Банк развития Казахстана
 • kz

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос орындарға орналасуға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос тұрған орынның талаптарына жауап берсе, біз сізбен міндетті түрде хабарласамыз.

Міндеттері:
Жобалардың техникалық сараптамасы:
 • Банктің басқа бөлімшелерімен бірге инвестициялық жобаларды, лизингтік операцияларды, оның ішінде банк кепілдіктер, кепілгерліктер және қайтарымды негізде қаржыландыруға ұсынылған басқа да міндеттемелерді ұсынатын жобаларды қарастыруға қатысу;
 • Жобалардың техникалық бөлігі мен сатып алулары бойынша қорытындылар беру, индикативті талдау, банктік сараптама, мониторинг, сондай-ақ Банктің ішкі актілеріне сәйкес қаржыландыру шарттарының өзгеруін қарастыру;
 • Жобалар үшін тәуекелдерді анықтау және жіктеу, сондай-ақ Жобаларға техникалық бөлім және сатып алулар бойынша қорытынды беру шеңберінде тәуекелдерді азайту бойынша ұсыныстар әзірлеу.
Жобаны қолдау және бақылау:
 • Жоба бойынша техникалық және сатып алу тәуекелдерінің деңгейін анықтау мақсатында инвестициялық сатыда жүзеге асырылып жатқан Жобалар шеңберінде Банктің қарыз алушылары жеткізушілермен және мердігерлермен жасасқан келісімдер / шарттар талаптарын талдау;
 • Инвестициялық жобалар үшін уақытша жағдайларды жою және ұсыныстар қалыптастыру шеңберінде алынған құжаттарды талдау;
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес Жобаларды қарау, банктік сараптама, қаржыландыру және мониторингілеу кезеңінде жүзеге асырылатын Жобаның іске асырылу орны мен Жобаны іске асыру барысымен танысу үшін жергілікті тексерулерге қатысу;
 • Инвестициялық кезеңдегі инвестициялық жобалардың мониторингін жүргізу;
 • Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен, алдын-ала ескерту сигналдары туралы ақпарат дайындау.
Талаптар:
 • жоғары техникалық білім (мүмкіндігінше екінші экономикалық білімі бар, дәрежелері: доктор, кандидат, магистр);
 • өндірістік, инжинирингтік компаниядағы жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес (жобаны басқару тобында жақсырақ);
 • мемлекеттік тілді білу;
 • Ағылшын немесе қытай тілдерін білу сіздің артықшылығыңыз болады;
 • «Жобаларды басқару», СМЖ, халықаралық FIDIC формаларының негіздері курстарын бітіргені туралы сертификаттардың болғаны жөн;
 • Стратегиялық, сыни және аналитикалық ойлау;
 • үлкен көлемдегі техникалық, арнайы ақпараттарды талдай білу және тиімді шешім таба білу;
 • Сыни тұрғыдан ойлау дағдылары, қарама-қай аргументтер мен дәлелдемелерді объективті және объективті бағалау мүмкіндігі.


Міндеттер:
 • Заңды тұлғалардың төлем қабілеттілігіне талдау жүргізу, инвестициялық жобалар мен несиелік өтінімдерді бағалау, соның ішінде қаржылық модельдеу және тиісті қорытынды жасау;
 • Талдау және анықталған тәуекелдер негізінде мәмілені құрылымдау;
 • Жобаны уәкілетті органға ұсыну және қорғау.
Талаптар:
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Кәсіпорындардың қаржылық талдауы, қаржылық модельдерді құру және талдау, тәуекелдерді бағалау және басқару, операцияларды құрылымдау дағдылары;
 • Талдаушы, тәуекел менеджері, корпоративтік сектордағы несие менеджері ретінде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Мемлекеттік тілді білу қажет;
 • Ағылшын тілін мүмкіндігінше білу қажет;
 • Жеке сипаттамалары - аналитикалық ойлау, үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс, дербестік, оқу қабілеті, ақпаратты анық жеткізу
 • Компьютерде жұмыс істеу дағдылары (Word, Excel, Power point, Power BI).


Лауазымдық міндеттері:
 • Банктің уәкілетті органдарының қарауына тәуекелдерді басқару бөлімшесі жасаған тәуекелдер туралы есепті шоғырландыру;
 • Бастапқы мәліметтерді талдауға дайындау;
 • Ағымдағы тапсырмалар мен тапсырмаларды орындау.
Талаптар:
 • Жоғары экономикалық немесе қаржылық білім;
 • Ағылшын және мемлекеттік тілді білу;
 • ПК тәжірибелі қолданушысы, MS Office (Excel, Access, Power Point);
 • Тәуелсіз шешім қабылдау дағдылары, олардың салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілік, проблемалық жағдайларға оңтайлы шешім табуға қажетті қабілеттер, сыни ойлау қабілеттері;
 • Ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау дағдылары, себеп-салдарлық байланыстар мен салдарды анықтау;
 • Банктің ішкі актілері мен басқа да құжаттарының жобаларын дайындау дағдылары;
 • Аналитикалық материалдарды дайындау дағдылары;
 • Іскери хат алмасу дағдылары;
 • Презентация және іскерлік қарым-қатынас дағдылары
 • Банк заңдарын білу.

Міндеттері:
- ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу бойынша әдістемелік жұмыс;
- несиелік және басқа тәуекелдерді басқарудың жаңа процедуралары мен тәсілдерін енгізу бойынша теориялық жұмыс;
- іске асыру сатысында жобаларды тікелей қолдау;
- сыртқы кеңесшілермен жұмыс;
- ішкі және сыртқы есеп беруді жүргізу;
- статистикалық жан-жақты талдау жүргізу.

Талаптар:
- Жоғары экономикалық немесе математикалық білім;
- Ұқсас кәсіби салалардағы жұмыс өтілі 3 жыл немесе одан көп, Big 4-дағы Risk Advisory тәжірибесі;
- эконометрика, қолданбалы математика, қаржы, модельдеу білімі;
- Базель II, ҚЕХС бойынша білім;
- презентация дайындаудағы жақсы дағдылар;
- Тілдер: мемлекеттік - еркін, ағылшынша - жоғарғы ортадан төмен емес;
- Компьютерді, Lotes Notes, Colvir, Excel, Access, Power Point бағдарламаларын жақсы меңгеру.
- R бағдарламалау тілі немесе SPSS статистикасы - білімнің негізгі деңгейі.
- Қаржылық инженерия және тәуекелдерді басқару саласындағы шетелдік білім бағаланады;
- сонымен қатар бір немесе бірнеше сертификаттардың болуы: Financial Risk Management, Certificate in Quantitative Finance.

Қызығушылық туындаған жағдайда «Вакансия: Глав. Мен. ДМММ» тақырыбында ramazant@kdb.kz электронды мекен-жайына түйіндемені қоса хат жолдауыңызды сұраймыз.

Егер сіздің біліміңіз және /немесе тәжірибеңіз бос лауазымның талаптарына сәйкес келсе, біз сізбен міндетті түрде байланысамыз.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • IT саласындағы жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес;
 • SQL, PL / SQL тілінің негіздерін білу;
 • Oracle 11g және одан жоғары МББЖ басқарудағы білім;
Еңбек міндеттері:
 • Банктің ақпараттық жүйелерінің Oracle МББЖ әкімшілендіру
 • МББЖ жұмыс істеуі үшін қажетті көлемде жүйелік сервистерді әкімшілендіру.
 • Банктің ақпараттық жүйелерінің МББЖ резервтік көшірмесін жасау процесін ұйымдастыру.
 • АЖ жаңа модульдерін енгізулеріне қатысу.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберу қажет.

Міндеттері:
 • Макроэкономикалық, салалық және/немесе тақырыптық зерттеулерді дайындау: тауар нарықтары мен инфрақұрылымдық жобаларды зерттеу; Банктің Қазақстан Республикасының экономикасына қосқан үлесін талдау;
 • Мемлекеттік және аймақтық даму бағдарламаларын әзірлеу кезінде ұсыныстар қалыптастыру;
 • Ірі статистикалық мәліметтер базасын қалыптастыру және талдау;
 • Презентация материалдары мен есептер дайындау.
Талаптар:
 • Қаржылық, экономикалық, математикалық жоғары білім;
 • Ірі инвестициялық қорда / ЕДБ / ғылыми-зерттеу ұйымы / дамыту институтында, мемлекеттік органдарда, консалтингтік компанияларда макро/салалық/ экономикалық/нарықтық зерттеулер жүргізу саласында кемінде 3 жыл аналитикалық және зерттеу жұмыстары тәжірибесі;
 • растау мүмкіндігі бар өнеркәсіп/өнім нарығын дамыту перспективалары туралы аяқталған зерттеулердің болуы;
 • растау мүмкіндігі бар business intelligence класының (Microsoft) қалыптасқан ақпараттық-аналитикалық жүйелерінің болуы;
 • макроэкономикалық болжау (оның ішінде эконометриялық модельдеу, регрессиялық талдауды қалыптастыру, статистикалық талдау әдістері), тауар нарықтарын талдау, қаржы саласындағы білім;
 • өз ойын еркін және сауатты, жазбаша және ауызша жеткізе білу;
 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеу;
 • Жеке сипаттамалары: аналитикалық және жүйелік ойлау, ақпаратты құра білу және негізгі нәтижелерді бөлектеу, өзін-өзі ұйымдастырудың және нәтижеге бағдарланудың жоғары деңгейі, үлкен көлемде ақпаратпен жұмыс істей білу, бастамашылық, топ ретінде де, дербес те тиімді жұмыс істеу қабілеті;
 • компьютерді жақсы меңгеру (жиынтық кестелер, графикалық мәліметтерді құру және Excel, STATA, Colvir, Power Point және т.б. формулалар жазу);
 • ақпараттық ресурстарды жақсы меңгеру (UNCOMTRADE, Bloomberg, Қазақстан Республикасының Статистика комитеті, UNIDO).
Қызығушылық туындаған жағдайда «Вакансия: Глав. Мен. ДОА» тақырыбында ramazant@kdb.kz электронды мекен-жайына түйіндемені қоса хат жолдауыңызды сұраймыз. 

Егер сіздің біліміңіз және /немесе тәжірибеңіз бос лауазымның талаптарына сәйкес келсе, біз сізбен міндетті түрде байланысамыз.

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Талаптар:

 • жоғары экономикалық немесе қаржылық білім немесе бизнес-басқару (менеджмент) саласындағы білім;
 • бюджеттеу, қызмет тиімділігін басқару саласында сертификаттардың болуы құпталады;
 • ұйымның тиісті бейініндегі жұмыс тәжірибесі: жалпы еңбек өтілі - 5 жылдан кем емес; басшылық лауазымдарда - 1 жылдан кем емес;
 • банк қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын, бюджет заңнамасын білу;
 • бюджеттеу саласындағы бірнеше функциялар мен процестерді жоспарлау және біріктіру дағдылары;
 • бюджеттеу және басқару есептілігі бойынша архитектураны сенімді пайдалану дағдылары;
 • банктік ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары (Colvir, 1C);
 • қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп, банк қызметі саласындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарын білу;
 • халықаралық қаржылық есептілік саласындағы білім;
 • банк қызметтерінің тарифтерін құру саласындағы білім;
 • есеп беруді автоматтандыру тәжірибесі;
 • ағылшын тілін білу құпталады;
 • операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу.
Міндеттер:
 • Банк қызметінің қысқа мерзімді және ағымдағы бюджеттік жоспарлауын жүзеге асыру;
 • жедел басқару шешімдерін қабылдау үшін тұрақты негізде талдау жоспарын/фактісін қалыптастыру;
 • бюджеттік жоспарлау және Банктің басқарушылық есептілігін қалыптастыру мәселелері бойынша әдіснамалық қолдауды жүзеге асыру;
 • Банктің тарифтік саясатын жүргізу, банк тарифтерін есептеу әдіснамасын әзірлеу және өзектендіру, банк тарифтерін бекіту бойынша жұмыстарды әзірлеу және жүргізу;
 • Банктің әкімшілік шығыстарының нормативтерін (лимиттерін) әзірлеу, бекіту және енгізу жөніндегі жұмысты жүргізу;
 • Банктің ішкі басқарушылық есептілігін оңтайландыру/автоматтандыру мақсатында банкте басқарушылық есептілік жүйесін ұйымдастыру;
 • Банк менеджменті үшін әмбебап басқару есептілігін әзірлеу және қалыптастыру;
 • «Банк есептілігі» деректер базасын қолдау және дамыту;
 • квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізуді үйлестіру;
 • мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру үшін республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражатты есепке алу бойынша бақылауды жүзеге асыру.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды мекенжайға жіберу

Үміткерге қойылатын талаптар:
1)     білімі: экономика және қаржы саласындағы жоғары білім
2)     құпталатын біліктіліктер: экономика және қаржы және/немесе MBA саласындағы магистр дәрежесінің болуы
3)     құпталатын кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т. б.).:
кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде екі жыл
4)     мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін және тілдесу
5)     шет тілдерін меңгеру деңгейі: тілдесу
6)     жеке қасиеттері: өз ойын сауатты жеткізе білу (ауызша, жазбаша), жауапкершілік, аналитикалық ойлау, көпшіл болу;
7)     дербес компьютерді пайдалану дағдылары: Microsoft Office, соның ішінде Excell және Power Point бағдарламаларын жетік білу
8)     басқасы: корпоративтік қаржы/ сауданы қаржыландыру/ жобалық талдау/ банк ісі/ қаржылық модельдеу/ жобаларды жүзеге асыру және мониторинг саласындағы білімі

Еңбек міндеттері:
1)       Контрагенттер ұсынатын құжаттар пакетінің кредиттік өтінімді қараудың әртүрлі кезеңдерінде Банк талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруді жүзеге асыру;
2)       Жоба бойынша деректерді енгізу және құжаттарды Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу.
3)       Банктің құрылымдық бөлімшелерінен алған қорытындыларын/түсіндірмелерін талдау және кредиттік өтінімді қараудың әртүрлі кезеңдерінде Жоба/Жоба паспорты бойынша жиынтық қорытындыларды/қысқаша ақпараттық анықтамаларды дайындау.
4)       Контрагенттерге хат жолдау, оның ішінде Банктің УО қабылдаған шешімдері, өзге сұрау салулар бойынша құжаттарды ұсыну қажеттілігі туралы
5)       Кредиттік құралды ұсыну туралы шарттардың/қамтамасыз ету жөніндегі шарттардың, өзге де келісімдердің үлгілік нұсқаларына келіспеушіліктер хаттамасын дайындау.
6)       Өтініш беруші/қарыз алушы ұсынған құжаттар топтамасын барлық кезеңдерде Банк талаптарына сәйкестігі тұрғысынан талдауды және тексеруді жүзеге асыру, тиісті тұлғаларды тексеру нәтижелері (қажет болған жағдайда), «стоп-факторлардың» болуы туралы хабардар ету.
7)       жүйеде жоба бойынша сканерленген құжаттардың болуын қамтамасыз ету, өтініш беруші/қарыз алушы ұсынатын құжаттардың түпнұсқаларын сканерленген көшірмелермен салыстырып тексеру.
8)       Өтініш берушіден/қарыз алушыдан алынған құжаттар пакетін Банктің тиісті құрылымдық бөлімшесіне жіберу.
9)       Контрагенттердің қаржылық есептілікті, жобаны іске асыру жоспарын және кредиттік құжаттаманы жүргізу қағидаларында көзделген өзге де қажетті құжаттарды уақтылы ұсынуына бақылауды жүзеге асыру.
10)    Кредиттік процестің нысандары мен әдістерін, жаңа кредиттік құралдарды/инвестициялық кредит беру бағдарламаларын жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды, сондай-ақ қарау, қаржыландыру және іске асыру мониторингі кезеңдерінде жобалар бойынша ұсыныстарды әзірлеуге және енгізуге қатысу.
11)    Клиенттермен жұмыс істеу жөніндегі дирекцияның құзыретіне жататын мәселелер бойынша келіп түсетін хат-хабарларды қарау және оларға жауаптар дайындау.
12)    Контрагенттермен кездесулерді ұйымдастыру
13)    Кредиттік менеджердің, бөлімшеге жетекшілік ететін басшының, басқарушы директордың тапсырмаларына сәйкес өзге де қызметтер.

Қойылатын талаптар:
 • жоғары экономикалық білімі;
 • қаржы саласындағы DipIFR/СМА/CIMA/CFA/ACCA халықаралық біліктілігінің болуы құпталады;
 • ұйымның тиісті бейінінде: жалпы өтілі – 6 жылдан кем емес; басшылық лауазымдарында – 3 жылдан кем емес.
 • банк қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын білу;
 • бюджеттеу мен басқарушылық есептіліктің барлық бағыттарын, жоспарлау және есептілікті қалыптастыру процестерін автоматтандыруды, қызметті талдауды білу;
 • халықаралық қаржы есептілігі саласындағы білімі;
 • бюджеттеу және басқарушылық есептілік бойынша құрылымды сенімді пайдалану дағдылары;
 • операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу.
Жүктелетін міндеттер:
1) Бюджеттік жоспарлау
Банк қызметінің тиімділігін арттыру және Банктің даму жоспарын іске асыру мақсатында бюджеттік жоспарлауды жүзеге асыру жүйесі мен процестерін ұйымдастыру, Банктің жоспарланған кезеңге арналған жиынтық бюджетін (бюджетті түзетуді қоса алғанда) дайындау
2) Банк бюджетінің атқарылуын талдау
Қаржылық тәуекелдерге уақтылы ден қою және барынша азайту мақсатында Банк бюджетінің нақты орындалуы мен болжамы бойынша материалдарды талдау және Банктің уәкілетті органдарының қарауына дайындау. Олардың орындалуын бақылау мақсатында қолданыстағы және жаңадан жасалған шарттардың тұрақты негіздегі мониторингі
3) Жалпы әкімшілік шығыстар бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау
Құрылымдық бөлімшелердің жалпы әкімшілік шығыстар бюджетінің көрсеткіштерін сақтауы үшін жалпы әкімшілік шығыстар (өкілдік, іссапар, автокөлік және байланыс) бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау
4) Нарықтық мөлшерлемелерді, баға белгіленімдерін тәуелсіз тексеру
Бастапқы тану, кейіннен есепке алу және Банктің қаржылық есептілігін ашу кезінде есептелетін қаржы құралдарының әділ құнын айқындау үшін Банктің құрылымдық бөлімшелері қолданатын нарықтық мөлшерлемелерді, баға белгіленімдерін және басқа да параметрлерді анықтаудың дұрыстығын бақылауды жүзеге асыру.
5) Қаржы құралдарын бастапқы тану кезінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ көрсеткіштеріне әсер ету салдарының есебін ұсыну:
- мәміленің қаржыландырудың нарықтық талаптарына сәйкестігін талдау;
- қаржы құралының тәсілін анықтау және әділ құнын есептеу;
- қаржы құралы бойынша бағалау міндеттемесі, дисконт, сыйлықақы сомасын есептеу.
6) Жүргізілетін қайта құрылымдау шеңберінде қаржы құралдары бойынша елеулі түрлендірудің болуын немесе болмауын келісу:
- қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістерді талдау;
- қаржы құралының сипаттамаларында сапалық өзгерістердің болуы;
- қаржы құралының айтарлықтай сандық модификациясының болуын тексеру.
7) Басқарушылық есептілікті дайындау
Бюджет көрсеткіштерін және Банктің даму жоспарын орындау бойынша уақтылы басқару шешімдерін қабылдау мақсатында Банктің уәкілетті органдары үшін басқарушылық есептілікті уақтылы және сапалы дайындау
8) Банктің тарифтік саясаты
Банк операцияларының тиімділігін қамтамасыз ету және қаржылық тәуекелдерді азайту мақсатында Банктің тарифтік саясатының қағидаттарын және оны іс жүзінде іске асыру тәсілдерін қолдану бөлігінде Банк бөлімшелерін ұйымдастырушылық-әдіснамалық қолдау
9) Негізгі ішкі және сыртқы қатынастарды басқару
Шешім қабылдайтын негізгі тұлғалармен және мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасты құру және дамыту, тиімді шешім қабылдау, мүдделерді қорғау және Банктің оң беделін қалыптастыру мақсатында әріптестермен, сыртқы әріптестермен және мемлекеттік органдардың өкілдерімен әріптестік өзара қарым-қатынастар желісін құру және қолдау
10) Қызметкерлерді басқару және дамыту
Қол астындағы қызметкерлері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін қалыптастыру және бақылауды жүзеге асыру; Банк бизнесін дамытудың стратегиялық басымдықтарының саясатын, ережелерін және коммуникациясын енгізуді қамтамасыз ету, қызметке тағайындауды келісу, басқарылатын командада өнімді жұмыс ахуалын құруды және өз қызметкерлерінің уәждемесі мен еңбек өнімділігін тұрақты арттыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру және қолдау мақсатында біліктілікті арттыру, кадрлық әлеуетті тиімді пайдалану және құзыреттерді арттыру бойынша жұмысты қамтамасыз ету

vacancy@kdb.kz электрондық адресіне түйіндемеңізді жібере аласыз

Лауазымдық міндеттері:
 • Келісімшарттардың жобаларының және басқа құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі актілеріне сәйкестігіне құқықтық сараптама:
 • Банктің әкімшілік-шаруашылық қызметіне (қажет болған жағдайда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы шарттар), сондай-ақ Банктің ішкі және сыртқы капитал нарықтарындағы қарыздармен байланысты операциялармен байланысты;
 • Департамент басшылығының атынан рейтингтік компанияларға, биржаларға, инвесторларға, Банктің несие берушілеріне Департамент құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпараттар дайындау;
 • Банктің және Банктің өкілдіктерінің қызметін қолдау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды құқықтық қолдау (тендерлік құжаттамаларға құқықтық сараптама жүргізу, сатып алу мәселелері бойынша құқықтық қорытынды дайындау және т.б.);
 • Жауапкершілікті бөлу аясында Банктің аға қызметкерлері үшін және Банк өкілдігі басшыларына арналған сенімхаттар жобаларын дайындау;
 • Жалғыз акционердің, директорлар кеңесінің, Банк басқармасының қарауына жіберілген құжаттарға құқықтық сараптама;
 • Банктің қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістерді талдау және құрылымдық бөлімшелерге қажетті шараларды қабылдау туралы ұсыныстар беру (ішкі актілердегі өзгерістер және т.б.), Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ құқық қолдану және сот практикасын бақылау және зерттеу;
 • Банкті Қазақстан Республикасы заңнамасының ақпараттық базасымен, нотариаттық қызметпен қамтамасыз ету шараларын қабылдау;
 • Департаменттің бюджетін, демалыс кестесін, оқу жоспарларын, техникалық жабдықтауды жоспарлау туралы Банктің ішкі актілерінде қарастырылған ақпаратты дайындау;
 • Банктің ішкі актілерінің жобаларына, өзге де құжаттарға құқықтық сараптама жасау және жүргізу;
 • Басқарма төрағасының қол қоюына ұсынылған құжаттардың Департамент басшылығының Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі актілеріне сәйкестігін тексеру;
 • Департамент басшылығының атынан және Банктің құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша өтінімдері бойынша Департамент құзыретіне қатысты мәселелер бойынша құқықтық пікірлер дайындау;
 • ақпаратты, Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, басқа ұйымдардың сұраныстарына жауаптар дайындау;
 • құжаттарды мұрағатқа тапсыруды қамтамасыз ететін құжат айналымы;
 • Департамент құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және басқа ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу;
 • Банктің ішкі актілері мен Департамент басшылығының нұсқауларына сәйкес өзге де функциялар.

Талаптар:
 • Өзіне жүктелген функцияларды (өкілеттіктерді) тиімді орындау үшін қажетті юриспруденция саласындағы білімі мен дағдылары, оның ішінде Қазақстан Республикасының банктік, қаржылық қызмет, азаматтық-құқықтық, сондай-ақ құқық қолдану практикасы саласындағы заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді білуі;
 • Жоғары заң білімі;
 • Заң мамандығы бойынша және (немесе) кәсіпорындар мен (немесе) ұйымдардың қызметін құқықтық қолдау саласындағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл;
 • Мемлекеттік тілді меңгерудің негізгі деңгейі;
 • Жауапты және сенімді, жоғары ынталы және жігерлі, керемет аналитикалық және ұйымдастырушылық қабілетімен, ұжымда және жеке-жеке жемісті жұмыс жасай білу;
 • Кез-келген жұмыс жағдайына бейімделу, кез-келген сұрақтардың оң нәтижесі, сыпайылық, тұрақты мінез, өз позициясын қорғай білу, бір тапсырмадан екіншісіне ауысу мүмкіндігі, бөлшектерге назар аудару (жанама және ашық);
 • «Параграф (Заңгер)», «bestprofi» ақпараттық-құқықтық жүйелерін білу; Microsoft Office, Visual Basic, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Lotus.

Лауазымдық міндеттері:
 • Кепіл мониторингі (жердегі, жұмыс үстелі), мониторинг кестесіне сәйкес Банк қабылдаған кепілзаттың болуы мен жай-күйінің мониторингі, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан кепіл нысандарының орналасқан жеріне бару.
 • кепілзаттың нарықтық құнын және кепілдің жеткіліктілігін есептеу / алдын-ала есептеу мониторингі
 • мүдделі құрылымдық бөлімшелерге кепілді бақылау нәтижелері бойынша растайтын құжаттарды қоса отырып, тиісті есептерді дайындау және ұсыну
 • Кепілге қойылған мүліктің сандық және сапалық жағдайын бақылау, оның ішінде инвентаризация арқылы, кепіл заты туралы ақпарат жинау, кепілге қойылған мүліктің сақталуы мен тұтастығын қамтамасыз ету үшін алдын-алу шараларын қолдану
 • Банк басшылығына және уәкілетті органдарға үшінші тұлғалардың немесе меншік иелерінің кепіл нысанасына қол сұғу немесе жоғалу қаупі туындаған жағдайда алдын-алу шараларын қолдану арқылы кепілге қойылған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету қажеттілігі туралы хабарлау.
 • Алдын ала ескерту жүйесінде уақытылы көрсету үшін кепіл туралы ақпаратты дайындау және ұсыну
 • Кепіл туралы ақпараттың/есептердің уақтылы және сапалы берілуі
 • Кеңсені оңтайландыруға қатысу
 • Басқарманың тікелей қызметіне байланысты Банк тәуекелдерін уақытылы анықтау, себептерін талдау және бағалау
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да функциялар және бұйрықтарды орындауға
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Жоғары экономикалық / математикалық / қаржылық білім;
 • Бағалаушылар палатасы берген «бағалаушы» біліктілік сертификаты және / немесе бағалау қызметі бойынша оқу орталықтары берген сертификат (мүмкіндігінше);
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салада жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (екінші деңгейдегі банктерге, ірі консалтингтік компанияларға корпоративті несие беруде) кемінде 2 жыл;
 • Мемлекеттік тілді білу деңгейі - еркін;
 • Аналитикалық ойлау, инвестициялық жобаларды бағалау үшін қаржылық модельдеу жүргізу мүмкіндігі;
 • Іскерлік құндылықты бағалаудағы тәжірибелік дағдылар;
 • ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау дағдылары, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, тапсырмаларды орындау кезінде дәлелді қорытындылар / сараптамалық пікірлер дайындау;
 • Әдістемелік құжаттарды, ішкі актілерді және басқа құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Компьютердің тәжірибелі пайдаланушысы, MS Office (Excel, Word, Power Point).

Лауазымдық міндеттері:

 • Қарыз алушылардың өз міндеттемелерін орындауы үшін ұсынылған қамтамасыз етуді сыртқы бағалау есебін талдай отырып, жобаларды банктік сараптама кезеңінен бастап, кепілдікке айналдырумен аяқталған жобаларды сараптауға қатысу.
 • Бағалау туралы есептің мазмұнын Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының және басқа да нормативтік актілердің талаптарына сәйкестігін талдау.
 • Бағалау туралы есептің есептік бөлігіне көзқарастарды дұрыс қолдану, бағалау әдістерін дұрыс таңдау және қолдану, сонымен қатар құжаттарды зерделеумен бағалау есептерінің дизайнын талдау.
 • Кепілдің жеткіліктілігін есептеу
 • Тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ қауіпсіздікке қатысты тұжырымдар беру аясында тәуекелдерді азайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу
 • Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде орналасқан банкке кепілзат ретінде ұсынылатын мүлікке тексеру жүргізу бойынша сапарларды жүзеге асыру
 • Нарықтық бағаны қамтамасыз ету үшін тұрақты талдау жүргізу
 • Несие құралын ұсынуға арналған шарттың барлық мерзімі ішінде кепілзаттық қамтамасыз етудің құнын және оның жеткіліктілігін кезеңді түрде айқындау
 • Тәуелсіз бағалаушылар ұсынатын бағалау есептерін талдау рәсімдері мен әдістерінің тиімділігін арттыру және жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу
 • Қарыз алушылармен сақтандырылған оқиғаларға банктің уәкілетті органы бекіткен сақтандыру жағдайларының қауіпсіздік тізіміне сәйкестігін тексеру;
 • Банктің уәкілетті органдарының бекітуіне бағалау және сақтандыру компанияларын таңдау бойынша ұсыныстар әзірлеу және ұсыну
 • Инспекциялық органдармен өзара әрекет - ішкі және сыртқы
 • Кепіл туралы ақпараттың/есептердің уақтылы және сапалы берілуі
 • Кеңсені оңтайландыруға қатысу
 • Басқарманың тікелей қызметіне байланысты Банк тәуекелдерін уақытылы анықтау, себептерін талдау және бағалау
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да функциялар және бұйрықтарды орындауға

Үміткерге қойылатын талаптар:

 • Жоғары экономикалық / математикалық / қаржылық білім;
 • Бағалаушылар палатасы берген «бағалаушы» біліктілік сертификаты және / немесе бағалау қызметі бойынша оқу орталықтары берген сертификат (мүмкіндігінше);
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салада жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (екінші деңгейдегі банктерге, ірі консалтингтік компанияларға корпоративті несие беруде) кемінде 2 жыл;
 • Мемлекеттік тілді білу деңгейі - еркін;
 • Аналитикалық ойлау, инвестициялық жобаларды бағалау үшін қаржылық модельдеу жүргізу мүмкіндігі;
 • Іскерлік құндылықты бағалаудағы тәжірибелік дағдылар;
 • ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау дағдылары, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, тапсырмаларды орындау кезінде дәлелді қорытындылар / сараптамалық пікірлер дайындау;
 • Әдістемелік құжаттарды, ішкі актілерді және басқа құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Компьютердің тәжірибелі пайдаланушысы, MS Office (Excel, Word, Power Point).

Жүктелетін міндеттер:
 • Даму стратегиясын жасауға/түзетуге қатысу;
 • Даму жоспарын жасауға/түзетуге қатысу;
 • Қаржыландыру бағдарламаларын әзірлеу процесін ұйымдастыру;
 • Қаржылық-экономикалық негіздеме жасау процесіне қатысу;
 • Банктің уәкілетті органдарына басқарушылық есептерді, банк қызметінің нәтижелері туралы талдамалық материалдарды дайындау және ұсыну;
 • Кіріс хат-хабарлар үшін банк басшылығына ақпарат, тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды қарастыру және жүзеге асыру;
 • Департаменттің жұмысын талдауға қатысу, департамент процестерін жетілдірудің мүмкін нұсқаларын және Департамент жұмысын реттейтін құжаттарды әзірлеу мақсатында бизнес-процестерді өзгерту және жаңа бизнес-процестерді енгізу бойынша жұмыс топтарына қатысу;
 • Бөлімнің құзыреті шегінде банктің ішкі актілерін жаңарту.
Қойылатын талаптар:
 • Жоғары қаржылық/экономикалық/математикалық/техникалық білім;
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салада жұмыс өтілі - 5 жылдан кем емес;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (қаржы секторлары, институттар және/немесе мемлекеттік органдар) - кемінде 2 жыл;
 • Өз ойын еркін жазбаша да, ауызша да жеткізе білу;
 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерін білу деңгейі - орташа деңгейден төмен емес;
 • Аналитикалық және жүйелік ойлау, ақпаратты құра білу және негізгі нәтижелерді бөлектеу, өзін-өзі ұйымдастырудың және нәтижеге бағдарланудың жоғары деңгейі, үлкен көлемде ақпаратпен жұмыс істей білу, бастамашылық, топ ретінде де, өз бетінше де тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі;
 • Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс жасауда өте жақсы дағдылар (кестелер, графикалық деректерді құру және MS Office-те формулалар жазу).

Қойылатын талаптар:
 • «Қаржы» мамандығы бойынша немесе ұқсас мамандықтар (мысалы: «Экономика», «Бизнес әкімшілендіру» және т.б.) бойынша жоғары білімі;
 • Құпталатын кәсіби тәжірибесі: 3 жылдан кем емес;
 • «Үлкен төрттіктегі» (Deloitte, PWC, EY, KPMG) құпталатын жұмыс тәжірибесі 2 жылдан кем емес;
 • Министрліктегі (бюджеттік қарыздарды беруге, тартуға байланысты) жұмыс тәжірибесі құпталады;
 • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі: маңызды;
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: тілдесу.
Жүктелетін міндеттер:
 • Борыштық бағалы қағаздарды шығару арқылы несие капиталының ішкі және сыртқы нарықтарында қарыз алуды тарту, Банк жобаларын қаржыландыру мақсатында, сондай-ақ өтімділіктің қажетті деңгейін қолдау үшін бюджеттік қарыздарды, синдикатталған және банкаралық қарыздарды және қарыз алудың басқа да құралдарын тарту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға қатысу.
 • Мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігімен төлемдер мониторингін жүзеге асыру және жасасқан кредиттік келісімдер нәтижесінде Департамент құзыреті шегінде Банк қабылдаған өзге де міндеттемелерді орындау.
 • Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, Холдингтің, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың немесе үшінші тұлғалардың Департамент қызметіне қатысты мәселелер бойынша сұрауларына жауаптарды дайындауды жүзеге асыру.
 • Қарыз алу портфеліне сәйкес әділ құн және өтімділік тәуекелі бойынша Бухгалтерлік есеп департаментіне қаржылық есептілік үшін ақпарат жасау және ұсыну.
 • Қарыз алу саясатына сәйкес қарыз алудың орташа құнын есептеуді жүргізу.
 • Қазақстан нарығындағы және әлемдегі экономикалық жағдайды талдау.
Үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер:
 • қазақ және ағылшын тілдерін жетік білу;
 • ауызша және жазбаша дағдыларының жоғары деңгейі;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналым жүйесін және басқаларын жетік меңгеру;
 • бөлімше қызметінің бағыттары бойынша жоспарлау және бірнеше қызметтер мен процестерді біріктіру дағдылары;
 • тәуекелдікті басқару дағдылары;
 • ақпарат жинау, жүйелендіру және талдау, сараптама жүргізу дағдылары.
Жеке қасиеттері:
 • Жауапкершілік, мақсатқа ұмтылушылық, командада жұмыс істей білу және үйренуге қабілеттілік.

Талаптар:
1. еңбек өтілі 3 жылдан кем емес,
2. білімі: орта/ орта кәсіптік білім,
3. В категориясының жүргізуші куәлігі.

Функционалдық міндеттері:
-адамдарды тасымалдау үшін белгіленген орынға көліктің уақтылы жеткізілуін қамтамасыз ету,
-жол ережелерін сақтау және жол-көлік оқиғаларының алдын алу шараларын қолдану арқылы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
-жолға аттанар алдыңда көліктің техникалық жағдайын тексеру,
-корреспонденцияны жеткізетін курьер жұмысын атқару,
-қозғалтқышты, автомобиль корпусын және жолаушылар салонын тазалықта ұстау, оларды белгілі бір күтім жасайтын тиісті құралдармен күту,
-Банктің көлік құралдарын пайдалану туралы ережелеріне қатысты ішкі актілердің талаптарын орындау.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Жоғары білімі (IT саласында)
 • үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер:
 • Веб-қосымшаларды әзірлеудің заманауи стандарттары мен әдістерін білу
 • HTML5 және CSS3 (таза код, семантикалық түптеу, flexbox/grid, CSS анимациялар) жетік білу
 • Bootstrap 3 және одан жоғарысын жетік білу
 • CSS препроцессорларын Sass/Less білу
 • Макеттің дизайнына барынша сәйкестендіру арқылы түптеу қабілеті;
 • TypeScript, Angular CLI білу
 • Кроссбраузерлік және кроссплатформалық түптеу; мобильді құрылғылар үшін бейімді түптеу тәжірибесі
 • Пайдаланушы интерфейстерін құру қағидаларын, UI/UX жақсы білу
 • Нысанға бағытталған бағдарламалау қағидаларын және жобалау шаблондарын білу
 • Қосымшаның клиенттік бөлігін оңтайландыру қағидаларын білу
 • веб-қосымшалардың (http хаттама, rest api) жұмысын түсіну;
 • NGINX конфигурациялау дағдылары;
 • Оңтайлы кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т.б.)
- Веб-әзірлеудегі жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес
- Angular 8+ (TypeScript)-тағы әзірлеу тәжірибесі
- jQuery және/немесе Vue.js және/немесе React/React Native -пен әзірлеу тәжірибесі
- NodeJS-пен жұмыс істеу тәжірибесі;
- Git нұсқаларын бақылау жүйелерімен жұмыс істеу тәжірибесі
- Гибридті мобильді қосымшалармен (Apache Cordova, Adobe PhoneGap, Quasar framework, ionic, lodash) жұмыс істеу тәжірибесі.

Жеке қасиеттері:
 • оқуға қабілеттілік, кәсіби адалдық, стресске төзімділік, аналитикалық ақыл-ой, ұзақ шоғырлану, жоспарлай білу, мерзімдерді сақтау, командада жұмыс істей білу.
 • Дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, меңгеру деңгейі)
 • Тәжірибелі техникалық дағдылары
 • Бөтен кодты түсіну қабілеті
 • Өз ойлын ауызша және жазбаша жеткізе білу
Еңбек міндеттері:
 • Пайдаланушы интерфейсін әзірлеу, дизайн-макеттер негізінде сайттың HTML-бетін жасау, CMS үшін сайтты және үлгілерді түптеу, сайттың беттерін визуализациялау мен анимациялауды қамтамасыз ететін скриптердің пайдаланушы интерфейсіне байланыстыру, пайдаланушы интерфейсінің қажетті деңгейін және өзара әрекет ету тәжірибесін қамтамасыз ету
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жолдау

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Жоғары білімі (IT саласында)
 • үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер:
 • «Colvir Banking System» банктік ақпараттық жүйесін баптау, конфигурациялау және әкімшілендіру тәртібін білу
 • «Colvir Banking System» банктік ақпараттық жүйесі модульдерінің жұмыс істеу тәртібін, технологиялық процесті білу
 • SQL, PL/SQL тілдерінің негізін білу
 • бизнес-процестерді сипаттау қағидаларын білу, тапсырмалар қоя білу
 • «Colvir Banking System» бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу технологияларын білу
 • ақпараттық қауіпсіздік саласындағы білімі
 • «Colvir Banking System» ақпараттық жүйесінің жұмысындағы іркілістер мен ақауларды оқшаулар және жою дағдылары
 • СУБД Oracle-мен жұмыс істеу дағдылары
 • Кәсіби саласындағы жұмыс өтілі – 5 жылдан кем емес
 • Дербес компьютерді пайдалану дағдылары: тәжірибелі техникалық дағдылары, келесі құжаттардың болуы құпталады:
 1. «OR*SQL Oracle*SQL кіріспе» сертификаты;
 2. «OR*PLSQL» сертификаты;
 3. Colvir Banking System әкімшілендіру бойынша Colvir software Solution сертификаты
Еңбек міндеттері:
 • «Colvir Banking System» АБАЖ-дың үздіксіз жұмысы, жаңа модульдерін/функциналын әзірлеу және енгізу үшін жауапты болу


Біліміне және жұмыс өтіліне қойылатын талаптар:
 • жоғары экономикалық немесе заңгерлік білім;
 • кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;
Міндеттері:
 • Жеткізушілермен сатып алулардың веб-порталында жұмыс істеуді түсіндіру бойынша келіссөздер, сондай-ақ жеткізушілерге сатып алу мәселелері бойынша консультация беру;
 • Жеткізушілермен тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы шарттарды жасасу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • Жеткізушілермен сатып алу мәселелері бойынша хат алмасу;
 • Жеткізушілерден тауарды қабылдау-табыстау актілерін, атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актілерін, шот-фактураларды, тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің жергілікті қамтылуы бойынша есептерді қабылдау және мақұлдау;
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы шарттар бойынша төлемді қамтамасыз ету;
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы шарттардың орындалуын бақылау және мониторинг жүргізу;
 • Тендер бойынша енгізілген өтінімдерді қамтамасыз етуді қайтару, шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қайтаруды қамтамасыз ету;
 • Сатып алулар жоспарына (сатып алудың алдын ала, жылдық жоспары және (немесе) сатып алудың ұзақ мерзімді жоспары)өзгертулер және (немесе) толықтырулар ресімдеу;
 • Сатып алу мәселелері бойынша есептілік нысандарын дайындау.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жолдау.
Хат тақырыбында міндетті түрде бос лауазымның атауын көрсету.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Экономика, қаржы немесе бизнес-басқару саласындағы жоғары білімі;
 • үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер: кәсіби бухгалтер сертификациясы (құпталады), DipIFR / ACCA / CIMA / CFA қаржы саласындағы халықаралық біліктілік (құпталады);
 • талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т. б.) кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда 3 жылдан кем емес, экономикалық қызмет түрінде ұйымның бейініне сәйкес келетін кәсіби тәжірибесі кемінде 2 жыл;
 • мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі (тілдесу);            
 • ағылшын тілін білу құпталады;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын (білікті пайдаланушы), электронды құжат айналымы жүйесін білу дағдылары;
 • банк қызметінде қаржылық талдау дағдысы, процестерді оңтайландыру мақсатында жаңа функцияларды интеграциялауға қатысу;
 • Bloomberg, Reuters, Kase ақпараттық жүйелерімен, банктік жүйелермен (Colvir, 1-С және т.б.) жұмыс істеу дағдылары;
 • ауызша және жазбаша өзара әрекеттесудің дамыған дағдылары
Еңбек міндеттері:
 • бастапқы тану, кейінгі есепке алу және банктің қаржылық есептілігін ашу кезінде есептелетін қаржы құралдарының әділ құнын анықтау үшін банк бөлімшелері қолданатын нарықтық мөлшерлемелерді, баға белгілеулерді және басқа да параметрлерді тәуелсіз тексеру;
 • қаржы құралдары бойынша әділ құнды және нарықтық мөлшерлемелерді айқындаудың қолданыстағы әдістемелерінің барабарлығына мониторинг жүргізу;
  қаржы құралдары бойынша әділ құнды/нарықтық мөлшерлемелерді айқындау бойынша жаңа тәсілдерді әзірлеу, қолданыстағы әдістемелерге тиісті өзгерістер енгізу;
 • Банктің жауапты құрылымдық бөлімшелерінің оларды қолдану мақсатында кредиттік рейтингтер, экономика секторлары, валюталар, мерзімдер бөлігінде нарықтық мөлшерлемелерді айқындау жөніндегі жұмыс кестелерін әзірлеуді қамтамасыз ету;
 • Банк және Холдингтің еншілес ұйымдарының қызметкерлерін қаржы құралдарының әділ құнын және олар бойынша нарықтық мөлшерлемелерді анықтауда, Банкке қолжетімді ақпараттық жүйелерден қажетті ақпаратты жинау бойынша оқыту/консультация беру;
 • Банктің қаржы құралдарының Банктің қаржылық есептілігіне әсер ету әсерін анықтау мақсатында талап етілетін құжаттардың толық пакеті негізінде нарықтық мөлшерлемелерді және әділ құнды айқындау;
 • қаржы құралдарын түрлендірудің маңыздылығына тест жүргізудің дұрыстығын тексеру;
 • қаржы құралдарын (кредиттік портфель, қазынашылық портфель, қарыз алу портфелі, дебиторлық берешек) түрлендіруге тест жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және оған өзгерістер енгізу; 
 • нарықтық мөлшерлемелер, әділ құн және қаржы құралдарын түрлендіру мәселелері бойынша банктің сыртқы аудиторларымен өзара іс-қимыл жасау.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары экономикалық/техникалық білімі (экономикадағы математикалық әдістер бойынша білім мен дағдылар құпталады);
 • банктік қосымшалармен, Colvir АБАЖ-бен жұмыс істеу тәжірибесі;
 • бухгалтерлік есеп негіздерін білу;
 • SQL, PL\SQL білу;
 • BI-платформаларды және шешімдерді түсіне білу;
 • деректер тұжырымдамасын және модельдерін құру;
 • аналитикалық ойлау қабілеті;
 • IT / банктік саладағы жұмыс тәжірибесі - 1 жыл және одан астам;
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі – еркін, ағылшын тілін тілдесу деңгейінде білу;
 • банктік қосымшаларды, Colvir АБАЖ-ды білу;
Лауазымдық міндеттері:
 • Есептілік нысандарын, Colvir АБАЖ деректерінің витриналарын әзірлеу және автоматтандыру;
 • Банктің портфелі бойынша ақпараттық-талдау деректер базасын құру.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz поштасына жолдау

Үміткерге қойылатын алаптар:
 1. жоғары заң білімі;
 2. үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер: кінәрат-талап қою жұмысы саласындағы заңгер, іс жүргізу және өзге де құжаттарды жасауда біліктілігі мен тәжірибесінің болуы;
 3. қажет етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т.б.): берешекті өндіріп алу және кінәрат-талап қою жұмысы саласында 3 (үш) жылдан кем емес кәсіби жұмыс тәжірибесінің болуы;
 4. мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі (еркін, сөйлесу немесе базалық екенін көрсету): еркін, сөйлесу;
 5. шет тілін меңгеру деңгейі (тілді және меңгеру деңгейін көрсету): қажет етілмейді, бірақ құпталады;
 6. тұлғалық мінездемесі: мақсатты, байсалды, командада жұмыс істеу дағдысы;
 7. дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, меңгеру деңгейі): Банк қызметінің аясында қолданылатын бағдарламалардың сенімді пайдаланушысы;
Еңбек міндеттері:
 1. берешекті өндіріп алу бойынша іс-шараларды орындау;
 2. соттарда, құқық қорғау органдарында, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарда мүдделерді қорғау және білдіру;
 3. ішкі актілерді және басқаларды қалыптастыру.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • «Сақтандыру» мамандығы бойынша жоғары білімі немесе экономикалық/математикалық/қаржылық жоғары білімі. Дәрежесі: доктор/кандидат/магистр (артықшылықты);
 • CII сертификаты (The Chartered Insurance Institute берген сертификаты (артықшылықты));
 • «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын білу;
 • Міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарды білу;
 • Сақтандыру бөлігінде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін білу;
 • Инвестициялық жобаларды, экпорттық операцияларды қаржыландыру саласындағы білімі;
 • Тәуекел-менеджмент саласындағы стандарттарды білу:
 • COSO моделі «Ұйымдардағы тәуекелдерді басқару – Интеграцияланған модель»;
 • ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines стандарттары;
 • IEC 31010:2019 Risk management - Risk assessment techniques стандарты;
 • ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary стандарты.
Лауазымдық міндеттер:
 • Сақтандыру жөніндегі кеңес беушілерді аккредиттеу процедурасына байланысты іс-шараларды өткізу;
 • Сақтандыру жөніндегі кеңес берушілер ұсынатын Банкке арналған сақтандыру бойынша есептердің сараптамасын (бағалау, толық болуы, сапасы) жүргізу;
 • Сақтандыру сомаларын,соның ішінде жобаларды қаржыландыру шеңберінде есептеуді жүргізу;
 • Сақтандыру жағдайында кепілдік мүлкінің орнын толтыруды қамтамасыз ету үшін Банктің тәуекелдіктерін басқару;
 • Сақтандыру процесіне әдістемелік жетекшілік етуді қамтамасыз ету;
 • Сақтандыру шарты бойынша Банк Пайда алушы болып табылуы мүмкін сақтандыру жағдайларын реттеуге қатысу;
 • Алдын ала хабардар ету жүйесінің тиімді қызмет етуі мақсатында кепілдік заттарын сақтандыру/қайта сақтандыру бойынша ақпаратты уақтылы және дұрыс ұсыну;
 • Сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарының уақтылы жасалуын қадағалау және мониторинг жүргізу;
 • Банктің сақтандыру портфелін (сақтандыру шарттарын есеп алу, сақтау) әкімшілендіруді жүзеге асыру;
 • Тәуекелдіктер бойынша есепті құру мақсатында сақтандыру портфелі бойынша ақпаратты ұсыну;
 • Банктің қызметін оңтайландыруға қатысу;
 • Сыртқы және ішкі тексеруші органдармен өзара қарым-қатынас шеңберінде тапсырмаларды орындау;
 • Сақтандыру жөніндегі бөлімшенің құзыретіне жататын басқа да мәселелер.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекен-жайына жіберіңіз

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық немесе заңгерлік білім;
 • жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • банктік қызметті реттеуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасын білу;
 • тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды реттейтін құжаттарды білу,
 • электрондық сатып алу порталындағы дағдылар, электрондық форматта келісім-шарттар жасау дағдылары, электронды есеп деректерін дайындау дағдылары;
 • жеке қасиеттер - тиімділік, сыпайылық, жауапкершілік.
Міндеттері:
 • тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу процесінің тиімді әрі сапалы болуын қамтамасыз ету үшін сатып алу туралы құжаттар (тапсырыстар, тендерлік құжаттар және т.б.) дайындау;
 • тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді, сондай-ақ келісімшарттар бойынша есеп айырысуларды жедел алу мақсатында келісімшарттардың, қосымша келісімдердің жобаларын келісу;
 • сатып алудың автоматтандырылған және мөлдір процесін қамтамасыз ету, басшылықтың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер беру мақсатында электрондық сатып алу порталының жұмысын ұйымдастыру;
 • сатып алу процесінің шеңберінде жасалған шарттар бойынша қабылданған банктік міндеттемелерді оңайлату және есепке алу мақсатында шаруашылық келісімшарттарды тіркеу тәртібін қамтамасыз ету;
 • Бірлескен кәсіпкерлікке өтінімдерді қарау, сатып алуды уақтылы бастау, жеткізушіні таңдау және сапалы тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді алу үшін тиісті рәсімдерді жүргізу үшін кіріс құжаттарын келісу;
 • Тиісті жылға арналған сатып алу жоспарына түзетулер дайындау, сатып алу жоспарының мониторингі.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жіберу керек.
Хат тақырыбында бос лауазымның атауы көрсетілуі керек.
					

Үміткерге қойылатын талаптар:

Білімі (деңгейі, бейіні және т.б.): жоғары экономикалық немесе қаржылық білімі
Үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер: СFA не PRM сертификатының немесе «Дағдарысқа қарсы басқару» мамандығын не жеке тұлғаларға арналған ұқсас мамандықты бітіргені жөніндегі куәлік.
Қажет етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т.б.):
- қаржы және/немесе өндірістік менеджмент саласындағы практикалық тәжірибенің болуы (3 жылдан кем емес);
- Ұйымның экономикалық қызмет (қаржы саласындағы, мемлекеттік басқару органдарындағы және/немесе институттарындағы тәжірибеге басымдылық) түріндегі бейініне сәйкес келетін (3 жылдан кем емес);
Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті ілімі:
- ҚР банк және қаржы қызметі саласындағы қолданыстағы заңнаманы және нормативтік-құқықтық актілерді және ҚР азаматтық заңнамасын білу.
- ҚР банктер және банк қызметі туралы заңды білу.
- Қазақстан Республикасының Қазақстанның Даму Банкі туралы заңын білу.
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
- мемлекеттік және шет тілдерін білу,
- компьютермен жұмыс істеу дағдылары
- мүлікті және қорларды бағалауды жүргізу тәжірибесі, кәсіпорынның тәуекелдіктерін басқару дағдылары
Міндеттерді (қолданыстағы Құзыреттілік моделіне сәйкес) орындау үшін қажетті тұлғалық-іскерлік құзыреттері: аналитикалық ойлау, стратегиялық қабілет, жұмыс процесін ұйымдастыру, нәтижеге бағдарлану, коммуникация дағдылары, тиімді өзара әрекеттесу

Еңбек міндеттері:
Күн сайынғы төлемдер тізілімін келісу.
Кәсіпорын үшін барынша оңтайлылықты анықтау мақсатында өнім жеткізушілерден шикізатты, тауарларды, жабдықтарды жеткізу шарттары мен баға ұсыныстарына талдау жүргізу.
Ақша қаражатын жылыстатуға кедергі жасау мақсатында төлемдер мониторингін, паллет айналымын бақылауды жүзеге асыру.
Қарыз алушының Банктің уәкілетті органдарының шешімдерін, сондай-ақ Қарыз алушы мен Банк арасында жасалған барлық келісімдердің және шарттардың уақтылы және тиісті орындауын бақылауды жүзеге асыру.
Төлем құжаттарына рұқсат қолын қою немесе құжатқа қол қоюдан бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме беру.
Тәуекел-менеджмент институтын енгізуге және Қарыз алушының төлем құжаттарын ресімдеуге байланысты процедураларды тиісінше ресімдеу үшін толық құжаттар пакетін ұсынуды қамтамасыз ету.
Кредиттік бөлімше үшін тоқсан сайынғы есептерді қалыптастыру және кез келген уақытта сұрау салу бойынша Банктің Кредиттік комитеті алдында есеп беру.
Банк бөлімшелерінде автоматтандыруды ұйымдастыруды тексеру

Түйіндемені vacancy@kdb.kz поштасына жолдау

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары заң/экономикалық білімі;
 • сатып алулар саласындағы жұмыс өтілі 5 (бес) жылдан кем емес;
 • тұлғалық мінездемесі: коммуникация дағдалары, аналитикалық ойлау, проактивтілік;
 • дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, меңгеру деңгейі), MS Office, Mitwork, мем.сатып алулар порталымен жұмыс істеу;
Еңбек міндеттері:
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың уақтылы және тиімді процесін қамтамасыз ету мақсатында басқарма қызметіне басшылық етуді қамтамасыз ету.
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жедел әрі сапалы процесін қамтамасыз ету үшін сатып алулар мәселелері бойынша құжаттарды (бұйрықтар, тендерлік құжаттамалар және т.б.) әзірлеу.
 • Сатып алулар қорытындысын шығару процедурасының ашықтығын қамтамасыз ету, басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша кеңес беру үшін тендерлік комиссияларда хатшы немесе мүше ретінде жұмыс атқару.
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың автоматтандырылған және ашық процесін қамтамасыз ету мақсатында электрондық сатып алулар порталымен жұмысты ұйымдастыру.
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жедел алу, сондай-ақ шарттар бойынша есептерді жүргізу мақсатында шарттардың, қосымша келісімдердің, қабылдау-табыстау актілерінің жобаларын мақұлдау.
 • Жоспарланған, жүргізіліп жатқан және жүргізілген сатып алулар бойынша талдамалық есептік деректерді алу мақсатында жүргізілетін сатып алу процедураларына мониторинг жүргізу, есептіліктің барлық нысандарын әзірлеу.
 • Сатып алу процесінің шеңберінде жасасатын шарттар бойынша банк қабылдаған міндеттемелерді реттеу және есепке алу мақсатында шаруашылық шарттарды тіркеу процедурасын қамтамасыз ету.
 • Тиісті жылға белгіленген Сатып алулар жоспарына түзетулерді дайындау, сатып алулар жоспарына мониторинг жүргізу.
Түйіндемені бос қызмет орнының атауын көрсету арқылы vacancy@kdb.kz поштасына жолдау

Үміткерге қойылатын талаптар:
1) жоғары білім (экономикалық, заңгерлік немесе техникалық);
2) кемінде 1 жыл жұмыс өтілі
3) тұлғалық ерекшеліктері: қарым-қатынас қабілеті, аналитикалық ойлау, белсенділік;
4) MS Office-тің жеке компьютерін (бағдарламаларын, меншік дәрежесін) пайдалану дағдылары.

Еңбек міндеттері:
1) Банк басшылығы мен қызметкерлері үшін көлік қызметін бақылау және басқару, қызметтік көліктерге сапалы және уақтылы қызмет көрсету, қызметтік көлік құралдарын пайдалану және пайдалану бойынша нұсқаулық беру, жүргізушілерді бақылау және үйлестіру, соның ішінде VNA жүргізушілерінің талаптарын сақтауды бақылау, жүргізушілерді қажетті құжаттармен уақтылы қамтамасыз ету қызметтік көлік құралдарын басқару (сақтандыру полисі, инспекция және т.б.).
2) Сатып алу ережелеріне сәйкес шарттар жасасу жөніндегі шараларды қалыптастыру;
3) Департамент басшылығының тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына және басқа ұйымдарға сұрақтар мен ақпараттар мен есептер, тиісті қорытындылар, жауаптар қалыптастыру;
4) VNA сәйкес көлік қызметтерінің (такси) жұмысын үйлестіру;
5) Банкті материалдық-техникалық қамтамасыз етуге қатысты әкімшілік шығыстарды жоспарлау;
6) Банк бөлімшемен бірлесе отырып, ауқымды іс-шаралар өткізетін жағдайда өкілдік шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберу қажет.

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!