• kz
Қоңырауға тапсырыс беру
Сіздің атыңыз
Телефон нөмірі

Қызықтыратын сұрақ

"Жіберу" түймесін басыңыз, біз Сізбен байланысамыз

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос лауазымдарға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Банк мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдайды және қолайлы жұмыс істеу үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге кепілдік береді.

Бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу және қарау процесі ашық болып табылады. Іріктеудің негізгі критерийі әрқашан қатысуға шектеусіз біліктілік талаптары болып табылады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос орын талаптарына сәйкес келсе, біз міндетті түрде сізбен хабарласамыз.

Біліктілік талаптары:

1. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу, оның ішінде банк заңнамасы мәселелері бойынша (банктер және банк қызметі туралы, Акционерлік қоғамдар туралы, Қазақстанның Даму Банкі туралы және т.б. заңдар).

2. Жоғары кәсіптік білім: Экономика/менеджмент/экология немесе энергетика, тау-кен дела, мұнай-газ саласы және/немесе өнеркәсіптік өндіріс саласындағы еңбекті және қоршаған ортаны қорғау.

3. Магистр/МВА дәрежесі, менеджмент (Менеджмент) саласында қосымша білім алған жөн.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1. Тілдерді меңгеру: қазақ және орыс-еркін, Ағылшын-Upper-intermediate.

2. Тұрақты даму/ әлеуметтік немесе корпоративтік басқару/Инвестициялар/экономика/қаржы/ бизнес-консалтинг/халықаралық консалтингтік компаниялар/экология немесе еңбекті қорғау және қоршаған ортадағы кемінде 3 жылдық жұмыс тәжірибесі.

3. ESG-тұрақты дамудың күн тәртібі, оның ішінде Климаттық күн тәртібі және ESG-нің басқа аспектілері туралы озық білім.

4. Кеңсе қосымшалары туралы озық білім, сонымен қатар презентация материалдарын дайындаудың жақсы тәжірибесі.

5. Аналитикалық құжаттарды жаза білу және қалау.

6. Командада жұмыс істей білу және дамыған қарым-қатынас дағдылары.

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

1. Орнықты даму қағидаттарына сәйкес жобаларды айқындау өлшемшарттарын регламенттейтін орнықты даму жөніндегі әдіснаманы әзірлеу;

2. ESG күн тәртібін енгізу және дамыту жөніндегі іс-шаралардың Жол картасын әзірлеу;

3. ESG мәселелері бойынша аналитикалық есептер/презентациялар дайындау, бенчмаркинг талдау.

Түйіндемені мекенжайға жіберу vacancy@kdb.kz

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 6 жылдан астам

Білімге қойылатын талаптар:

Жоғары гуманитарлық, заңгерлік және/немесе экономикалық білім қажет.

Лицензияларға, сертификаттарға және т.б. қойылатын талаптар:

Халықаралық сертификаттар қабылданады (CIPD, SHRM және т.б.)

Жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар:

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда – кемінде 6 жыл.

Ұйымның профиліне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрі бойынша (банктің компаниялар тобында және/немесе мемлекеттік органдарда жұмыс істеу мүмкіндігі) – кемінде 3 жыл

Орындаушылар тобына жетекшілік ету – кемінде 2 жыл

Осы лауазымның негізгі функционалдық міндеттері:

1) Банктің даму стратегиясына сәйкес кадр саясатын қалыптастыру, оның негізгі бағыттарын және оны жүзеге асыру шараларын айқындау бойынша жұмыс жүргізеді.

2) Банк қызметкерлерінің еңбек тәртібінің жай-күйін және қызметкерлердің Ішкі еңбек тәртібін, Іскерлік этика кодексін сақтауын бақылайды, еңбек тәртібін нығайту бойынша қажетті жұмыстарды жүргізеді.

3) Банк басшылығына әлеуметтік және кадрлық мәселелер бойынша аналитикалық материалдардың дайындалуын және ұсынылуын қамтамасыз етеді, персоналды дамыту бойынша болжамдар жасайды, туындаған проблемаларды уақтылы анықтайды және оларды шешудің ықтимал нұсқаларын дайындайды. Банктің ұйымдық құрылымы мен штаттық құрамын ұтымды ету жұмыстарын жүргізеді.

4) еңбекақыны, оның ішінде еңбекақыны, сыйақыны және қызметкерлерді әлеуметтік қолдауды басқару жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Қызметкерлердің ынтасын арттыру, еңбек жағдайын жақсарту, оның өнімділігін арттыру бойынша шаралар қабылдайды.

5) Іздеу мен іріктеу, бейімдеу және дамыту, кадр резервін құруды қоса алғанда, дарындылықты басқару жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Банк басшылығына қызметкерлерді ротациялау бойынша ұсыныстарды қадағалайды және енгізеді.

6) Банк басшылығына, сондай-ақ бөлім басшыларына персоналға қатысты барлық мәселелер бойынша кеңес береді. Құрылымдық бөлімшелер туралы Ережені және персоналдың лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу бойынша түсіндірме кездесулерін өткізеді.

7) Банктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Басқармаға жүктелген ағымдағы жедел тапсырмаларды орындау шеңберінде басқарма жұмысын ұйымдастырады;

8) Комитет мүшелеріне ұсыныстар мен ұсынымдар енгізу үшін Банктің Кадр саясаты жөніндегі комитетінің жұмысына қатысады.

9) Банк қызметкерлерін тарту деңгейін арттыруға бағытталған мәдени, кәсіптік және спорттық іс-шараларды өткізу бойынша жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді.

10) Банктің қайырымдылық және демеушілік саясаты саласындағы жұмысты ұйымдастырады және Банк басшылығына ұсыныстар енгізеді;

11) Банк қызметкерлерінің қызметін бағалау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді, оның ішінде Банк қызметкерлері үшін уәждемелік KPI карталарын әзірлеу, келісу және бекіту процесін үйлестіреді.

12) Адам ресурстарын басқарудың озық әлемдік тәжірибесін енгізу бойынша жұмысты ұйымдастырады және жүргізеді

Міндеттері:

1.      Банктің акционері/уәкілетті органдары/ҚБ тарапынан келген сұрау салуларға жауаптар әзірлеу;

2.      Клиенттермен жұмыс жасау дирекциясына Банктің ішкі бөлімдері мен сыртқы сұрау салулары үшін мәліметтер жинақтау және өңдеу;

3.      Басшылықтың тапсырмасы бойынша Клиенттермен жұмыс жасау дирекциясының алға қойылған міндеттері шеңберінде қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру;

4.      Банктің ақпараттық жүйесіне Жоба бойынша мәліметтерді енгізу және құжаттарды жүктеу;

5.      Контрагенттерге, оның ішінде Банктің УО-ның қабылдаған шешімдері, құжаттарды ұсыну қажеттілігі, басқа да сұрау салулар жөніндегі хаттарды жолдау;

6.      Жобаларды алдын-ала қарастыру және банктік экспертиза сатыларында бөлімшенің құжаттарын мұрағатқа тапсыруды қамтамасыз ету.

Талаптары:

1. Windows, MS Office (Excel, Word, Power Point) білікті қолданушысы.

2. Кіріс құжаттамасын, ақпаратты жинақтау, жүйелеу, талдау дағдылары.

3. Сауатты ауызша және жазбаша сөйлеу.

Біліктілік талаптары:

1. Экономика және қаржы саласындағы жоғарғы білім.

2. Банк қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге нормативтік-құқықтық актілерін білу.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, клиентке бағытталу, проактивтілік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу керек.

Үміткерлерге қойылатын талаптар:

Білімге қойылатын талаптар (деңгейі, бейіні және т.б.): Жоғарғы экономикалық және/немесе қаржылық және/немесе математикалық және/немесе инженерлік білім

Үміткерде мына біліктіліктің болғаны құпталады: СFA немесе FRM сертификатының немесе «Антидағдарысты басқару» мамандығын тәмамдағандығы жөніндегі куәліктің немесе жеке тұлғаларға арналған баламалы сертификаттың болуы құпталады

Талап етілетін кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, саласы және т.б.):

·       Қаржылық және/немесе өндірістік менеджмент саласындағы кәсіби тәжірибе

·       (3 жылдан кем емес)

·       Экономикалық қызмет түріндегі сәйкес бейінде (қаржылық сала, институттарда және/немесе мемлекеттік басқаруда болуы құпталады)

·       (3 жылдан кем емес)

Қызметтік міндеттерді орындауға қажетті білім:

·       ҚР қолданыстағы заңнамасын білу және ҚР банктік және қаржылық қызмет пен азаматтық заңнама саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді білу

·       ҚР банктер және банктік қызмет туралы заңын білу

·       Қазақстан Даму Банкі туралы Қазақстан Республикасының заңын білу

Қызметтерді орындауға қажетті дағдылар:

·       Мемлекеттік және шет тілдерін білу

·       Компьютерде жұмыс жасай білу

·       Мүлікті және қорларды бағалауды жүргізу тәжірибесі, кәсіпорынның тәуекелдерін басқару дағдылары

Еңбек міндеттері:

·       Төлемдердің күнделікті тізіміне келісім жүргізеді

·       Кәсіпорын үшін тиімдірегін анықтау үшін баға ұсыныстарына және шикізат, тауар, құралдарды жеткізушілермен жеткізу шарттарына талдау жүргізеді.

·       Ақша қаражаттарының жымқырылуын болдырмау, шикізат/өнімнің айналымын бақылау мақсатында төлемдерге мониторинг жүргізеді

·       Банктің уәкілетті органдарының шешімдерін, сондай-ақ, Қарыз алушы мен Банктің арасында жасалған барлық келісімдер мен шарттарды Қарыз алушымен уақытылы және тиісті түрде орындалуына бақылау жүргізеді

·       Төлем құжаттарында рұқсат беру қолын қояды немесе құжатқа қол қоюдан бас тартудың себебін жазбаша түсіндіреді

·       Тәуекел-менеджменті институтын енгізу және Қарыз алушының төлем құжаттарын рәсімдеумен байланысты процедураларды тиісті түрде рәсімдеу үшін құжаттардың толық пакетін ұсынуды қамтамасыз етеді

·       Кредиттік бөлімше үшін ай сайынғы есептемелер жасайды және Банктің Кредиттік комитетке оның сұрау салулары бойынша кез келген уақытта есеп береді

·       Банктің бөлімшелеріндегі автоматтандырудың ұйымдастырылуын тексереді

·       Банктің техникалық тапсырмасына сәйкес қызметке мониторинг пен бақылау жүргізу бойынша басқа да құзыреттер

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3–6 жыл

Толық жұмысбастылық, толық күн

Міндеттері:

1. Заңды тұлғалардың кредит қабілеттілігі мен төлем қабілеттілігіне талдау жүргізу, инвестициялық жобалар мен кредит өтінімдерін бағалау, оның ішінде қаржылық модельдеу және тиісті қорытынды жасау;
2. Жүргізілген талдау мен анықталған тәуекелдерді ескере отырып, мәмілені құрылымдау;
3. Уәкілетті органда жобаны шығару және қорғау.

Қойылатын талаптар:

1. ​ Экономика және қаржы саласындағы жоғары білімі;
2. Кәсіпорындардың қаржылық талдауына талдау жүргізу, қаржылық моделін құру және талдау, тәуекелдерді бағалау және басқару, мәмілелерді құрылымдау дағдылары;
3. Корпоративтік бизнестің талдаушысы, тәуекел менеджері, кредиттік менеджері ретінде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
4. Мықты аналитикалық дағдылар, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу, дербестік, оқу қабілеті, ақпаратты ұсынудың айқындылығы;
6. Дербес компьютерді пайдалану дағдылары (Word, Excel, Power Point, Power BI).

Міндеттер:
 • Әлеуетті қарыз алушымен кеңесу және банктік сараптама жүргізу үшін құжаттар пакетін дайындауға көмек
 • Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде жобаны қарау / жобаны қайта құрылымдау процесін бастау, құрылымдық бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимылға және жоба бойынша жұмысты үйлестіруге қатысу, құрылымдық бөлімшелермен семинарлар ұйымдастыруға қатысу, жобаны құрылымдауға қатысу (несиелік талдауды қоспағанда) ), материалдарды 1) ұсыну үшін банктің уәкілетті органдарының қарауына, аға банкир болмаған жағдайда, банктің уәкілетті органдарының қарауына шығару
 • Өтініш берушімен / қарыз алушымен / кепілгермен / кепіл берушімен / сақтандыру және аудиторлық компаниялармен / сыртқы тәуелсіз консультанттармен / басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу, сондай-ақ жобаның жоспарланған кешенді көшпелі мониторингін ұйымдастыру
 • Банктің даму жоспары шеңберінде несие беру жоспарын уақтылы орындау үшін жобаны қаржыландыру процесіне қатысу
 • Дирекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат, тиісті пікірлер мен ұсыныстарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі »АҚ-нан және басқа ұйымдардан сұраныстарға жауаптар дайындау.
 • Несиелік процестің формалары мен әдістерін, жаңа несиелік құралдарды / инвестициялық несиелеу бағдарламаларын, сондай-ақ қарау, қаржыландыру және іске асырылуын бақылау кезеңдеріндегі жобалық ұсыныстарды жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге және енгізуге қатысу.
Талаптар:
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім
 • «Болашақ» президенттік білім беру бағдарламасының қатысушысын қоса алғанда экономика және қаржы / бизнес және / немесе MBA магистр дәрежесі;
 • Несиелендіру саласындағы кәсіби тәжірибе - кемінде 5 жыл
 • Мемлекеттік тілді білу: еркін
 • Шетел тілін білу: сөйлесу
 • Жеке ерекшеліктері: ойларын (ауызша, жазбаша) дұрыс білдіру, жауапкершілік, аналитикалық ойлау, көпшіл, жауапкершілік;
 • Дербес компьютерлік дағдылар: Excell және Power Point-ты қоса, Microsoft Office-тің жоғары деңгейлі (сенімді) деңгейі
 • Инвестициялық жобаларды талдау және құрылымдау бойынша кем дегенде бір жыл жұмыс тәжірибесі

Қойылатын талаптар:
 • Жоғары шетелдік экономикалық білімі (экономика, қаржы, математикалық, жобалық қаржыландыру), магистр, PhD дәрежесінің болуы;
 • Ірі инвестициялық қорда және/немесе ЕДБ-да және/немесе зерттеу ұйымында және/немесе даму институтында, мемлекеттік мекемеде, консалтингтік компанияда макро және/немесе салалық және/немесе экономикалық зерттеулер және/ немесе тауар нарықтары бойынша зерттеулер жүргізу саласындағы талдамалық және зерттеу жұмыстары бойынша тәжірибесі кемінде 3 жыл;
 • Салалық және/немесе тауар нарықтарының даму перспективаларын ашатын, оларды растау мүмкіндігі бар аяқталған зерттеу жұмыстарының болуы;
 • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі upper intermediate деңгейінен төмен емес;
 • Excel, STATA немесе ұқсас бағдарламалардағы, Power Point-тегі жетік жұмыс дағдылары;
 • Uncomtrade, Bloomberg, ҚР Статистика комитеті, UNIDO және т. б. ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу тәжірибесінің болуы
 • Эконометрикалық модельдеу, талдаудың статистикалық әдістерін білу құпталады
Жүктелетін міндеттер:
Кәсіпорын жоспарлаған:
- өндірісті шикізат компоненттерімен қамтамасыз ету бойынша;
- дайын өнімді өткізу және/немесе қызмет көрсету бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалуын бағалау;
Макроэкономикалық, салалық және / немесе тақырыптық зерттеулерді дайындау:
- тауар нарықтарын және инфрақұрылымды дамыту мәселелерін зерттеу;
- кәсіпорындардың Қазақстан Республикасының және өңірлердің экономикасына қосқан үлесін талдау;
Мемлекеттік және өңірлік даму бағдарламаларын әзірлеу кезінде ұсыныстар қалыптастыру;
Үлкен статистикалық мәліметтер базасын қалыптастыру және талдау;
Презентациялық материалдар мен тақырыптық баяндамаларды дайындау.

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Хатшы-аудармашы (ағылшын тілі) (Азаматтық-құқықтық шарт бойынша мердігер)

Біліктілік талаптары:

1. Қазақстан Республикасында құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды білу;

2. Әкімшілендіру қағидалары мен әдістерін білу, заманауи офистің жұмысын ұйымдастыру, офистік техникамен жұмыс істей білу;

3. Аудармалар бағыты бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

4. Басқарушы көмекшісі ретінде кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі.

5. Филология / Аударма ісі / Халықаралық қатынастар / Экономика мамандығы бойынша жоғары білімі.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1. Ағылшын тілін Advanced деңгейінен төмен емес деңгейде білу, сондай-ақ қазақ тілін орта деңгейден жоғары білу;

2. Қабылдау-сөйлесу құрылғыларында жұмыс істеу дағдыларының болуы;

3. Windows, MS Office (Excel, Word, PowerPoint) тәжірибелі пайдаланушысы;

4. Жазбаша және ауызша коммуникацияның дамыған дағдылары;

5. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары.

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

1. Басшыға ақпараттық-анықтамалық және жедел-ұйымдастырушылық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

2. Қойылған міндеттер аясында басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру;

3. Басшының ұйымдастыру техникасының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;

4. Іскерлік этика нормаларын сақтау, сыртқы келбетті сақтау;

5. Іскерлік / телефон келіссөздерін жүргізу;

6. Басшының кеңесу іс-шараларына құжаттамалық және ұйымдастырушылық-техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

7. Ағымдағы қызмет мәселелері бойынша бөгде ұйымдармен және жекелеген азаматтармен жедел байланысты жүзеге асыру (телефон, факс, электрондық пошта);

8. Телефон қоңырауларын қабылдауды жүргізу, басшыға оның (оның) болмауына байланысты келіп түскен телефон қоңыраулары туралы жедел хабарлау;

9. Басшының қарауына келіп түскен кіріс хат-хабарларын қабылдауды, есепке алуды, тіркеуді қамтамасыз ету. Басшыға қол қоюға ұсынылатын құжаттарды дайындау сапасын, дұрыс жасалуын, келісілуін, бекітілуін бақылау;

10. Басшының басқа ұйым өкілдерімен іс-сапарын және кездесуін ұйымдастыру;

11. Ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу. Келіп түскен ақпаратты уақтылы өңдеу;

12. Құжаттаманы, материалдарды, мемлекеттік органдармен, шетелдік ұйымдармен хат алмасуды, сондай-ақ конференциялар, кеңестер, семинарлар материалдарын және т. б. аудару;

13. Ауызша және жазбаша, толық және қысқартылған аудармаларды белгіленген мерзімде орындау, бұл ретте аудармалардың түпнұсқалардың лексикалық, стилистикалық және мағыналық мазмұнына дәл сәйкестігін, пайдаланылатын ғылыми және техникалық терминдер мен анықтамаларға қатысты белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

14. Аудармаларды редакциялау.

15. Басшы болмаған жағдайда Әкімшілік департаменті мен Адам ресурстарын басқару департаменті қызметінің шеңберінде тапсырмаларды орындау.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz эл. поштасына жолдау.

Біліктілік талаптары

1. Жоғары экономикалық білім

2. Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесі

3. Банктің бейініне сәйкес келетін Экономикалық қызмет түрінде (қаржы ұйымдарында, институттарда) кемінде 3 (үш)жыл тәжірибесінің болуы

4. Қазақстан Республикасының банк ісі, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасын, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының негіздерін білу

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар

1. Іскерлік хат алмасу, талдау материалдарын дайындау дағдылары

2. MS Office (Word, Excel), АБИС, "ЕСП" ААЖ бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін меңгеруі

3. Орыс тілін жетік меңгеру; мемлекеттік және ағылшын тілдерін жақсы меңгерген

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы

1. ЕСП-тегі кредиттік тіркелім үшін деректерді нормативтік құқықтық актілерде белгіленген мерзімдерде жасау және ұсыну (күнделікті, апта сайынғы, ай сайынғы негізде)

2. Өтеу кестелері, қамтамасыз ету шарттары бойынша жаңа деректердің өзгеруі/ пайда болуы бөлігінде "Колвир" АБАЖ-ға қарыздар және шартты міндеттемелер бойынша енгізілген өзгерістерді бақылау

3. Тоқсан сайынғы негізде "ЕСП" ААЖ қарыздар мен шартты міндеттемелер бойынша түгендеу жүргізу

4. Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұрау салуларына жауаптар дайындау;

5. АБАЖ модульдерінің функционалдық мүмкіндіктерін енгізу/кеңейту бойынша міндеттер қою және қойылған міндеттерді іске асыру шамасына қарай тестілеу

6. Қойылған міндеттер шеңберінде Басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру

7. Банкте бекітілген іскерлік этика нормаларын сақтау

8. Іскерлік / телефон сөйлесулерін жүргізу

9. Ақпараттың үлкен көлемімен жұмысты қамтамасыз ету. Келіп түскен ақпаратты уақтылы өңдеу

10. Қызмет көрсету үшін қажетті Банктің ішкі актілерін сақтау

11. Басқарманың тікелей қызметіне байланысты Банктің тәуекелдерін тұрақты және уақтылы сәйкестендіру және бағалау, олардың ішіндегі неғұрлым маңыздылары туралы тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту жөніндегі ұсыныстарды банктің басшылығына, алқалы органдарына және тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшелерге олар шешім қабылдаған кезде жеткізу, сондай-ақ оларды тәуекелдерді жалпы банктік сәйкестендіру процесінде көрсету

12. Мәселелер бойынша қажетті қосымша ақпаратты (таратып жазу, ашу және т. б.), банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, мемлекеттік уәкілетті органдардың, акционердің, Банктің клиенттері мен қарыз алушыларының және өзге де ұйымдардың өз учаскесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сұрау салуларына жауаптарды дайындау

Міндеттері:

1)     ​​​​​​Кадрлық құжаттама мен жұмыскерлердің жеке істерін сақтауды және архивтеуді, сондай-ақ, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қамтамасыз ету;

2)     Кадрлық іс қағаздарын жүргізу;

3)     Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы, Банктің ережелері, нұсқаулықтары, бұйрықтарына сәйкес жұмыскерлердің жұмысқа қабылдануын, ауысуын, Банк қызметкерлерімен еңбек шарттарын бұзуды құжаттық ресімдеу (жеке істерді қалыптастыру шеңберінде);

4)     Банктегі кадрлық жұмысқа талдау жүргізу, оның жақсаруы бойынша ұсыныстар әзірлеу (Банктің регламенттеріне өзгерістер енгізуді қоса алғанда);

5)     Директор департаментінің, Банк басшылығының тапсырмасына және Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да қызметтер;

6)     «Персонал», АБИС «Колвир», SimBase және басқа да модульдермен жұмыс жасауды жүргізу: жұмыскерлердің жеке карточкаларын құру және жұмыскерлер бойынша мәліметтер базасын жаңарту, бағдарламалық жасақтаманың талаптарына сәйкес барлық қажетті ақпаратты базаға енгізу;

7)     Жеке істерге аудит жүргізу және электрондық форматта қол қойылған құжаттармен жеке істерді қалыптастыру және толықтыру;

8)     Enbek.kz порталында 2001 жылғы кезеңнен бастап Банктің жұмыскерлерінің қосымша келісімдерін қалыптастыру;

9)     Жеке істерді және Департаменттің басқа да құжаттамасын мұрағатқа дайындау және тапсыру.

Талаптары:

​​​​​​​Білімі: экономикалық/ заң/ қаржылық

Жұмыс тәжірибесі: кадрлық әкімшілендіру/ іс қағаздарын жүргізу саласында 3 жылдан кем емес

Міндеттері:

1.    Баспана бойынша сұрақтар шеңберінде Банктің қызметкерлерімен/бұрынғы қызметкерлерімен және жауаты құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс: Қызметкерлермен ЕШ бұзылған жағдайда Кепілдік туралы шартта бекітілген өтеу кестесін сақтау/өзгерту мақсатында материалдарды УО-ға жолдау. Қарыз толық өтелген жағдайда баспана бойынша ауыртпалық құқықтарын алып тастау үшін құжаттарды қалыптастыру. Қызметкерлерге/бұрынғы қызметкерлерге баспана бойынша құжаттардың түпнұсқаларын дайындау және тапсыру, Банк алдындағы қарызды есептен шығаруға өкімдер қалыптастыру;

2.    Банк жұмыскерлері мен олардың отбасы мүшелерінің Ерікті медициналық сақтандыруы (ЕМС) бойынша жеткізуші қызметін таңдау аясында техникалық сипаттамалар қалыптастыру, коммерциялық ұсыныстар жинақтау. Шарт аясында қызметтерге мониторинг жүргізу және әкімшілендіру;

3.    Бекітілген оқу жоспарына сәйкес Банк қызметкерлерін оқытуды ұйымдастыру;

4.    Банк қызметкерлеріне ішкі оқытулар және тестілеу жүргізу;

5.    Персонал мәдениетін, жұмылуын және қатыстығын дамыту аясындағы жобаларды жүргізу;

6.    Жаңа қызметкерлердің бейімделуі мен қабылдануы аясындағы іс-шараларды өткізу;

7.    Ішкі коммуникацияны дамыту бойынша жұмыс (корпоративтік порталға жарияланымдарды дайындау және оларды орналастыру, жұмыскерлермен коммуникация аясында постерлердің дизайынын құру және оларды әзірлеу, құрылымдық бөлімшенің қызметі аясында сауалнама жүргізу) ;

8.    Құрылымдық бөлімшенің жұмыстар жоспарымен бекітілген іс-шараларды уақытылы және сапалы орындау;

9.    Банктің коллективті іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу;

10.Азаматтық-құқықтық сипаттағы (АҚС) шарттар бойынша орындаушыларды тарту аясындағы жұмыс;

11.Департаменттің бизнес-процесстерін оңтайландыру және автоматтандыру бойынша жұмысқа қатысу;

12.Бос орын позицияларына үміткерлерді біріншілік іздеуге және іріктеуге қатысу;

13.Департамент қызметінің аясында «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның тапсырмаларын орындау;

14. Негізгі жұмыскер болмаған кезде кадрлық әкімшілендіруді жүргізу;

15.        Жоғарғы оқу орындарының студенттері және түлектерімен тәжірибе және тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру, шарттар жасасу, ВРМ жүйесінде шарттарға мониторинг жүргізу;

16.        Құрылымдық бөлімшенің хаттамалық тапсырмаларын орындау.

Талаптар:

1. Банктің құрылымын, оның бейінін, мамандануы мен даму перспективасын, негізгі бизнес-процесстерін білу;

2. ҚР Еңбек кодексін білу;

3. MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларының, электрондық құжат айналымы жүйесінің білікті қолданушысы;

4. Презентациялар әзірлеу дағдысы;

5. Іскерлік хат алмасу дағдысы;

6. Power BI бағдарламасымен жұмыс істеу дағдысы;

7. Canva бағдарламасымен жұмыс істеу дағдысы.

Біліктілік талаптары:

1. жоғарғы білім: (қаржылық/экономикалық/заң);

2. еңбек тәжірибесі кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда 1 жылдан кем емес;

3. еңбек тәжірибесі экономикалық қызмет түріндегі сәйкес бейінде (қаржылық сала, институттарда және/немесе мемлекеттік басқаруда болуы құпталады) 1 жылдан кем емес;

4. ағылшын тілінде еркін сөйлеуі қажет, қазақ, орыс тілдерін ауызша/жазбаша өте жақсы меңгеруі керек.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Үнемді басқару, нәтижеге бағытталу, инновациялылық, проактивтілік, лидерлік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу керек.

Лауазым атауы (штаттық кестеге сәйкес және қажеттілігіне қарай қызмет бағытын нақтылау)

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті Бас бухгалтерия басқармасының Бас менеджері (бұдан әрі – сәйкесінше Басқарма, Департамент, Банк)

Білімге қойылатын талап (деңгейі, бейін және басқа)

жоғарғы экономикалық білім

Жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар

кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда - бес жылдан кем емес

Лицензиялар, сертификаттар және т.б. болуына қойылатын талаптар

DipIFR/ ACCA/ ACCA ағымдағы студент/ CPA/ CPA ағымдағы студент, сертификаттарыміндетті түрде болуы керек, кәсіби бухгалтер сертификатының болуы құпталады

Экономикалық қызмет түріндегі сәйкес бейінде (қаржылық сала, институттарда және/немесе мемлекеттік басқаруда болуы құпталады) - үш жылдан кем емес

Қызметтік міндеттерді орындауға қажетті білім:

 • халықаралық қаржылық есептілік стандарттары

 • Банктік және қаржылық қызмет сұрақтары бойынша Қазақтан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді білу

 • Банктің ішкі актілерін білу

Қызметтерді орындауға қажетті дағдылар:

 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint), АБИС, АИС «Статистика»бағдарламаларын қолдана білу дағдылары (білікті қолданушы)

 • Орыс тілін білу – еркін;

 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерін білу құпталады

Қызметтерді орындауға қажетті жеке-іскерлік құзыреттер (қолданыстағы Құзыреттіліктер үлгісіне сәйкес):

 • Үнемді басқару

 • Іске адалдық

 • Нәтижеге бағытталу

 • Жаңашылдық

Лауазымның негізгі қызметтік міндеттері:

(әр міндеттің орындалу кезеңділігі, әр міндеттің жылдық жалпы жұмыс уақытынан пайыздық түрдегі орындалумен қамтылу үлесін көрсете отырып, негізгі қызметтің саны 6-8-ден көп болмауы қажет)

Құрылымдық міндеттер (не жасайды, қандай мақсатпен және кім үшін)

Орындау кезеңділігі, қамтылу үлесі %%

 • Есептілікті сапалы әрі уақытылы дайындауды, мемлекеттік уәкілетті органдар, акционер, басқа да сыртқы пайдаланушылар (аудиторлар, инвесторлар, рейтингтік агенттіктер және т.б.), Директорлар кеңесі, басшылық пен құрылымдық бөлімшенің сұратуларын, сондай-ақ, Банк басшылығының қорытындылары мен ұсыныстарын қамтамасыз ету мақсатында Басқарма ішіндегі есептілік формаларын ішкі қайта бөлуге сәйкес нормативтік актілердегі бекітілген мерзімдерде қаржылық есептілік және регуляторлық есептілік формаларын құрастыру және ұсынуды қамтамасыз ету.

 • Топтаманы, өзінің есептілік формалары бойынша істерді қалыптастыруды және бекітілген учаске бойынша есептілік формалары түпнұсқаларының сақталуын Банк мұрағатын өткенге дейін қамтамасыз ету - қажеттілігіе қарай, 80%

 • Басқарманың тікелей қызметімен байланысты Банктің тәуекелдерін тұрақты және уақытылы анықтау, бағалау және оларды азайту жөніндегі айтарлықтай ұсыныстарды олардың шешім қабылдау кезінде Банктің басшылығына, алқалық органдарына және тәуекелдерді басқару бойынша бөлімшелерге жеткізу, сондай-ақ, тәуекелдерді жалпыбанктік анықтау үдерісінде оларды көрсету - тұрақты, 1%

 • Есептілік формаларын құрастырған кезде ағымдағы және өткен есеп кезеңіндегі есептіліктің көрсеткіштерін қатар қою, есептілік көрсеткіштерінің орын алған айтарлықтай өзгерістерін талдау арқылы Бас кітаптағы жазбалардың дұрыстығына жалпы бақылау жүргізу. Есепке алу және есептілік кезінде қателер мен дәлсіздіктер анықталған жағдайда – аталған туындаған қателер мен дәлсіздіктер жөніндегі ақпаратты, осындай қателерді жою бойынша ұсыныстарды Басқарма басшысына ұсыну - тұрақты, 7%

 • АБИС-тың пайдаланғалы жатырған үлгілеріне тиісті талап етілген сипаттамалар мен тапсырмаларды әзірлеумен қоса құрастыратын есептілік нысандарын автоматтауды қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық технологиялар бөлімшесінің жұмыскерлерімен қарым-қатынас жасау - қажеттілігіе қарай, 2%

 • Банк есептілігін автоматтандыру бойынша қойылған міндеттерді жүзеге асыру жұмыстарын іске асырған кезде АБИС, басқа да бағдарламалық өнімдерді тестілеуге қатысу және тестілеу нәтижелерінен кейін есептемелерді ұсыну - қажеттілігіе қарай, 5%

 • Банктік ішкі актілеріне және Департамент басшылығының тапсырмаларына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асыру - тұрақты, 5%

Қызметтік міндеттер:

 • басқарманың іс-әрекетіне басшылық етеді және үйлестіреді, сондай-ақ, Департаменттің алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындау аясында басқарма жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; кредиттік жобаларды құқықтық сүйемелдеу шеңберінде заңдық қорытындыларды жою және бойынша ескертулер мен ұсыныстарды көрсете отырып құрастыру және келісім алу;
 • Департаментке бағытталған келісімге жіберілген құжаттарға (келісімдер, шарттар, хаттар, қызметтік хаттар, есептемелер, баяндамалар және тағы басқа) бұрыштама қояды және олардың қарау мерзімін сақтауды қоса алғанда Департаментке бағытталған оған қарауға және бұрыштама қоюға жіберілген құжаттарға жауапкершілік жүргізеді;
 • Банктің кредиттік қызметін құқықтық сүйемелдеу аясында құқықтық мәселелерді шешу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының өкілдерімен және басқа ұйымдармен келіссөздерге қатысады, оның ішінде, уәкілетті органдарға және (немесе) ұйымдарға құқықтардың пайда болуын, өзгеруін және тоқтауын тіркеу сұрақтары бойынша қызметтер алуға жүгінеді;
 • кредиттік блоктың қызметкерімен бірге мәмілелердің құрылымын және/немесе қаржыландыру шарттарын клиенттермен талқылау кездесулеріне қатысады;
 • Департаменттің кредиттік қызметіне қатысты сұрақтар бойынша жұмыс кеңестері мен жұмыс топтарына қатысады;
 • Банктің кредиттік қызметін құқықтық сүйемелдеу шеңберінде құқықтық мәселелерді шешу мақсатында шетелдік заңнаманы пысықтауды талап ететін сұрақтар бойынша сыртқы кеңес берушілерге арнап техникалық тапсырмалар құрастырады және/немесе келісім жүргізеді, сыртқы кеңес берушілердің тексерілген қорытындыларының техникалық тапсырмаға сәйкестігіне келісім береді;
 • Департаменттің құзыретіне жататын кредиттік қызметтің сұрақтарын реттейтін Банктің ішкі нормативтік актілерінің жобаларына келісім беруге қатысады;
 • Департамент қызметінің негізгі көрсеткіштерін қалыптастырады және оған бақылау жүргізеді; тағайындауларға келісім береді, Департамент қызметкерлерінің мотивациясы мен еңбек өнімділігін тұрақты түрде арттыру үшін қажетті шарттарды қалыптастыру және ұстану мақсатында өнімді жұмыс климатын құруды және біліктілікті арттыру бойынша жұмысты, кадрлық әлеуетті тиімді қолдануды және құзыреттілікті жетілдіруді қамтамасыз етеді.

Үміткерге қойылатын талаптар:

 • білімі – жоғарғы білім;
 • үміткердің мынадай біліктілігі болуы құпталады: оның ішінде Қазақстан Республикасының банктік, қаржылық қызмет сұрақтары, азаматтық заңнама, сондай-ақ, құқық қолдану тәжірибесі мәселелері бойынша заңнамалық білім мен өзге де нормативтік құқықтық актілермен қоса оған жүктелген қызметтер (құзыреттілік)ді тиімді орындауға қажетті құқықтану саласындағы білім мен дағдылар;
 • талап етілетін кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, саласы және басқа): заң мамандығы және (немесе) кәсіпорындар мен (немесе) ұйымдардың қызметін құқықтық сүйемелдеу саласында кемінде 6 жыл жұмыс тәжірибесі, оның ішінде банктік, қаржылық салада кемінде 3 жыл.
 • мемлекеттік тіл білімі: еркін;
 • шет тілін білу деңгейі: ағылшын тілін еркін білуі құпталады;
 • жеке қасиеттері: жауапкершілігі мол және сенімді, жоғары мотивациясы бар және жігерлі, талдамалық және ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, ұжымда да, жеке де өнімді жұмыс жасау алу қабілеті. Кез келген жұмыс жағдайларына бейімділік, кез келген сұрақты оң нәтижемен аяқтау, тіл табыса алу, тұрақты мінез, өзінің ұстанымына берік бола білу, бір тапсырмадан екінші тапсырмаға ауыса білу қабілеті, егжей-тегжейге (жанама және ашық) мұқияттылылық, талдамалық ақыл-ой жүйесі;
 • дербес компьютерді қолдану дағдылары (бағдарламалар, пайдалану деңгейі): «Параграф (Юрист)», «BestProfi» ақпараттық құқықтық жүйелері; Microsoft Office, Microsoft Outlook, Internet explorer, Лотус.

Хатшы-аудармашы (ағылшын тілі) (Азаматтық-құқықтық шарт бойынша мердігер)

Біліктілік талаптары:

1. Қазақстан Республикасында құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды білу;

2. Әкімшілендіру қағидалары мен әдістерін білу, заманауи офистің жұмысын ұйымдастыру, офистік техникамен жұмыс істей білу;

3. Аудармалар бағыты бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

4. Басқарушы көмекшісі ретінде кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі.

5. Филология / Аударма ісі / Халықаралық қатынастар / Экономика мамандығы бойынша жоғары білімі.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

1. Ағылшын тілін Advanced деңгейінен төмен емес деңгейде білу, сондай-ақ қазақ тілін орта деңгейден жоғары білу;

2. Қабылдау-сөйлесу құрылғыларында жұмыс істеу дағдыларының болуы;

3. Windows, MS Office (Excel, Word, PowerPoint) тәжірибелі пайдаланушысы;

4. Жазбаша және ауызша коммуникацияның дамыған дағдылары;

5. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары.

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

1. Басшыға ақпараттық-анықтамалық және жедел-ұйымдастырушылық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

2. Қойылған міндеттер аясында басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру;

3. Басшының ұйымдастыру техникасының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;

4. Іскерлік этика нормаларын сақтау, сыртқы келбетті сақтау;

5. Іскерлік / телефон келіссөздерін жүргізу;

6. Басшының кеңесу іс-шараларына құжаттамалық және ұйымдастырушылық-техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

7. Ағымдағы қызмет мәселелері бойынша бөгде ұйымдармен және жекелеген азаматтармен жедел байланысты жүзеге асыру (телефон, факс, электрондық пошта);

8. Телефон қоңырауларын қабылдауды жүргізу, басшыға оның (оның) болмауына байланысты келіп түскен телефон қоңыраулары туралы жедел хабарлау;

9. Басшының қарауына келіп түскен кіріс хат-хабарларын қабылдауды, есепке алуды, тіркеуді қамтамасыз ету. Басшыға қол қоюға ұсынылатын құжаттарды дайындау сапасын, дұрыс жасалуын, келісілуін, бекітілуін бақылау;

10. Басшының басқа ұйым өкілдерімен іс-сапарын және кездесуін ұйымдастыру;

11. Ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу. Келіп түскен ақпаратты уақтылы өңдеу;

12. Құжаттаманы, материалдарды, мемлекеттік органдармен, шетелдік ұйымдармен хат алмасуды, сондай-ақ конференциялар, кеңестер, семинарлар материалдарын және т. б. аудару;

13. Ауызша және жазбаша, толық және қысқартылған аудармаларды белгіленген мерзімде орындау, бұл ретте аудармалардың түпнұсқалардың лексикалық, стилистикалық және мағыналық мазмұнына дәл сәйкестігін, пайдаланылатын ғылыми және техникалық терминдер мен анықтамаларға қатысты белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

14. Аудармаларды редакциялау.

15. Басшы болмаған жағдайда Әкімшілік департаменті мен Адам ресурстарын басқару департаменті қызметінің шеңберінде тапсырмаларды орындау.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz эл. поштасына жолдау.

Орындаушының жобалық позициясының атауы: Басқарма Хатшылығының хатшысы (Өтеулі қызмет көрсету туралы шарт бойынша орындаушы)

Біліктілік талаптары:

1. «Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы», «Қазақстанның даму банкі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білу

2. «Қазақстанның даму банкі» АҚ-ның ішкі нормативтік актілерін білу (Жарғы, Кредиттік саясат туралы меморандум, Комитеттер туралы ереже, Инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды қарастыру, қаржыландыру, мониторингтеу және жүзеге асыру рәсімдерінің регламенті, Шарттарды мен құжаттарды тіркеу және сақтау ережелері, Ішкі кредиттік саясат ережелері, Кепілзаттың жеткіліктілігін анықтау және мониторинг жүргізу ережелері және тағы басқа).

3.Мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.

4.Заң / басқа саладағы жоғарғы білім.

Міндеттерді орындауға қажетті дағдылар:

1.   Талдамалық материалдарды дайындау бойынша дағдының болуы.

2.   Іскерлік хат алмасу дағдылары.

3.   Презентациялар дайындау және іскерлік қарым-қатынас дағдылары. MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін қолдану дағдылары (білікті қолданушы).

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

1. Банк комитетінің тиімді қызметін қамтамасыз ету.

2. Мәжілістерді өткізу формасы бойынша комитет мәжілісінің қосымшасымен бірге күн тәртібінің жобаларын әзірлеу және Комитет төрағасына ұсыну. Банктің іс-қағаздарын жүргізу жүйесі мен құжаттау іс-әрекетінің бірегей қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында Банктің комитеттер туралы ережелері мен басқа да ішкі актілеріне сәйкес комитет мәжілістерінің хаттамаларын жүргізу және рәсімдеу.

3. Банктің талаптарына сәйкес Банктің хаттамаларын, оған қатысты материалдарды, міндетті түрде сақтауға жататын басқа құжаттарды есепке алуды және сақтауды, олардың көшірмелерін ұсынуды, оларды техникалық сүйемелдеуді (материалдарды орналастыру, сканерлеу және тағы басқа) қамтамасыз ету, тізім құру, комитет мәжілістерінің хаттамалары мен материалдарын дайындау және Банк мұрағатына тапсыру.

4. Комитет мәжілісінің күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдарды тиісті әзірлеуді, оның ішінде Банктің ішкі актілеріне сәйкес мәліметтерді дайындау рәсімдерін сақтауды қамтамасыз ету.

5. Банк комитетінің тапсырмаларын одан әрі орындауды бақылаумен қоса Комитет шешімдерінің көшірмелерін ұсынуды қамтамасыз ету.

6. Банк комитетінің шешімдерін орындау нәтижелері туралы есептемені ай сайын/немесе Комитет төрағасының талабы бойынша ұсыну.

7. Оның ішінде сыбайлас жемқорлық мәселелерін қоса алғандағы Қазақстан Республикасының заңнамасының, Банктің ішкі нормативтік актілерінің талаптарын мүлтіксіз сақтау; Банктің лауазымды тұлғасымен, жұмыскерімен, Банк контрагентінің лауазымды тұлғасы, жұмыскері, өкілімен жасалуы мүмкін алаяқтық және сыбайлас жемқорлық әрекеттер жөнінде өзінің күдіктері немесе өзге тұлғалардан алынған ақпаратты Комплаенс қызметіне міндетті түрде мәлімдеу.

Міндеттері:

1. Желі қондырғысын, қабатты коммутаторларды (cisco 2960), өзек коммутаторларын (cisco 3850), желіаралық экрандарды сүйемелдеу (cisco asa 5545);

2. Банктің WI-FI желісін сүйемелдеу (сымсыз желілердің бақылаушыларын, сымсыз желі қолданушыларының қолжетімділігін басқаруды әкімшілеу);

3. IP телефонияны сүйемелдеу (Cisco Unified Communications Manager) – телефон аппараттарын баптау, банктің ережелеріне сәйкес тіркеу жазбаларын құру, нөмірлік жоспарды өзектендіру;

4. Cisco Meeting Server серверлерін сүйемелдеу;
5. Cisco Jabber арқылы өтетін бейне-конференцияларды сүйемелдеу;

6. Мемлекеттік органдардың қатысуымен өтетін бейне-конференцияларды сүйемелдеу;

7. VPN-ды әкімшілеу;

8. NGFW-дың желілік бөлігін сүйемелдеу (бағдарлау, firewall ережелерін баптау);

9. Желілік қондырғыда бағдарламалық жасақтаманың нұсқаларын жаңалау;

10. Демилитаризацияланған аймақтарды ұйымдастыру;

11. Tariscope Enterprise ақауларын сүйемелдеу және жою.

Талаптар:

1. АТ саласындағы жоғарғы білім

2. Еңбек өтілі кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда 3 жылдан кем емес;

Экономикалық қызмет түріндегі сәйкес бейінде (қаржылық сала, институттарда және/немесе мемлекеттік басқаруда құптарлық) 3 жылдан кем емес;

3. «Қазақстан Республикасындағы Банктер және банктік қызмет» туралы Қазақстан Республикасының Заңын білу;

4. «Ақпараттандыру» туралы Қазақстан Республикасының Заңын білу;

5. «Қазақстанның Даму Банкі» туралы Қазақстан Республикасының Заңын білу;

6. Банктің бағдарламалық және аппараттық қамсыздандыруымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техника ережелерін білу;

7. Телекоммуникациялық құрылғы саласын білу;

8. Желіні әкімшілендіру саласын білу;

9. АТС-сын сүйемелдеу тәжірибесі.

Қажет дағдылар:​​​​​​​

1.   Желі инфрақұрылымын сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдысы

2.   Cisco Unified Communications Manager телефониясының IP-ын сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдысы;

3.   Cisco Meeting Server – Cisco бейне-конференция жүйесін сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдылары;

4.   Сымсыз желілерді сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдыдары;

5.   Виртуалды жеке желілерді (VPN) сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдыдары;

6.   Бетпе-бет тәртіпте өткізілетін конференцияларды техникалық сүйемелдеу дағдылары.

Білімге қойылатын талап

Міндетті түрде экономикалық/қаржылық сферадағы жоғарғы білім

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда

5 жылдан кем емес

Орындаушылар тобын басқару бойынша

5 жылдан кем емес

Қызметтік міндеттерді орындауға қажетті білім:

 • «Қазақстанның Даму Банкі» туралы Қазақстан Республикасының Заңын, «Банктер және банктік қызмет» туралы Заңды және «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңды білу;

 • Кредиттік қызметтік негіздерін;

 • Бизнес-талдама және бизнес-процесстерді құру;

 • Бизнес-процесстерді сипатталу, үлгілеу және басқару әдістемесі;

 • Жобаларды басқарудың базалық негіздері;

 • Бизнес-процесстерді сипаттау стандарттарын білу.

Міндеттерді орындауға қажетті дағдылар:

 • Бизнес-процесстерді сипаттау, құру, үлгілеу;

 • Microsoft Office (Word, Excel, Visio, Power Point) бағдарламасының, сондай-ақ, бизнес-процесстерді үлгілеуге арналған бағдарламалардың білікті қолданушысы

 • BPMN 2.0 стандарты бойынша бизнес-процесстерді сипаттау;

 • Банктің бизнес-процесстері сәулетін құруды әдістемелік сүйемелдеу;

 • Іс-қағаздарын жүргізудің негіздері мен нормативтік реттеуді білу;

 • Презентацияларды сауатты құруды білу;

 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерін білу;

 • Жоғары талдамалық қабілетке ие болу және ақпараттың ауқымды көлемімен жұмыс жасау білу;

 • Ауызша және жазбаша сауатты сөз сөйлеу.

Негізгі функционалдық міндеттер

 • Банктің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін Банктің қолданыстағы бизнес-процесстері, қосалқы процесстерін оңтайландыру және автоматтандыру және жаңаларын енгізу бойынша жұмыс ұйымдастыру;

 • Департаментке жалпы басшылық жүргізу және оның іс-әрекетін үйлестіру;

 • Департамент қызметінің негізгі көрсеткіштерін қалыптастыру;

 • Өз бағыныштыларының мотивациясын және еңбек өнімділігін тұрақты арттыру мақсатында қажетті жағдайларды қамтамасыз ету үшін басқаратын топтың өнімді жұмыс климатын құруды қамтамасыз ету;

 • Департаменттің құзыреті шеңберінде басқа тапсырмалар/сұрау салуларды орындауды қамтамасыз ету;

 • Бизнес-процесстер, қосалқы процесстерді автоматтандыру/оңтайландыру/енгізу кезінде Банктің басқа құрылымдық бөлімшелерімен қарым-қатынаста Департаменттің мүддесін білдіру.

Міндеттері:

1. Сатып алу веб-порталымен жұмысты түсіндіру бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) келіссөздер жүргізу, сондай-ақ сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілерге кеңес беру.

2. Сатып алу рәсімдерін, оның ішінде сатып алу веб-порталын пайдалана отырып ұйымдастыру.

3. Чек-парақтар, алгоритмдер, қорытындылар, хаттар, түсіндірмелер, хаттамалар және басқа құжаттар (материалдар, ақпарат) жобаларын дайындай отырып, тендерге қатысуға өтінімдер шеңберінде әлеуетті жеткізушілердің құжаттамасын жинауға және талдауға жәрдемдесу.

4. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) жұмысты ұйымдастыру.

5. Сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) хат алмасу;

6. Жеткізушілермен шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайларда жұмыс істеу, көрсетілген жағдайларда сатып алу бастамашыларымен және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелермен, Банк қызметкерлерімен өзара әрекеттесу.

7. Жеткізушілерден келіп түскен тауарды қабылдау-тапсыру актілерін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерін, шот-фактураларды, тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептерді және ақы төлеу алдындағы өзге де құжаттарды қарау және келісу, сондай-ақ сатып алу бастамашыларына және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерге, Банк қызметкерлеріне жоғарыда көрсетілген құжаттарды қарау және келісу кезінде жәрдем көрсету.

8. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттар бойынша ақы төлеуді қамтамасыз ету;

9. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттардың орындалуын бақылау, сатып алу жоспарларының орындалуын бақылау;

10. Сатып алу туралы заңнамада қарастырылған жағдайларда, енгізілген тендерге қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етуді, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қайтаруды қамтамасыз етуді қайтару.

11. Сатып алу жоспарларын, сатып алу жоспарларына өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды дайындауға, келісуге және ресімдеуге (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың жылдық жоспары, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың алдын ала жоспары, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың ұзақ мерзімді жоспары) қатысу, сатып алу жоспарларын, сатып алу жоспарларына енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, сондай-ақ сатып алу бойынша өзге де ақпаратты сатып алу веб-порталында, Банктің корпоративтік интернет-ресурсында орналастыру.

12. Тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілікті қоса алғанда, сатып алу мәселелері бойынша есептілік нысандарын дайындау.

Талаптар:

1. Мемлекеттік және орыс тілдерін оқуға және жазбаша аударуға жеткілікті деңгейде білу.

2. MS Office БЖ (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) жұмыс істеу дағдылары.

3. Талдау материалдарын, презентацияларды дайындау дағдылары.

4. Тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілікті қоса алғанда, сатып алу мәселелері бойынша есептілік нысандарын дайындау дағдылары.

5. Сатып алу веб-порталымен жұмыс істеу дағдылары.

6. Жеткізушілермен, мемлекеттік органдармен және ұйымдармен, квазимемлекеттік сектордың басқа да ұйымдарымен іскерлік қарым-қатынас және ресми хат алмасу дағдылары.

7. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары.

Біліктілік талаптары:

1. Жоғары білімінің болуы (Аяқталған, жоғары білім туралы дипломмен расталған)

2. Сатып алу саласында 1 (бір) жылдан кем емес жұмыс өтілі.

3. «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сатып алу саласындағы нормативтік құқықтық актілерін білу.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлану, көшбасшылық

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) тәуелсіз директоры бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Бос лауазымның атауы: тәуелсіз директор

Құрылымдық бөлімшенің атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі

Тәуелсіз директорларға қойылатын жалпы талаптар

1. Үміткер директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін:

1.1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес тәуелсіз директордың анықтамасына сәйкес келуі тиіс.

1.2. Қоғам қызметіне сипаты мен көлемі жағынан ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер жөнінде жалпы ақпаратты білуі тиіс, осыған дейін ұқсас салада/секторда халықаралық тәжірибесі және кемінде 2 жыл кәсіби тәжірибесі болуы тиіс, сондай-ақ:

1) Қоғамға қатысты заңнама талаптарын;

2) ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелес ортаны түсінетінін көрсетуі тиіс.

1.3. Ұсынылған ақпаратты талдап, жан-жақты бағалай білуі тиіс және заңдылық, әділеттілік пен барлық акционерлерге бірдей қарым-қатынас қағидаттары негізінде тиісті мәселе бойынша тәуелсіз ұстаным ұсынуы тиіс. Өз пікірін білдіріп, көзқарасын дәйекті қорғай білу қабілеті болуы тиіс.

1.4. Корпоративтік басқару және тұрақты даму қағидаттарын білуі тиіс.

1.5. Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделі/оң жетістіктері болуы тиіс. Үміткердің өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық фактілері болмауы тиіс.

1.6. Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу, Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу және одан тыс уақытта Директорлар кеңесінің отырыстарына арналған материалдарды тиісінше зерделеу үшін жеткілікті уақыты болуы тиіс.

1.7. 3 (үштен) көп басқа компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі болмауы тиіс.

1.8. Жыл сайын тәуелсіздігін растау рәсімінен өтуі тиіс және тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда компанияны хабардар етуі қажет.

Директорлар кеңесіне:

1) Қоғаммен бәсекелес заңды тұлғаның қатысушысы, атқарушы органының басшысы, басқару органының мүшесі немесе қызметкері болып табылатын тұлға;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

4) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, атқарушы органының бірінші басшысы, бірінші басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адам сайлана алмайды. Бұл талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

5) төрт және одан да көп компаниялардың директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын адам сайлана алмайды.

Арнайы талаптар:

1. Қаржы ұйымдары болып табылатын ЕҰ-ның тәуелсіз директорлары лауазымына үміткерлерге қойылатын арнайы талаптар.

Қаржы ұйымы болып табылатын Қоғамның тәуелсіз директорлары лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2. Қаржы, аудит және бақылау саласындағы тәуелсіз директор-маман лауазымына үміткерлерге қойылатын арнайы талаптар.

Экономика және (немесе) қаржы саласындағы жоғары білім, қаржылық менеджмент/қаржылық анализ/бухгалтерлік есеп/салық салу/аудит/тәуекел менеджменті саласындағы қосымша білім/кәсіби сертификатталуы.

Мамандығы бойынша еңбек өтілі 7 жылдан кем болмауы тиіс.

Қаржы ұйымдарының басқару органдарында немесе атқарушы органдарында/холдинг құрылымдарында/мемлекеттік органдарда/халықаралық қаржы ұйымдарында/қаржы қызметтерін реттеу саласында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі және (немесе) қаржы аудитін жүргізу/комплаенс менеджменті бойынша қызмет көрсететін ұйымдарда басшы/әріптес ретінде/басқару органдарында/атқарушы органдарда жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.

3. Инвестицияларды басқару саласындағы тәуелсіз директор-маман лауазымына үміткерлерге қойылатын арнайы талаптар.

Қаржы, корпоративтік қаржы, инвестициялар, инвестициялық менеджмент немесе инвестициялық талдау саласындағы жоғары білім, бухгалтерлік есеп/тәуекел менеджменті/ қаржы саласындағы қосымша білім/кәсіби сертификатталуы.

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, бағалы қағаздар портфелін басқару қағидаттары, инвестицияларды бағалау әдістері, қаржылық есепке алу және есептілік стандарттары саласындағы білім.

Инвестициялық қызмет саласында мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 7 жыл болуы тиіс.

Басқару органдарында/атқарушы органдарда/қаржы ұйымдарында/холдинг құрылымдарында/мемлекеттік органдарда/халықаралық даму банктерінде/халықаралық қаржы/сақтандыру компанияларында/инвестициялық қызметті жүзеге асыратын/компанияларды қор нарығына шығаратын, жылдық айналымы кемінде 20 млн. АҚШ доллары болатын халықаралық және (немесе) қазақстандық компанияларда басшылық лауазымдарда (құрылымдық бөлімшелерді үйлестіруді жүзеге асыратын және қаржы операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қою құқығына ие лауазымдарда) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.

Сертификаттардың болуына қойылатын талаптар:

- «Сертификатталған директор» директордың кәсіби сертификаттының болуы

Міндеттерді орындау үшін қажетті жеке-іскерлік құзыреттер:

1. Мотивация («жұмысқа барынша берілу» ішкі құндылығы және волонтерлыққа дайын болу)

2. Қоғам қызметі шеңберіндегі кәсіби құзыреттілік

3. Негізгі құзыреттер: әдептілік, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, стратегиялық болжам жасау, белсенді қатысу

Жұмыс жағдайы:

Жалдау нысаны: шарт

Тәуелсіз директор лауазымына арналған конкурсқа қатысуға ниет білдірген үміткерлер 2022 жылғы 1 тамызға дейін (қоса алғанда) a.zhaparova@baiterek.gov.kz электронды поштасына жолдау арқылы мына құжаттарды ұсынады:

1) қоса берілген үлгіге сәйкес конкурстық іріктеуге қатысу туралы үміткердің өтініші;

2) үміткердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) қоса берілген нысанға сәйкес үміткер туралы мәлімет.

Міндеттері:

1.      Борыштық бағалы қағаздар шығару, синдикатталған және банкаралық қарыздарды және басқа да қарызға алу құралдарын тарту арқылы карыздық капиталдың ішкі және сыртқы нарықтарында қарыз тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға қатысу;

2.      Департаменттің құзыреті шеңберінде төлемдердің мониторингін және Банк жасасқан кредиттік келісімдердің нәтижесіндегі және басқа да қабылданған міндеттемелерді орындауды жүзеге асыру;

3.      Басқарма қызметі шеңберінде ішкі есептемелерді құру және тапсыру:

4.      Рейтингтік агенттіктермен эмитенттің (Банктің) рейтингтерін және оның борыштық бағалы қағаздарының алу немесе қайта қарау бойынша іс-шараларды және жұмысты жүзеге асыру;

5.      Департаменттің қызметіне қатысты мәселелер бойынша Банк басшылығына тиісті ақпарат, қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, басқа ұйымдардың және үшінші тараптың сұрау салуларына жауаптар дайындауды жүзеге асыру;

6.      Қарыз алу портфеліне сәйкес әділетті құн және өтімділік тәуекелділік бойынша Бухгалтерлік есеп департаментіне қаржылық есептілік үшін ақпарат қалыптастыру және ұсыну;

7.      Даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша Іс-шаралар жоспарын орындау бойынша есептемеге келісім жүргізу;

8.      Қарыз алу саясаты шеңберінде есептеулерді іске асыру;

9.      Қор жасау және инвесторлармен жұмыс департаментінің қызметімен байланысты қызметтер бойынша тендерлік құжаттаманы құрастыру.

Талаптар:

- Мемлекеттік және шет тілдерін білу, компьютермен жұмыс жасау қабілеті (MS Word, Excel, PowerPoint); 

- Іскерлік сөйлесу және серіктестер мен инвесторлармен қарым-қатынас құру дағдылары.

Квалификациялық талаптар:

- «Қаржы» мамандығы, немесе ұқсас мамандықтар бойынша (мысалы: «Экономика», «Бизнес әкімшілендіру» және т.б.) жоғарғы білім

- Кәсіби салада немесе лауазымның құрылымдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде 3 жыл

Іскерлік-жеке құзыреттілік:

Үнемді басқару, нәтижеге бағытталу, жұмысқа адалдық, жаңашылдық

Түйіндемені  vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу қажет.

Лауазымдық міндеттері:

·      Әлеуетті қарыз алушыларды іздеу, кездесулер/келіссөздер жүргізу, әлеуетті қарыз алушыға кеңес беру және банктік сараптамаға құжаттар пакетін дайындауға көмек көрсету

·      Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде жобаны қарау үдерісін іске қосу, құрылымдық бөлімшелер арасындағы жоба бойынша жұмысты өзара іс-қимыл және үйлестіру, құрылымдық бөлімшелермен жұмыс кездесулерін ұйымдастыру, жобаны құрылымдауға қатысу (несиелік талдаудан басқа), мәселені ұсыну Банктің уәкілетті органдарының қарауы үшін

·      Өтініш берушімен/қарыз алушымен/кепілгермен/кепіл берушімен/кеңесшілермен/сақтандыру және аудиторлық компаниялармен/басқа ұйымдармен, сондай-ақ жоба бойынша мониторинг және шығындарды басқару бойынша қызметтерді ұсынатын қаржылық және техникалық консультантпен (бұдан әрі – Контрагенттер) өзара іс-қимыл, жобаның орнында кешенді мониторингі жоспарланған

·      Банктің Даму жоспары шеңберінде кредиттік қорларды дамыту жоспарын уақтылы орындау мақсатында жобаны қаржыландыру процесін қамтамасыз ету.

·      Несиелік процестің нысандары мен әдістерін жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге және енгізуге қатысу, жаңа несие инвестициялық несиелеу құралдары/бағдарламалары, сондай-ақ қарастыру, қаржыландыру және іске асыру мониторингі кезеңіндегі жобалық ұсыныстар

Үміткерге қойылатын талаптар:

·      білімі: экономика және қаржы саласындағы жоғары білім

·      үміткерде болуы тиіс артықшылықты біліктілік: экономика және қаржы магистрі және/немесе МВА дәрежесі

·      қажетті кәсіптік тәжірибе (ұзақтығы, ауданы, салалары және т.б.):

·      мамандығы бойынша кемінде 4 жыл немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі, ҚДБ-да 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі (қалаулы), басқарушылық қызмет өтілі бір жылдан кем емес.

·      мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін және ауызекі сөйлеу

·      шет тілін меңгеру деңгейі: әңгімелесу

·      тұлғалық ерекшеліктері: ойын дұрыс жеткізе білу (ауызша, жазбаша), жауапкершілік, аналитикалық ойлау, коммуникативті дағдылар, көшбасшылық қасиеттер;

·      ДК дағдылары: Excell және Power Point бағдарламаларын қоса, Microsoft Office бағдарламасында жоғары (сенімді) біліктілік деңгейі

·      басқа: корпоративтік қаржы/сауданы қаржыландыру/жобаларды талдау/банк ісі/қаржылық модельдеу/Жобаларды іске асыру және мониторингілеу саласындағы білім

Лауазымдық міндеттері:

Функционалдық міндеттері (не істейді, қандай мақсатпен және кім үшін)

·        проблемалық активтер бойынша берешекті өндіріп алу бойынша жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;

 • сот үдерісінің барлық сатыларында Банктің мүдделерін қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;
 • атқарушылық іс жүргізу, қылмыстық іс жүргізу шеңберінде, оңалту және (немесе) банкроттық, проблемалық активтер бойынша тарату рәсімдері кезінде жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;
 • проблемалық активтерге байланысты мәселелер бойынша құқық қорғау және мемлекеттік органдармен және өзге де тұлғалармен өзара әрекеттесу;
 • сотқа дейінгі тәртіпте берешекті өндіріп алу бойынша жұмыс жүргізілетін борышкердің, кепілгердің, кепіл болушының, кепіл берушінің шаруашылық және қаржылық жағдайы туралы толық ақпарат алу мақсатында проблемалық активтердің мониторингін ұйымдастыру, кінәрат-қуыным жұмысы, атқарушылық іс жүргізу, оңалту және (немесе) банкроттық, тарату, қылмыстық іс жүргізу рәсімі;
 • Қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат, Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың сұрау салуларына жауаптар дайындау;
 • Қызметтің құзыретіне жататын мәселелер бойынша борышкердің, борышкер кредиторларының, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу;
 • Қызметтің құзыреті шеңберінде электрондық кредиттік құжаттаманың құжаттарын тиісті бағдарламалық жасақтамаға орналастырумен байланысты жұмысты қамтамасыз ету, құжаттардың түпнұсқаларын тиісті құрылымдық бөлімшеге беру, бағдарламалық жасақтамалармен жұмысты қамтамасыз ету.

Үміткерге қойылатын талаптар: 

 • жоғары заң білімі
 • кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл
 • Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу саласындағы заңнамасын білу
 • банктік, қаржылық қызметті, сондай-ақ осы қызмет саласын регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілерді білу
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Power BI) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін иелену дағдылары (тәжірибелі пайдаланушы)
 • Кінәрат-қуыным жұмысы саласындағы дағдылар
 • Берешекті өндіріп алу саласындағы дағдылар
 • Іскерлік хат алмасу дағдылары
 • Презентацияларды дайындау және іскерлік қарым-қатынас дағдылары

Жеке қасиеттері:

·        Ұқыпты басқару

·        Іске берілу

·        Нәтижеге бағдарлану

·        Инновативтілік

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу


АҚС шарты бойынша орындаушы (кеңсе маманы)

Міндеттері:

1) Кіріс хат-хабарларын, оның ішінде корпоративтік info@kdb.kz мекенжайына келіп түсетін электрондық хаттарды тіркеу, бақылауға қою, бақылау құжаттары бойынша апта сайынғы есепті ұсыну, міндеттерді бөлуге сәйкес Банк басшыларының қарауына уақтылы жібереді, кіріс хат-хабарының құжаттарын мұқабаларға/істерге қалыптастырады, мұқабаларды/істерді қалыптастыру аяқталғаннан кейін құжаттарды тапсыру кестесіне сәйкес Банктің мұрағатына тұрақты және уақытша сақтауға береді. Орындау мерзімдерін бақылау және мониторингілеу.

2) Банктің жалпы мұрағатының жұмысын жүргізеді: мұрағатқа құжаттарды қабылдау, қабылданған құжаттарды сканерлеу және электрондық мұрағат базасына орналастыру, Банк істерінің жиынтық номенклатурасын және мұрағаттық паспортты дайындау, құжаттарды қабылдау кестесін жасау, құжаттардың құндылығын сараптау және ҚР Ұлттық мұрағатына құжаттарды тұрақты сақтауға тапсыру бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру, Мұрағат мұқабаларын түптеу бойынша жұмысты ұйымдастыру. Банктің құжаттары мен істерін ғылыми-техникалық өңдеу бойынша сатып алу процесін жүргізу;

3) «е-Өтініш» АЖ-ға өтініштерді тіркеу, есепке алу және енгізу, «е-Өтініш» АЖ-ға азаматтардың өтініштері бойынша орындалу мерзімдерін бақылау және мониторингілеу, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-қа азаматтардың өтініштері бойынша күнделікті, апта сайынғы, ай сайынғы және тоқсан сайынғы есептерді ұсыну.

4) «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар кіріс және шығыс хат-хабарларын тіркеу. Орындау мерзімдерін бақылау және мониторингілеу;

5) Кредиттік қызметке байланысты емес шарттарды/келісімдерді қабылдау, тіркеу, сақтау, есепке алу және беру бойынша жұмысты жүзеге асырады, жедел мұрағат алдындағы қоймада іс жүргізумен аяқталған мұрағаттық мұқабаларды/істерді (шарттарды/келісімдерді/құжаттарды) қалыптастырады;

6) Мерзімді басылымдарға жазылуды ұйымдастыру. Мерзімді басылымдарға жазылу бойынша сатып алу процесін жүргізу;

7) Жалғыз акционердің және мемлекеттік органдардың тапсырмаларын орындау бойынша ақпаратты апта сайынғы негізде дайындайды, ай сайын жалғыз акционердің және мемлекеттік органдардың тапсырмаларын орындау бойынша есепті дайындайды, «Банктің есептілігі» деректер базасына орналастырады;

8) Құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ішкі актілердің жобаларын келісу, департаментпен қамтамасыз ету үшін қажетті басшылықтың өзге де тапсырмаларын орындайды;

9) Уақытша болмаған жағдайда негізгі қызметкерді ауыстыру кезінде: Банктің шығыс хат-хабарларын, өкімдік құжаттарды тіркеу және жөнелту, құрылымдық бөлімшелерді аудару бойынша құжаттаманы қабылдау, ІНА эталондық деректер базасын жүргізу.

Талаптар:

1) MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook), «Лотус» ЭҚА, «Е-Өтініш» АЖ қосымшаларымен жұмыс;

2) Ұйымдастыру техникасы құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру;

3) Талдау материалдарын, презентацияларды және іскерлік қарым-қатынасты дайындау;

4) Іс жүргізуді және мұрағат ісін ұйымдастыру;

5) Мемлекеттік тілді білу;

6) Коммуникативтік дағдылар;

7) Өзін-өзі ұйымдастыру дағдылары.

Біліктілік талаптары:

Экономикалық қызмет түріндегі ұйымның тиісті бейініне сәйкес (Холдингтің компаниялар тобында және/немесе Мемлекеттік басқару органдарында артықшылық беріледі) 3 жылдан кем емес.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлану, көшбасшылық

Түйіндемені  vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Банктің жоспарланған стратегиялық мақсаттарға, қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізуін, күрделі салымдар мен бюджеттің шығыс баптарынан асып кету тәуекеліне уақтылы ден қоюды және қысқартуды қамтамасыз ету мақсатында банктің орта мерзімді кезеңдегі қаржылық қызметін жоспарлауды және жоспар-фактілік талдауды бюджеттің және Банктің даму жоспарының орындалуын бақылау және талдау жолымен жүзеге асырады.

Банк жүргізетін барлық операциялардың экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банктің тарифтік саясатын жүргізуді жүзеге асырады.

Даму жоспарының әдіснамасын жетілдіру, әзірлеу, келісу, бекіту және түзету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Республикалық бюджеттен, Ұлттық қордан, Жалғыз акционерден Банктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қаражат тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, сондай-ақ бюджет қаражатын тарту нәтижесінде Банк қабылдаған міндеттемелерді уақтылы орындау бойынша тиімді мониторингті қамтамасыз ету.

Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша тәлімгерлік және әдіснамалық қолдау көрсету.

Міндеттері:

·       Банктің жоспарланған қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында Банк бюджетінің көрсеткіштерін қалыптастыру және түзету;

·         Банк бюджетінің орындалу көрсеткіштерін бақылау және талдау арқылы күрделі

салымдардың және бюджеттің шығыс баптарының асып кету тәуекеліне уақтылы ден қою және қысқарту мақсатында Банк бюджетінің атқарылуы бойынша есептілікті қалыптастыру және талдау;

·         Банк операцияларын жүргізудің экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында тарифтік саясатты жүргізу;

·         акционердің бюджеттің кейбір әкімшілік шығыстарын нормалау туралы талаптарын сақтау мақсатында жалпы әкімшілік шығыстар бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау;

·         жұмыс процесін оңтайландыру мақсатында жоспарлау процесін автоматтандыру, Банктің жоспарлау бойынша ішкі есептілігі, жоспар-фактілік талдау бойынша ұсыныстар дайындау;

·         Банктің құрылымдық бөлімшесінің басшысы ретінде тәлімгерлік қолдауды жүзеге асырады, өзінің қол астындағы қызметкерлері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін қалыптастырады және бақылауды жүзеге асырады, тағайындауларды келіседі, басқарылатын командада өнімді жұмыс ахуалын жасауды және өз қызметкерлерінің уәждемесі мен еңбек өнімділігін тұрақты арттыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру және қолдау мақсатында біліктілікті арттыру, кадрлық әлеуетті тиімді пайдалану және құзыреттерді өсіру бойынша жұмысты қамтамасыз етеді;

·         орта мерзімді жоспарлауды жүзеге асыру жүйесі мен процестерін ұйымдастыру, Банк қызметінің тиімділігін арттыру және Банктің Даму стратегиясын жүзеге асыру мақсатында Банктің жоспарланған кезеңге арналған даму жоспарын (Даму жоспарын түзетуді қоса алғанда) дайындауды қамтамасыз етеді.

·         ауытқуларды анықтау және Банктің Даму жоспарының орындалмауына жол бермеу бойынша іс-шаралар әзірлеу мақсатында Банктің Даму жоспарының орындалуына мониторинг жүргізуді қамтамасыз етеді.

·         Банкті капиталдандыру және бюджет қаражатын тарту шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаны, Банктің қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу, Банктің тартылған бюджет қаражаты бойынша сыйақы мен негізгі борышты өтеуді мониторингтеу және жүзеге асыру процесін ұйымдастыру;

·         өтімділік деңгейі туралы есепті қалыптастыру, өтімділік ағындарын жоспарлау, өтімділік үзілістерінің ГЭП-ке әсеріне қатысты Банктің мәмілелері бойынша қорытындылар дайындау шеңберінде Банктің өтімділігін талдау;

·         Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша тәлімгерлік және әдіснамалық қолдау көрсету. 

Талаптар:

·       Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу, оның ішінде бюджеттік жоспарлау, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелері бойынша;

·       қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу;

·       қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есептің, банк қызметі саласындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын білу;

·         техникалық тапсырмаларды әзірлеуді қоса алғанда, есептілікті автоматтандырудағы тәжірибесі, жоспарлау және бюджеттеуді автоматтандыру саласындағы білімі;

·         бюджеттеу саласындағы бірнеше функциялар мен процестерді жоспарлау және біріктіру дағдылары;

·         бюджеттеу (активтер мен пассивтерді, кірістер мен шығыстарды жоспарлау), басқарушылық есептілікті қалыптастыру, Даму жоспары мен бюджетті, Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын қалыптастыру саласындағы дағдылар, банктік, қаржылық қызмет мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, Банктің ішкі актілерін білу;

·         Банкті капиталдандыру және бюджет қаражатын тарту шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаны, Банктің қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу, Банктің тартылған бюджет қаражаты бойынша сыйақы мен негізгі борышты өтеуді мониторингтеу және жүзеге асыру процесін ұйымдастыру дағдылары;

·       Банктік ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары (Colvir, 1-С және т. б.);

·       MS Office (Power BI, Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы).

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда – кемінде 5 жыл.

Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (Қаржы саласы, институттар және/немесе мемлекеттік басқару органдары құпталады) – кемінде 3 жыл.

Орындаушылар тобын басқару бойынша – кемінде 1 жыл.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлану, көшбасшылық

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3–6 жыл

Толық жұмысбастылық, толық күн

Қойылатын талаптар:

 • жоғары экономикалық немесе қаржылық білімі;

 • қаржы саласында халықаралық біліктіліктің болуы құпталады - CFA немесе ACCA, немесе FRM немесе CCRM;

 • ұйымның тиісті бейініндегі жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;

 • қаржы, экономика саласындағы білім мен дағдылар;

 • Қазақстан Республикасының банк қызметі саласындағы заңнамасын білу;

 • Жобалық, инвестициялық, қаржылық және кредиттік талдау және

 • инвестициялық жобалар, айналымдық қаржыландыру бойынша рискоd бағалау дағдылары мен білімі;

 • дефолт ықтималдығын есептеу және кредиттік рейтингті есептеу модельдерін пайдалану дағдылары;

 • заңды тұлғаларға кредит беру және тәуекелдерді басқару саласындағы дағдылар (әртүрлі кредиттік құралдар арқылы инвестициялық жобалар шеңберінде мәмілелерді сәйкестендіру, талдау, бағалау, мониторингілеу, құрылымдау және ресімдеу);

 • тәуекел-менеджмент бөлігінде әдіснамалық құжаттарды әзірлеу дағдылары;

 • ағылшын тілін білу;

 • Lotus Notes, Colvir, Credit Risk Evaluator, Bloomberg пайдаланушысы;

Міндеттері:

кредиттік тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау және ішкі кредиттік рейтингті есептеу валидациясы, Банктің ішкі актілеріне сәйкес, келесілердің шеңберінде корпоративтік контрагенттерді топтастыру белгілерін тексеру:

 • кредиттік өтінімді индикативтік қарау;

 • банктік сараптама жүргізу;

 • кредиттік құралдар бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруі;

 • кредит құралын тану мәселесін қарастыру кезінде;

 • Банктің алаңдатарлық және проблемалық активтерімен жұмыс шеңберінде оңалту рәсімдерін және қарыздарды қайта құрылымдауды қолдана отырып, талап ету құқықтарын үшінші тұлғаға беру;

 • кешенді көшпелі мониторинг жүргізу.

2) бөлімшенің тікелей қызметіне байланысты Банктің операциялық тәуекелдерін тұрақты және уақтылы сәйкестендіру және бағалау, олардың ішіндегі неғұрлым маңыздылары туралы тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту жөніндегі ұсыныстарды Банк басшылығының, органдарының және операциялық тәуекелдерді басқару жөніндегі Банк бөлімшелерінің назарына олар шешім қабылдаған кезде жеткізу, сондай-ақ оларды Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен жалпы банктік тәуекелдерді сәйкестендіру процесінде көрсету;

3) СУО – Тәуекелдерді басқару қосалқы жүйесінде есептілік пакетін дайындау;

4) Банктің инвестициялық портфелінің корпоративтік клиенттері үшін эмитенттің қаржылық жағдайы туралы қорытынды ұсыну (мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезіндегі елдерді қоспағанда);

5) Банк провизияларына теріс әсер етуі мүмкін гипотетикалық сценарийлерді ескере отырып, Қарыз алушының/кредиттік құралдың тәуекел-бейініне (сатысына, провизияларына, рейтингіне) әсер ету тұрғысынан кредиттік портфель провизияларын есептеудің стресс-тестілерін жүргізу;

6) Банктің ішкі актілеріне сәйкес кредиттік қызмет шеңберіндегі үлгілік шарттарға келіспеушіліктер хаттамаларын келісу;

7) Банктің ішкі актілеріне сәйкес кредиттік құрал шеңберінде ұсыныстар әзірлеу және ерте хабарлаудың жеке сигналдарын келісу;

8) бекітілген кредиттік портфель бойынша провизияларды есептеу рәсімдері шеңберінде кредиттік портфельдің кредиттік құралының сатысын уақтылы тексеруді және негізделген келісуді қамтамасыз ету;

9) Жоба бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Банктің ішкі актілеріне сәйкес 3, POCI (корпоративтік контрагенттер бойынша) Кезеңдеріне жатқызылған кредиттік құралдар бойынша құнсызданудан/провизиялар сомасынан залалды уақтылы есептеуді қамтамасыз ету;

10) 3-кезеңге жатқызылған кредиттік құралдар бойынша провизиялардың болжамды деңгейін ұйымдастыру және есептеу;

11) Банктің кредиттік портфелі шеңберінде, сондай-ақ «ҚДБ «Јlизинг» AҚ лизингтік мәмілелері шеңберінде кредиттік тәуекелдерді басқару үшін Банктің ішкі актілерінде көзделген лимиттерді талдау, есептеу және мониторингілеу;

12) Банктің басшылығы мен уәкілетті органдарын лимиттерді бұзу фактілері туралы уақтылы хабардар ету және тиісті ұсынымдар әзірлеу;

13) еншілес ұйымның қарыздарын қоспағанда, Банк берген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуын айқындаудың негізділігін тексеру және Банктің ішкі актілеріне сәйкес құнсызданған қарыздар бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын тексеру;

14) Банктің корпоративтік Контрагенттерінің қарыздары мен инвестициялық портфелінің құралдары бойынша, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ дебиторлық берешегі бойынша кредиттік тәуекелді ұлғайту критерийлерін бағалау және тексеру;

15) Банктің ішкі актілеріне сәйкес Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылыққа, уәкілетті органдарға және Банктің жалғыз акционеріне кредиттік тәуекелдер бойынша есептерді және басқа да есептерді уақтылы және тұрақты дайындау, кредиттік тәуекелдер бойынша дерекқорды жүргізу.

Банктің оң имиджін және іскерлік беделін қалыптастыру және қолдау мақсатында сыртқы жария коммуникацияларды басқаруға жауап береді

Талаптар:
 • Білімі: журналистика, маркетинг, PR және қаржы саласында жоғары білімі;
 • Негізгі мамандық бейіні бойынша курстарда мерзімді қайта даярлау туралы сертификаттарының болуы құпталады;
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі - кемінде 3 жыл;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (Қаржы салалары, институттар және/немесе мемлекеттік басқару органдары құпталады) - кемінде 3 жыл;
 • Орындаушылар тобын басқару бойынша – кемінде 2 жыл;
 • Жарнама, PR, БАҚ саласындағы қолданыстағы заңнаманы білу;
 • PR, медиа, интернет-коммуникация технологияларын білу;
 • журналистика негіздерін білу;
 • Интернет ақпараттық жүйелерімен, электрондық құжат айналымы жүйесімен, Colvir, Word, Excel, Access, Power Point, Скан жүйесімен жұмыс істеу дағдылары;
Міндеттері:
 • Банктің қоғаммен байланыс саласындағы саясатын қалыптастыруға, жүзеге асыруға және дамытуға басшылық ету;
 • Банктің қоғаммен байланыс саласындағы сыртқы саясатының тұжырымдамасын әзірлеу;
 • БАҚ-пен, ақпараттық, жарнамалық және консалтингтік агенттіктермен, баспалармен, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен байланысты ұйымдастыру және қолдау;
 • Банктің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау мақсатында баспасөз релиздерін және ақпараттық материалдарды дайындау;
 • бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін баспасөз брифингтерін, дөңгелек үстелдер, баспасөз конференцияларын ұйымдастыру;
 • Банктің имиджін ілгерілету мақсатында Банктің әлеуметтік интернет-ресурстарында және веб-сайтында Банктің ақпараттық оқиғаларын жедел жариялауды қамтамасыз ету;
 • ақпаратты тұрақты және уақтылы сәйкестендіру мақсатында БАҚ мониторингін ұйымдастыру, қоғаммен байланыс жөніндегі қызметтің тікелей қызметіне байланысты Банктің тәуекелдерін бағалау және тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту бойынша ұсыныстарды Банктің шешімдерін қабылдау кезінде тәуекелдерді басқару жөніндегі басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінің, комплаенс қызметінің назарына жеткізу;
 • кейіннен есепті Банктің Директорлар кеңесінің қарауына шығара отырып және Жалғыз акционерде бекіте отырып, одан әрі Қазақстан қор биржасының сайтында және Банктің корпоративтік сайтында орналастыра отырып, Банктің Жылдық есебін жыл сайын дайындауды қамтамасыз ету бойынша басшылық ету;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ішкі актілерді өзектендіру мақсатында Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Банктің ішкі актілерін әзірлеуге қатысу;
 • Банктің беделін кешенді зерттеу және банктің ақпараттық жұмысын түзету мақсатында банктің беделдік аудитін жүргізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу
 

Міндеттері:
 • CRM-жүйесінің «Өтініш беруші», «Жұмысқа/тағылымдамаға үміткер», «ФТК», «Құжаттамалық ресімдеу» модульдері бойынша жұмыс:
 • Міндеттерді қою және техникалық тапсырманы әзірлеу, сондай-ақ бағдарламалық жасақтамаға функционалдық талаптарды жинау, талдау және құжаттау, пайдаланушы интерфейсі үшін дизайн макеттерін әзірлеу
 • Банктің құрылымдық бөлімшелерінің сыртқы пайдаланушылармен өзара әрекеттесуіне байланысты бірқатар бизнес-процестерді автоматтандыруға мүмкіндік беретін жүйеге қойылатын талаптарды жасау
 • Қалыптастырылған бизнес-талаптар мен функционалдық талаптардан ауытқуларды анықтау үшін функционалды тестілеуге қатысу және әзірленетін жүйенің прототипін тестілеуге қатысу.
Үміткерге қойылатын талаптар: 
 • Жоғары техникалық білімі
 • Кәсіби салада 5 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі
 • Ақпараттық технологиялар (WEB-технологиялар, бизнес-үдерістерді басқарудағы жүйелік тәсілдеме, мәліметтер базасын басқару негіздері, объектілі-бағытталған бағдарламалау тілінің негіздері, ақпараттық жүйелерді тестілеу негіздері және т. б.) саласындағы білімі.
 • SQL, PL/SQL бойынша білімі
 • Oracle ДББЖ бойынша білімі
 • Талаптарды тез түсіну және олардың басымдылығын анықтау, сондай-ақ тапсырыс берушіге (құрылымдық бөлімшеге) техникалық шешімдер туралы түсінікті тілмен айту.
 • Бағдарламалау негіздері және SQL сұрауларын жазу дағдылары.
 • Деректер базасын басқару жүйелерімен жұмыс істеу дағдылары.
 • Интерфейстер мен пайдаланушы тәжірибесі (UI/UX) бойынша білімі, сонымен қатар html-дің негізгі деңгейіне ие болу құпталады
 • Figma - прототиптеу құралымен жұмыс жасау дағдылары
 • Trello қосымшасымен жұмыс істеу дағдылары
 • Әр түрлі әдістер мен стандарттарға сәйкес ақпараттық жүйелердің өмірлік циклдері. Ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау дағдылары
Шарты:
 • қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт жасалады
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!