• kz

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос лауазымдарға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Банк мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдайды және қолайлы жұмыс істеу үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге кепілдік береді.

Бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу және қарау процесі ашық болып табылады. Іріктеудің негізгі критерийі әрқашан қатысуға шектеусіз біліктілік талаптары болып табылады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос орын талаптарына сәйкес келсе, біз міндетті түрде сізбен хабарласамыз.

Көрсетілетін қызметтер:

1. Уәкілетті органдардың/ Банктің ҚБ сұрауларына жауаптар дайындау.

2. Банктің ААЖ IBM Notes «Банктік есеп беру» дерекқорында Клиенттермен байланыс дирекциясы үшін айлық/тоқсандық есептерді дайындау.

4. Банктің ішкі қызметтері және Клиенттермен байланыс дирекциясына жіберілген сыртқы сұраулар үшін деректерді жинау және өңдеу.

5. Клиенттермен байланыс дирекциясына жүктелген міндеттер шеңберінде басшылықтың тапсырмасы бойынша ресми құжаттарды дайындау.

6. Жобаларды алдын ала қарау және банктік сараптамадан өткізу кезеңдерінде бөлім құжаттарын мұрағатқа беруді қамтамасыз ету.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жоғары кәсіби білім.

банк, қаржы қызметі, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы мәселелері бойынша заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді білу.

Мемлекеттік тілді білу.

Ағылшын тілін жетік білу қажет.

Жеке қасиеттер мен құзыреттер: бастамашылық, коммуникативті дағдылар, аналитика, ұйымшылдық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану.

Кандидатқа қойылатын талаптар:

Жұмыс тәжірибесі:

Кемінде 3 жыл.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, профиль және т. б.):

Жоғары кәсіптік білім.

Көрсетілетін қызметтер:

1. Бағдарламалау талаптарын жинау және талдау.

2. Алынған мәліметтер бойынша презентациялар мен есептер жасау.

3. Талаптарды келісу және өзгерістерді бақылау.

4. Жобалық, профиль және пайдаланушы құжаттамасын жасау, пайдаланушы интерфейсі үшін дизайн макеттерін әзірлеу.

5. Интерфейстің қазіргі дизайн стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету, оны пайдаланушылар үшін тартымды/ыңғайлы ету.

6. Бағдарламалық жасақтама жасаушыға ақпарат пен талаптарды беру.

7. Тапсырыс берушімен келіссөздер жүргізу және оған жұмыс қорытындыларының презентацияларын дайындау.

8. Қалыптастырылған бизнес-талаптардан және функционалдық талаптардан ауытқуларды анықтау үшін функционалды тестілеуге қатысу және әзірленіп жатқан жүйенің прототипін тестілеуге қатысу.

Көрсетілетін қызметтер:
1. Өңделетін деректердің ағымдағы көлемін бағалау:
- Сапа деңгейі, қалыптастыру орталықтары, қолдану мақсаттары, тұтынушылардың талаптары бойынша ақпараттық деректер каталогын құру;
- Деректерді автоматтандыру дәрежесі мен мүмкіндігі, жаңару жиілігі және корпоративтік шешімдер қабылдауға әсер ету деңгейі бойынша саралау;
- Деректер ағыны мен өңдеу процестерін реттейтін ішкі нормативтік актілер мен әдіснамалық құжаттарды анықтау.
2. Автоматтандыру мүмкіндігін бағалау, ағымдағы бастамалар мен деректерді қабылдау және өңдеу процестерін сүйемелдеу:
- Блокта іске асырылатын процестерді автоматтандыру жөніндегі бастамаларды сүйемелдеу, Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс; 
- Таза деректер ағынын және оларды өңдеу процестерін тежейтін кедергілерді анықтау;
- Процестерді регламенттеу және нормативтік актілерді өзектендіру жөніндегі міндеттерді қою және бақылау; 
- Деректерді алуды және өңдеуді автоматтандыруды қамтамасыз ететін ақпараттық технологияларды енгізу бойынша ұсыныстар), деректерді бөгде ұйымдарға беру.
3. Қолда бар деректерді сапалы қолдану үшін ақпараттық шешімдерді енгізу:
- Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп жұмыс істеу: жобалық деректер қоймасын құру және құрылымдау, CRM функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту, цифрлық шешімдерді (Data Science және басқа да ақпараттық шешімдерді) әзірлеу және енгізу, деректерді үшінші тарап ұйымдарына беру;
- Сақтауды цифрлық деректермен толтыру бойынша процестерді сүйемелдеу және бақылау;
- Ақпараттық деректер көздерін кеңейту бойынша процестерді автоматтандыру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру, сыртқы деректер көздерінен (Smart Bridge, мамандандырылған және салалық деректер көздері) деректерді өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- Өңделетін деректер көлемін кеңейтуді автоматтандыру элементтерімен Business intelligence енгізу.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, профиль және т. б.):
Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.

Кандидатқа қойылатын талаптар:
Жұмыс өтілі:
6 айдан кем емес.
Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейін және т.б.):
Жоғары кәсіптік білім.
Көрсетілетін қызметтер:
1. Қаржы ресурстарын ұтымды пайдалану және Банктің ел экономикасындағы қызметінен қосылған құнды арттыру мақсатында машиналық оқыту алгоритмдерін қолдана отырып, перспективалы салалар мен тауарлық тауашаларды анықтау жүйесін қалыптастыру және жүргізу.
2. Банк пен оның стейкхолдерлерінің шешімді қабылдауында оларды пайдалану мақсатында әртүрлі көздерден макроэкономикалық, қаржылық және өзге де деректерді іздеу, жинау, біріктіру, талдау және визуализациялау.
3. Макроэкономикалық көрсеткіштер мен Банк қызметінің көрсеткіштері бөлігінде болжамды талдауды дамыту шеңберінде машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану.
4. Банктің қызметін жетілдіруде оларды кейіннен есепке алу үшін жасырын және тривиальды емес заңдылықтар мен трендтерді анықтау мақсатында макроэкономика саласындағы үлкен деректерге зияткерлік талдау жүргізу.
5. Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша талдамалық зерттеулер мен есептерді дайындауға қатысу.
6. Банк үшін дамудың жаңа өзекті стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын үздіксіз іздеу және анықтау.
7. Стратегиялық дашборд контентін жаңарту.
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
Python, Power BI, MS Office.

Бос орын сипаттамасы:
Лауазымдық міндеттері:
1) стратегиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін Банктің даму жоспарын әзірлеу, үйлестіру, бекіту және түзету;
2) ауытқуларды анықтау және Банктің Даму жоспарының орындалмауына жол бермеу шараларын әзірлеу мақсатында Банктің даму жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу;
3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ұлттық холдингі» АҚ және басқа да ұйымдардан келіп түскен хат-хабарлар бойынша ақпаратты, тиісті қорытындылар мен Банк басшылығына ұсыныстарды қарау және дайындау;
4) Банк қызметінің нәтижелері бойынша басқарушылық есептілікті, талдамалық материалдарды дайындау және Банктің уәкілетті органдарына ұсыну;
5) Басқарманың процестерін жетілдірудің ықтимал нұсқаларын әзірлеу және жұмысты реттейтін құжаттарды әзірлеу мақсатында басқарманың, бизнес-процестерді автоматтандыру және өзгерту және жаңа бизнес-процестерді енгізу бойынша жұмыс топтарының жұмысын талдауға қатысу. департаментінің;
6) бюджеттiң жекелеген әкiмшiлiк шығыстарын стандарттау жөнiндегi акционерлердiң талаптарын сақтау мақсатында жалпы әкiмшiлiк шығыстардың нормативтерiн (лимиттерiн) әзiрлеу, бекiту және бақылау.
Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі: Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 2 жыл.
Ұйым бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрі бойынша: Ұйым профиліне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрі бойынша (қаржы саласында, мекемелерде және/немесе мемлекеттік органдарда жақсырақ).
Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):  Нақты мамандығы немесе дәрежесі бар қаржы/экономика/математика/техникалық жоғары білім (магистр, екінші жоғары білім).
Лицензияларға, сертификаттарға және т.б. қойылатын талаптар: Халықаралық сертификаттар (ACCA, CFA, CPA және т.б.) қабылданады.

Көрсетілетін қызметтер:

 • Өзіне жүктелген міндет пен міндеттерді орындауға байланысты мәселелер бойынша Банктің мүдделерін білдіреді және қорғайды;
 • Ақша қаражатын жылыстатуға кедергі жасау мақсатында төлемдер мониторингін жүзеге асырады;
 • Банктің уәкілетті органдарының шешімдерін, сондай-ақ Компания мен Банк арасында жасалған барлық келісімдер мен шарттарды Компанияның уақтылы және тиісінше орындауын бақылауды жүзеге асырады;
 • Активтерді пайдалану тиімділігіне талдау жүргізеді;
 • Компанияның қаржы-экономикалық жағдайына талдау жүргізеді;
 • Банктің Уәкілетті органының шешімдерін орындауға жәрдемдеседі;
 • Компанияның қолда бар активтерін пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі рәсімдерді әзірлейді және жүргізеді;
 • Банктің жетекшілік ететін кредиттік бөлімшесімен бірлесіп борыштық міндеттемелерді өтеу және кредиторлармен келіссөздер жүргізу бойынша жоспар жасайды;
 • Компанияға жүктелген міндеттердің, Банктің Уәкілетті органының шешімдерінің, сондай-ақ Компания мен Банк арасындағы барлық келісімдер мен шарттардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді;
 • Қарыз шарттары бойынша Банктің қарыз қаражатын уақтылы қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында өнімді өндіру және өткізу процесінде материалдық, еңбек және ақша ресурстарын жұмсаудың дұрыстығын тексеруді жүзеге асырады:
 • Операциялық қызметтен түскен түсімдерді баға белгілеудің әділдігі тұрғысынан және қолданыстағы қызмет көрсету және жалдау шарттарында көрсетілген бағалармен салыстырады;
 • Операциялық қызметтен түскен шығыстарды баға белгілеудің әділдігі тұрғысынан, операциялық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тауарлар мен қызметтерді сатып алуға арналған қолданыстағы келісімшарттарда көрсетілген бағаларға сәйкестігі тұрғысынан талдайды;
 • Компания мен қызметтерді тұтынушылар, жалға алушылар, сондай-ақ қызметтер мен тауарларды жеткізушілер арасындағы өзара есеп айырысуларға қаржылық талдауды жүзеге асырады;
 • Банк шоттарындағы ақша қозғалысын қадағалайды;
 • Компанияның ақша қаражатының ағынына бақылау орнатады;
 • Ақша қаражатының басқа түсімдері мен шығыстарына қаржылық талдауды жүзеге асырады;
 • Компанияның неғұрлым ашық қызметін қамтамасыз ету мақсатында бизнес жүргізу құрылымын оңтайландыру бойынша ұсыныстар енгізеді;
 • Қарыз алушының кредиттік тәуекелдерін және Қарыз алушының Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындауы кезіндегі ықтимал проблемаларды уақтылы анықтау мақсатында Қарыз алушының қаржы-шаруашылық қызметін бақылау;
 • Қарыз алушыға жүктелген міндеттердің, Кредит комитетінің, Басқарманың, Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерінің, сондай-ақ Қарыз алушы мен Банк арасындағы барлық келісімдер мен шарттардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді; Қарыз алушының Банктің Кредиттік комитетінің, Басқармасының, Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауына жәрдемдеседі.

 Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Экономика және қаржы және/немесе MBA саласындағы магистр дәрежесінің болғаны жөн;
 • Мәмілелерді кредиттеу және құрылымдау саласында: банктік сараптама жүргізу, инвестициялық жобаларды және/немесе экспорттық операцияларды қаржыландыру және мониторингілеу бойынша білім; 
 • Банк қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін;
 • Ақпаратты жинау және талдау дағдылары;
 • Дамыған коммуникативтік дағдылар, келіссөздер жүргізе білу.
Көрсетілетін қызметтер:
1. Мемлекеттік органдармен, Банктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;
2. Бюджет қаражатының, ҚЭН көрсеткіштерінің мониторингі бойынша есептерді уақтылы дайындауды қамтамасыз ету;
3. Материалдарды дайындау (презентациялар/тұсаукесерлер мен баяндамаларды қоса алғанда):
- Банктің ішкі рәсімдерін сақтау мақсатында банктің уәкілетті органдарының, мемлекеттік органдардың қарауына бюджет қаражатын тарту шеңберінде мәселелер шығару үшін;                                                                                                                                
- бюджет қаражатын тарту және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша Мемлекеттік органдардың / "Бәйтерек" ҰБХ АҚ өкілдерімен кездесулер мен кеңестер өткізу үшін.
4. Банктің Даму жоспарын орындауға байланысты мәселелерді пысықтау. Жаңа тұжырымдамаларды, әдістемелерді, сондай-ақ бизнес-процестерді енгізу және енгізілген өзгерістерді тиімді бақылау бойынша жұмысқа қатысу;
5. Colvir жүйесінде бюджет қаражатының көрсетілуін және бюджет қаражатының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету;
6. Бюджеттік қарыздар шарттарына 3-қосымшаны уақтылы ұсыну;
7. Департамент басшылығының ішкі актілері мен тапсырмаларына сәйкес өзге де функциялар, оның ішінде Департамент құзыреті шеңберінде Банктің ішкі актілеріне өзгерістер енгізу.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Көрсетілетін қызметтер:
1. Департамент директоры, Банк басшылығы/мүдделі құрылымдық бөлімшелер, мемлекеттік органдар және т.б. үшін басқарушылық есептілікті, ақпараттық, тұсаукесерлік және өзге де материалдарды қалыптастыру үшін Департамент бойынша ақпарат жинау;
2. Департамент директоры/Банк басшылығы/мүдделі құрылымдық бөлімшелер үшін талдамалық ақпарат дайындау;
3. Департаменттің қызметін автоматтандыруға бағытталған жұмысты жүргізу және Банктің кредиттік қызметі шеңберінде міндеттерді орындау, (оның ішінде тәуекелдер диаграммасын, әлеуметтік-экономикалық анықтамалығын әзірлеуге жәрдемдесу) көрсеткіштерді, «Қаржылық есептілік» модулін және т.б.);
4. Алдын ала талдауды жүзеге асыру және Банктің уәкілетті органдары(бұдан әрі Банктің УО)/банк басшылығы/ мүдделі құрылымдық бөлімшелер үшін жобаларды қаржыландыру (немесе қаржыландырудан бас тарту) бойынша ұсынымдар беру мақсатында жобаларға кредиттік талдау жүргізу әдістемесін және Банктің инвестициялық жобалары мен экспорттық операцияларын қарау, қаржыландыру, мониторингілеу және іске асыру рәсімдерінің Регламентін басшылыққа ала отырып, индикативтік талдау және банктік сараптама кезеңдеріндегі бастапқы сараптама;
5. Банк УО/Банк басшылығы/мүдделі құрылымдық бөлімшелер үшін қарыз алушылардың, кепілдіктердің/қарсы агенттердің қызметінің қаржылық есептілігіндегі елеулі ауытқуларды анықтау мақсатында кешенді, ағымдағы қаржылық мониторингті бастапқы жүргізу, қаржылық есептілікті бастапқы салыстырып тексеру;
6. Департамент директорының Банктің ішкі актілерінің жобаларын және Департаменттің қызметіне тікелей қатысты және/немесе құзыретіндегі өзге де құжаттарды әзірлеу бойынша міндеттерін орындау;
7. Банктің ішкі актілерін жетілдіру және бизнес-процестерді жетілдіру бөлігінде жұмыс.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Көрсетілетін қызметтер:
1. Ай сайынғы негізде Холдингке бір қарыз алушыға ең жоғары тәуекел туралы есептілікті дайындау;
2. КБЖ нысандарын Холдингке тоқсан сайынғы негізде толтыру шеңберінде банктің Бизнес-тәуекелін және пайыздық ГЭП-ті есептеу;
3. Нарықтық тәуекелдер, елдік тәуекел, шоғырлану тәуекелі, ЖК+БАН портфелінің сапасы және тоқсан сайынғы негізде Банктің қаржы контрагенттері бойынша лимиттерді игеру бөлігінде тәуекелдер бойынша есеп шеңберінде материалдарды қалыптастыру;
4. Ай сайынғы негізде тәуекел-тәбет (консо және неконсо) мониторингі мақсатында ЖК + БАН бойынша орташа алынған рейтинг көрсеткіштерін есептеу, сондай-ақ тоқсан сайынғы негізде Тәуекелдер бойынша есеп шеңберінде стресс-тест өткізу;
5. Тоқсан сайынғы негізде тәуекел-тәбет көрсеткіштерінің мониторингі шеңберінде LAC көрсеткішін және стресс тестін есептеу;
6. ВНА өзгерістерінің жобаларын қарау және келісу (КДҚ-мен өзара іс-қимыл регламенті, комитеттер туралы ереже және т.б.);                                                                                     
7. Лимиттерді ай сайын қайта қарау шеңберінде екінші деңгейдегі банктердің қаржылық көрсеткіштерінің мониторингі;
8. ЕДБ-нің қаржылық жағдайы туралы есепті тоқсан сайынғы негізде қалыптастыру;
9. Тоқсан сайынғы негізде қарыз алу лимитінің есебін қалыптастыру;
10. Ай сайынғы негізде контрагент елдердің терең талдауын қалыптастыру;
11. ЕДБ мен елдерге арналған лимиттерді септеу;                                                                              
12. Уәкілетті органдардың отырыстарына материалдар дайындау;
13. Контрагенттерге арналған лимиттер мен елдік лимиттер бөлігі бойынша тәуекел қорытындыларын ұсыну;
14. ЕДБ лимиттерін және елдік лимиттерді игеру жөніндегі есептілікті апта сайынғы негізде дайындау;
15. Ай сайынғы негізде пайыздық тәуекел бойынша басқарушылық есептілікті қалыптастыру үшін деректерді дайындау және өңдеу;
16. Қаржы контрагенттерінің кредиттік рейтингтерінің апта сайынғы мониторингі;
17. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша жүзеге асырылатын функционал шеңберінде ұсыныстар мен ұсынымдарды қалыптастыру;
18. Жүзеге асырылатын функционалды ескере отырып, процестерді жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды қалыптастыру;
19. Департаменттің іс қағаздарын жүргізу;
20. Департамент функционалы шеңберінде басшылықтың өзге де тапсырмалары.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Көрсетілетін қызметтер:
1. Oracle ДББЖ әкімшілендіру;
2. Exadata бағдарламалық-аппараттық кешенін әкімшілендіру;
3. Oracle ДББЖ жұмыс істеуі үшін қажетті көлемде жүйелік сервистерді әкімшілендіру;
4. Oracle ДББЖ мұрағаттау және қалпына келтіру;
5. Тестілік/сынақ даналар мен деректер базасының дампаларын жасау;
6. Деректер базасын сүйемелдеу бөлігінде ақпараттық жүйелердің жаңа модульдерін енгізуге қатысу;
7. Деректерді иесіздендіру бойынша рәсімдерді әзірлеуге қатысу;
8. ДББЖ мен RAC кластерінің нұсқаларын қоса алғанда, Exadata БАК-де Oracle ДББЖ нұсқасын жаңарту бойынша жұмыстар жүргізу;
9. Exadata бағдарламалық-аппараттық кешенінің дискілік кеңістігін кеңейту.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Функционалдық міндеттері:

 • Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, бюджет қаражатын тарту шеңберінде Банктің мемлекеттік инвестициялық жобасын, бюджеттік кредитінің қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу;

 • Банктің қаржылық тұрақтылығын қолдау мақсатында Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, Банкті капиталдандыру жөніндегі мемлекеттік инвестициялық жобаны, қаржы-экономикалық негіздемені әзірлеу;

 • Мемлекеттік бағдарламаларды, оның ішінде индустриялық-инновациялық және инфрақұрылымдық дамуды іске асыру мақсатында Банкті қаржыландыру бағдарламаларын әзірлеу;

 • Банктің тартылған бюджет қаражаты бойынша портфельдің мониторингі және сыйақы мен негізгі борышты өтеуді жүзеге асыру;

 • Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» «ҰБХ» АҚ-нан және өзге де ұйымдардан келіп түсетін хат-хабарларға банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, сондай-ақ банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрау салуларын қарауды қарастыру және дайындау;

 • Банктің бюджет қаражаты бойынша қаржы-экономикалық негіздемелердің тікелей және түпкілікті көрсеткіштеріне қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

 • Банктің бюджет қаражатына қатысты барлық сауалдар бойынша мемлекеттік органдармен және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен өзара іс-әрекет жасау, есептерді ұсыну, бюджеттік өтінімдерді және ағымдағы және жоспарланатын бюджеттік қарыздар бойынша өзге де ақпаратты жіберу.

 

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • Қаржы/экономика/құқықтану бағыты бойынша жоғары білім;

 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл;

 • ҚЕХС негізгі ережелерін білу;

 • «Акционерлік қоғамдар туралы» заңды, Қазақстан Республикасының Банк ісі саласындағы заңнамасын білу;

 • «Қазақстанның Даму Банкі туралы» заңды білу;

 • Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын білу;

 • Экономикалық және қаржылық талдаудың негізгі қағидаттарын білу;

 • Қаржылық үлгілеу дағдылары – міндетті түрде;

 • Қаржы ұйымдарындағы жұмыс тәжірибесі – міндетті түрде.

Міндеттері:

1. Нарықтық және нарықтық емес факторлардың әсер ету позициясынан кәсіпорын жоспарлаған жоспарлы көрсеткіштердің орындылығын бағалау:

- өндірісті шикізатпен қамтамасыз ету;

- дайын өнімді өткізу және/немесе қызметтерді көрсету;

2. Макроэкономикалық, салалық және/немесе жағдайлық есептер дайындау:

- тауар нарықтарын және инфрақұрылымды дамыту мәселелерін зерттеу;

- кәсіпорындардың Қазақстан Республикасы мен аймақтардың экономикасына қосқан үлесін талдау;

3. Мемлекеттік және өңірлік даму бағдарламаларын әзірлеуде ұсыныстарды қалыптастыру;

4. ІТ шешімдерді пайдалана отырып, үлкен статистикалық мәліметтер қорын қалыптастыру және талдау;

5. Презентация материалдары мен тақырыптық есептерді дайындау;

6. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, салалардағы, жекелеген кәсіпорындардағы даму институттарының әсері мен тиімділігін бағалау бойынша ғылыми жобаларды дайындау;

7. Тәуелсіз салалық сарапшылармен және ұйымдармен өзара әрекеттесу.


Талаптар:

 • Жоғары экономикалық білім, мүмкіндігінше шетелдік (экономика, қаржы, математика, жобаны қаржыландыру), магистр, PhD дәрежесі артықшылық етеді;

 • Жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес: - өндірістік, сауда компаниясында маркетолог-аналитик мамандығында; - санаттарды басқару жүйесінде; - аналитикалық ақпаратты дайындау және компания өнімдерінің нарықтық тауашасын кеңейтуге бағытталған бастамаларды жүзеге асыруда; - тауар нарықтары бойынша аналитикалық және зерттеу жұмыстарын дайындау;
 • Тауар нарықтарының даму болашағын ашатын аяқталған ғылыми еңбектердің болуы;
 • Ағылшын тілін білу upper intermediate деңгейінен төмен емес;

 • Excel, STATA, Power Point бағдарламаларымен және әртүрлі ақпараттық ресурстармен/жүйелермен үздік жұмыс істеу қабілеті;
 • Эконометриялық модельдеу, талдаудың статистикалық әдістерін білу 


Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекен-жайына жіберу керек.

Атқаратын міндеттері:

- Кредиттік тәуекелдер бойынша тәуекел-менеджері ретінде ірі инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды сараптау;

- Кредиттік тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау және ішкі кредиттік рейтинг есебін валидациялау, Банктің ішкі актілеріне сәйкес корпоративтік контрагенттерді топтастыру белгілерін тексеру;

- Бекітілген кредиттік портфель шеңберінде кредиттік тәуекелдер бойынша есептерді және Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылыққа, уәкілетті органдарға және Банктің жалғыз акционеріне Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да есептерді уақтылы және тұрақты дайындауға қатысу, кредиттік тәуекелдер бойынша деректер базасын жүргізу;

- Ықтимал гипотетикалық факторларды ескере отырып, Қарыз алушының/кредиттік құралдың тәуекел-профиліне әсер ету мәніне (кезеңдер, провизиялар, рейтингтер) бекітілген кредиттік портфельдің стресс-тестілерін өткізу;

- Бекітілген кредиттік портфель бойынша ұсынымдар әзірлеу және келісу (мониторингтердің, ұсынылған жеке индикаторлардың, Банктің провизияларына теріс әсер етуі мүмкін сценарийлердің жоспары-кестесін, провизиялардың өсуіне жол бермеу және/немесе кредиттік мәміленің тәуекел-бейінін нашарлату жөніндегі іс-шаралар жоспарын);

- Бекітілген кредиттік портфель бойынша провизиялар деңгейін, дефолт ықтималдығын (PD), Loss given default, дисконтталған ақша ағындарының шамасын және провизиялардың болжамды деңгейін дұрыс есептеуді қамтамасыз ету;

- Банктің уәкілетті органдарының шешімдеріне, Банктің ішкі актілеріне, Банктің Басқарма Төрағасының, жетекшілік ететін Басқарушы директордың, Департамент директорының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды орындау.

Қойылатын талаптар:

- Жоғары экономикалық/қаржылық білімі болуы;

- Кредиттік тәуекелдерді басқару, провизияларды қалыптастыру және/немесе инвестициялық жобаларды талдау және/немесе кәсіпорындарды қаржылық талдау және/немесе бизнес/компания құнын бағалау саласындағы жұмыс тәжірибесі  болуы- кемінде 3 (үш) жыл;

- «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білуі;

- Ағылшын тілін Intermediate деңгейінен төмен емес деңгейде білуі;

- Өз бетінше шешім қабылдау, олардың салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілікті қабылдау дағдылары, проблемалық жағдайларды шешудің оңтайлы нұсқаларын табу үшін қажетті қабілеттер, сыни ойлау дағдылары болуы;

- Инвестициялық жобалар, айналымды қаржыландыру бойынша жобалық, инвестициялық, қаржылық және кредиттік талдау және тәуекелдерді бағалау дағдылары мен білімі болуы;

-Ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау, мәмілелерді құрылымдау кезінде себеп-салдарлық байланыстар мен салдарларды анықтау дағдылары болуы;

- Заңды тұлғаларға кредит беру және тәуекелдерді басқару саласындағы дағдылары болуы (әртүрлі кредиттік құралдар арқылы инвестициялық жобалар шеңберінде мәмілелерді сәйкестендіру, талдау, бағалау, мониторингтеу, құрылымдау және ресімдеу);

- Тәуекел-менеджмент бөлігінде әдіснамалық құжаттарды, сондай-ақ Банктің ішкі актілері мен өзге де құжаттарының жобаларын әзірлеу дағдылары болуы;

- Компьютердің, MS Office (Excel, Access, Power Point) тәжірибелі пайдаланушысы болуы керек.

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Қосымша сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады: 8 (7172) 792614. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі:
Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл.
Білімге қойылатын талаптар (деңгей, профиль және т. б.):
Жоғары заң білімі.
Лауазымдық міндеттері:
1) Несиелік жобаларды құқықтық сүйемелдеу шеңберінде оларды жою және азайту жөніндегі ескертулер мен ұсынымдарды көрсете отырып, заңды қорытындылар жасайды;
2) Департаментке келісуге жіберілген құжаттарға (келісімдер, шарттар, хаттар, қызметтік хаттар, есептер, баяндамалар және т. б.) бұрыштама қояды және Департаментке жіберілетін құжаттарды қарауға және бұрыштама қоюға, өзіне тапсырылған құжаттарды қарауға және бұрыштама қоюға, оның ішінде оларды қарау мерзімдерін сақтауға жауапты болады;
3) Банктің несиелік қызметін құқықтық сүйемелдеу шеңберінде құқықтық мәселелерді шешу мақсатында шетелдік заңнаманы түсіндіруді талап ететін мәселелер бойынша сыртқы консультанттар үшін техникалық тапсырмалар дайындайды; сыртқы консультанттардың қорытындыларының техникалық тапсырмаға сәйкестігіне тексеру жүргізеді;
4) Несиелік блокпен бірлесіп мәмілелер құрылымын және/немесе қаржыландыру шарттарын талқылау кезінде клиенттермен кездесулерге қатысады;
5) Банктің несиелік қызметін құқықтық сүйемелдеу шеңберінде құқықтық мәселелерді шешу мақсатында Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысады;
6) Департаменттің құзыретіне жататын несиелік қызмет мәселелерін реттейтін Банктің ішкі нормативтік актілерінің жобаларын келісуге қатысады. 
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
1) Белгілі бір функционалдық бағыттағы сараптаманың терең деңгейі;
2) MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құқықтық жүйелерді меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы);
3) Несиелік қызмет шеңберінде құқықтық тәуекелдерді басқару дағдылары (сәйкестендіру, талдау, бағалау, мониторинг, рұқсат етілген ең жоғары мәндердің шегін белгілеу, алдын алу құралдарын әзірлеу және т. б.);
4) Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тәжірибесі;
5) Еңбекті ұйымдастыру және персоналды басқару, сондай-ақ олардың уәждемесі;
6) Ұқыпты басқару;
7) Нәтижеге бағдарлау;
8) Инновативтілік.

Бос орын сипаттамасы:
Лауазымдық міндеттері:
1) Банк Басқармасының тиімді қызметін қамтамасыз ету;
2) Басқарма отырыстарын өткізу нысаны туралы ұсыныспен күн тәртібінің жобаларын дайындау және оларды Басқарма төрағасына енгізу. Басқарманың сырттай отырыстарының хаттамаларын жүргізу және Жарғы мен Банктің басқа да ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Басқарманың сырттай отырыстарының хаттамаларын ресімдеу;
3) мiндеттi түрде сақтауға жататын банк құжаттарын есепке алуды және сақтауды, оларға қол жеткiзудi, олардың көшiрмелерiн ұсынуды қамтамасыз ету;
4) Басқарма шешімдерінен үзінді көшірмелерді ұсыну арқылы Банктің Директорлар кеңесі шешімдерінің жобаларын келісуді қамтамасыз ету;
5) Басқарма отырыстарының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың тиісінше дайындалуын қамтамасыз ету, оның ішінде материалдарды дайындау рәсімдерінің сақталуын, Басқарма мүшелерімен, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен алдын ала талқылауды ұйымдастыру;
6) Банк Басқармасының тапсырмаларының орындалуы туралы есептерді ұсыну;
7) Банктің Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің және Басқарманың тапсырмаларын орындау;
8) Басқарманың нұсқауларын бақылау;
9) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша талаптарын мүлтіксіз орындауға; Сіздің күдіктеріңіз туралы Комплаенс қызметіне хабарлауға немесе кез келген лауазымды тұлға, Банк қызметкері, лауазымды тұлға, қызметкер, Банк контрагентінің өкілі жасаған ықтимал алаяқтық және сыбайлас жемқорлық әрекеттері туралы басқа тұлғалардан алынған ақпаратты беруге міндетті.
Үміткерге қойылатын талаптар:
1. Жоғары экономикалық/құқықтық білім (бакалавриат, маман дәрежесі) қажет;
2. Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда.

Лауазымдық міндеттері:

1. Өңделетін деректердің ағымдағы көлемін бағалау:

1.1 Сапа деңгейі, қалыптастыру орталықтары, қолдану мақсаттары, тұтынушылардың талаптары бойынша ақпараттық деректер каталогын құру;

1.2 Деректерді оларды автоматтандырудың дәрежесі мен мүмкіндігі, жаңарту жиілігі және корпоративтік шешімдерді қабылдауға ықпал ету деңгейі бойынша ажырату;

1.3 Деректер ағыны мен өңдеу процестерін реттейтін ішкі нормативтік актілер мен әдіснамалық құжаттарды айқындау.

2. Автоматтандыру мүмкіндігін бағалау, ағымдағы бастамаларды және деректердің түсуі мен өңделу процестерін сүйемелдеу:

2.1 Блок іске асыратын процестерді автоматтандыру жөніндегі бастамаларды сүйемелдеу, Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс;

2.2 Таза деректер ағынын және оларды өңдеу процестерін тежейтін тар жерлерді анықтау;

2.3 Процестерді регламенттеу және нормативтік актілерді өзектендіру бойынша міндеттерді қою және бақылау;

2.4 Деректерді алуды және өңдеуді, деректерді бөгде ұйымдарға беруді автоматтандыруды қамтамасыз ететін ақпараттық технологияларды енгізу бойынша ұсыныстар.

3. Қолда бар деректерді сапалы қолдану үшін ақпараттық шешімдерді енгізу:

3.1 Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп жұмыс істеу: жобалық деректер қоймасын құру және құрылымдау, CRM функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту, цифрлық шешімдерді (Data Science және басқа да ақпараттық шешімдерді) әзірлеу және енгізу, деректерді бөгде ұйымдарға беру;

3.2 Сақтауды цифрлық деректермен толтыру бойынша процестерді сүйемелдеу және бақылау;

3.3 Ақпараттық дереккөздерді кеңейту жөніндегі процестерді автоматтандыру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру, сыртқы дереккөздерден деректерді өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету (Smart Bridge, мамандандырылған және салалық дереккөздер);

3.4 Өңделетін деректер көлемін кеңейтуді автоматтандыру элементтерімен Business intelligence енгізу.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.

Лауазымдық міндеттері:

1. Басшыға ақпараттық-анықтамалық және жедел-ұйымдастырушылық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;
2. Қойылған міндеттер шеңберінде басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру;
3. Басшының қабылдау бөлмесінің жұмысын ұйымдастыру; 

4. Басшының ұйымдастыру техникасының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;
5. Басшы үшін қызметтік іссапарларды ресімдеу;
6. Билеттерге, трансферлерге, қонақүйлерге тапсырыс беру, қозғалыс схемасын ұйымдастыру, басшылықтың кездесулері мен келіссөздерінің логистикасын ұйымдастыру үшін шетелде қабылдаушы тараптармен байланыс;
7. Құжаттаманы, шарттарды, мемлекеттік органдармен, шетелдік ұйымдармен хат алмасуды, конференциялар, кеңестер, семинарлар материалдарын және т. б. аудару;
8. Ауызша және жазбаша, толық және қысқартылған аудармаларды белгіленген мерзімде орындау, бұл ретте аудармалардың түпнұсқалардың лексикалық, стилистикалық және семантикалық мазмұнына дәл сәйкестігін қамтамасыз ету, пайдаланылатын терминдерге, аббревиатуралар мен анықтамаларға қатысты белгіленген талаптарды сақтау;
9. Аудармаларды өңдеу;
10. Басшының басқа ұйымдардың өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыру;           

11. Басшының кеңесу іс-шараларына құжаттамалық және ұйымдастырушылық-техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету:
12. Ағымдағы қызмет мәселелері бойынша бөгде ұйымдармен және жекелеген азаматтармен жедел байланысты жүзеге асыру (телефон, электрондық пошта);
13. Басшының өзге де тапсырмаларын орындау;
14. Телефон қоңырауларын қабылдауды жүргізу, ол болмаған кезде келіп түскен телефон қоңыраулары туралы басшыны жедел хабардар ету;
15. Басшының жұмысын Құжаттамалық қамтамасыз ету, құжаттарды қол қоюға дайындау. Басшыға қол қоюға ұсынылатын құжаттардың дайындалу сапасын, дұрыс жасалуын, келісілуін, бекітілуін бақылау;
16. Құжаттар мен тапсырмалардың орындалуын бақылау;    

17. Баспа және көшіру-көбейту жұмыстарын орындау.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.

Лауазымдық міндеттері:

1. TCFD, GRI стандарттарына ҚНРДА талаптары бойынша жылдық есепті дайындау;

2. Тұрақты даму бойынша салалық есептерді дайындау;

3. Green Climate Fund аккредиттеуге өтінім беру;   

4. SMS (экологиялық, әлеуметтік менеджмент) жүйесін әзірлеу және енгізу мәселесін пысықтау;

5. Инвестициялық жобалар шеңберінде өтініш берушілерді тұрақты даму қағидаттарына сәйкестігіне бағалау критерийлерін жетілдіру;

6. Тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттар мен үздік практикаларды енгізу, олардың орындалуын бақылау және мониторингілеу;

7. ESG мәселелері бойынша талдамалық есептер/тұсаукесерлер дайындау, бенчмаркинг талдау;  8. Бенчмаркинг орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттар мен үздік практикаларды талдау, олардың орындалуын бақылау және мониторингілеу.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.


Лауазымдық міндеттері:1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік актілерінде айқындалған рәсімдер мен әдістерге сәйкес жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде сыртқы бағалаушылардың бағалау туралы есептеріне сараптама жүргізу, оның ішінде:
1-1. Жобаларға банктік сараптама кезеңінен бастап, қарыз алушылардың өз міндеттемелерін орындауын ұсынылатын қамтамасыз етуді сыртқы бағалау есебіне (бұдан әрі - қамтамасыз ету) талдау жүргізу жолымен қамтамасыз етуге өндіріп алуды қолданумен аяқталатын жобаларға сараптама жүргізуге қатысу;
1-2. Бағалау туралы есептің мазмұнын Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының және бағалау жөніндегі қызметті регламенттейтін басқа да заңдар мен нормативтік актілердің талаптарына, бағалау қызметі субъектілерінің қолдануы үшін міндетті бағалау стандарттарына, жұмыс жүргізу кезінде Бағалаушы пайдаланған кәсіби практиканың өзге де стандарттарына (халықаралық бағалау стандарттарына, кәсіби ұйымдардың стандарттарына және т.б.) сәйкестігі тұрғысынан талдауды жүзеге асыру;
1-3. Бағалау туралы есептің есептік бөлігіне тәсілдерді қолданудың дұрыстығы бөлігінде талдауды жүзеге асыру, Бағалау әдістерін таңдау мен қолданудың дұрыстығын, сондай-ақ құжаттарды зерделей отырып, бағалау туралы есептерді ресімдеуге талдау жүргізу, Бағалаушы пайдаланатын және бағалау объектісінің сандық және сапалық сипаттамаларын белгілейтін оның ішінде құқық белгілейтін, сәйкестендіру және техникалық құжаттар, сондай-ақ техникалық түгендеу құжаттары, интернет-сайттардан басып шығару, газет жарияланымдарының, арнайы сараптамалар қорытындыларының көшірмелері және бағалау объектісі бойынша басқа да құжаттар (олар болған кезде), сондай-ақ фото және (немесе) бейне материалдары;
1-4. Қамтамасыз етудің жеткіліктілігін есептеуді жүргізу;
1-5. Тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ қамтамасыз ету бөлігінде қорытындылар беру шеңберінде тәуекелдерді азайту бойынша ұсынымдар әзірлеу;
1-6. Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан Банкті қамтамасыз ету үшін ұсынылатын мүлікті қарау үшін шығуды жүзеге асыру;                                    
1-7. Қамтамасыз ету бойынша баға нарығының конъюнктурасына тұрақты талдау жүргізу;
1-8. Қамтамасыз етудің кепілдік құнын және оның жеткіліктілігін кредиттік құралды беру туралы шарттың бүкіл қолданылу кезеңі ішінде мерзімді айқындау;
1-9. Тәуелсіз бағалаушылар ұсынатын Бағалау туралы есептерді талдау рәсімдері мен әдістерін жетілдіру және тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу;
1-10. Қарыз алушылар сақтандырған сақтандыру жағдайларының Банктің уәкілетті органы бекіткен сақтандыру жағдайларының тізбесіне сәйкестігін тексеру;
1-11. Бағалау және сақтандыру компанияларын таңдау кезінде ұсынымдарды әзірлеу және Банктің уәкілетті органдарының бекітуіне ұсыну;
1-12. Тексеруші органдармен - ішкі және сыртқы органдармен өзара іс-қимыл, іс-әрекет.     
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік актілерінде айқындалған рәсімдер мен әдістерге сәйкес жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде қамтамасыз ету мониторингін жүргізу бойынша Басқарма алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындау, оның ішінде:
2-1. Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан кепіл объектілерінің орналасқан жеріне шыға отырып, мониторинг кестесінің жоспарына сәйкес Банк қабылдаған қамтамасыз етудің болуына және жай-күйіне көшпелі мониторингті жүзеге асыру;
2-2. Сандық құрам, сапалық, техникалық сипаттамалар өзгерген жағдайда, сондай-ақ кепіл затына сұраныс пен ұсыныс өзгерген жағдайда қамтамасыз етудің нарықтық құнын айқындау және қамтамасыз етудің жеткіліктілігін есептеу/алдын ала есептеу бойынша мониторингті жүзеге асыру;
2-3. Тиісті есептерді, оның ішінде қамтамасыз ету мониторингінің нәтижелері бойынша растайтын құжаттарды (салық берешегінің, сақтандырудың, ауыртпалықтың, оның ішінде 3 адамның, техникалық байқаудан өткені, фото/бейне түсірілімнің жоқ/бар екендігі туралы және т.б.) қоса бере отырып, дайындау және мүдделі құрылымдық бөлімшелерге жіберу;
2-4. Кепілге салынған мүліктің сақталуы мен тұтастығын қамтамасыз ету бойынша алдын алу шараларын қабылдау мақсатында түгендеу арқылы кепілге салынған мүліктің сандық және сапалық жай-күйін қадағалау;
2-5. Үшінші тұлғалар немесе мүліктің меншік иелері кепіл затына қол сұғған немесе жоғалту қаупі төнген жағдайда алдын алу шараларын қолдану арқылы кепілге салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету қажеттігі туралы Банк басшылығын және уәкілетті органдарды хабардар ету.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Лауазымдық міндеттері:
1. Өкімдерді, аккредитивтер ашуға арналған шарттардың жобаларын дайындау, Банктің ҚК («КДҚ» АҚ) қаржыландыруды жүзеге асыру шеңберінде төлемдерді келісу, қол қою, тіркеуді қамтамасыз ету;
2. Банктің ҚК («КДҚ» АҚ) қызметіне байланысты мәселелер шеңберінде Банктің УО-ға материалдар дайындауды қамтамасыз ету;
3. Департамент басшылығының ішкі актілері мен тапсырмаларына сәйкес өзге де функциялар, оның ішінде Департамент құзыреті шеңберінде Банктің ішкі актілеріне өзгерістер енгізу.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Лауазымдық міндеттері:
1. Сатып алу жоспарын (алдын ала, жылдық сатып алу жоспарын және (немесе) ұзақ мерзімді сатып алу жоспарын) (бұдан әрі - Сатып алу жоспары) әзірлеу және бекітуге дайындау;
2. Құрылымдық бөлімшелердің өтінімдері және бюджеттік түзетулер негізінде Сатып алу жоспарына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді әзірлеу және бекітуге дайындау;
3. Сатып алу жоспарын Қағидалардың талаптарына сәйкес веб-порталда уақтылы орналастыру;
4. Сатып алу жоспары бекітілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде BBM SimBASE бойынша ССО-ға бекітілген сатып алу жоспарын Банктің веб-сайтында орналастыру қажеттілігі туралы қызметтік жазба жібереді;
5. Әрбір айдың 5 (бесінші) күнінен кешіктірмей BBM SimBASE бойынша сатып алу бастамашыларына тиісті сатып алу жоспарлары (алдын ала, жылдық, ұзақ мерзімді) негізінде осындай сатып алулардың тізбесін қоса бере отырып, осы айда жоспарланып отырған ТЖҚ сатып алу туралы ескертумен қызметтік жазба жібереді;
6. Сатып алу бастамашысынан сатып алуды жүзеге асыруға тиісті түрде ресімделген өтінімді және тендер тәсілімен сатып алу үшін өзге де қажетті құжаттарды (мәліметтерді) алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде веб-порталда тендерлік құжаттаманың жобасын қалыптастырады, әзірлейді және BBM SimBASE бойынша тендер тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы бұйрықтың жобасын келісуге жібереді;
7. Сатып алу бастамашысынан қазақ және орыс тілдерінде техникалық ерекшелікті қоса бере отырып, сатып алуды жүзеге асыруға тиісті түрде ресімделген өтінімді алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қалыптастырады баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін жұмыс күні ішінде Қағидалардың 249-тармағына сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілетін сатып алу туралы мәліметтерді веб-порталда қазақ және орыс тілдерінде орналастырады;
8. Сатып алу жоспарын орындау бойынша мониторинг және есептілікті қалыптастыру;
9. Құрылымдық бөлімшелер әзірлейтін және ұсынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі техникалық ерекшелікті, біліктілік талаптарын Қағидалардың, Сатып алу жоспарының және ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне келісу;
10. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесінде» көзделген тәсілдермен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу;
11. Өз қызметі шеңберінде құрылымдық бөлімшелермен өзара іс-қимыл, әрекет жасау;
12. Келіп түскен хаттарды, шағымдар мен арыздарды қарау, уақтылы жауаптар дайындау;
13. Мемлекеттік сатып алу веб-порталында шарттарды қалыптастыру, оларға қол қоюды келісуді ұйымдастыру;
14. Жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) сатып алу веб-порталымен жұмысты түсіндіру бойынша келіссөздер, сондай-ақ өнім берушілерге сатып алу мәселелері бойынша консультация беру;
15. Тендерге қатысуға өтінімдер шеңберінде әлеуетті өнім берушілердің құжаттамасын жинауға және талдауға көмек көрсету, чек-парақтардың, алгоритмдердің, қорытындылардың, хаттардың, түсініктемелердің, хаттамалардың және басқа да құжаттардың (материалдардың, ақпараттардың) жобаларын дайындау;
16. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу бойынша өнім берушілермен (әлеуетті өнім берушілермен) жұмысты ұйымдастыру;
17. Сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) хат алмасу;
18.Жеткізушілер шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайларда олармен жұмыс істеу, көрсетілген жағдайларда сатып алу бастамашыларымен және Банктің басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен, қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау;
19. Жеткізушілерден келіп түскен тауарды қабылдау-тапсыру актілерін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерін, шот-фактураларды, тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылығы жөніндегі есептерді және ақы төлеу үшін қажетті өзге де құжаттарды қарау және келісу, сондай-ақ сатып алу бастамашыларына және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерге, Банк қызметкерлеріне қарау және келісу кезінде жәрдем көрсету жоғарыда көрсетілген құжаттарды;
20. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар бойынша ақы төлеуді қамтамасыз ету және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттардың орындалуына мониторинг жүргізу;
21. Сатып алу туралы заңнамада көзделген жағдайларда тендерге қатысуға енгізілген өтінімдерді қамтамасыз етуді, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қайтаруды қамтамасыз етуді, демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қайтаруды қамтамасыз ету;
22. Сатып алу бастамашылары, Банк басшылығы үшін сатып алу мәселелері бойынша ішкі есептілікті дайындау;
23. Тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілікті қоса алғанда, сатып алу мәселелері бойынша заңнамада белгіленген есептілік нысандарын дайындау;
24. Сатып алу жоспарында көзделмеген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өз құзыреті шеңберінде сатып алуға жол бермеу жөніндегі бақылау;
25. Сатып алу мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге консультациялық сүйемелдеу көрсету.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Лауазымдық міндеттері:
1. Желілік жабдықтарды, қабатты коммутаторларды (cisco 2960), ядро коммутаторларын (cisco 3850), желіаралық экрандарды (cisco asa 5545, Palo Alto PA450) сүйемелдеу;
2. Банктің WI-FI желісін сүйемелдеу (сымсыз желілер контроллерін әкімшілендіру, сымсыз желілер пайдаланушыларының кіруін басқару);
3. IP телефонияны сүйемелдеу (Cisco Unified Communications Manager) - телефон аппараттарын баптау, банк ережелеріне сәйкес есептік жазбалар жасау, нөмірлік жоспарды өзектендіру;
4. Cisco Meeting Server серверлерін сүйемелдеу;
5. Cisco Jabber арқылы өткізілетін бейне-конференцияларды сүйемелдеу;
6. Мемлекеттік органдардың қатысуымен бейнеконференцияны сүйемелдеу (МО БКЖ);
7. VPN әкімшілендіру;
8. NGFW желілік бөлігін сүйемелдеу (маршруттау, firewall ережелерін баптау);
9. Желілік жабдықта бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқаларын жаңарту;
10.Демилитаризацияланған аймақтарды ұйымдастыру;
11.Tariscope Enterprise-ті сүйемелдеу және ақаулықтарды жою.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Лауазымдық міндеттері:
1. Жаңа модульдерді және Жеке кабинеттің жұмыс істеп тұрған модульдерін модификациялау, пайдаланушы интерфейсін әзірлеу, дизайн-макеттердің негізінде жүйенің HTML парағын/бетін жасау, CMS-ге арналған жүйе мен үлгілерді бұру, скрипттердің пайдаланушы интерфейсіне байланыстыру, қолданушы интерфейсінің қажетті деңгейін және өзара іс-қимыл тәжірибесін қамтамасыз ету;
2. АЕК бекітетін Жеке кабинет бойынша автоматтандыруға арналған іс-шаралар тізімі бойынша жұмысты орындау.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.): 
Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.

1. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар (АҚС) бойынша Орындаушыларды тарту шеңберіндегі жұмыс:
1-1. АҚС шарттары бойынша Орындаушыларды тарту мақсатында құрылымдық бөлімшеден алынған техникалық ерекшеліктерді бастапқы тексеру, материалдарды УО-ге шығару;
1-2. Орындаушылармен АҚС Шарттарын қалыптастыру және жасасу;
1-3. жасалған шарттар шеңберінде ақы төлеудің алдындағы құжаттарды қалыптастыру;   
1-4. АҚС шарттарын әкімшілендіру.
2. жасалған АҚС шарттары шеңберінде бюджет мониторингі;
3. Демеушілік және қайырымдылық көмек: демеушілік және қайырымдылық көмек шеңберінде Банкке келіп түсетін өтінімдерді өңдеу, Банктің УО қайырымдылық көмек көрсету туралы мәселені шығару, демеушілік/қайырымдылық көмек көрсету туралы шарттарды қалыптастыру, жасалған шарттар шеңберінде мониторинг, жасалған шарттар шеңберінде есептерді және бастапқы құжаттарды тексеру;
4. Жоғары оқу орындарының студенттері мен түлектерінің практикадан және тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру, шарттар жасасу, ВРМ жүйесінде шарттар мониторингі;
5. Студенттер мен түлектер арасында Банктің HR-брендін арттыру мақсатында ЖОО-лармен жұмыс істеу: ЖОО-лармен меморандумдар жасасу, қонақ дәрістерін және ашық есік күнін ұйымдастыру, бос орындар жәрмеңкелеріне қатысу, бос орындар мен конкурстық іріктеу туралы ақпарат беру. Түлектер арасында кейс стади конкурсын өткізу;   
6. Құрылымдық бөлімшенің бекітілген жұмыс жоспарында көзделген іс-шараларды уақтылы және сапалы орындау
7. Департаменттің бизнес-процестерін оңтайландыру және автоматтандыру бойынша жұмысқа қатысу;
8. Құрылымдық бөлімшенің хаттамалық тапсырмаларын орындау;
9. Ішкі коммуникацияларды дамыту бойынша жұмыс (корпоративтік порталда жарияланымдарды дайындау және орналастыру, қызметкерлермен коммуникация шеңберінде дизайн жасау және постерлер әзірлеу, құрылымдық бөлімше қызметінің шеңберінде сауалнама жүргізу);
10. Ақпараттық жүйені сүйемелдеу және техникалық қолдау жөніндегі қызметтерді жеткізушіні таңдау шеңберінде техникалық ерекшеліктерді қалыптастыру, коммерциялық ұсыныстарды жинау - Битрикс. Шарт шеңберінде қызметтерді мониторингілеу және әкімшілендіру, өнім берушімен жұмыс;   
11. Банктің ұжымдық іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу;
12. Банк қызметкерлерін  бекітілген оқыту жоспарына сәйкес оқытуды ұйымдастыру;
13. Банк қызметкерлерін ішкі оқыту мен тестілеуді ұйымдастыру;
14. Мәдениетті, ұйымшылдықты және персоналды тартуды дамыту шеңберінде жобаларды жүргізу;
15. Банк қызметкерлерінің және олардың отбасы мүшелерінің ерікті медициналық сақтандыру (ЕМС) бойынша қызмет көрсетушіні таңдау шеңберінде техникалық ерекшеліктерді қалыптастыру, коммерциялық ұсыныстар жинау. Шарт шеңберінде қызметтерді мониторингілеу және әкімшілендіру;
16. Тұрғын үй жөніндегі мәселелер шеңберінде қызметкерлермен/бұрынғы қызметкерлермен және Банктің жауапты құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс істеу: бекітілген өтеу кестесін сақтау/өзгерту мақсатында қызметкерлермен ЕШ бұзған кезде Кепіл туралы шартпен УО-ға материалдарды жіберу;
17. Берешекті толық өтеген кезде тұрғын үй бойынша ауыртпалықты алып тастау үшін құжаттарды қалыптастыру. Қызметкерлерге/бұрынғы қызметкерлерге тұрғын үй бойынша құжаттардың түпнұсқаларын дайындау және беру, Банк алдындағы берешекті есептен шығару үшін өкімдер қалыптастыру;
18. Персоналды іздеу және іріктеу, сондай-ақ банктің жаңа қызметкерлері үшін бағалау, тестілеу, сұхбат жүргізу рәсімін жүргізу.
Бос орын сипаттамасы:
Лауазымдық міндеттері:
1) Сатып алу рәсімдерін, оның ішінде сатып алу веб-порталын пайдалана отырып ұйымдастыру;
2) Тендерге қатысуға өтінімдер шеңберінде әлеуетті өнім берушілердің құжаттамасын жинауға және талдауға көмек көрсету, чек-парақтардың, алгоритмдердің, қорытындылардың, хаттардың, түсініктемелердің, хаттамалардың және басқа да құжаттардың (материалдардың, ақпараттардың) жобаларын дайындау;
3) Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу бойынша өнім берушілермен (әлеуетті өнім берушілермен) жұмысты ұйымдастыру;
4) Сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) хат алмасу;
5) Өнім берушілер шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайларда олармен жұмыс істеу, көрсетілген жағдайларда сатып алу бастамашыларымен және Банктің басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен, қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау;
6) Жеткізушілерден келіп түскен тауарды қабылдау-тапсыру актілерін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерін, шот-фактураларды, тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылығы жөніндегі есептерді және ақы төлеу үшін қажетті өзге де құжаттарды қарау және келісу, сондай-ақ сатып алу бастамашыларына және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерге, Банк қызметкерлеріне қарау және келісу кезінде жәрдем көрсету жоғарыда көрсетілген құжаттар.
Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі: кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл.
Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.): 
Жоғары қаржылық білім.

Бос орын сипаттамасы:
Лауазымдық міндеттері:
1) Сатып алу рәсімдерін, оның ішінде сатып алу веб-порталын пайдалана отырып ұйымдастыру;
2) Тендерге қатысуға өтінімдер шеңберінде әлеуетті өнім берушілердің құжаттамасын жинауға және талдауға көмек көрсету, чек-парақтардың, алгоритмдердің, қорытындылардың, хаттардың, түсініктемелердің, хаттамалардың және басқа да құжаттардың (материалдардың, ақпараттардың) жобаларын дайындау;
3) Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу бойынша өнім берушілермен (әлеуетті өнім берушілермен) жұмысты ұйымдастыру;
4) Сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) хат алмасу;
5) Өнім берушілер шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайларда олармен жұмыс істеу, көрсетілген жағдайларда сатып алу бастамашыларымен және Банктің басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен, қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау;
6) Жеткізушілерден келіп түскен тауарды қабылдау-тапсыру актілерін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерін, шот-фактураларды, тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылығы жөніндегі есептерді және ақы төлеу үшін қажетті өзге де құжаттарды қарау және келісу, сондай-ақ сатып алу бастамашыларына және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерге, Банк қызметкерлеріне қарау және келісу кезінде жәрдем көрсету жоғарыда көрсетілген құжаттар.
Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі: кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл.
Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):
Жоғары қаржылық білім.

Лауазымдық міндеттері:
1) Ақпараттық қауіпсіздік өнімдерін әкімшілендіру (антивирус, IDS);
2) Ақпараттық қауіпсіздік серверлерін әкімшілендіру (windows, linux, vmware);
3) Ақпараттық қауіпсіздікті бақылауды жүзеге асыру;
4) Қызметкерлердің ақпараттық қауіпсіздік саласындағы хабардарлығын арттыру;
5) Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке мерзімді аудит ұйымдастыру және жүргізу;
6) Берілген міндеттер аясында басшының тапсырмасы бойынша ресми құжаттарды дайындау.

Үміткерге қойылатын талаптар:
Қазақстан Республикасында киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша нормативтік құжаттарды білу;
Басқару принциптері мен әдістерін білу, заманауи кеңсе жұмысын ұйымдастыру, оргтехникамен жұмыс істей білу;
Ақпараттық қауіпсіздік саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

Функционалдық міндеттері:

 • Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, бюджет қаражатын тарту шеңберінде Банктің мемлекеттік инвестициялық жобасын, бюджеттік кредитінің қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу;

 • Банктің қаржылық тұрақтылығын қолдау мақсатында Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, Банкті капиталдандыру жөніндегі мемлекеттік инвестициялық жобаны, қаржы-экономикалық негіздемені әзірлеу;

 • Мемлекеттік бағдарламаларды, оның ішінде индустриялық-инновациялық және инфрақұрылымдық дамуды іске асыру мақсатында Банкті қаржыландыру бағдарламаларын әзірлеу;

 • Банктің тартылған бюджет қаражаты бойынша портфельдің мониторингі және сыйақы мен негізгі борышты өтеуді жүзеге асыру;

 • Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» «ҰБХ» АҚ-нан және өзге де ұйымдардан келіп түсетін хат-хабарларға банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, сондай-ақ банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрау салуларын қарауды қарастыру және дайындау;

 • Банктің бюджет қаражаты бойынша қаржы-экономикалық негіздемелердің тікелей және түпкілікті көрсеткіштеріне қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

 • Банктің бюджет қаражатына қатысты барлық сауалдар бойынша мемлекеттік органдармен және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен өзара іс-әрекет жасау, есептерді ұсыну, бюджеттік өтінімдерді және ағымдағы және жоспарланатын бюджеттік қарыздар бойынша өзге де ақпаратты жіберу.

 

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • Қаржы/экономика/құқықтану бағыты бойынша жоғары білім;

 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл;

 • ҚЕХС негізгі ережелерін білу;

 • «Акционерлік қоғамдар туралы» заңды, Қазақстан Республикасының Банк ісі саласындағы заңнамасын білу;

 • «Қазақстанның Даму Банкі туралы» заңды білу;

 • Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын білу;

 • Экономикалық және қаржылық талдаудың негізгі қағидаттарын білу;

 • Қаржылық үлгілеу дағдылары – міндетті түрде;

 • Қаржы ұйымдарындағы жұмыс тәжірибесі – міндетті түрде.

Функционалдық міндеттері:
 • Әлеуетті қарыз алушымен кеңестер және банктік сараптамаға құжаттар пакетін дайындауға көмек көрсету;
 • Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде жобаларды қарастыру/жобаны қайта құрылымдау процесін іске қосу, құрылымдық бөлімшелер арасындағы жоба жұмысын өзара әрекеттесу және үйлестіруге қатысу, құрылымдық бөлімшелермен жұмыс кездесулерін ұйымдастыруға қатысу, жобаны құрылымдауға қатысу (несиелік талдаудан басқа), Банктің уәкілетті органдарының қарауына шығару үшін материалдарды дайындау;
 • Өтініш берушімен/қарыз алушымен/кепілгермен/кепіл берушімен/сақтандыру және аудиторлық компаниялармен/сыртқы тәуелсіз консультанттармен/басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу, сонымен қатар жобаның жоспарлы кешенді мониторингін ұйымдастыру;
 • Банктің Даму жоспары шеңберінде несиелік қаражатты игеру жоспарын уақтылы орындау мақсатында жобаны қаржыландыру үдерісін қамтамасыз етуге қатысу;
 • Несие беру процесінің нысандары мен әдістерін, жаңа несиелік құралдарды/инвестициялық несиелеу бағдарламаларын, сондай-ақ қарастыру, қаржыландыру және іске асыру мониторингі кезеңіндегі жобалық ұсыныстарды жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге және ұсынуға қатысу.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі. Холдингтің компаниялар тобында және/немесе екінші деңгейлі банктерде және/немесе даму институттарында – кемінде 2 жыл;
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Экономика және қаржы және/немесе МВА саласындағы магистр дәрежесі;
 • Несие беру және транзакцияларды құрылымдау саласындағы білім: банктік тиісті сараптама жүргізу, инвестициялық жобаларды және/немесе экспорттық операцияларды қаржыландыру және мониторингілеу;
 • Банк мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • Мәмілелерді құрылымдау, қаржылық модельдеу дағдылары;
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін;
 • Шет тілін меңгеру деңгейі: ағылшын тілі – еркін;
 • Жоғары таныстыру дағдылары;
 • Ақпаратты жинау және талдау дағдылары;
 • Қарым-қатынас дағдылары, келіссөздер жүргізу қабілеті дамыған.
Бос орын сипаттамасы:
Лауазымдық міндеттері:
1) әртүрлі мақсатты топтар арасында Банктің оң имиджін қалыптастыру мақсатында қоғаммен байланыс саласында Банктің коммуникациялық стратегиясын қалыптастыру және іске асыру.
2) Қызметтің максималды тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қызмет қызметін және оның Банктің құрылымдық бөлімшелерімен, мемлекеттік органдармен, клиенттермен және басқа да мүдделі тұлғалармен қарым-қатынасын басқару және үйлестіру;
3) БАҚ-та, әлеуметтік желілерде және басқа коммуникациялық арналарда Банк қызметін көрсету үшін пресс-релиздер мен ақпараттық материалдарды дайындау;
4) БАҚ өкілдері мен мүдделі тараптар үшін баспасөз брифингтерін, дөңгелек үстелдерді, баспасөз конференцияларын және басқа да іс-шараларды ұйымдастыру;
5) Банк қызметінің ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік интернет-ресурстарда және Банктің веб-сайтында Банктің ақпараттық оқиғаларын жедел көрсетуді қамтамасыз ету;
6) ақпаратты ұдайы және уақтылы анықтау, Банктің тәуекелдерін бағалау және тиісті ақпаратты және Банк басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінің назарына оларды азайту бойынша ұсыныстарды уақтылы жеткізу мақсатында БАҚ мониторингін ұйымдастыру; дағдарысқа қарсы коммуникациялар.
Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі: Журналистика, маркетинг, қоғаммен байланыс, қаржы саласындағы жоғары білім.
Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 5 жыл.
Профильге сәйкес ұйымда кемінде 3 жыл жалпы жұмыс тәжірибесі жақсырақ.
Басшылық лауазымдарда кемінде 2 жыл.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жұмыс тәжірибесі:

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейін және т.б.):

Жоғары техникалық немесе математикалық білім;

Халықаралық сертификаттардың (CISA, CISSP, CISM, ISO 27001 және т.б.) болуы құпталады.

Міндеттері:

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару бөлігінде нормативтік және әдіснамалық құжаттаманы әзірлеу және жетілдіру;

- АТ және АҚ қауіптері, осалдықтары мен бақылауларының тізбесін әзірлеу және өзекті күйде ұстау;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіру;

- АТ және АҚ тәуекелдерін бағалауға қатысу және ұйымдастыру;

- АТ және АҚ тәуекелдерін өңдеу және тәуекелдер деңгейін бақылау әдістерін таңдауға қатысу;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімшелерге әдіснамалық қолдау көрсету;

- Банктің құрылымдық бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимылды регламенттейтін ішкі нормативтік актілерді бақылау рәсімдерінің болуы тұрғысынан сараптау;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару жүйесінің жалпы жай-күйіне талдау жүргізу;

- басқарушылық есептілікті қалыптастыру процесін үйлестіру.

- АТ және АҚ тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуын қадағалау;

- тәуекелдер деңгейіне мониторингті жүзеге асыру;

Дағдылары:

1) Өз бетінше шешім қабылдау, олардың салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілікті қабылдау дағдылары, проблемалық жағдайларды шешудің оңтайлы нұсқаларын табу үшін қажетті қабілеттер, сыни ойлау дағдылары;

2) Бірінші кезектегі міндеттерді айқындау, жұмысты жоспарлау, стратегиялық ойлау қабілеті;

3) Ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау, себеп-салдарлық байланыстар мен салдарларды анықтау дағдылары;

4)  Тәуекел-менеджмент бөлігінде әдіснамалық құжаттарды әзірлеу дағдылары;

5) Банктің ішкі актілерінің және өзге де құжаттарының жобаларын дайындау дағдылары;

6) ДК, MS Office (Excel, Access, Power Point) тәжірибелі пайдаланушысы;

7) Талдамалық материалдарды дайындау дағдылары;

8) Іскерлік хат алмасу дағдылары;

9) Коммуникация дағдылары;

10) Аналитикалық ойлау;

11) Тиімді өзара іс-қимыл;

12) Бастамашылдық.

Талаптар:

1. Қаржы, экономика немесе тиісті саладағы жоғары білім.

2. Тәуекелдерді басқару саласында 3 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі, мүмкіндігінше банк секторында.

3. Нарықтық және несиелік тәуекелдер туралы терең білім.

4. Тәуекелдерді басқару стратегияларын әзірлеу және енгізу тәжірибесі.

5. Мәліметтерді талдау және есеп беру дағдылары.

6. Қаржылық тәуекелдерді реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді білу.

7. CFA, FRM, PRM сертификаттарына артықшылық беріледі.

Міндеттері:

1.  Қазынашылық портфельді басқару, соның ішінде сауда-саттықтар мен мәмілелер бойынша қорытындылар беру.

2. Активтер мен пассивтерді басқару, тәуекел аппетиті бойынша ұсыныстарды әзірлеу және лимиттерді анықтау.

3.  Қаржылық тұрақтылықты басқару, қаржылық тұрақтылық параметрлері бойынша ұсыныстар әзірлеу.

4. Басқарманың қызметін ұйымдастыру, оның ішінде есеп беру және тәуекелдерді бағалау.

5. Екінші деңгейлі банктерді талдау және олар бойынша лимиттерді есептеу және белгілеу.

Үміткерге қойылатын талаптар:

1. Жоғары кәсіптік (филологиялық, аудармашылық) білімі және ілеспе аудармашы ретінде жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес;

2. Орындау принциптері мен әдістерін білу, функционалдық міндеттемелерді ұйымдастыру, оргтехникамен, бейнеконференцияларды ұйымдастыру бағдарламаларымен жұмыс істеу қабілеттілігі;

3. Қаржы және банк терминологиясын білу және құзыреттілік;

4. Банктің Директорлар кеңесімен және оның Комитеттерімен жеке жұмыс, тапсырыстарды орындаудағы тиімділік, қызметтерді сапалы көрсету;

5. Кәсіби дауыс, анық дикция, сөйлеу ақаулары болмауы.

 

Лауазымдық міндеттері:

1. Ілеспе аудармаға арналған арнайы жабдықты пайдалана отырып, сөйлеушінің (қатысушының) сөзімен бір мезгілде аударма жасау.

2. Сөйлеудің бұрын дайындалған мәтінінен ілеспе аударма жасау немесе алдын ала аударылған мәтіннен ілеспе оқуды жүзеге асыру.

3. Аударманың аударма мәтіндерінің лексикалық, стильдік және семантикалық мазмұнына қатаң сәйкес келуін, белгіленген ғылыми-техникалық және басқа да терминдер мен анықтамалардың сақталуын қамтамасыз ете отырып, ілеспе аударманы орындау.

4. Экономиканың, ғылымның және техниканың тиісті салалары бойынша мәтіндерде кездесетін терминдерді, ұғымдарды және анықтамаларды нақтылау және бірегейлендіру бойынша жұмыстарды жүргізу.

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!