, келісу және тиісінше ресімдеу, оның ішінде:

1.1. Банктің СП қорытындыларының/түйіндемелерінің болуын қоса алғанда, Банктің УО шешімдеріне сәйкестігі тұрғысынан кредиттік құжаттаманы қалыптастыру үшін ұсынылған құжаттар топтамасының болуын және толықтығын тексеру,

1.2. Банк жүйесінде жоғарыда көрсетілген құжаттардың болуын және толықтығын тексеру;

1.3. Банктің УО бекіткен кредиттік мәміленің ерекше талаптары бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізе отырып, Банктің қаржыландыру құралын ұсыну туралы шарттарды, қамтамасыз ету/кепілдіктер жөніндегі шарттарды (Банктің Кредиттік комитеті бекіткен үлгілік нысандар бойынша), оларға қосымша келісімдерді дайындау және тиісінше ресімдеу;

1.4. мемлекеттік тілге аударуды қамтамасыз ету;

1.5. қаржыландыру құралын өтеу кестесін есептеу;

1.6. қаржыландырудың әрбір құралы бойынша ЖТСМ есептеу;

1.7. кредиттік қызмет шеңберінде Банк жасасатын шарттарды және/немесе оларға қосымша келісімдерді тіркеу;

1.8. техникалық орындау бөлігінде Банктің КК хаттамасынан үзінді көшірменің жобасын келісу (негізгі параметрлерді игеру, өзгерту, төлемдерді өтеу және ауыстыру тәртібі).

2. Автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйелерде (бұдан әрі - АБАЖ) және өзге де Жүйелерде қаржыландыру құралдарын техникалық сүйемелдеу:

2.1. оның ішінде келесі параметрлерді дұрыс енгізу:

- қаржыландыру құралының негізгі параметрлері,

- өтеу кестелері,

- жобалар шеңберінде кепілмен қамтамасыз ету,

- сақтандыру туралы ақпарат,

- қаржыландыру көздері бойынша деректер,

- дисконтталған құны бойынша ақпарат,

- есептерді Бірінші Кредиттік бюроға жүктеуге арналған ақпарат,

- Мемлекеттік Кредиттік бюроға есептерді жүктеуге арналған ақпарат,

2.2. автоматтандырылған кесте құру үлгісі болмаған жағдайда АБАЖ-ға жеке өтеу кестесін қолмен енгізуді жүзеге асыру,

2.3. АБАЖ-да қаржыландыру құралдарына мынадай бөлікте тестілеу өткізу:

- қаржыландыру аяқталғаннан кейін транштарды біріктіру,

- қайта құрылымдау шеңберінде,

- жаңа кредиттік өнімдерді, модульдерді енгізу.

3. Бекітілген ІНА мерзімдеріне сәйкес қаржыландыру және әкімшілендіру кезеңдерінде кейінгі бақылау шеңберінде қарыз алушының/контрагенттің қаржылық және қаржылық емес міндеттемелеріне сапалы мониторингті жүзеге асыру, оның ішінде:

3.1. бекітілген шығыстар сметасының баптарына сәйкестігі:

- құжаттар топтамасының толықтығын бекітілген смета баптарына сәйкестігін тексеру;

- Банктің талаптарына сәйкес дайындалған сарапшы-қаржы-техникалық консультанттың есебінің болуын тексеру;

3.2. қаржыландыруды жүзеге асыру үшін қажетті кейінге қалдыру шарттарын уақтылы және толық орындау бөлігінде Банктің уәкілетті органдарының шешімдерін орындау,

3.3. Банктің ІНА сәйкес қамтамасыз етудің жеткіліктілігі туралы қорытындының болуын тексеру;

3.4. жоба шеңберінде ұсынылатын шарттар мен құжаттарға ескертулердің жоқтығы туралы банктің СП қызметтік хаттарының/қорытындыларының болуын тексеру;

3.5. ескертулер болған жағдайда, кредиттік бөлімшені қаржыландырудың мүмкін еместігі және ескертулерді және/немесе құжаттарды тиісінше ресімдемеу фактілерін жою қажеттілігі туралы оларды кейіннен хабарламада белгіленген мерзімде жою үшін уақтылы хабардар ету;

4. Департаменттің функционалына қатысты өкімдерді уақтылы дайындау және Банктің СП-мен  келісу, оның ішінде:

- қаржыландыру құралдарын беруге,

- мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеу,

- мерзімі өткен берешекті өтеу,

- комиссияларды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды есептеу/есептен шығару,

- қаржыландыру құралдары бойынша шарттардың, оларға қосымша келісімдердің кірісі/есептен шығарылуы,

- қамтамасыз ету құнын, оларға қосымша келісімдерді көрсете отырып, қамтамасыз ету жөніндегі шарттардың кірісі/есептен шығарылуы,

- Департаменттің функционалына қатысты өзге де шарттардың кірісі/есептен шығарылуы,

- кепілмен қамтамасыз ету бойынша құқық белгілейтін құжаттардың кірісі/есептен шығарылуы,

- Департаменттің функционалына қатысты өзге де өкімдер.

5. ҚР қолданыстағы заңнамасының және Банктің ІНА талаптарына сәйкес жобалар бойынша кредиттік құжаттаманы қалыптастыру, жүргізу және тиісінше сақтау:

5.1. Банктің ІНА сәйкес қаржыландыру және әкімшілендіру кезеңінде кепілмен қамтамасыз ету жөніндегі шарттардың, құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларын жедел сақтауға уақтылы беру;

5.2. Банктің қолданыстағы ІНА талаптарына сәйкес кредиттік құжаттаманы қалыптастыру және жүргізу;

5.3. Банктің жедел қоймасында кепілмен қамтамасыз ету жөніндегі шарттардың, құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларын сақтауды қамтамасыз ету;

5.4. Банктің ІНА сәйкес Жоба аяқталғаннан кейін құжаттарды Банк мұрағатына уақтылы тапсыру.

6. Ерте хабарлау сигналдары бойынша ақпаратты дайындау, оның ішінде:

- Банктің уәкілетті органдарының мерзімі өткен шешімдері және «қаржыландыру барысында» және жобаны кейіннен іске асыру санатына жатқызылған КЖАК/БҚШ сәйкес қаржыландырудың үлгілік емес ерекше талаптарын мерзімінде орындамауы;

- ПКБ-дан алынған есептердің деректері бойынша ЕДБ алдында қарыз алушылардың мерзімі өткен берешегінің болуы.

7. Кредиттік бюролармен өзара іс-қимыл:

- қызмет көрсету шарттарын жасасу үшін коммерциялық ұсыныстарды жинау, өңдеу,

- Банктің ІНА сәйкес АБАЖ-да бар деректер негізінде қалыптастырылған Банктің портфелі бойынша ақпаратты Кредиттік бюроларға жіберу;

- кредиттік тарих субъектісі туралы есептерді алу.

- Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін тексеру,

- қызметтерге ақы төлеуге өкім дайындау, Департаменттің функционалына қатысты өзге де мәселелер.

8. Кредиттік әкімшілендіру процесін оңтайландыруға қатысу:

8.1. кредиттік жұмыстың нысандары мен әдістерін, қаржыландырудың жаңа құралдарын/кредиттеу бағдарламаларын, жобаларды, Банктің ІНА жетілдіруге бағытталған ұсыныстар енгізу;

8.2. Департаменттің функционалына жататын процестерді автоматтандыру мәселелері бойынша Банкте ақпараттық технологияларды енгізу үдерісіне ұсыныстар енгізу және қатысу;

8.3. Банктің ІНА сәйкес жалпы және/немесе жеке ерте ескерту сигналдарын белгілеу бойынша ұсыныстар енгізу;

8.4. кредиттік және кепіл құжаттамасы бойынша шарттардың үлгілік нысандарын келісу;

8.5. Банктің бизнес-процестерінің тиімділігін арттыру мақсатында Департаменттің құзыретіне жататын мәселелер бойынша жұмыс топтарына, жобалау жұмыстарына қатысу.

9. Департаменттің функционалдық міндеттері шегінде тексеруші органдармен өзара іс-қимыл жасау:

9.1. ішкі тексеру органдарымен (Комплаенс қызметі және Ішкі аудит қызметі):

- құжаттар топтамасын/кредиттік құжаттаманы дайындау және беру;

- тексеру шеңберінде өзге де ақпаратты дайындау және ұсыну.

9.2. сыртқы тексеру органдарымен («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, Есеп комитеті, Бас прокуратора және т.б.):

- кредиттік құжаттаманың құжаттар топтамасын дайындау және беру;

- тексеру шеңберінде өзге де ақпаратты дайындау және ұсыну.

Біліктілік талаптары:

1. Жоғары экономикалық/қаржы/заң білімі;

2. Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда, басымдық берілетін корпоративтік кредиттеуде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі; Ұйымның тиісті бейінінде экономикалық/қаржылық қызмет түрінде (басымдық берілетін ЕДБ-де, корпоративтік кредиттеуде) кемінде 3 жыл.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар мен білім:

Функционалдық міндеттері шеңберінде «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, ҚР Ұлттық Банкінің қаулысын білу:

- Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемелерін (нақты құнын) есептеу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының № 137 қаулысы.

- Инвестициялық жобаларды және экспорттық операцияларды қаржыландыру саласындағы білім,

- Ақпараттың үлкен көлемін жедел жинау, жүйелеу және талдау, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, тапсырмаларды орындау кезінде дәлелді қорытындылар/сараптамалық пікір дайындау дағдылары.  

- Сыни тұрғыдан ойлау дағдылары, қарама-қарсы дәлелдер мен куәландыруларды бейтарап және объективті бағалау дағдылары.

-      ДК, MS Office (Excel, Word, Power Point) тәжірибелі пайдаланушысы; Lotes Notes, АБАЖ Colvir және Департаменттің функционалына жататын басқа да жүйелердің пайдаланушысы.

Тұлғалық-іскерлік құзыреттер:

Мұқият басқару, нәтижеге бағдарлану, инновациялылық, белсенділік, көшбасшылық.

Түйіндемені келесі мекенжайға жіберіңіз: vacancy@kdb.kz

 

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.) экономикалық/қаржы саласындағы жоғары білім

Жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар:

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл

Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрі бойынша (мүмкіндігінше қаржы институттары және/немесе мемлекеттік органдар) кемінде 3 жыл

Еңбек міндеттерін орындау үшін қажетті білім: «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Банктер және банк қызметі туралы» Заң және «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң. Несиелік қызметтің негіздері Бизнес-аналитика және бизнес-процестерді құру. Бизнес-процестерді сипаттау, модельдеу және басқару әдістемесі Жобаларды басқарудың негізгі білімі. Бизнес-процестерді сипаттау стандарттарын білу.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

Бизнес-процестерді сипаттау, құру, модельдеу

Microsoft Office бағдарламаларының (Word, Excel, Visio, Power Point) озық пайдаланушысы, сонымен қатар

бизнес-процестерді модельдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету

BPMN 2.0 стандарты бойынша бизнес-процестерді сипаттау

Банктің ішкі құжаттарын әдістемелік қамтамасыз ету

Іскерлік және реттеуші принциптерді білу

Жақсы сапалы презентация дағдылары

Мемлекеттік тілді және ағылшын тілін білу

Күшті аналитикалық дағдылар және үлкен көлемдермен жұмыс істеу қабілеті

ақпарат

Дұрыс ауызша және жазбаша тіл

Функционалдық жауапкершіліктер:

Бизнес-процестерді/шешім қабылдаудың ішкі процестерін әзірлеу және модельдеу

мақсатында бизнес-процестерді/кіші процестерді оңтайландыру және (немесе) өзгерту туралы

автоматтандыру, жетілдіру, жүйелеу және тиімділігін арттыру

Банктің қызметі;

Бизнес-процестерді/кіші процестерді бақылау және бағалау

Банктің ішкі нормативтік және әкімшілік құжаттарын бекіту,

үшін Банктің басқа құрылымдық бөлімшелері әзірлеген

Банктің бизнес-процестерінің / ішкі процестерінің архитектурасына сәйкестігі, логикалық және

бизнес-процестерді/ішкі процестерді дәйекті құру;

Автоматтандыру үшін бизнес-процестерді / қосалқы процестерді талдау;

Банктің қолданыстағы бизнес-процестерін/кіші процестерін өзгерістерге бейімдеу

сыртқы орта; мақсатында Банктің жаңа бизнес-процестерін/кіші процестерін енгізу

Банктің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу;

Банктің жетекшілік ететін басшылығының нұсқауларын/сұраныстарын орындауды қамтамасыз ету

департаментінің құзыреті шегінде.

 

Бас ішкі аудиторда мыналар болуы керек:

1) есеп және аудит, және (немесе) қаржы және/немесе экономика және (немесе) ақпараттық технологиялар/ақпараттық қауіпсіздік және (немесе) құқық саласындағы жоғары білім;

2) аудит және (немесе) бақылау, және (немесе) бухгалтерлік есеп және (немесе) қаржы және (немесе) ақпараттық технологиялар/ақпараттық қауіпсіздік немесе ақпараттық технологиялар аудиті, ақпараттық қауіпсіздік және (немесе) құқық саласындағы жұмыс тәжірибесі - кемінде үш жыл;

3) IOPPVA, халықаралық қаржылық есептілік стандарттары, корпоративтік басқару негіздері, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау және/немесе АТ/ақпараттық қауіпсіздікті басқару COBIT (Ақпараттық және тиісті технологияларды басқару мақсаттары) / ISO/IEC (Ақпараттық қауіпсіздік) халықаралық стандарттарын білу басқару жүйелері);

4) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде аудиторлық қызмет, акционерлік қоғамдар, бухгалтерлік есеп және салық салу мәселелері бойынша білу;

5) мүмкіндігінше ішкі аудит, тәуекелдерді басқару және/немесе бухгалтерлік есеп және қаржылық менеджмент және/немесе IT/IB саласындағы кәсіби сертификаты және/немесе біліктілігі немесе кем дегенде IAP (ішкі аудит тәжірибесі) болуы;

6) мемлекеттік тілді және ағылшын тілін білу (мүмкіндігінше)

 

Бас ішкі аудитор келесі функцияларды орындайды:

1) ІАҚ жұмысына, сондай-ақ ІАҚ туралы ережеге сәйкес ІАҚ-қа жүктелген міндеттер мен функцияларды орындауға қатысу;

2) ішкі аудит мәселелерін реттейтін Банктің ішкі актілерін әзірлеуге, сондай-ақ оларды кезеңді түрде жаңартуға қатысу;

3) ІАҚ қызметінде Банктің Директорлар кеңесі бекіткен (ұсынатын) ішкі аудиттің бірыңғай негізгі қағидаттары мен рәсімдерін қолдану;

4) LOIWA талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету;

5) жұмыстағы құпиялылық пен құпиялылықтың тиісті деңгейін қамтамасыз ету;

6) ӘАО қызметіне тән тәуекелдерді басқару бойынша ұсыныстарды анықтау, бағалау және РҚҰА қарауына енгізу;

7) ішкі аудит жүргізудің белгіленген тәртібіне сәйкес ІАҚ қызметін жоспарлауға қатысу және ІАҚ жылдық аудит жоспарын іске асыруға қатысу;

8) аудиторлық тапсырмалар мен бағдарламаларды әзірлеу;

9) ішкі аудит жүргізудің белгіленген тәртібіне және ІАҚ туралы ережеге сәйкес Банктің құрылымдық бөлімшелерінің және/немесе бизнес-процестерінің жоспарлы және жоспардан тыс ішкі аудиттерін жүзеге асыруға қатысу;

10) ішкі аудит нәтижелері туралы есепті дайындау үшін жиынтық ақпаратты талдау;

11) күмәнді операциялар, сондай-ақ ұрлық және теріс пайдалану салдарынан Банкке келтірілген залалдар туралы келіп түсетін ақпаратты талдау;

12) аудиторлық қорытындылардың тиісінше құжатталуын қамтамасыз ету, аудит барысында анықталған барлық елеулі фактілер мен кемшіліктерді көрсететін жоспарлы және жоспардан тыс ішкі аудиттердің нәтижелері бойынша есептер жасау, негізделген ұсынымдар әзірлеу;

13) Банк қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерінің тиімділігін бағалау;

14) Банктің қаржылық есептілігінің аудиті бойынша сыртқы аудиторлардың есептерінің жобаларын қарауға қатысу;

15) ішкі және сыртқы аудиттердің, сондай-ақ Банктің құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің басқа қадағалау органдарының тексерулерінің нәтижелері бойынша ұсыныстарды, талаптарды орындау мақсатында Банк жүргізетін іс-шараларға мониторинг жүргізу;

16) Аудит жөніндегі комитетке, Директорлар кеңесіне ұсыну үшін ақпаратты дайындау;

17) қызметкер қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есептерді сапалы және уақтылы дайындауды және РСВА-ға ұсынуды қамтамасыз ету;

18) ішкі аудит мәселелері бойынша консультациялар беру, сондай-ақ ұсынылатын консультациялық қызметтер негізінде қабылданған басқару шешімдері үшін ІАҚ жауапкершілігін қабылдауды болдырмайтын корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін жетілдіру;

19) ІАҚ туралы ережеде белгіленген тәртіппен қызметтік тергеулерге қатысады, арнайы тексерулер жүргізеді;

20) Банктің Директорлар кеңесінің шешімі негізінде тағайындалған, акционердің функцияларын жүзеге асыратын Банктің еншілес ұйымдарында тексерулер (тексерулер) жүргізуге (жүргізуге) (комиссия мүшесі ретінде) қатысады; Банктің еншілес ұйымдарында;

21) өз міндеттерін тиімді орындау үшін, оның ішінде ішкі аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі халықаралық тәжірибені, сондай-ақ заңнамалық, нормативтік, талдамалық құжаттарды, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына өзгерістерді зерделеу және енгізу бойынша тиісті ұсыныстар енгізу арқылы олардың кәсіби деңгейі мен біліктілігін арттыру. Банктің ішкі тәртібі мен құжаттарына өзгерістер енгізу;

22) ІАҚ қызметін сипаттау және оларды ІАҚ қызметінде практикалық енгізу бөлігінде әдістемелік сипаттағы ішкі актілерді әзірлеу және келісуге қатысу;

23) сауалнамаларды, аудиторлық сынақтарды, аудит жүргізуге арналған басқа да материалдарды, сондай-ақ функционалдық міндеттерді орындау процесінде ІАҚ қызметін сипаттайтын ішкі актілерді әзірлеу;

24) қызметтік міндеттеріне сәйкес РСҚА атынан өзге де міндеттерді орындау.

Бос жұмыс орнының сипаттамасыАҚС шарты бойынша орындаушы (Қамсыздандыруды бағалау департаментінің бас маманы)

Лауазымдық міндеттері:
 

 
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік актілерінде айқындалған рәсімдер мен әдістерге сәйкес жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде сыртқы бағалаушыларды бағалау туралы есептерге сараптама жүргізу, оның ішінде:
 -1. Жобаларға банктік сараптама кезеңінен бастап қамсыздандыруды өндіріп алуға дейін қарыз алушылардың өз міндеттемелерін орындауын ұсынылатын қамсыздандыруды (бұдан әрі - қамсыздандыру) сыртқы бағалау есебіне талдау жүргізу жолымен жобаларға сараптама жүргізуге қатысу;
 1-2. Бағалау қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының және бағалау қызметі субъектілерінің қолдануы үшін міндетті бағалау стандарттары, бағалау қызметін регламенттейтін басқа да заңдар мен нормативтік актілердің талаптарына, Бағалаушы жұмыс жүргізу кезінде пайдаланған кәсіптік практиканың өзге де стандарттарына (халықаралық бағалау стандарттарына, кәсіптік ұйымдардың стандарттарына және т.б.) сәйкестігі тұрғысынан бағалау туралы есептің мазмұнын талдауды жүзеге асыру;
 1-3. Тәсілдерді қолданудың дұрыстығы, Бағалау әдістерін таңдау мен қолданудың дұрыстығы бөлігінде Бағалау туралы есептің есептік бөлігін талдауды жүзеге асыру, сондай-ақ Бағалаушы пайдаланатын және бағалау объектісінің сандық және сапалық сипаттамаларын белгілейтін құжаттарды, оның ішінде құқық белгілейтін, сәйкестендіру және техникалық құжаттарды, сондай-ақ техникалық түгендеу құжаттарын, интернет-сайттардан басып шығарылған құжаттарды, газет жарияланымдарының көшірмелерін, арнайы сараптамалардың қорытындыларын және бағалау объектісі бойынша басқа да құжаттарды (егер олар бар болса), фото- және (немесе) бейнематериалдарды зерделей отырып, бағалау туралы есептерді ресімдеуге талдау жүргізу;
 1-4. Қамсыздандырудың жеткіліктілігіне есептеу жүргізу;
 1-5. Тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ қамсыздандыру бөлігінде қорытындылар беру шеңберінде тәуекелдерді барынша азайту жөнінде ұсынымдар әзірлеу;
 1-6. Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан Банктің қамтамасыз етуге ұсынылатын мүлкін қарау үшін сапарларды жүзеге асыру;
 1-7. Қамтамасыз ету бойынша баға нарығының конъюнктурасына тұрақты талдау жүргізу;
 1-8. Кредиттік құралды беру туралы шарттың бүкіл қолданылу кезеңі ішінде қамтамасыз етудің кепіл құнын және оның жеткіліктілігін мерзімді айқындау;
 1-9. Тәуелсіз бағалаушылар ұсынатын бағалау туралы есептерді талдау рәсімдері мен әдістерін жетілдіру және тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу және енгізу;
 1-10. Қарыз алушылар сақтандырған қамтамасыз ету бойынша сақтандыру жағдайларының Банктің уәкілетті органы бекіткен сақтандыру жағдайларының тізбесіне сәйкестігін тексеру;
 1-11. Бағалау және сақтандыру компанияларын таңдау кезінде Банктің уәкілетті органдарының бекітуіне ұсынымдар әзірлеу және ұсыну;
 1-12. Ішкі және сыртқы тексеруші органдармен өзара іс-қимыл жасау.
 2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік актілерінде айқындалған рәсімдер мен әдістерге сәйкес жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде Қамсыздандыру мониторингін жүргізу басқармасының алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындау, оның ішінде:
 2-1. Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан кепіл объектілері шоғырланған жерге бара отырып, мониторинг кестесінің жоспарына сәйкес қамсыздандыруға көшпелі мониторингті, Банк қабылдаған қамсыздандырудың бар-жоғы мен жай-күйіне мониторингті жүзеге асыру;
 2-2. Қамсыздандырудың нарықтық құнын айқындау және сандық құрамы, сапалық, техникалық сипаттамалары өзгерген жағдайда, сондай-ақ кепіл нысанасына сұраныс пен ұсыныс өзгерген жағдайда қамсыздандырудың жеткіліктілігін есептеу/алдын ала есептеу бойынша мониторингті жүзеге асыру;
 2-3. Растайтын құжаттарды (салық берешегінің, сақтандырудың, ауыртпалықтың, оның ішінде 3-ші тұлғалардың ауыртпалығының болмауы/болуы туралы, техникалық байқаудан өту, фото/бейнетүсірілім және т.б.) қоса бере отырып, қамсыздандыру мониторингінің нәтижелері бойынша тиісті есептерді дайындау және мүдделі құрылымдық бөлімшелерге жіберу;
 2-4. Кепілге қойылған мүліктің сақталуы мен тұтастығын қамтамасыз ету жөнінде алдын алу шараларын қабылдау мақсатында түгендеу арқылы кепілге қойылған мүліктің сандық және сапалық жай-күйін қадағалау;
 2-5. Үшінші тұлғалардың немесе мүліктің меншік иелерінің кепіл нысанасына қол сұғу немесе жоғалту қаупі төнген жағдайда, алдын алу шараларын қолдану арқылы кепілге салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету қажеттілігі туралы Банк басшылығын және уәкілетті органдарды хабардар ету.
 
 Үміткерге қойылатын талаптар:

 • Жоғары білім

 • бағалау саласындағы, оның ішінде ЕДБ кепіл бөлімшелеріндегі жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл

 • Бағалаушылар палатасы берген «бағалаушы» біліктілігін беру туралы куәлік және/немесе бағалау қызметі және/немесе қаржы саласындағы халықаралық сертификат

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

 • Ақпараттың үлкен көлемін жедел жинау, жүйелеу және талдау, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, міндеттерді орындау кезінде дәлелді қорытындылар/сарапшылық пікір дайындау дағдылары.  

 • Lotes Notes және Басқарма функционалына жататын өзге де жүйелердің пайдаланушысы.

 • ДК, MS Office (Excel, Word, Power Point) тәжірибелі пайдаланушысы.

 • Басқарма функционалына жататын Банктің ішкі актілері мен өзге де құжаттарының жобаларын дайындау дағдылары

 • Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Міндеттері:

1. Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс (пресс-конференциялар, пресс-турлар, түсірілімдер, сұхбаттар және т.б.) ұйымдастыру, мақалаларды үйлестіру, спикерлерге сұхбат дайындау және т.б.);

2. БАҚ және әлеуметтік желілерде жариялау үшін PR материалдарын (пресс-релиз, хабарландырулар, сұхбаттар, бейнероликтерге сценарийлер және басқа да имидждік материалдар) дайындау;

3. Банктің әлеуметтік желілерін жүргізу (әлеуметтік желілердің контент-жоспарын құру, посттар, фото және бейне дизайнын дайындау және т.б.) және әлеуметтік желілерде кері байланысты қамтамасыз ету;

4. Мүдделі тараптармен (Банк клиенттерімен) жұмыс істеу, PR материалдарын үйлестіру, кері байланыс алу;

5. Банк жаңалықтарын БАҚ және мүдделі тараптарға электронды түрде тарату;

6. «Бәйтерек» холдингінің PR қызметімен және басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу;

7. Қызметтің жылдық медиа және контент-жоспарларының орындалуы.

Біліктілік талаптары:

1. «Қаржы және экономика саласындағы журналистика» бағыты бойынша жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес.

2. Қазақстан Республикасының БАҚ туралы Заңын, Қазақстан Республикасының Жарнама туралы Заңын, Қазақстан Республикасының Ақпаратқа қол жеткізу туралы Заңдарын білу. Қазақстан Республикасындағы құжаттама және құжаттаманы басқару ережелері бойынша құқықтық құжаттарды білу.

3. Басқару принциптері мен әдістерін білу, заманауи кеңсе жұмысын ұйымдастыру, оргтехникамен жұмыс істей білу.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1. Аналитикалық материалдарды, пресс-релиздерді, баяндамаларды, сценарийлік жоспарларды, жаңалықтар репортаждарын және басқа құжаттарды жазу дағдылары.

2. Мәліметтердің үлкен көлемін өңдеу

3. Windows, MS Office (Excel, Word, Power Point) тәжірибелі қолданушысы.

4. Жазбаша және ауызша сөйлеу дағдылары дамыды.

5. Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жүйелеу, есепке алу және құжаттау дағдылары.

6. Іскерлік корреспонденциямен жұмыс істей білу.

7. Медиа жоспарлау дағдылары.

Тұлғалық-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлау, инновациялылық, белсенділік, көшбасшылық.

Түйіндемені мына мекенжайға жіберу: vacancy@kdb.kz

Міндеттері:

1. Борыштық бағалы қағаздар шығару, синдикатталған және банкаралық қарыздарды тарту және Банктің жобаларын қаржыландыру мақсатында, сондай-ақ өтімділіктің қажетті деңгейін ұстап тұру үшін қарыз алудың басқа да құралдарын тарту арқылы несие капиталының ішкі және сыртқы нарықтарында қарыз алуды тарту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға қатысу.

2. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін банк үшін қолайлы шарттарда байланысты қорландыруды іздеуді жүзеге асыру.

3. Байланысты несиелер бойынша несиелік келісімдердің шарттарын әзірлеу және облигациялар/еурооблигациялар шығару проспектілері мен ағымдағы операцияларға қатысты басқа құжаттамаларды келісу.

4. Эмитенттің және оның Банктің борыштық бағалы қағаздарының рейтингін алу мақсатында Moody ' s Investors Service рейтингтік агенттігімен іс-шараларды жүзеге асыру және жұмыс жүргізу.

5. "Қазақстан қор биржасы" АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау, Банктің қызметі туралы ақпаратты Биржаның ақпараттық жүйесінде орналастыру https://is2in.kase.kz

6Банк шығарған бағалы қағаздар шеңберінде маркет-мейкермен және/немесе облигацияларды ұстаушылардың өкілімен өзара іс-қимыл жасау

7. Департамент қызметіне қатысты мәселелер бойынша ақпаратты, банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, Холдингтің, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың немесе үшінші тұлғалардың сауалдарына жауаптарды дайындауды жүзеге асыру.

8. Банктің облигацияларын ұстаушылардың өкілі үшін есептерді, акционер үшін есептерді және ішкі есептерді қоса алғанда, сыртқы нарықтарда Банк тартқан қорландыру шеңберінде есептерді, хабарламаларды және өтеу кестелерін ұсыну.

9. Төлем хабарламаларын, өкімдерді, міндеттемелерді салыстыру актілерін және т. б. қоса алғанда, тартылған қарыздар мен шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің уақтылы орындалуына мониторингті жүзеге асыру.

Біліктілік талаптары:

1. "Қаржы" мамандығы бойынша немесе ұқсас мамандық бойынша жоғары білім (мысалы: "Экономика", "Бизнес әкімшілендіру" және т. б.);

2. Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;

3. Банктің тиісті бейінінде Экономикалық қызмет түрінде (қаржы саласында, институттарда және/немесе Мемлекеттік басқару органдарында) кемінде 3 жыл тәжірибесінің болуы.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1. Мемлекеттік және шет тілдерін білу, компьютермен жұмыс істеу дағдылары (MS Word, Excel, PowerPoint);

2. "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңын, "банктер және банк қызметі туралы" ҚР Заңын, "бағалы қағаздар нарығы туралы" ҚР Заңын, Листингтік ережелерді, сондай-ақ банктік және қаржылық қызметті реттейтін барлық басқа нормативтік актілерді, Банктің ішкі нормативтік құжаттарын білу;

3. Іскерлік қарым-қатынас және серіктестермен және инвесторлармен қарым-қатынас орнату дағдылары.

Жеке және іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, нәтижеге бағдарлау, инновация, белсенділік, көшбасшылық.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберіңіз

Міндеттері:

1. Шетелдік банктермен, қаржы институттарымен өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

2. Сыртқы және ішкі капитал нарықтарында және шетелдік қаржы институттарында қарыз қаражатын тарту шеңберінде құжаттарды талдау және дайындау.

3. Сұрау салу және есептілік шеңберінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау.

4. «Қазақстан қор биржасы» АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау, Банктің қызметі туралы ақпаратты орналастыру

5. ҚХЫД құзыреті шегінде ішкі хат-хабарларға жауаптар дайындау.

6. Банктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық.

7. Кредиттік өтінімді қараудың әртүрлі кезеңдерінде Контрагенттер ұсынатын құжаттар топтамасының Банк талаптарына сәйкестігін тексеруді жүзеге асыру.

8. Деректерді енгізу және Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу.

9. Департаменттің құзыреті шегінде Департаменттің алдына қойылған міндеттер мен функцияларды орындау және мақсатқа жету үшін қажетті басқа да құқықтарды жүзеге асыру.

Біліктілік талаптары:

1. Жоғары білім.

2. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде банк заңнамасы мәселелері бойынша (Банктер және банк қызметі туралы, акционерлік қоғамдар туралы, Қазақстанның Даму Банкі туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы және т.б. заңдар); «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік қағидаларын білу.

3. Банктің ішкі нормативтік құжаттарын білу.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1. Мемлекеттік және шет тілдерін білу.

2. Іскерлік хат алмасу және ауызша қарым-қатынас дағдылары.

3. Windows, MS Office (Excel, Word, Power Point) тәжірибелі пайдаланушысы.

4. Банктің уәкілетті органдарының қарауына материалдарды дайындау және құжаттарды талдау дағдылары.

6. Таныстырылым дағдылары.

Тұлғалық-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлау, инновациялылық, белсенділік, көшбасшылық.

Түйіндемені мына мекенжайға жіберу: vacancy@kdb.kz

 

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!