Банк развития Казахстана
 • kz

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос орындарға орналасуға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос тұрған орынның талаптарына жауап берсе, біз сізбен міндетті түрде хабарласамыз.

Талаптар:
 • қаржы және / немесе экономика саласындағы жоғары білім;
 • ағылшын және/немесе мемлекеттік тілді жетік білу;
 • хатшы, көмекші, аудармашы ретінде жұмыс тәжірибесі қалаулы.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберіңіз

Талаптар:
 • жоғары қаржылық / экономикалық білім;
 • Қазақстан Республикасының «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарын білу;
 • Бухгалтерлік есеп пен басқару негіздерін, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын білу (9 ҚЕХС);
 • Заңды тұлғаларға несие беру және тәуекелдерді басқару саласындағы дағдылар (әр түрлі несиелік құралдар арқылы инвестициялық жобалар шеңберіндегі операцияларды анықтау, талдау, бағалау, мониторинг, құрылымдау және орындау);
 • Дефолт ықтималдығын есептеу дағдылары және несиелік рейтингтерді есептеу модельдерін қолдану;
 • Банктің ішкі актілері мен басқа да құжаттарының жобаларын дайындау дағдылары;
 • Тәуекелдерді басқаруға қатысты әдістемелік құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Екінші деңгейдегі банктердегі, қаржылық ұйымдардағы, нақты сектордағы компаниялардың экономикалық қызметіндегі аналитикалық жұмыс дағдылары;
 • Несиелік тәуекелдерді басқару, қаржылық аудит, инвестициялар, қаржылық талдау саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
 • провизияларды қалыптастыру тәжірибесі;
 • Ағылшын және қазақ тілдерін білу;
Міндеттері:
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес индикативті талдауды, банктік сараптаманы, қаржыландыру шарттарындағы өзгерістерді, қайта құрылымдауды, кешенді мониторингті қарау кезінде жобаларды уақытылы және сапалы тәуекелдерге талдау.
 • жобаның ішкі несиелік рейтингін тексеру
 • несиелік құралдар бойынша мәселелерді қарау және шешім қабылдау бөлігінде Банктің уәкілетті органдарының отырыстарына қатысу
 • несие портфелінің портфолио талдау
 • Нормативтік және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және жетілдіруге қатысу
 • тәуекелдер лимиттерін есептеу мен бақылауды бақылау
 • Банктің қаржылық есебін дайындау процесіне қатысу

Бос лауазымға міндетті түрде таңбаланған түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жіберу керек

Егер сіздің біліміңіз және / немесе тәжірибеңіз бос лауазымның талаптарына сәйкес келсе, біз сізбен байланысамыз.


Талаптар:
 • Жоғары экономикалық немесе заңгерлік білім;
 • Сатып алу және (немесе) мердігерлік жұмыс және (немесе) құқықтану саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Электрондық сатып алу порталындағы дағдылар, электрондық форматта келісім-шарттар жасау дағдылары, электронды есеп деректерін дайындау дағдылары;
 • Жеке қасиеттер - тиімділік, сыпайылық, жауапкершілік.
Міндеттері:
 • Сатып алу туралы шарттардың жобаларын дайындау және оларды сатып алу бастамашыларымен және Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен келісу, жеткізушілермен шарттар жасау;
 • Сатып алу туралы шарттардың есебі және келісімшарттың орындалуын бақылау және бақылау;
 • Сатып алу бастамашыларымен бірге тауарлар / жұмыстар / қызметтер алу;
 • Жеткізушілермен салыстырып тексеру, тестілеу және жасалған сатып алу туралы шарттар шеңберінде алынған тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге растайтын құжаттардың төлемін аудару;
 • Жасалған келісімшарттар бойынша есептілік нысандарын дайындау.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жіберу керек.
Хат тақырыбында бос лауазымның атауы көрсетілуі керек.

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық білім;
 • Банк секторында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі (инвестициялық жобалардың мониторингі);
 • Жауапкершілік, жоғары өнімділік;
 • Мемлекеттік тілде еркін сөйлеу.
Міндеттері:
 • Банкаралық несиелеу бағдарламалары бойынша алынған несиелердің мақсатты пайдаланылуын бақылау
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жіберу керек.
Хат тақырыбында бос лауазымның атауы көрсетілуі керек.


Талаптар:
 • бухгалтерлік есеп және аудит және (немесе) қаржы және / немесе экономика саласындағы жоғары білім
 • аудит және (немесе) бақылау, және (немесе) бухгалтерлік есеп және (немесе) қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі - кемінде 2 (екі) жыл,
 • қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын білу;
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде аудит мәселелері бойынша, акционерлік қоғамдар туралы білу;
 • ішкі аудит және (немесе) бухгалтерлік есеп және қаржылық менеджмент саласындағы сертификатқа және (немесе) біліктілікке ие болған жөн;
 • ағылшын және мемлекеттік тілді білу қажет.
Міндеттері:
 • ІАҚ туралы ережеге сәйкес ІАҚ -ке жүктелген міндеттер мен функцияларды жүзеге асыруға қатысу;
 • ішкі аудит мәселелерін реттейтін Банктің ішкі актілерін әзірлеуге қатысу, сондай-ақ оларды мерзімді түрде жаңарту;
 • ІАҚ жылдық аудит жоспарын орындауға қатысу;
 • аудиторлық қорытындылардың тиісті түрде құжаттамамен қамтамасыз етілуін, тексерулердің нәтижелері туралы есептердің дайындалуын, аудит барысында анықталған барлық маңызды фактілер мен кемшіліктердің көрсетілуін, негізделген ұсыныстарды әзірлеуді;
 • ішкі аудит мәселелері бойынша кеңес беру, сондай-ақ корпоративтік басқаруды, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін жетілдіру, ұсынылған кеңестер негізінде қабылданған басқару шешімдері үшін ІАҚ жауапкершілігі бойынша кеңес беру.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберіңіз

Талаптар:
 • Білімі - жоғары кәсіби (экономикалық, заңгерлік немесе техникалық);
 • Кәсіби тәжірибесі: ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде – кемінде 6 жыл;
 • Басшылық етудегі жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл;
 • Департаменттің құзыретіне кіретін әкімшілік шығыстарды жоспарлау, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, сатып алу ережелері және т.б. бөлігінде ҚР нормативтік-құқықтық актілерін білу;
 • Қазақстан Республикасының мұрағат ісі, кәсіпорындардағы құжат айналымы саласындағы нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық актілері, Департамент құзыретіне кіретін әкімшілік шығыстардың жекелеген түрлерін жоспарлау саласындағы білім;


Міндеттері:
 • Банк қызметінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Департамент құзыретіне кіретін шығыстарды бюджеттік жоспарлау процесін ұйымдастырады;
 • Департаменттің әкімшілік шығыстарының бюджеттерін талдау және мониторингілеу бойынша жұмысты үйлестіреді, Департамент құзыреті шегінде оларды нормалау және оңтайландыру бойынша ұсыныстар дайындау, әкімшілік шығыстарды нормалау мәселелері бойынша ішкі құжаттарды қарау және келісу;
 • Департаменттің Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жиынтық тізбесін қалыптастыруды ұйымдастыру, Департаменттің баптары бойынша Банктің Даму жоспарының жобасына Департаменттің жиынтық өтінімін жасау, келісуді қамтамасыз ету, түзетулер енгізу және т.б., орындау мониторингі және есептілік;
 • атқарушылық тәртіпті арттыру мақсатында, ҚР заңнамасына және қолданыстағы ІЖА сәйкес Банк қызметін құжаттау мен іс жүргізудің бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Банктің құжаттамалық қамтамасыз етілуін ұйымдастыруды үйлестіреді;
 • бөлімшенің тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында Департамент қызметінің барлық маңызды мәселелері бойынша жұмысты үйлестіру, жалпы басшылықты жүзеге асыру және шешім қабылдау және Департаменттің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру процесіне басшылық ету;
 • Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстар мен шешімдер жобаларын Банктің тиісті басқару органдарының қарауына енгізу;
 • Департаменттің құзыретіне кіретін Банк бойынша қаржы жылына тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жоспары мен сатып алу ережелеріне сәйкес Банк қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу бойынша іс-шараларды уақтылы жүзеге асыру бойынша бақылау;
 • шаруашылық мақсаттарға бөлінетін материалдар мен қаражаттың ұтымды жұмсалуын бақылау;
 • Банктің құжат айналымының, іс жүргізуінің жұмысын мониторингілеу және бақылау, сондай-ақ Банктің мұрағат жұмысын жүргізу.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.

Талаптар:
 • Білімі экономикалық, қаржылық, математикалық;
  Қалаулы кәсіби тәжірибесі: кемінде 3 жыл;
 • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі: кейде маңызды (хат алмасу, кездесулер/шығарып салу үшін);
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: сөйлесе білу деңгейінде.
Міндеттері:
 • Банктің ішкі актілерінде, Банк контрагенттермен жасасқан қаржы нарықтарында операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы бас келісімдерде көзделген тәртіппен уәкілетті орган немесе Банктің уәкілетті тұлғасы қабылдаған мәміле жасасу туралы шешімдерге сәйкес келіссөздер жүргізу және мәмілелер жасасу жөніндегі іс-шаралар жүргізу, оның ішінде:
 • Биржа тізіміне енгізілген валюталық және қор нарықтарының барлық құралдары бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - Биржа) мәмілелері;
 • бағалы қағаздармен операциялармен, оның ішінде РЕПО операцияларымен жасалатын мәмілелер;
 • қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу-сату бойынша мәмілелер;
 • бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша мәмілелер;
 • банкаралық депозиттік мәмілелер;
 • туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер.
 • Департаменттің құзыреті шеңберінде Банктің ішкі актілерін әзірлеуге және жетілдіруге қатысу; Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша іссапарларға шығуларды жүзеге асыру.
 • Банк басшылығына, уәкілетті органдарына және акционерге есептілікті дайындау және ұсыну.
Үміткерде болуы тиіс қалаулы біліктілік:
 • ілгері деңгейде қазақ және ағылшын тілін білу;
 • ауызша және жазбаша өзара әрекеттесудің дамыған дағдылары;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін және т.б. тәжірибелі пайдаланушы;
 • бөлімше қызметінің бағыты бойынша бірнеше функциялар мен процестерді жоспарлау және интеграциялау дағдылары;
 • тәуекелдерді басқару дағдылары;
 • ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау, сараптама жүргізу дағдылары.
Тұлғалық мінездемелері:
Жауапкершілік, мақсатқа талпынушылық, командада жұмыс істей білу және тез үйренушілік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.


Талаптар:
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім
 • Кредиттік талдаушы, кредиттік тәуекел-менеджер немесе корпоративтік бизнес жөніндегі кредиттік менеджер ретіндегі жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл
 • Заңды тұлғалардың кредиттік талдауын жүргізу және қаржы моделін құру дағдылары
 • Аналитикалық ойлау, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеу, дербестік, тез үйренушілік, ақпаратты мазмұндаудағы айқындылық
Міндеттері:
 • Заңды тұлғалардың кредит қабілеттілігі мен төлем қабілеттілігіне талдау, инвестициялық жобалар мен кредиттік өтінімдерге бағалау жүргізу, оның ішінде қаржылық модельдеу және тиісті қорытынды жасау
 • Жүргізілген талдау мен анықталған тәуекелдерді ескере отырып, мәмілені құрылымдау
 • Жобаны уәкілетті органға шығару және қорғау.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.

Талаптар:
 • Ақпараттық технологиялар саласындағы жоғары білім
 • Ақпараттық технологиялар саласындағы жұмыс тәжірибесі 5 жылдан астам
 • Орта немесе ірі компаниядағы ақпараттық технологиялар бөлімін басқару тәжірибесі кемінде 3 жыл
 • Ағылшын тілін білуі техникалық әдебиетті оқу деңгейінде
 • Жергілікті желілерді құру принциптерін білу
 • Жергілікті есептеу желілері жабдықтарының, серверлер мен дербес компьютерлердің техникалық сипаттамаларын, мақсатын, жұмыс режимін, конструктивтік ерекшеліктерін, техникалық пайдалану ережелерін білу
 • Әкімшілік скрипттер жазу деңгейінде бағдарламалау тілдері мен әдістерін білу
 • Жабдық және бағдарламалық жасақтама бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу тәртібін білу
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері мен талаптарын білу
 • Ақпараттық инфрақұрылымның тұрақтылығы мен жұмыс істеу сенімділігін арттыру негіздері мен принциптерін білу
 • Бюджетті жоспарлау, сатып алуды жүргізу саласындағы білім
 • Іскерлік қарым-қатынас этикасы, келіссөздер жүргізу дағдылары
 • Банктік ақпараттық жүйелердің жұмыс принциптерін білу
 • Міндеттерді қою тәртібі, оларды алгоритмдеу саласындағы білім
 • Windows, Linux операциялық жүйелерін білу
 • Маршруттауды жалпы түсіну
 • Ақпараттық алмасу процестерін талдау және оңтайландырудың негізгі әдістерін білу
 • Корпоративтік деректер базасының, ДББЖ басқару және әзірлеу ортасының (SQL сұраныстар тілі), WINDOWS операциялық жүйелерінің жүйесін және бағдарламалық жасақтамасын енгізу тәртібі
 • WINDOWS операциялық жүйелер ортасындағы желілік және жүйелік басқару, конфигурациялау және желілік қызметтерді әкімшілендіру құралдары
 • IP-телефония, деректерді беру, Wi-fi және т.б. элементтерімен есептеу желілерінің жұмыс істеу принциптері.
 • Икемділікті сақтай отырып, жұмыста басымдықтарды орналастыру қабілеті
 • Аналитикалық қабілеттер және көп мәселелік режимде жұмыс істей білу.


Міндеттері:
 • Сүйемелдеу басқармасына басшылық ету (2-ші және 3-ші техникалық қолдау желісі)
 • Ішкі инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету – патчтар, IDS, VPN және т.б.
 • Компанияның ішкі АТ-инфрақұрылымының архитектурасын дамыту
 • Ағымдағы қызметтерді жүйелендіруге және автоматтандыруға қатысу, жаңа қызметтерді дамыту
 • Банктің серверлік инфрақұрылымының және бизнес-қолданбалардың үздіксіз жұмысын ұйымдастыру
 • Жүйелік әкімшілендіру бөлімінің қызметін жоспарлау және бақылау
 • Серверлік инфрақұрылымды дамыту бойынша жобалардың орындалуын жоспарлау, әзірлеу және бақылау
 • Іркілістер кезінде сервистерді қалпына келтіруді қамтамасыз ету
 • Оқыс оқиғаларды жедел шешу (3-ші қолдау желісі)
 • БЖ лицензиялау схемаларын жоспарлау және іске асыру
 • Регламенттерді, нормативтік материалдарды әзірлеу
 • Басқарма бюджетін жоспарлау және орындау
 • Пайдалану құжаттамасын жүргізу.


Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Талаптар:
 • Жоғары білім, қосымша білім / HR саласындағы кәсіби сертификация;
 • 200 адамнан кем емес ұйымдағы HR директоры ретінде 5-6 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Заманауи HR технологиялардың барлық негізгі блоктарын білу, бизнес-процестердің тиімділігін арттыру бағдарламаларын іске асыру және енгізу, HR-стратегияны жасау тәжірибесі;
 • Ағылшын, қазақ тілдері(жоғары деңгейде);
 • Көшбасшылық, мықты басқарушылық құзыреттілік, көп функциялы және топтық жұмыста жұмыс істей білу.

Талаптар:
 • Заңгерлік (бакалавр, маман дипломы)/басқа жоғары
 • «Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білуі;
 • Кәсіби саладағы немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жалпы өтілі : кемінде 2 жыл
 • Аналитикалық ойлау, қарым-қатынасқа әзірлік және көшбасшылық, өзгерістерге қабілеттілік, жұмысты ұйымдастыру, тұлғалық даму
 • Мемлекеттік тілді еркін меңгеру
Міндеттері:
 • Банк комитетінің тиімді қызметін қамтамасыз ету;
 • Отырыстарды өткізу нысаны бойынша ұсыныспен комитет отырыстарының күн тәртібінің жобаларын дайындау және оларды Комитет Төрағасына ұсыну. Банк қызметін құжаттаудың және іс жүргізудің бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Банк комитеті туралы ережеге және Банктің өзге де ішкі актілеріне сәйкес комитет отырыстарының хаттамаларын жүргізу және оларды ресімдеу;
 • Хаттамаларды, олардың материалдарын, міндетті түрде сақталуға жататын өзге де құжаттарды есепке алуды және сақтауды, оларға қол жеткізуді, олардың көшірмелерін ұсынуды қамтамасыз ету, оларды техникалық сүйемелдеу (материалдарды орналастыру, сканерлеу және т.б.), тізімдеме жасау, Банк талаптарына сәйкес комитет отырыстарының хаттамалары мен материалдарын дайындау және Банк мұрағатына тапсыру;
 • Комитет шешімдерінің жобаларын Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен келісуді қамтамасыз ету, олар бойынша үзінді көшірмелер беру, шешімдерді есепке алудың тиісті журналында Банктің лауазымды тұлғаларының шешімдерін тіркеу;
 • комитет хатшысының лауазымдық нұсқаулығына сәйкес өзге де міндеттер.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!