• kz

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос орындарға орналасуға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос тұрған орынның талаптарына жауап берсе, біз сізбен міндетті түрде хабарласамыз.

Үміткерлерге қойылатын талаптар:

Білімге қойылатын талаптар (деңгейі, бейіні және т.б.): Жоғарғы экономикалық және/немесе қаржылық және/немесе математикалық және/немесе инженерлік білім

Үміткерде мына біліктіліктің болғаны құпталады: СFA немесе FRM сертификатының немесе «Антидағдарысты басқару» мамандығын тәмамдағандығы жөніндегі куәліктің немесе жеке тұлғаларға арналған баламалы сертификаттың болуы құпталады

Талап етілетін кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, саласы және т.б.):

·       Қаржылық және/немесе өндірістік менеджмент саласындағы кәсіби тәжірибе

·       (3 жылдан кем емес)

·       Экономикалық қызмет түріндегі сәйкес бейінде (қаржылық сала, институттарда және/немесе мемлекеттік басқаруда болуы құпталады)

·       (3 жылдан кем емес)

Қызметтік міндеттерді орындауға қажетті білім:

·       ҚР қолданыстағы заңнамасын білу және ҚР банктік және қаржылық қызмет пен азаматтық заңнама саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді білу

·       ҚР банктер және банктік қызмет туралы заңын білу

·       Қазақстан Даму Банкі туралы Қазақстан Республикасының заңын білу

Қызметтерді орындауға қажетті дағдылар:

·       Мемлекеттік және шет тілдерін білу

·       Компьютерде жұмыс жасай білу

·       Мүлікті және қорларды бағалауды жүргізу тәжірибесі, кәсіпорынның тәуекелдерін басқару дағдылары

Еңбек міндеттері:

·       Төлемдердің күнделікті тізіміне келісім жүргізеді

·       Кәсіпорын үшін тиімдірегін анықтау үшін баға ұсыныстарына және шикізат, тауар, құралдарды жеткізушілермен жеткізу шарттарына талдау жүргізеді.

·       Ақша қаражаттарының жымқырылуын болдырмау, шикізат/өнімнің айналымын бақылау мақсатында төлемдерге мониторинг жүргізеді

·       Банктің уәкілетті органдарының шешімдерін, сондай-ақ, Қарыз алушы мен Банктің арасында жасалған барлық келісімдер мен шарттарды Қарыз алушымен уақытылы және тиісті түрде орындалуына бақылау жүргізеді

·       Төлем құжаттарында рұқсат беру қолын қояды немесе құжатқа қол қоюдан бас тартудың себебін жазбаша түсіндіреді

·       Тәуекел-менеджменті институтын енгізу және Қарыз алушының төлем құжаттарын рәсімдеумен байланысты процедураларды тиісті түрде рәсімдеу үшін құжаттардың толық пакетін ұсынуды қамтамасыз етеді

·       Кредиттік бөлімше үшін ай сайынғы есептемелер жасайды және Банктің Кредиттік комитетке оның сұрау салулары бойынша кез келген уақытта есеп береді

·       Банктің бөлімшелеріндегі автоматтандырудың ұйымдастырылуын тексереді

·       Банктің техникалық тапсырмасына сәйкес қызметке мониторинг пен бақылау жүргізу бойынша басқа да құзыреттер

Орындаушының жобалық позициясының атауы: Басқарма Хатшылығының хатшысы (Өтеулі қызмет көрсету туралы шарт бойынша орындаушы)

Біліктілік талаптары:

1. «Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы», «Қазақстанның даму банкі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білу

2. «Қазақстанның даму банкі» АҚ-ның ішкі нормативтік актілерін білу (Жарғы, Кредиттік саясат туралы меморандум, Комитеттер туралы ереже, Инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды қарастыру, қаржыландыру, мониторингтеу және жүзеге асыру рәсімдерінің регламенті, Шарттарды мен құжаттарды тіркеу және сақтау ережелері, Ішкі кредиттік саясат ережелері, Кепілзаттың жеткіліктілігін анықтау және мониторинг жүргізу ережелері және тағы басқа).

3.Мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.

4.Заң / басқа саладағы жоғарғы білім.

Міндеттерді орындауға қажетті дағдылар:

1.   Талдамалық материалдарды дайындау бойынша дағдының болуы.

2.   Іскерлік хат алмасу дағдылары.

3.   Презентациялар дайындау және іскерлік қарым-қатынас дағдылары. MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін қолдану дағдылары (білікті қолданушы).

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

1. Банк комитетінің тиімді қызметін қамтамасыз ету.

2. Мәжілістерді өткізу формасы бойынша комитет мәжілісінің қосымшасымен бірге күн тәртібінің жобаларын әзірлеу және Комитет төрағасына ұсыну. Банктің іс-қағаздарын жүргізу жүйесі мен құжаттау іс-әрекетінің бірегей қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында Банктің комитеттер туралы ережелері мен басқа да ішкі актілеріне сәйкес комитет мәжілістерінің хаттамаларын жүргізу және рәсімдеу.

3. Банктің талаптарына сәйкес Банктің хаттамаларын, оған қатысты материалдарды, міндетті түрде сақтауға жататын басқа құжаттарды есепке алуды және сақтауды, олардың көшірмелерін ұсынуды, оларды техникалық сүйемелдеуді (материалдарды орналастыру, сканерлеу және тағы басқа) қамтамасыз ету, тізім құру, комитет мәжілістерінің хаттамалары мен материалдарын дайындау және Банк мұрағатына тапсыру.

4. Комитет мәжілісінің күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдарды тиісті әзірлеуді, оның ішінде Банктің ішкі актілеріне сәйкес мәліметтерді дайындау рәсімдерін сақтауды қамтамасыз ету.

5. Банк комитетінің тапсырмаларын одан әрі орындауды бақылаумен қоса Комитет шешімдерінің көшірмелерін ұсынуды қамтамасыз ету.

6. Банк комитетінің шешімдерін орындау нәтижелері туралы есептемені ай сайын/немесе Комитет төрағасының талабы бойынша ұсыну.

7. Оның ішінде сыбайлас жемқорлық мәселелерін қоса алғандағы Қазақстан Республикасының заңнамасының, Банктің ішкі нормативтік актілерінің талаптарын мүлтіксіз сақтау; Банктің лауазымды тұлғасымен, жұмыскерімен, Банк контрагентінің лауазымды тұлғасы, жұмыскері, өкілімен жасалуы мүмкін алаяқтық және сыбайлас жемқорлық әрекеттер жөнінде өзінің күдіктері немесе өзге тұлғалардан алынған ақпаратты Комплаенс қызметіне міндетті түрде мәлімдеу.

Міндеттері:

1. Желі қондырғысын, қабатты коммутаторларды (cisco 2960), өзек коммутаторларын (cisco 3850), желіаралық экрандарды сүйемелдеу (cisco asa 5545);

2. Банктің WI-FI желісін сүйемелдеу (сымсыз желілердің бақылаушыларын, сымсыз желі қолданушыларының қолжетімділігін басқаруды әкімшілеу);

3. IP телефонияны сүйемелдеу (Cisco Unified Communications Manager) – телефон аппараттарын баптау, банктің ережелеріне сәйкес тіркеу жазбаларын құру, нөмірлік жоспарды өзектендіру;

4. Cisco Meeting Server серверлерін сүйемелдеу;
5. Cisco Jabber арқылы өтетін бейне-конференцияларды сүйемелдеу;

6. Мемлекеттік органдардың қатысуымен өтетін бейне-конференцияларды сүйемелдеу;

7. VPN-ды әкімшілеу;

8. NGFW-дың желілік бөлігін сүйемелдеу (бағдарлау, firewall ережелерін баптау);

9. Желілік қондырғыда бағдарламалық жасақтаманың нұсқаларын жаңалау;

10. Демилитаризацияланған аймақтарды ұйымдастыру;

11. Tariscope Enterprise ақауларын сүйемелдеу және жою.

Талаптар:

1. АТ саласындағы жоғарғы білім

2. Еңбек өтілі кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда 3 жылдан кем емес;

Экономикалық қызмет түріндегі сәйкес бейінде (қаржылық сала, институттарда және/немесе мемлекеттік басқаруда құптарлық) 3 жылдан кем емес;

3. «Қазақстан Республикасындағы Банктер және банктік қызмет» туралы Қазақстан Республикасының Заңын білу;

4. «Ақпараттандыру» туралы Қазақстан Республикасының Заңын білу;

5. «Қазақстанның Даму Банкі» туралы Қазақстан Республикасының Заңын білу;

6. Банктің бағдарламалық және аппараттық қамсыздандыруымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техника ережелерін білу;

7. Телекоммуникациялық құрылғы саласын білу;

8. Желіні әкімшілендіру саласын білу;

9. АТС-сын сүйемелдеу тәжірибесі.

Қажет дағдылар:​​​​​​​

1.   Желі инфрақұрылымын сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдысы

2.   Cisco Unified Communications Manager телефониясының IP-ын сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдысы;

3.   Cisco Meeting Server – Cisco бейне-конференция жүйесін сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдылары;

4.   Сымсыз желілерді сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдыдары;

5.   Виртуалды жеке желілерді (VPN) сүйемелдеу және әкімшілендіру дағдыдары;

6.   Бетпе-бет тәртіпте өткізілетін конференцияларды техникалық сүйемелдеу дағдылары.

Білімге қойылатын талап

Міндетті түрде экономикалық/қаржылық сферадағы жоғарғы білім

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда

5 жылдан кем емес

Орындаушылар тобын басқару бойынша

5 жылдан кем емес

Қызметтік міндеттерді орындауға қажетті білім:

 • «Қазақстанның Даму Банкі» туралы Қазақстан Республикасының Заңын, «Банктер және банктік қызмет» туралы Заңды және «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңды білу;

 • Кредиттік қызметтік негіздерін;

 • Бизнес-талдама және бизнес-процесстерді құру;

 • Бизнес-процесстерді сипатталу, үлгілеу және басқару әдістемесі;

 • Жобаларды басқарудың базалық негіздері;

 • Бизнес-процесстерді сипаттау стандарттарын білу.

Міндеттерді орындауға қажетті дағдылар:

 • Бизнес-процесстерді сипаттау, құру, үлгілеу;

 • Microsoft Office (Word, Excel, Visio, Power Point) бағдарламасының, сондай-ақ, бизнес-процесстерді үлгілеуге арналған бағдарламалардың білікті қолданушысы

 • BPMN 2.0 стандарты бойынша бизнес-процесстерді сипаттау;

 • Банктің бизнес-процесстері сәулетін құруды әдістемелік сүйемелдеу;

 • Іс-қағаздарын жүргізудің негіздері мен нормативтік реттеуді білу;

 • Презентацияларды сауатты құруды білу;

 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерін білу;

 • Жоғары талдамалық қабілетке ие болу және ақпараттың ауқымды көлемімен жұмыс жасау білу;

 • Ауызша және жазбаша сауатты сөз сөйлеу.

Негізгі функционалдық міндеттер

 • Банктің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін Банктің қолданыстағы бизнес-процесстері, қосалқы процесстерін оңтайландыру және автоматтандыру және жаңаларын енгізу бойынша жұмыс ұйымдастыру;

 • Департаментке жалпы басшылық жүргізу және оның іс-әрекетін үйлестіру;

 • Департамент қызметінің негізгі көрсеткіштерін қалыптастыру;

 • Өз бағыныштыларының мотивациясын және еңбек өнімділігін тұрақты арттыру мақсатында қажетті жағдайларды қамтамасыз ету үшін басқаратын топтың өнімді жұмыс климатын құруды қамтамасыз ету;

 • Департаменттің құзыреті шеңберінде басқа тапсырмалар/сұрау салуларды орындауды қамтамасыз ету;

 • Бизнес-процесстер, қосалқы процесстерді автоматтандыру/оңтайландыру/енгізу кезінде Банктің басқа құрылымдық бөлімшелерімен қарым-қатынаста Департаменттің мүддесін білдіру.

Міндеттері:

1. Сатып алу веб-порталымен жұмысты түсіндіру бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) келіссөздер жүргізу, сондай-ақ сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілерге кеңес беру.

2. Сатып алу рәсімдерін, оның ішінде сатып алу веб-порталын пайдалана отырып ұйымдастыру.

3. Чек-парақтар, алгоритмдер, қорытындылар, хаттар, түсіндірмелер, хаттамалар және басқа құжаттар (материалдар, ақпарат) жобаларын дайындай отырып, тендерге қатысуға өтінімдер шеңберінде әлеуетті жеткізушілердің құжаттамасын жинауға және талдауға жәрдемдесу.

4. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) жұмысты ұйымдастыру.

5. Сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) хат алмасу;

6. Жеткізушілермен шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайларда жұмыс істеу, көрсетілген жағдайларда сатып алу бастамашыларымен және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелермен, Банк қызметкерлерімен өзара әрекеттесу.

7. Жеткізушілерден келіп түскен тауарды қабылдау-тапсыру актілерін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерін, шот-фактураларды, тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептерді және ақы төлеу алдындағы өзге де құжаттарды қарау және келісу, сондай-ақ сатып алу бастамашыларына және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерге, Банк қызметкерлеріне жоғарыда көрсетілген құжаттарды қарау және келісу кезінде жәрдем көрсету.

8. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттар бойынша ақы төлеуді қамтамасыз ету;

9. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттардың орындалуын бақылау, сатып алу жоспарларының орындалуын бақылау;

10. Сатып алу туралы заңнамада қарастырылған жағдайларда, енгізілген тендерге қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етуді, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қайтаруды қамтамасыз етуді қайтару.

11. Сатып алу жоспарларын, сатып алу жоспарларына өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды дайындауға, келісуге және ресімдеуге (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың жылдық жоспары, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың алдын ала жоспары, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың ұзақ мерзімді жоспары) қатысу, сатып алу жоспарларын, сатып алу жоспарларына енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, сондай-ақ сатып алу бойынша өзге де ақпаратты сатып алу веб-порталында, Банктің корпоративтік интернет-ресурсында орналастыру.

12. Тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілікті қоса алғанда, сатып алу мәселелері бойынша есептілік нысандарын дайындау.

Талаптар:

1. Мемлекеттік және орыс тілдерін оқуға және жазбаша аударуға жеткілікті деңгейде білу.

2. MS Office БЖ (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) жұмыс істеу дағдылары.

3. Талдау материалдарын, презентацияларды дайындау дағдылары.

4. Тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілікті қоса алғанда, сатып алу мәселелері бойынша есептілік нысандарын дайындау дағдылары.

5. Сатып алу веб-порталымен жұмыс істеу дағдылары.

6. Жеткізушілермен, мемлекеттік органдармен және ұйымдармен, квазимемлекеттік сектордың басқа да ұйымдарымен іскерлік қарым-қатынас және ресми хат алмасу дағдылары.

7. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары.

Біліктілік талаптары:

1. Жоғары білімінің болуы (Аяқталған, жоғары білім туралы дипломмен расталған)

2. Сатып алу саласында 1 (бір) жылдан кем емес жұмыс өтілі.

3. «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сатып алу саласындағы нормативтік құқықтық актілерін білу.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлану, көшбасшылық

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) тәуелсіз директоры бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Бос лауазымның атауы: тәуелсіз директор

Құрылымдық бөлімшенің атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі

Тәуелсіз директорларға қойылатын жалпы талаптар

1. Үміткер директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін:

1.1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес тәуелсіз директордың анықтамасына сәйкес келуі тиіс.

1.2. Қоғам қызметіне сипаты мен көлемі жағынан ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер жөнінде жалпы ақпаратты білуі тиіс, осыған дейін ұқсас салада/секторда халықаралық тәжірибесі және кемінде 2 жыл кәсіби тәжірибесі болуы тиіс, сондай-ақ:

1) Қоғамға қатысты заңнама талаптарын;

2) ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелес ортаны түсінетінін көрсетуі тиіс.

1.3. Ұсынылған ақпаратты талдап, жан-жақты бағалай білуі тиіс және заңдылық, әділеттілік пен барлық акционерлерге бірдей қарым-қатынас қағидаттары негізінде тиісті мәселе бойынша тәуелсіз ұстаным ұсынуы тиіс. Өз пікірін білдіріп, көзқарасын дәйекті қорғай білу қабілеті болуы тиіс.

1.4. Корпоративтік басқару және тұрақты даму қағидаттарын білуі тиіс.

1.5. Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделі/оң жетістіктері болуы тиіс. Үміткердің өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық фактілері болмауы тиіс.

1.6. Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу, Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу және одан тыс уақытта Директорлар кеңесінің отырыстарына арналған материалдарды тиісінше зерделеу үшін жеткілікті уақыты болуы тиіс.

1.7. 3 (үштен) көп басқа компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі болмауы тиіс.

1.8. Жыл сайын тәуелсіздігін растау рәсімінен өтуі тиіс және тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда компанияны хабардар етуі қажет.

Директорлар кеңесіне:

1) Қоғаммен бәсекелес заңды тұлғаның қатысушысы, атқарушы органының басшысы, басқару органының мүшесі немесе қызметкері болып табылатын тұлға;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

4) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, атқарушы органының бірінші басшысы, бірінші басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адам сайлана алмайды. Бұл талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

5) төрт және одан да көп компаниялардың директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын адам сайлана алмайды.

Арнайы талаптар:

1. Қаржы ұйымдары болып табылатын ЕҰ-ның тәуелсіз директорлары лауазымына үміткерлерге қойылатын арнайы талаптар.

Қаржы ұйымы болып табылатын Қоғамның тәуелсіз директорлары лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2. Қаржы, аудит және бақылау саласындағы тәуелсіз директор-маман лауазымына үміткерлерге қойылатын арнайы талаптар.

Экономика және (немесе) қаржы саласындағы жоғары білім, қаржылық менеджмент/қаржылық анализ/бухгалтерлік есеп/салық салу/аудит/тәуекел менеджменті саласындағы қосымша білім/кәсіби сертификатталуы.

Мамандығы бойынша еңбек өтілі 7 жылдан кем болмауы тиіс.

Қаржы ұйымдарының басқару органдарында немесе атқарушы органдарында/холдинг құрылымдарында/мемлекеттік органдарда/халықаралық қаржы ұйымдарында/қаржы қызметтерін реттеу саласында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі және (немесе) қаржы аудитін жүргізу/комплаенс менеджменті бойынша қызмет көрсететін ұйымдарда басшы/әріптес ретінде/басқару органдарында/атқарушы органдарда жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.

3. Инвестицияларды басқару саласындағы тәуелсіз директор-маман лауазымына үміткерлерге қойылатын арнайы талаптар.

Қаржы, корпоративтік қаржы, инвестициялар, инвестициялық менеджмент немесе инвестициялық талдау саласындағы жоғары білім, бухгалтерлік есеп/тәуекел менеджменті/ қаржы саласындағы қосымша білім/кәсіби сертификатталуы.

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, бағалы қағаздар портфелін басқару қағидаттары, инвестицияларды бағалау әдістері, қаржылық есепке алу және есептілік стандарттары саласындағы білім.

Инвестициялық қызмет саласында мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 7 жыл болуы тиіс.

Басқару органдарында/атқарушы органдарда/қаржы ұйымдарында/холдинг құрылымдарында/мемлекеттік органдарда/халықаралық даму банктерінде/халықаралық қаржы/сақтандыру компанияларында/инвестициялық қызметті жүзеге асыратын/компанияларды қор нарығына шығаратын, жылдық айналымы кемінде 20 млн. АҚШ доллары болатын халықаралық және (немесе) қазақстандық компанияларда басшылық лауазымдарда (құрылымдық бөлімшелерді үйлестіруді жүзеге асыратын және қаржы операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қою құқығына ие лауазымдарда) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.

Сертификаттардың болуына қойылатын талаптар:

- «Сертификатталған директор» директордың кәсіби сертификаттының болуы

Міндеттерді орындау үшін қажетті жеке-іскерлік құзыреттер:

1. Мотивация («жұмысқа барынша берілу» ішкі құндылығы және волонтерлыққа дайын болу)

2. Қоғам қызметі шеңберіндегі кәсіби құзыреттілік

3. Негізгі құзыреттер: әдептілік, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, стратегиялық болжам жасау, белсенді қатысу

Жұмыс жағдайы:

Жалдау нысаны: шарт

Тәуелсіз директор лауазымына арналған конкурсқа қатысуға ниет білдірген үміткерлер 2022 жылғы 1 тамызға дейін (қоса алғанда) a.zhaparova@baiterek.gov.kz электронды поштасына жолдау арқылы мына құжаттарды ұсынады:

1) қоса берілген үлгіге сәйкес конкурстық іріктеуге қатысу туралы үміткердің өтініші;

2) үміткердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) қоса берілген нысанға сәйкес үміткер туралы мәлімет.

Міндеттері:

1.      Борыштық бағалы қағаздар шығару, синдикатталған және банкаралық қарыздарды және басқа да қарызға алу құралдарын тарту арқылы карыздық капиталдың ішкі және сыртқы нарықтарында қарыз тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға қатысу;

2.      Департаменттің құзыреті шеңберінде төлемдердің мониторингін және Банк жасасқан кредиттік келісімдердің нәтижесіндегі және басқа да қабылданған міндеттемелерді орындауды жүзеге асыру;

3.      Басқарма қызметі шеңберінде ішкі есептемелерді құру және тапсыру:

4.      Рейтингтік агенттіктермен эмитенттің (Банктің) рейтингтерін және оның борыштық бағалы қағаздарының алу немесе қайта қарау бойынша іс-шараларды және жұмысты жүзеге асыру;

5.      Департаменттің қызметіне қатысты мәселелер бойынша Банк басшылығына тиісті ақпарат, қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, басқа ұйымдардың және үшінші тараптың сұрау салуларына жауаптар дайындауды жүзеге асыру;

6.      Қарыз алу портфеліне сәйкес әділетті құн және өтімділік тәуекелділік бойынша Бухгалтерлік есеп департаментіне қаржылық есептілік үшін ақпарат қалыптастыру және ұсыну;

7.      Даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша Іс-шаралар жоспарын орындау бойынша есептемеге келісім жүргізу;

8.      Қарыз алу саясаты шеңберінде есептеулерді іске асыру;

9.      Қор жасау және инвесторлармен жұмыс департаментінің қызметімен байланысты қызметтер бойынша тендерлік құжаттаманы құрастыру.

Талаптар:

- Мемлекеттік және шет тілдерін білу, компьютермен жұмыс жасау қабілеті (MS Word, Excel, PowerPoint); 

- Іскерлік сөйлесу және серіктестер мен инвесторлармен қарым-қатынас құру дағдылары.

Квалификациялық талаптар:

- «Қаржы» мамандығы, немесе ұқсас мамандықтар бойынша (мысалы: «Экономика», «Бизнес әкімшілендіру» және т.б.) жоғарғы білім

- Кәсіби салада немесе лауазымның құрылымдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде 3 жыл

Іскерлік-жеке құзыреттілік:

Үнемді басқару, нәтижеге бағытталу, жұмысқа адалдық, жаңашылдық

Түйіндемені  vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу қажет.

Лауазымдық міндеттері:

·      Әлеуетті қарыз алушыларды іздеу, кездесулер/келіссөздер жүргізу, әлеуетті қарыз алушыға кеңес беру және банктік сараптамаға құжаттар пакетін дайындауға көмек көрсету

·      Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде жобаны қарау үдерісін іске қосу, құрылымдық бөлімшелер арасындағы жоба бойынша жұмысты өзара іс-қимыл және үйлестіру, құрылымдық бөлімшелермен жұмыс кездесулерін ұйымдастыру, жобаны құрылымдауға қатысу (несиелік талдаудан басқа), мәселені ұсыну Банктің уәкілетті органдарының қарауы үшін

·      Өтініш берушімен/қарыз алушымен/кепілгермен/кепіл берушімен/кеңесшілермен/сақтандыру және аудиторлық компаниялармен/басқа ұйымдармен, сондай-ақ жоба бойынша мониторинг және шығындарды басқару бойынша қызметтерді ұсынатын қаржылық және техникалық консультантпен (бұдан әрі – Контрагенттер) өзара іс-қимыл, жобаның орнында кешенді мониторингі жоспарланған

·      Банктің Даму жоспары шеңберінде кредиттік қорларды дамыту жоспарын уақтылы орындау мақсатында жобаны қаржыландыру процесін қамтамасыз ету.

·      Несиелік процестің нысандары мен әдістерін жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге және енгізуге қатысу, жаңа несие инвестициялық несиелеу құралдары/бағдарламалары, сондай-ақ қарастыру, қаржыландыру және іске асыру мониторингі кезеңіндегі жобалық ұсыныстар

Үміткерге қойылатын талаптар:

·      білімі: экономика және қаржы саласындағы жоғары білім

·      үміткерде болуы тиіс артықшылықты біліктілік: экономика және қаржы магистрі және/немесе МВА дәрежесі

·      қажетті кәсіптік тәжірибе (ұзақтығы, ауданы, салалары және т.б.):

·      мамандығы бойынша кемінде 4 жыл немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі, ҚДБ-да 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі (қалаулы), басқарушылық қызмет өтілі бір жылдан кем емес.

·      мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін және ауызекі сөйлеу

·      шет тілін меңгеру деңгейі: әңгімелесу

·      тұлғалық ерекшеліктері: ойын дұрыс жеткізе білу (ауызша, жазбаша), жауапкершілік, аналитикалық ойлау, коммуникативті дағдылар, көшбасшылық қасиеттер;

·      ДК дағдылары: Excell және Power Point бағдарламаларын қоса, Microsoft Office бағдарламасында жоғары (сенімді) біліктілік деңгейі

·      басқа: корпоративтік қаржы/сауданы қаржыландыру/жобаларды талдау/банк ісі/қаржылық модельдеу/Жобаларды іске асыру және мониторингілеу саласындағы білім

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3–6 жыл

Толық жұмысбастылық, толық күн

Міндеттері:

1. Заңды тұлғалардың кредит қабілеттілігі мен төлем қабілеттілігіне талдау жүргізу, инвестициялық жобалар мен кредит өтінімдерін бағалау, оның ішінде қаржылық модельдеу және тиісті қорытынды жасау;
2. Жүргізілген талдау мен анықталған тәуекелдерді ескере отырып, мәмілені құрылымдау;
3. Уәкілетті органда жобаны шығару және қорғау.

Қойылатын талаптар:

1. ​ Экономика және қаржы саласындағы жоғары білімі;
2. Кәсіпорындардың қаржылық талдауына талдау жүргізу, қаржылық моделін құру және талдау, тәуекелдерді бағалау және басқару, мәмілелерді құрылымдау дағдылары;
3. Корпоративтік бизнестің талдаушысы, тәуекел менеджері, кредиттік менеджері ретінде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
4. Мықты аналитикалық дағдылар, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу, дербестік, оқу қабілеті, ақпаратты ұсынудың айқындылығы;
6. Дербес компьютерді пайдалану дағдылары (Word, Excel, Power Point, Power BI).

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3–6 жыл

Толық жұмысбастылық, толық күн

Қойылатын талаптар:

 • жоғары экономикалық немесе қаржылық білімі;

 • қаржы саласында халықаралық біліктіліктің болуы құпталады - CFA немесе ACCA, немесе FRM немесе CCRM;

 • ұйымның тиісті бейініндегі жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;

 • қаржы, экономика саласындағы білім мен дағдылар;

 • Қазақстан Республикасының банк қызметі саласындағы заңнамасын білу;

 • Жобалық, инвестициялық, қаржылық және кредиттік талдау және

 • инвестициялық жобалар, айналымдық қаржыландыру бойынша рискоd бағалау дағдылары мен білімі;

 • дефолт ықтималдығын есептеу және кредиттік рейтингті есептеу модельдерін пайдалану дағдылары;

 • заңды тұлғаларға кредит беру және тәуекелдерді басқару саласындағы дағдылар (әртүрлі кредиттік құралдар арқылы инвестициялық жобалар шеңберінде мәмілелерді сәйкестендіру, талдау, бағалау, мониторингілеу, құрылымдау және ресімдеу);

 • тәуекел-менеджмент бөлігінде әдіснамалық құжаттарды әзірлеу дағдылары;

 • ағылшын тілін білу;

 • Lotus Notes, Colvir, Credit Risk Evaluator, Bloomberg пайдаланушысы;

Міндеттері:

кредиттік тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау және ішкі кредиттік рейтингті есептеу валидациясы, Банктің ішкі актілеріне сәйкес, келесілердің шеңберінде корпоративтік контрагенттерді топтастыру белгілерін тексеру:

 • кредиттік өтінімді индикативтік қарау;

 • банктік сараптама жүргізу;

 • кредиттік құралдар бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруі;

 • кредит құралын тану мәселесін қарастыру кезінде;

 • Банктің алаңдатарлық және проблемалық активтерімен жұмыс шеңберінде оңалту рәсімдерін және қарыздарды қайта құрылымдауды қолдана отырып, талап ету құқықтарын үшінші тұлғаға беру;

 • кешенді көшпелі мониторинг жүргізу.

2) бөлімшенің тікелей қызметіне байланысты Банктің операциялық тәуекелдерін тұрақты және уақтылы сәйкестендіру және бағалау, олардың ішіндегі неғұрлым маңыздылары туралы тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту жөніндегі ұсыныстарды Банк басшылығының, органдарының және операциялық тәуекелдерді басқару жөніндегі Банк бөлімшелерінің назарына олар шешім қабылдаған кезде жеткізу, сондай-ақ оларды Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен жалпы банктік тәуекелдерді сәйкестендіру процесінде көрсету;

3) СУО – Тәуекелдерді басқару қосалқы жүйесінде есептілік пакетін дайындау;

4) Банктің инвестициялық портфелінің корпоративтік клиенттері үшін эмитенттің қаржылық жағдайы туралы қорытынды ұсыну (мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезіндегі елдерді қоспағанда);

5) Банк провизияларына теріс әсер етуі мүмкін гипотетикалық сценарийлерді ескере отырып, Қарыз алушының/кредиттік құралдың тәуекел-бейініне (сатысына, провизияларына, рейтингіне) әсер ету тұрғысынан кредиттік портфель провизияларын есептеудің стресс-тестілерін жүргізу;

6) Банктің ішкі актілеріне сәйкес кредиттік қызмет шеңберіндегі үлгілік шарттарға келіспеушіліктер хаттамаларын келісу;

7) Банктің ішкі актілеріне сәйкес кредиттік құрал шеңберінде ұсыныстар әзірлеу және ерте хабарлаудың жеке сигналдарын келісу;

8) бекітілген кредиттік портфель бойынша провизияларды есептеу рәсімдері шеңберінде кредиттік портфельдің кредиттік құралының сатысын уақтылы тексеруді және негізделген келісуді қамтамасыз ету;

9) Жоба бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Банктің ішкі актілеріне сәйкес 3, POCI (корпоративтік контрагенттер бойынша) Кезеңдеріне жатқызылған кредиттік құралдар бойынша құнсызданудан/провизиялар сомасынан залалды уақтылы есептеуді қамтамасыз ету;

10) 3-кезеңге жатқызылған кредиттік құралдар бойынша провизиялардың болжамды деңгейін ұйымдастыру және есептеу;

11) Банктің кредиттік портфелі шеңберінде, сондай-ақ «ҚДБ «Јlизинг» AҚ лизингтік мәмілелері шеңберінде кредиттік тәуекелдерді басқару үшін Банктің ішкі актілерінде көзделген лимиттерді талдау, есептеу және мониторингілеу;

12) Банктің басшылығы мен уәкілетті органдарын лимиттерді бұзу фактілері туралы уақтылы хабардар ету және тиісті ұсынымдар әзірлеу;

13) еншілес ұйымның қарыздарын қоспағанда, Банк берген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуын айқындаудың негізділігін тексеру және Банктің ішкі актілеріне сәйкес құнсызданған қарыздар бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын тексеру;

14) Банктің корпоративтік Контрагенттерінің қарыздары мен инвестициялық портфелінің құралдары бойынша, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ дебиторлық берешегі бойынша кредиттік тәуекелді ұлғайту критерийлерін бағалау және тексеру;

15) Банктің ішкі актілеріне сәйкес Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылыққа, уәкілетті органдарға және Банктің жалғыз акционеріне кредиттік тәуекелдер бойынша есептерді және басқа да есептерді уақтылы және тұрақты дайындау, кредиттік тәуекелдер бойынша дерекқорды жүргізу.

Міндеттер:
 • Әлеуетті қарыз алушымен кеңесу және банктік сараптама жүргізу үшін құжаттар пакетін дайындауға көмек
 • Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде жобаны қарау / жобаны қайта құрылымдау процесін бастау, құрылымдық бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимылға және жоба бойынша жұмысты үйлестіруге қатысу, құрылымдық бөлімшелермен семинарлар ұйымдастыруға қатысу, жобаны құрылымдауға қатысу (несиелік талдауды қоспағанда) ), материалдарды 1) ұсыну үшін банктің уәкілетті органдарының қарауына, аға банкир болмаған жағдайда, банктің уәкілетті органдарының қарауына шығару
 • Өтініш берушімен / қарыз алушымен / кепілгермен / кепіл берушімен / сақтандыру және аудиторлық компаниялармен / сыртқы тәуелсіз консультанттармен / басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу, сондай-ақ жобаның жоспарланған кешенді көшпелі мониторингін ұйымдастыру
 • Банктің даму жоспары шеңберінде несие беру жоспарын уақтылы орындау үшін жобаны қаржыландыру процесіне қатысу
 • Дирекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат, тиісті пікірлер мен ұсыныстарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі »АҚ-нан және басқа ұйымдардан сұраныстарға жауаптар дайындау.
 • Несиелік процестің формалары мен әдістерін, жаңа несиелік құралдарды / инвестициялық несиелеу бағдарламаларын, сондай-ақ қарау, қаржыландыру және іске асырылуын бақылау кезеңдеріндегі жобалық ұсыныстарды жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге және енгізуге қатысу.
Талаптар:
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім
 • «Болашақ» президенттік білім беру бағдарламасының қатысушысын қоса алғанда экономика және қаржы / бизнес және / немесе MBA магистр дәрежесі;
 • Несиелендіру саласындағы кәсіби тәжірибе - кемінде 5 жыл
 • Мемлекеттік тілді білу: еркін
 • Шетел тілін білу: сөйлесу
 • Жеке ерекшеліктері: ойларын (ауызша, жазбаша) дұрыс білдіру, жауапкершілік, аналитикалық ойлау, көпшіл, жауапкершілік;
 • Дербес компьютерлік дағдылар: Excell және Power Point-ты қоса, Microsoft Office-тің жоғары деңгейлі (сенімді) деңгейі
 • Инвестициялық жобаларды талдау және құрылымдау бойынша кем дегенде бір жыл жұмыс тәжірибесі

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Лауазымдық міндеттері:

Функционалдық міндеттері (не істейді, қандай мақсатпен және кім үшін)

·        проблемалық активтер бойынша берешекті өндіріп алу бойынша жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;

 • сот үдерісінің барлық сатыларында Банктің мүдделерін қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;
 • атқарушылық іс жүргізу, қылмыстық іс жүргізу шеңберінде, оңалту және (немесе) банкроттық, проблемалық активтер бойынша тарату рәсімдері кезінде жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;
 • проблемалық активтерге байланысты мәселелер бойынша құқық қорғау және мемлекеттік органдармен және өзге де тұлғалармен өзара әрекеттесу;
 • сотқа дейінгі тәртіпте берешекті өндіріп алу бойынша жұмыс жүргізілетін борышкердің, кепілгердің, кепіл болушының, кепіл берушінің шаруашылық және қаржылық жағдайы туралы толық ақпарат алу мақсатында проблемалық активтердің мониторингін ұйымдастыру, кінәрат-қуыным жұмысы, атқарушылық іс жүргізу, оңалту және (немесе) банкроттық, тарату, қылмыстық іс жүргізу рәсімі;
 • Қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат, Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың сұрау салуларына жауаптар дайындау;
 • Қызметтің құзыретіне жататын мәселелер бойынша борышкердің, борышкер кредиторларының, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу;
 • Қызметтің құзыреті шеңберінде электрондық кредиттік құжаттаманың құжаттарын тиісті бағдарламалық жасақтамаға орналастырумен байланысты жұмысты қамтамасыз ету, құжаттардың түпнұсқаларын тиісті құрылымдық бөлімшеге беру, бағдарламалық жасақтамалармен жұмысты қамтамасыз ету.

Үміткерге қойылатын талаптар: 

 • жоғары заң білімі
 • кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл
 • Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу саласындағы заңнамасын білу
 • банктік, қаржылық қызметті, сондай-ақ осы қызмет саласын регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілерді білу
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Power BI) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін иелену дағдылары (тәжірибелі пайдаланушы)
 • Кінәрат-қуыным жұмысы саласындағы дағдылар
 • Берешекті өндіріп алу саласындағы дағдылар
 • Іскерлік хат алмасу дағдылары
 • Презентацияларды дайындау және іскерлік қарым-қатынас дағдылары

Жеке қасиеттері:

·        Ұқыпты басқару

·        Іске берілу

·        Нәтижеге бағдарлану

·        Инновативтілік

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу


АҚС шарты бойынша орындаушы (кеңсе маманы)

Міндеттері:

1) Кіріс хат-хабарларын, оның ішінде корпоративтік info@kdb.kz мекенжайына келіп түсетін электрондық хаттарды тіркеу, бақылауға қою, бақылау құжаттары бойынша апта сайынғы есепті ұсыну, міндеттерді бөлуге сәйкес Банк басшыларының қарауына уақтылы жібереді, кіріс хат-хабарының құжаттарын мұқабаларға/істерге қалыптастырады, мұқабаларды/істерді қалыптастыру аяқталғаннан кейін құжаттарды тапсыру кестесіне сәйкес Банктің мұрағатына тұрақты және уақытша сақтауға береді. Орындау мерзімдерін бақылау және мониторингілеу.

2) Банктің жалпы мұрағатының жұмысын жүргізеді: мұрағатқа құжаттарды қабылдау, қабылданған құжаттарды сканерлеу және электрондық мұрағат базасына орналастыру, Банк істерінің жиынтық номенклатурасын және мұрағаттық паспортты дайындау, құжаттарды қабылдау кестесін жасау, құжаттардың құндылығын сараптау және ҚР Ұлттық мұрағатына құжаттарды тұрақты сақтауға тапсыру бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру, Мұрағат мұқабаларын түптеу бойынша жұмысты ұйымдастыру. Банктің құжаттары мен істерін ғылыми-техникалық өңдеу бойынша сатып алу процесін жүргізу;

3) «е-Өтініш» АЖ-ға өтініштерді тіркеу, есепке алу және енгізу, «е-Өтініш» АЖ-ға азаматтардың өтініштері бойынша орындалу мерзімдерін бақылау және мониторингілеу, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-қа азаматтардың өтініштері бойынша күнделікті, апта сайынғы, ай сайынғы және тоқсан сайынғы есептерді ұсыну.

4) «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар кіріс және шығыс хат-хабарларын тіркеу. Орындау мерзімдерін бақылау және мониторингілеу;

5) Кредиттік қызметке байланысты емес шарттарды/келісімдерді қабылдау, тіркеу, сақтау, есепке алу және беру бойынша жұмысты жүзеге асырады, жедел мұрағат алдындағы қоймада іс жүргізумен аяқталған мұрағаттық мұқабаларды/істерді (шарттарды/келісімдерді/құжаттарды) қалыптастырады;

6) Мерзімді басылымдарға жазылуды ұйымдастыру. Мерзімді басылымдарға жазылу бойынша сатып алу процесін жүргізу;

7) Жалғыз акционердің және мемлекеттік органдардың тапсырмаларын орындау бойынша ақпаратты апта сайынғы негізде дайындайды, ай сайын жалғыз акционердің және мемлекеттік органдардың тапсырмаларын орындау бойынша есепті дайындайды, «Банктің есептілігі» деректер базасына орналастырады;

8) Құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ішкі актілердің жобаларын келісу, департаментпен қамтамасыз ету үшін қажетті басшылықтың өзге де тапсырмаларын орындайды;

9) Уақытша болмаған жағдайда негізгі қызметкерді ауыстыру кезінде: Банктің шығыс хат-хабарларын, өкімдік құжаттарды тіркеу және жөнелту, құрылымдық бөлімшелерді аудару бойынша құжаттаманы қабылдау, ІНА эталондық деректер базасын жүргізу.

Талаптар:

1) MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook), «Лотус» ЭҚА, «Е-Өтініш» АЖ қосымшаларымен жұмыс;

2) Ұйымдастыру техникасы құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру;

3) Талдау материалдарын, презентацияларды және іскерлік қарым-қатынасты дайындау;

4) Іс жүргізуді және мұрағат ісін ұйымдастыру;

5) Мемлекеттік тілді білу;

6) Коммуникативтік дағдылар;

7) Өзін-өзі ұйымдастыру дағдылары.

Біліктілік талаптары:

Экономикалық қызмет түріндегі ұйымның тиісті бейініне сәйкес (Холдингтің компаниялар тобында және/немесе Мемлекеттік басқару органдарында артықшылық беріледі) 3 жылдан кем емес.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлану, көшбасшылық

Түйіндемені  vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Банктің жоспарланған стратегиялық мақсаттарға, қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізуін, күрделі салымдар мен бюджеттің шығыс баптарынан асып кету тәуекеліне уақтылы ден қоюды және қысқартуды қамтамасыз ету мақсатында банктің орта мерзімді кезеңдегі қаржылық қызметін жоспарлауды және жоспар-фактілік талдауды бюджеттің және Банктің даму жоспарының орындалуын бақылау және талдау жолымен жүзеге асырады.

Банк жүргізетін барлық операциялардың экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банктің тарифтік саясатын жүргізуді жүзеге асырады.

Даму жоспарының әдіснамасын жетілдіру, әзірлеу, келісу, бекіту және түзету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Республикалық бюджеттен, Ұлттық қордан, Жалғыз акционерден Банктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қаражат тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, сондай-ақ бюджет қаражатын тарту нәтижесінде Банк қабылдаған міндеттемелерді уақтылы орындау бойынша тиімді мониторингті қамтамасыз ету.

Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша тәлімгерлік және әдіснамалық қолдау көрсету.

Міндеттері:

·       Банктің жоспарланған қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында Банк бюджетінің көрсеткіштерін қалыптастыру және түзету;

·         Банк бюджетінің орындалу көрсеткіштерін бақылау және талдау арқылы күрделі

салымдардың және бюджеттің шығыс баптарының асып кету тәуекеліне уақтылы ден қою және қысқарту мақсатында Банк бюджетінің атқарылуы бойынша есептілікті қалыптастыру және талдау;

·         Банк операцияларын жүргізудің экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында тарифтік саясатты жүргізу;

·         акционердің бюджеттің кейбір әкімшілік шығыстарын нормалау туралы талаптарын сақтау мақсатында жалпы әкімшілік шығыстар бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау;

·         жұмыс процесін оңтайландыру мақсатында жоспарлау процесін автоматтандыру, Банктің жоспарлау бойынша ішкі есептілігі, жоспар-фактілік талдау бойынша ұсыныстар дайындау;

·         Банктің құрылымдық бөлімшесінің басшысы ретінде тәлімгерлік қолдауды жүзеге асырады, өзінің қол астындағы қызметкерлері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін қалыптастырады және бақылауды жүзеге асырады, тағайындауларды келіседі, басқарылатын командада өнімді жұмыс ахуалын жасауды және өз қызметкерлерінің уәждемесі мен еңбек өнімділігін тұрақты арттыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру және қолдау мақсатында біліктілікті арттыру, кадрлық әлеуетті тиімді пайдалану және құзыреттерді өсіру бойынша жұмысты қамтамасыз етеді;

·         орта мерзімді жоспарлауды жүзеге асыру жүйесі мен процестерін ұйымдастыру, Банк қызметінің тиімділігін арттыру және Банктің Даму стратегиясын жүзеге асыру мақсатында Банктің жоспарланған кезеңге арналған даму жоспарын (Даму жоспарын түзетуді қоса алғанда) дайындауды қамтамасыз етеді.

·         ауытқуларды анықтау және Банктің Даму жоспарының орындалмауына жол бермеу бойынша іс-шаралар әзірлеу мақсатында Банктің Даму жоспарының орындалуына мониторинг жүргізуді қамтамасыз етеді.

·         Банкті капиталдандыру және бюджет қаражатын тарту шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаны, Банктің қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу, Банктің тартылған бюджет қаражаты бойынша сыйақы мен негізгі борышты өтеуді мониторингтеу және жүзеге асыру процесін ұйымдастыру;

·         өтімділік деңгейі туралы есепті қалыптастыру, өтімділік ағындарын жоспарлау, өтімділік үзілістерінің ГЭП-ке әсеріне қатысты Банктің мәмілелері бойынша қорытындылар дайындау шеңберінде Банктің өтімділігін талдау;

·         Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша тәлімгерлік және әдіснамалық қолдау көрсету. 

Талаптар:

·       Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу, оның ішінде бюджеттік жоспарлау, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелері бойынша;

·       қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу;

·       қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есептің, банк қызметі саласындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын білу;

·         техникалық тапсырмаларды әзірлеуді қоса алғанда, есептілікті автоматтандырудағы тәжірибесі, жоспарлау және бюджеттеуді автоматтандыру саласындағы білімі;

·         бюджеттеу саласындағы бірнеше функциялар мен процестерді жоспарлау және біріктіру дағдылары;

·         бюджеттеу (активтер мен пассивтерді, кірістер мен шығыстарды жоспарлау), басқарушылық есептілікті қалыптастыру, Даму жоспары мен бюджетті, Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын қалыптастыру саласындағы дағдылар, банктік, қаржылық қызмет мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, Банктің ішкі актілерін білу;

·         Банкті капиталдандыру және бюджет қаражатын тарту шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаны, Банктің қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу, Банктің тартылған бюджет қаражаты бойынша сыйақы мен негізгі борышты өтеуді мониторингтеу және жүзеге асыру процесін ұйымдастыру дағдылары;

·       Банктік ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары (Colvir, 1-С және т. б.);

·       MS Office (Power BI, Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы).

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда – кемінде 5 жыл.

Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (Қаржы саласы, институттар және/немесе мемлекеттік басқару органдары құпталады) – кемінде 3 жыл.

Орындаушылар тобын басқару бойынша – кемінде 1 жыл.

Жеке-іскерлік құзыреттер:

Ұқыпты басқару, нәтижеге бағдарлану, көшбасшылық

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3–6 жыл

Толық жұмысбастылық, толық күн

Міндеттері:

 • кредиттік жобаларды құқықтық сүйемелдеу шеңберінде оларды жою және азайту бойынша ескертулер мен ұсынымдарды көрсете отырып, заңды қорытындылар жасау;

 • Банктің кредиттік қызметін құқықтық сүйемелдеу шеңберінде құқықтық мәселелерді шешу мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу;

 • Банктің басқа құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп мәмілелер құрылымын және/немесе қаржыландыру шарттарын талқылау кезінде клиенттермен кездесулерге қатысу;

 • Банктің кредиттік қызметін құқықтық сүйемелдеу шеңберінде құқықтық мәселелерді шешу мақсатында шетелдік заңнаманы түсіндіруді талап ететін мәселелер бойынша сыртқы консультанттар үшін техникалық тапсырмалар дайындау;

 • сыртқы консультанттар тұжырымдарының техникалық тапсырмаға сәйкестігін тексеру;

 • Департаменттің құзыретіне жататын кредиттік қызмет мәселелерін регламенттейтін Банктің ішкі нормативтік актілерінің жобаларын келісуге қатысу;

Қойылатын талаптар және қажетті дағдылар:
 • жоғары заң білімі;

 • кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда – кемінде 3 жыл;

 • банк, қаржы қызметі, азаматтық заңнама, сондай-ақ құқық қолдану тәжірибесі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу;

 • кредиттік қызмет шеңберінде құқықтық тәуекелдерді басқару дағдылары (сәйкестендіру, талдау, бағалау, бақылау, максималды рұқсат етілген мәндердің шегін белгілеу, алдын-алу құралдарын жасау және т.б.);

 • мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу тәжірибесі.

Банктің оң имиджін және іскерлік беделін қалыптастыру және қолдау мақсатында сыртқы жария коммуникацияларды басқаруға жауап береді

Талаптар:
 • Білімі: журналистика, маркетинг, PR және қаржы саласында жоғары білімі;
 • Негізгі мамандық бейіні бойынша курстарда мерзімді қайта даярлау туралы сертификаттарының болуы құпталады;
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі - кемінде 3 жыл;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (Қаржы салалары, институттар және/немесе мемлекеттік басқару органдары құпталады) - кемінде 3 жыл;
 • Орындаушылар тобын басқару бойынша – кемінде 2 жыл;
 • Жарнама, PR, БАҚ саласындағы қолданыстағы заңнаманы білу;
 • PR, медиа, интернет-коммуникация технологияларын білу;
 • журналистика негіздерін білу;
 • Интернет ақпараттық жүйелерімен, электрондық құжат айналымы жүйесімен, Colvir, Word, Excel, Access, Power Point, Скан жүйесімен жұмыс істеу дағдылары;
Міндеттері:
 • Банктің қоғаммен байланыс саласындағы саясатын қалыптастыруға, жүзеге асыруға және дамытуға басшылық ету;
 • Банктің қоғаммен байланыс саласындағы сыртқы саясатының тұжырымдамасын әзірлеу;
 • БАҚ-пен, ақпараттық, жарнамалық және консалтингтік агенттіктермен, баспалармен, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен байланысты ұйымдастыру және қолдау;
 • Банктің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау мақсатында баспасөз релиздерін және ақпараттық материалдарды дайындау;
 • бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін баспасөз брифингтерін, дөңгелек үстелдер, баспасөз конференцияларын ұйымдастыру;
 • Банктің имиджін ілгерілету мақсатында Банктің әлеуметтік интернет-ресурстарында және веб-сайтында Банктің ақпараттық оқиғаларын жедел жариялауды қамтамасыз ету;
 • ақпаратты тұрақты және уақтылы сәйкестендіру мақсатында БАҚ мониторингін ұйымдастыру, қоғаммен байланыс жөніндегі қызметтің тікелей қызметіне байланысты Банктің тәуекелдерін бағалау және тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту бойынша ұсыныстарды Банктің шешімдерін қабылдау кезінде тәуекелдерді басқару жөніндегі басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінің, комплаенс қызметінің назарына жеткізу;
 • кейіннен есепті Банктің Директорлар кеңесінің қарауына шығара отырып және Жалғыз акционерде бекіте отырып, одан әрі Қазақстан қор биржасының сайтында және Банктің корпоративтік сайтында орналастыра отырып, Банктің Жылдық есебін жыл сайын дайындауды қамтамасыз ету бойынша басшылық ету;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ішкі актілерді өзектендіру мақсатында Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Банктің ішкі актілерін әзірлеуге қатысу;
 • Банктің беделін кешенді зерттеу және банктің ақпараттық жұмысын түзету мақсатында банктің беделдік аудитін жүргізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу
 

Міндеттері:
 • CRM-жүйесінің «Өтініш беруші», «Жұмысқа/тағылымдамаға үміткер», «ФТК», «Құжаттамалық ресімдеу» модульдері бойынша жұмыс:
 • Міндеттерді қою және техникалық тапсырманы әзірлеу, сондай-ақ бағдарламалық жасақтамаға функционалдық талаптарды жинау, талдау және құжаттау, пайдаланушы интерфейсі үшін дизайн макеттерін әзірлеу
 • Банктің құрылымдық бөлімшелерінің сыртқы пайдаланушылармен өзара әрекеттесуіне байланысты бірқатар бизнес-процестерді автоматтандыруға мүмкіндік беретін жүйеге қойылатын талаптарды жасау
 • Қалыптастырылған бизнес-талаптар мен функционалдық талаптардан ауытқуларды анықтау үшін функционалды тестілеуге қатысу және әзірленетін жүйенің прототипін тестілеуге қатысу.
Үміткерге қойылатын талаптар: 
 • Жоғары техникалық білімі
 • Кәсіби салада 5 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі
 • Ақпараттық технологиялар (WEB-технологиялар, бизнес-үдерістерді басқарудағы жүйелік тәсілдеме, мәліметтер базасын басқару негіздері, объектілі-бағытталған бағдарламалау тілінің негіздері, ақпараттық жүйелерді тестілеу негіздері және т. б.) саласындағы білімі.
 • SQL, PL/SQL бойынша білімі
 • Oracle ДББЖ бойынша білімі
 • Талаптарды тез түсіну және олардың басымдылығын анықтау, сондай-ақ тапсырыс берушіге (құрылымдық бөлімшеге) техникалық шешімдер туралы түсінікті тілмен айту.
 • Бағдарламалау негіздері және SQL сұрауларын жазу дағдылары.
 • Деректер базасын басқару жүйелерімен жұмыс істеу дағдылары.
 • Интерфейстер мен пайдаланушы тәжірибесі (UI/UX) бойынша білімі, сонымен қатар html-дің негізгі деңгейіне ие болу құпталады
 • Figma - прототиптеу құралымен жұмыс жасау дағдылары
 • Trello қосымшасымен жұмыс істеу дағдылары
 • Әр түрлі әдістер мен стандарттарға сәйкес ақпараттық жүйелердің өмірлік циклдері. Ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау дағдылары
Шарты:
 • қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт жасалады
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Лауазымдық міндеттері:
 • CRM-жүйесінің «Есептілік» модулі бойынша жұмыс:
 • Сервис архитектурасын жобалау
 • Платформа мен негізгі функционалдылықты әзірлеу
 • Код архитектурасымен жұмыс,
 • Пайдаланушы интерфейсін әзірлеу, дизайн макеттері негізінде веб-сайттың HTML бетін құру, CMS үшін сайт пен шаблондарды орналастыру, сайт беттерін визуализациялау мен анимациялауды қамтамасыз ететін скрипттерді пайдаланушы интерфейсіне байланыстыру, пайдаланушы интерфейсі мен өзара әрекеттесу тәжірибесінің қажетті деңгейін қамтамасыз ету
 • Тұжырымдалған бизнес-талаптар мен функционалдық талаптардан ауытқуларды анықтау үшін функционалды тестілеуге қатысу және әзірленетін жүйенің прототипін тестілеуге қатысу.
Үміткерге қойылатын талаптар: 
 • Жоғары техникалық білімі
 • Кәсіби салада 5 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі
 • Java, JavaScript/TypeScript (ES5, ES6), HTML, CSS, jQuery, SQL бойынша білімі;
 • REST-ті түсіну, backend-пен өзара әрекеттесу. json-ді жолдау, json-ді қабылдау. GET және POST-пен жұмыс істеу дағдылары.
 • Нысанға бағытталған бағдарламалау қағидаларын, жобалау кластарын, абстракцияларын,қалыптарын білу.
 • PostgreSQL деректер базасымен жұмыс істеу тәжірибесі
 • Java EE, Spring, Spring Boot, Angular, PostgreSQL, Maven/Gradle, Git-пен жұмыс істеу тәжірибесі
 • Мықты техникалық дағдылары, бағдарламалар жазу қабілеті, кодтарды ретке келтіру дағдылары
Шарты:
 • қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт жасалады
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Лауазымдық міндеттері:

 • Банктің несиелік операцияларын қаржыландырудың қажетті көлемінің деңгейін валюталар, несиелеу мерзімі мен мөлшерлемесі бойынша, сондай-ақ қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін оңтайлы көздер мен қаржыландыру схемаларын анықтайды;
 • Банктің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) капиталдың сыртқы және ішкі нарықтарында шығаруды қамтамасыз ету және инвестициялық жобаларды қаржыландыру шеңберінде Банк клиенттерінің экспорттық-импорттық операцияларын құрылымдау бөлігінде қаржыландыру және халықаралық ынтымақтастық департаментінің қызметіне жетекшілік етеді. , экспорттық және лизингтік операцияларды, сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдарымен, шетелдік даму институттарымен, мемлекетаралық ұйымдармен және бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау және олармен, шетелдік инвесторлармен меморандумдар мен келісімдер жасасуды қамтамасыз ету;
 • Банктік клиенттерге тиісті қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, Банк операцияларын уақтылы жүргізу үшін банктермен корреспонденттік қатынастарды уақтылы орнату және тиісті түрде жүргізу, сондай-ақ белгіленген тәртіпте нормативтік есептілікті уақтылы және сапалы дайындау бөлігінде Операция департаментінің қызметіне жетекшілік етеді. Банкке қарсы санкцияларды қолдануды болдырмау;
 • Қазынашылық және корпоративтік қаржы департаментінің ішкі және шетел валютасы мен қор нарықтарына мониторинг жүргізу, мемлекеттік бюджеттен берілетін несиелерге, шетел валютасына және мемлекеттік бюджеттен қаражатқа қажеттілікке мониторинг жүргізу, инвестициялық портфель құрылымын жоспарлау бөлігінде қызметіне жетекшілік етеді; сондай-ақ Банктің Инвестициялар комитеті мен Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитетінің қарауына материалдарды дайындау;
 • Жетекшілік ететін басқармалар қызметкерлерінің жұмысының негізгі көрсеткіштерін қалыптастырады және бақылайды; тағайындауларды келіседі, басқарылатын ұжымда өнімді еңбек жағдайын құруды және өз қызметкерлерінің уәждемелері мен өнімділігін ұдайы арттыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру және қолдау мақсатында біліктілікті арттыру, адам ресурстарын тиімді пайдалану және құзыреттіліктерді қалыптастыру бойынша жұмысты қамтамасыз етеді. ;
 • Банктің әлеуетті серіктестерімен келіссөздерді қоса алғанда, жаңа сауда желілерін ашу процесін үйлестіреді;
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, ұйымдардың, банктердің және басқа да қаржы ұйымдарының өкілдерімен келіссөздерге қатысады.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Кәсіби саладағы жұмыс тәжірибесі – кемінде 7 жыл;
 • Жетекшілік тәжірибесі – кемінде 3 жыл;
 • Жоғары экономикалық немесе қаржылық білім, мүмкіндігінше қаржы, бизнесті басқару саласындағы магистр дәрежесі;
 • Қаржы саласында халықаралық сертификаты болғаны жөн;
 • Әртүрлі көздерден қарыздарды тарту саласындағы тәжірибенің терең деңгейі;
 • Тартылатын несиелер бойынша қаржылық модельдермен және есептеулермен жұмыс істеу дағдылары;
 • Таныстыру дағдылары;
 • Ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау дағдылары;
 • Капитал нарықтарындағы операцияларды құрылымдау дағдылары;
 • Еңбекті ұйымдастыру және персоналды басқару дағдылары, сондай-ақ оларды ынталандыру.

Лауазымдық міндеттері:
 • «Колвир»АБАЖ-да шарттарды жүргізу
 • Шарттар бойынша шығыстарды есептеу
 • Шарттар бойынша төлемақы
 • Көрсетілген қызмет актілерінің дұрыс толтырылуын
 • тексеру
 • АҚС шарттары бойынша дебиторлық-кредиторлық
 • берешекті бақылау
 • АҚС шарттары бойынша есепке алу мәселелері бойынша
 • банк қызметкерлеріне кеңес беру
 • Қойылған міндеттер шеңберінде басшының тапсырмасы
 • бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру
 • Ақпараттың үлкен көлемімен жұмысты қамтамасыз ету.
 • Келіп түскен ақпаратты уақтылы өңдеу
 • Мәселелер бойынша қажетті қосымша ақпаратты, Банк
 • басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, мемлекеттік уәкілетті органдардың, акционердің, Банктің клиенттері мен қарыз алушыларының, аудиторлар мен өзге де ұйымдардың өз бөлімшесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сұрау салуларына жауаптарды дайындау (түсіндіру, ашып көрсету және т. б.)
 • Бекітілген бөлімше бойынша бір күн бұрын жүргізілген
 • операциялар бойынша бастапқы құжаттарды жинақтауды және қалыптастыруды және олардың түпнұсқаларын Банк мұрағатына тапсырғанға дейін сақтауды және/немесе Банк бойынша күн құжаттарын қалыптастыруға жауапты адамға жедел сақтауды қамтамасыз ету.
Үміткерге қойылатын талаптар: 
 • Жоғары экономикалық білімі
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық
 • бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесі
 • Банктің бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет
 • түрінде (қаржы ұйымдары, институттар құпталады) кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы
 • Қазақстан Республикасының банк ісі, бухгалтерлік есеп
 • және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасын, салық заңнамасын, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының негіздерін білу
 • Іскерлік хат алмасу, талдау материалдарын дайындау дағдылары
 • MS Office (Word, Excel) бағдарламаларын, электрондық
 • құжат айналымы жүйесін меңгеру
 • Автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеде
 • жазбаларды көрсету дағдысы (құпталады)
 • Орыс тілін жетік меңгеру; мемлекеттік және ағылшын
 • тілдерін білу құпталады
Шарттары:
 • қызметтер көрсетуге арналған азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт жасалады
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы
1.     «Колвир» АБАЖ-да кредиттік қызмет бойынша шарттарды жүргізу
2.     Шарттар бойынша кірістер мен шығыстарды есептеу
3.     Қарыздарды бастапқы және кейінгі қайта бағалауды
есепке алу
4.     Қарыздардың құнсыздану сатылары бөлінісінде дисконттар, сыйлықақылар амортизациясы есептерін баптау
5.     Қарыздарды, бірлестіктерді қайта құрылымдауды, мерзімінен бұрын өтеуді есепке алу
6.     Құнсыздану сатылары бойынша қарыздардың құнсыздануын есепке алу
7.     Кредиттік құжаттар бойынша шартты талаптар мен
міндеттемелерді, оларды қайта бағалау мен құнсыздануды есепке алу
8.     Баланстан тыс және жүйеден тыс талдау шоттарында кредиттік қызмет жөніндегі құжаттарды (келісімдер, қарыз шарттары, қамтамасыз ету бойынша шарттар мен құжаттарды, оларға толықтырулар мен өзгертулерді) есепке алу
9.     Берешек қалдығы туралы анықтамаларды, шот-
фактураларды жазып беру, берешекті салыстыру, аудиторлық растау актілерін жасау
10. Қызмет көрсетілетін шоттар бойынша қарыздар шарттары бойынша дебиторлық-кредиторлық берешекті бақылау
11. Қызмет көрсетілетін қарыздарды есепке алу мәселелері бойынша Банк қызметкерлеріне кеңес беру
12. Мәміленің қаржылық есептілікке әсері туралы қорытындылар дайындау
13. Төлем тәртібі мәніне жасалған кезде қарыз шарттарын
талдау, оның ішінде қарыз беру және өтеу кестелерін, тәртіптерін, комиссияларды, қарыз шарттарының талаптарына өзге де өзгертулерді келісу
14. Қарыздарды өтеуді бақылау, мерзімін өткізіп алуға
шығару, мерзімі кешіктірілген қарызды өтеу
15.   Мерзімі кешіктірілген тұрақсыздық айыбын есепке алу,
қарыз шарттарының талаптары бойынша берешекті өтеу тәртібін талдау және сақтау
16.   Мәселелер бойынша қажетті қосымша ақпаратты, Банк
басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, мемлекеттік уәкілетті органдардың, акционердің, Банктің клиенттері мен қарыз алушыларының, аудиторлар мен өзге де ұйымдардың өз бөлімшесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сұрау салуларына жауаптарды дайындау (түсіндіру, ашып көрсету және т. б.)
17.   Бекітілген бөлімше бойынша бір күн бұрын жүргізілген операциялар бойынша бастапқы құжаттарды жинақтауды және қалыптастыруды және олардың түпнұсқаларын Банк мұрағатына тапсырғанға дейін сақтауды және/немесе Банк бойынша күн құжаттарын қалыптастыруға жауапты адамға жедел сақтауды қамтамасыз ету.

Біліктілік талаптары
1.     Жоғары экономикалық білімі
2.     Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық
3.     бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесі
4.     Банктің бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет
5.     түрінде (қаржы ұйымдары, институттар құпталады) кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы
6.     Қазақстан Республикасының банк ісі, бухгалтерлік есеп
7.     және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасын, салық заңнамасын, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының негіздерін білу
8.     Іскерлік хат алмасу, талдау материалдарын дайындау дағдылары
9.     MS Office (Word, Excel) бағдарламаларын, электрондық
10. құжат айналымы жүйесін меңгеру
11. Автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеде
12. жазбаларды (бухгалтерлік жазбаларды) көрсету дағдысы (құпталады)
13. Орыс тілін жетік меңгеру; мемлекеттік және ағылшын
14. тілдерін білу құпталады

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу
 

Біліктілік талаптары:
1. Қазақстан Республикасында құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды білу;
2. Әкімшілендіру қағидалары мен әдістерін білу, заманауи офистің жұмысын ұйымдастыру, офистік техникамен жұмыс істей білу;
3. Аудармалар бағыты бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
4. Филология/Аударма ісі мамандығы бойынша жоғары білімі.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
1. Мемлекеттік тілді жетік білу;
2.Қабылдау-сөйлесу құрылғыларында жұмыс істеу дағдыларының болуы;
3. Windows, MS Office (Excel, Word, PowerPoint) тәжірибелі пайдаланушысы;
4.Жазбаша және ауызша коммуникацияның дамыған дағдылары;
5. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары.

Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:
1. Басшыға ақпараттық-анықтамалық және жедел-ұйымдастырушылық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;
2. Қойылған міндеттер аясында басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру;
3. Басшының ұйымдастыру техникасының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;
4. Іскерлік этика нормаларын сақтау, сыртқы келбетті сақтау;
5. Іскерлік / телефон келіссөздерін жүргізу;
6. Басшының кеңесу іс-шараларына құжаттамалық және ұйымдастырушылық-техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
7. Ағымдағы қызмет мәселелері бойынша бөгде ұйымдармен және жекелеген азаматтармен жедел байланысты жүзеге асыру (телефон, факс, электрондық пошта);
8. Телефон қоңырауларын қабылдауды жүргізу, басшыға оның (оның) болмауына байланысты келіп түскен телефон қоңыраулары туралы жедел хабарлау;
9. Басшының қарауына келіп түскен кіріс хат-хабарларын қабылдауды, есепке алуды, тіркеуді қамтамасыз ету. Басшыға қол қоюға ұсынылатын құжаттарды дайындау сапасын, дұрыс жасалуын, келісілуін, бекітілуін бақылау;
10. Басшының басқа ұйым өкілдерімен іс-сапарын және кездесуін ұйымдастыру;
11. Ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу. Келіп түскен ақпаратты уақтылы өңдеу;
12. Құжаттаманы, материалдарды, мемлекеттік органдармен, шетелдік ұйымдармен хат алмасуды, сондай-ақ конференциялар, кеңестер, семинарлар материалдарын және т. б. аудару;
13. Ауызша және жазбаша, толық және қысқартылған аудармаларды белгіленген мерзімде орындау, бұл ретте аудармалардың түпнұсқалардың лексикалық, стилистикалық және мағыналық мазмұнына дәл сәйкестігін, пайдаланылатын ғылыми және техникалық терминдер мен анықтамаларға қатысты белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
14. Аудармаларды редакциялау.
15. Басшы болмаған жағдайда Әкімшілік департаменті мен Адам ресурстарын басқару департаменті қызметінің шеңберінде тапсырмаларды орындау.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz эл. поштасына жолдау.

Операциялық және қаржылық тәуекелдер департаментінің маманы меңгеруі тиіс:
1. жоғары білімі (техникалық/ақпараттық технологиялар/ақпараттық қауіпсіздік);
2. ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерінің деңгейін бағалауда ақпараттық технологиялар/ақпараттық қауіпсіздік саласындағы, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару бойынша есептілікті қалыптастырудағы жұмыс тәжірибесі;
3. ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ҚР заңнамасын білу;
4. ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару стандарттарын білу;
5. соңғы нүктелерді қорғау және желілік қауіпсіздік туралы білімі;
6. ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін мерзімді тексеруді ұйымдастырудағы және жүргізудегі жұмыс тәжірибесі;
7. ақпараттық жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалауды ұйымдастыру және жүргізу бойынша жұмыс тәжірибесі;
8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – кәсіби сертификатының болуы.

Лауазымдық міндеттері:
1. «SWIFT пайдаланушыларының қауіпсіздігін бақылау жүйесінің» қауіпсіздік талаптарына SWIFT жүйесінің сәйкестігін бағалау (SWIFT Customer Security Controls Framework, CSCF);
2. SWIFT инфрақұрылымымен байланысты барлық компоненттерді зерттеу;
3. Бақылау элементтерінің архитектурасын және жүзеге асырылуын тексеру;
4. KYC-SA қосымшасында аттестаттау туралы есепті ұсыну

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Лауазымдық міндеттері:
 • Клиенттермен жұмыс жүргізу бөлімшесі қызмет көрсететін заңды тұлғаларға берілген кредиттік желілер мен қарыздар бойынша кредиттік операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу, сондай-ақ цессия шарттары бойынша берешекті есепке алуды жүзеге асыру, соның ішінде:
 • берешекті есепке алудың тиісті шоттарында және тиісті сатылар (1,2,3) мен POCI бойынша тиімді пайыздық мөлшерлеме (ТПМ) бойынша сыйақылар, комиссиялар, дисконт амортизациясы/сыйлықақылар түріндегі кірістерді/шығыстарды есептеудің дұрыстығын, сондай-ақ қажет болған кезде ЭПС бойынша амортизацияны есептеуді, 10% тесттен өтуді тестілеуді, қайта бағалауды, индекстеуді бухгалтерлік есепке алуды жүргізу;
 • берілген кредиттік лимиттерді, негізгі борышты, сыйақыларды, комиссияларды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) есепке алу, қарыздар бойынша алдын ала төлемдерді, дебиторлық және кредиторлық берешектерді есепке алу.
 • уәкілетті бөлімшелердің құнсыздануын бағалау тізімдемелері негізінде қарыздар, шартты міндеттемелер, дебиторлық берешек бойынша провизияларды қалыптастыру.
 • «Кредиттер» модуліндегі негізгі борыш, сыйақы, комиссиялар және тұрақсыздық айыбы бойынша берешекті өтеу кестелеріне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, түскен сомаларды өтеу, ақша болмаған кезде мерзімі өткен берешекті есепке алу шоттарына көшіру, ақша қозғалысы, олар бойынша өзгерістер мен толықтырулар кезінде кредиттік желілердің лимиттерін есепке алу.
 • Кредиттік желілер мен қарыздарды беру және шартты қолданысқа енгізу бойынша: сыйақыларды, дисконттарды есептеу, кірістерді/шығыстарды, комиссияларды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды), мерзімі өткен берешекті есепке алу шоттарын көрсету, провизияларды, алдын ала төлемді есепке алу шоттарын, дебиторлық және кредиторлық берешектерді, баланстан тыс, сондай-ақ қажет болған кезде бухгалтерлік тіркелімдерде жазбалар жасау үшін басқа да шоттарды бухгалтерлік модельдер үшін ашу дұрыстығына бақылау жүргізу; «Колвир» банк жүйесінің 35% автоматтандырылған модулінде кредит шартының деректерін (өтеу кестесін есептеу, пайыздық мөлшерлеме, кредит санаты, кредит беру және қамтамасыз ету мерзімі) енгізудің дұрыстығын тексеру;
 • «Кредиттер» модуліндегі талдамалық базасы бар бухгалтерлік тіркелімдердегі жазбалардың сәйкестігін күн сайын бақылау. Төлеуге ұсынылған шот-фактуралар негізінде түскен комиссиялардың тиісті шоттарына есепке алуды, есептеуді, өтеуді жүргізу. Төлем құжаттарын, оның ішінде ҚР Ұлттық Банкінде ашылған арнайы шоттар бойынша төлеу үшін беру және қалыптастыру.
 • баланста есептеу жүзеге асырылмайтын мерзімі өткен сомалар бойынша тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) жүйеден тыс есептеуді жүзеге асыру. Кредиттік шарттар мен оларға қосымша келісімдердің алынған көшірмелері негізінде олардың игерілуіне қарай қарыздар бойынша болашақ талаптардың / шартты міндеттемелердің бухгалтерлік тіркелімдерінде жазбалардың уақтылы жасалуын тексеру.
 • Банктік қарыздар шарттарының, алынған және берілген кепілдіктердің, қамтамасыз ету бойынша шарттардың (кепіл шарттары және т.б.) бухгалтерлік есебін, қамтамасыз ету сомаларын, сондай-ақ оларға толықтырулар мен өзгерістерді есепке алуды жүргізу. Кредиттік бөлімшелердің өкімдері негізінде есеп беруге берілген құжаттардың есебін жүргізеді.
 • Белгіленген тәртіппен келесілерді жүзеге асыру: жасалған және бухгалтерлік есепте көрсетілген операциялардың саны мен сомасын күн сайын салыстырып тексеру; жасалған және бухгалтерлік есепте көрсетілген шартты талаптар мен міндеттемелердің саны мен сомасы бойынша (берілетін қарыздар, кредиттік желілер, Банк берген кепілдіктер бойынша) қызмет көрсетілетін шоттар бойынша кредиттік бөлімшелермен апта сайын салыстырып тексеру; баланстан тыс шоттардағы қалдықтарды қоса алғанда, дебиторлық/ кредиторлық берешекті кредиттік бөлімшелермен тоқсан сайын салыстырып тексеру; «Кредиттер» модуліндегі баланстан тыс және талдамалық шоттардағы қалдықтарды тоқсан сайын салыстырып тексеру
 • Уәкілетті бөлімшелер, уәкілетті органдар, аудиторлар және т.б. үшін қызмет көрсетілетін шоттар бойынша ажыратулар мен түсіндірмелер дайындау. Ақпарат дайындау, қызмет көрсетілетін шоттар бойынша берешек қалдықтарын анықтамалар, қарыз алушылар үшін салыстырып тексеру актілері үшін, уәкілетті бөлімшелердің, органдардың, басшылықтың қарауы үшін кредиттік бөлімшелердің менеджерлері дайындаған деректермен салыстырып тексеру. Қайта құрылымдау сатысындағы жобаларға берешектің жай-күйі туралы ақпарат дайындау, Сұрау салулар дайындау және клиенттердің/аудиторлардың тексеру актілері, анықтамалар, қалдықтарды растау, қызмет көрсетілетін берешек бойынша құзыреті шегінде оларды қараудың белгіленген мерзімдерін сақтай отырып, келіп түскен сұра салуларына жауап беру.
 • «Колвир» АБАЖ-да пайдаланылатын модульдерді енгізуге қатысу (тестілеу, ескертулер мен ұсыныстарды дайындау, ескертулерді жоюды бақылау, тәжірибелік пайдалануға қабылдау). Есептерді баптау, модульдерді жетілдіру, түзету бойынша ұсыныстар дайындау.    
 • Басқарманың, Банктің басқа құрылымдық бөлімшелерінің әзірленетін ішкі актілеріне (регламенттеріне, ережелеріне және т.б.) ескертулер мен ұсыныстарды дайындау, қатысу, қарау және даярлау. Жасалатын шарттардың жобаларына сараптама жүргізу, бөлімше басшысының қарауына ескертулер мен ұсыныстар дайындау. Бас бухгалтердің орынбасары - Басқарма бастығының, Бас бухгалтердің - Департамент директорының тапсырмасы бойынша орындалатын операциялар бойынша Банк басшылығы мен құрылымдық бөлімшелердің сұрау салуларына жауап беру. Бас бухгалтердің орынбасары-Басқарма бастығының және басшылықтың басқа да тапсырмалары мен тапсырыстарын орындау.
 • Банктің түгендеу жүргізу жөніндегі (жылдық, сондай-ақ Банктің есеп саясатына сәйкес басқа да жағдайларда) тиісті бұйрықтарына (өкімдеріне) сәйкес түгендеу комиссияларының (топтарының) жұмысына қатысу.
 • Банктің тікелей қызметпен байланысты тәуекелдерін тұрақты және уақтылы сәйкестендіруді және бағалауды жүзеге асыружәне олардың ішіндегі ең маңыздылары және оларды азайту бойынша ұсыныстар туралы тиісті ақпаратты Банктің басшылығына, алқалы органдарына және тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшелерге олар шешім қабылдаған кезде жеткізеді, сондай-ақ оларды тәуекелдерді жалпы банктік сәйкестендіру процесінде көрсетеді.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • білімі: жоғары экономикалық білім;
 • қажет етілетін кәсіби тәжірибесі: Кәсіби бухгалтер сертификаты (құпталады);
 • бухгалтерлік есеп және салық салу, ХҚЕС бойынша заңнаманы және нормативтік актілерді білу;
 • қаржы институттарымен жұмыс бойынша кредиттік бөлімшелер жасайтын операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу бойынша жұмыс дағдылары;
 • Банктің ішкі нормативтік актілерінің, шарттарының және өзге де қызметтік құжаттарының жобаларын талдау, әзірлеу және сараптау дағдылары;
 • орындалатын жұмыс бойынша бизнес-процестердің құрылымын білу;
 • басшылық қойған міндеттерді орындауды қамтамасыз ету мақсатында құзыреті шегінде Банктің бөлімшелерімен, аудиторлармен, Банк клиенттерімен (берешекті салыстыру, түсіндіру), сыртқы органдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру бойынша жұмыс дағдылары;
 • жанжалды жағдайларды болдырмау мүмкіндігі; қызмет уақытын жоспарлау;
 • оңтайлы кәсіби тәжірибесі: кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда – кемінде 4 жыл. Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (Холдингтің компаниялар тобында және/немесе Мемлекеттік басқару органдарын құпталады) – кемінде 3 жыл;
 • мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: Еркін;
 • шет тілдерін меңгеру деңгейі: Ағылшын - Орташа;
 • дербес компьютерді пайдалану дағдылары: офистік бағдарламалар (Word, Excel, PowerPoint), АБИС, Lotus, Colvir.
Жеке қасиеттері:
 • Ұқыпты басқару
 • Іске берілу
 • Нәтижеге бағдарлану
 • Инновациялылық
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Лауазымдық міндеттері:
 • инвестициялық жобаларды, лизингтік мәмілелерді, оның ішінде Банк қайтарымды негізде қаржыландыруға ұсынылатын кепілдіктерді, кепілдемелерді және өзге де міндеттемелерді ұсынатын жобаларды қарауға қатысу;
 • индикативтік талдау, банктік сараптама, мониторинг кезеңдеріндегі Жобалар бойынша техникалық бөлім және сатып алулар бойынша қорытындылар беру;
 • Жобалар бойынша тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ Жобалар бойынша техникалық бөлім және сатып алулар бойынша қорытындылар ұсыну шеңберінде тәуекелдерді барынша азайту бойынша ұсынымдар жасау;
 • Жоба бойынша техникалық және сатып алу тәуекелдерінің деңгейін анықтау мақсатында инвестициялық сатыда іске асырылатын Жобалар шеңберінде Банк қарыз алушыларымен жеткізушілермен және мердігерлермен жасалатын шарттар/келісімшарттар талаптарына талдау жүргізу;
 • инвестициялық жобалар бойынша кейінге қалдыру шарттарын жою шеңберінде келіп түсетін құжаттарға талдау жүргізу және ұсынымдар қалыптастыру;
 • Жобаларды қарау, банктік сараптау, қаржыландыру және мониторинг сатысында жүргізілетін Жобаны іске асыру орнымен және Жобаны іске асыру барысымен танысу бойынша көшпелі инспекцияларға қатысу;
 • Банктің сыртқы консультанттар институтын сүйемелдеу.
Лауазымға қойылатын талаптар:
 • жоғары техникалық білімі (екінші экомокалық білімі, дәрежесі: доктор, кандидат, магистр болуы артықшылықты);
 • Кәсіби саладағы немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салалардағы жұмыс өтілі;
 • Инвестициялық жобалардың техникалық және технологиялық бөлігі бойынша талдау саласындағы білімі;
 • Қазақстан Республикасының құрылысты ұйымдастыру, сондай-ақ банк қызметін реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

Лауазымдық міндеттері:
 • ұзақ мерзімді материалдық, материалдық емес активтер, тауар-материалдық босалқы қорлар бойынша операцияларды есепке алуды жүзеге асыру (сатып алу, амортизацияны есептеу, ауыстыру, есептен шығару/шығару және т. б.);
 • өкілдік шығыстарды (оның ішінде Банктің корпоративтік карталары бойынша операцияларды) есепке алуды жүзеге асыру;
 • әкімшілік-шаруашылық операцияларды есепке алуды жүзеге асыру, оның ішінде жалға алу, байланыс қызметтері, күзет, ақпараттық, статистикалық қызметтер, жабдықтарды техникалық сүйемелдеу, бағдарламалық қамтамасыз ету, жөндеу және т. б., контрагенттермен өзара есеп айырысуларды салыстыру және салыстыру актілерін қалыптастыру;
 • АБАЖ модульдерінің функционалдық мүмкіндіктерін енгізу/кеңейту бойынша міндеттер қою және қойылған міндеттерді іске асыру шамасына қарай тестілеу.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары экономикалық білімі:
 • қажет етілетін кәсіби тәжірибесі: кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда - кемінде 5 (бес) жыл, ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (қаржы салалары, институттар және/немесе мемлекеттік басқару органдары құпталады) - кемінде 3(үш) жыл.;
 • оңтайлы біліктіліктер: бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау бойынша аккредиттелген ұйым берген Кәсіби бухгалтер сертификаты (құпталады);
 • Қазақстан Республикасының, оның ішінде банк, қаржы қызметі мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • MS Office бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін, ақпараттық банк жүйелерін (Colvir және т. б.) меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы).
Жеке қасиеттері:
 • Нәтижеге бағдарлану
 • Клиентке бағдарлану
 • Өзара қарым-қатынас дағдылары
 • Аналитикалық ойлау
 • Тиімді өзара әрекеттесу
 • Проактивтілік

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Міндеттері:
 • Корпоративтік контрагенттердің (оның ішінде оларды растау және стресс-тестілеуге қатысты) күтілетін несиелік шығындарды (күтілетін несиелік шығындар, ECL) және күтпеген шығындарды (күтпеген шығындар, UL) бағалау модельдерінің нормативтік-әдістемелік құжаттамасын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
 • Төлемеу ықтималдығын бағалау бойынша үлгілердің нормативтік-әдістемелік құжаттамасын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу (Дефолт ықтималдығы, PD), дефолт жағдайындағы шығындар деңгейі (Loss Answer Default, LGD), жағдайдағы талаптардың мөлшері әдепкі (Exposure Default, EAD);
 • Департамент құзыреті шегінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес провизияларды (резервтерді) есептеу бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
 • BHA Bank деректері бойынша PIT PD, ECL, UL және Credit VaR көрсеткіштерін есептеу;
 • Несиелік тәуекелдерді анықтау және бағалау және ішкі несиелік рейтингтің есептелуін растау, банктің ішкі актілеріне сәйкес корпоративті контрагенттердің топтасу белгілерін тексеру, сайттағы кешенді мониторинг шеңберінде және несиелік құралдармен байланысты басқа мәселелер жетілу;
 • Банк басшылығына ақпарат, тиісті пікірлер мен ұсыныстарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі »АҚ-нан және басқа ұйымдардан Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сұрауларға жауаптар дайындау;
 • Банктің провизияларына теріс әсер етуі мүмкін ықтимал сценарийлерді ескере отырып, қарыз алушының / несиелік құралдың (кезеңдер, провизиялар, рейтинг) тәуекел профиліне әсер етуіне арналған несие портфелі бойынша провизияларды есептеуге арналған стресс-тесттер;
 • Банктің инвестициялық портфелінің корпоративтік клиенттері үшін эмитенттің қаржылық жағдайы туралы қорытынды беру (мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу / сату кезіндегі елдерді қоспағанда)
 • Банктік сараптама кезеңінде жеке активтер үшін болжамды провизиялардың есебін қамтамасыз ету, операцияның Банктің қаржылық нәтижелеріне әсерін бағалау мақсатында Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізу;
 • Банк еншілес ұйымға берілген несиелерді қоспағанда, Банк берген несиелер құнсыздануының объективті дәлелдерінің бар-жоғын анықтаудың негізділігін және Банктің ішкі ережелеріне сәйкес құнсызданған несиелер бойынша дисконтталған ақша ағындарын есептеудің дұрыстығын тексеру;
 • Жоба бойынша ақшалай қаражаттардың дисконтталған ағындарын есептеудің дұрыстығын және құнсызданудан болған шығынды уақтылы есептеуді / 3-кезең, POCI (корпоративтік контрагенттер үшін) ретінде жіктелген несие құралдары бойынша провизиялардың мөлшерін және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қамтамасыз ету Банктің актілері.
 • 3 кезең ретінде жіктелген несиелік құралдар бойынша провизиялардың болжамды деңгейін ұйымдастыру және есептеу;
 • Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылығына, уәкілетті органдарына және банктің жалғыз акционеріне несиелік тәуекелдер туралы есептерді және басқа есептерді уақытылы және жүйелі түрде Банктің ішкі актілеріне сәйкес дайындау, несиелік тәуекелдер туралы мәліметтер базасын жүргізу;
 • Банктің уәкілетті органдарының шешімдеріне, Банктің ішкі актілеріне, Басқарушы директорға, Департамент директорына жетекшілік ететін Банктің Басқарма Төрағасының нұсқауларына сәйкес басқа функциялар.
Талаптар:
 • Экономика немесе қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Қаржы саласында халықаралық біліктілікке ие болған жөн - CFA немесе ACCA немесе FRM немесе CCRM.
 • Ұйымның тиісті профиліндегі жұмыс тәжірибесі: жалпы жұмыс өтілі - кемінде 3 жыл;
 • Қаржы, экономика саласындағы білім мен дағдылар;
 • Қазақстан Республикасының банк қызметі саласындағы заңнамасын білу;
 • Несиелік тәуекелдерді басқару және / немесе инвестициялық жобаларды талдау, немесе кәсіпорындарды қаржылық талдау және / немесе бизнес / компания құнын бағалау дағдылары;
 • Корпоративтік контрагенттер үшін несиелік тәуекелді бағалау дағдылары (төлемеу ықтималдығы);
 • Бухгалтерлік есеп пен басқару есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу (атап айтқанда МСФО 9);
 • Ағылшын тілін білу;
 • Операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу


Лауазымдық міндеттері:
 • басшыға ақпараттық-анықтамалық және жедел-ұйымдастырушылық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;
 • қойылған міндеттер аясында басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру;
 • басшының ұйымдастыру техникасының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;
 • іскерлік этика нормаларын сақтау, сыртқы келбетті сақтау;
 • іскерлік / телефон келіссөздерін жүргізу;
 • басшының кеңесу іс-шараларына құжаттамалық және ұйымдастырушылық-техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
 • ағымдағы қызмет мәселелері бойынша бөгде ұйымдармен және жекелеген азаматтармен жедел байланысты жүзеге асыру (телефон, факс, электрондық пошта);
 • телефон қоңырауларын қабылдауды жүргізу, басшыға оның (оның) болмауына байланысты келіп түскен телефон қоңыраулары туралы жедел хабарлау;
 • басшының қарауына келіп түскен кіріс хат-хабарларын қабылдауды, есепке алуды, тіркеуді қамтамасыз ету. Басшыға қол қоюға ұсынылатын құжаттарды дайындау сапасын, дұрыс жасалуын, келісілуін, бекітілуін бақылау;
 • басшының басқа ұйым өкілдерімен іс-сапарын және кездесуін ұйымдастыру;
 • ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу. Келіп түскен ақпаратты уақтылы өңдеу;
 • құжаттаманы, материалдарды, мемлекеттік органдармен, шетелдік ұйымдармен хат алмасуды, сондай-ақ конференциялар, кеңестер, семинарлар материалдарын және т. б. аудару;
 • ауызша және жазбаша, толық және қысқартылған аудармаларды белгіленген мерзімде орындау, бұл ретте аудармалардың түпнұсқалардың лексикалық, стилистикалық және мағыналық мазмұнына дәл сәйкестігін, пайдаланылатын ғылыми және техникалық терминдер мен анықтамаларға қатысты белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
 • аудармаларды редакциялау.
Үміткерге қойылатын талаптар: 
 • жоғары немесе арнайы орта білім (гуманитарлық / филологиялық / аударма ісінің негіздері);
 • мемлекеттік тілді жетік білу;
 • ағылшын тілін Intermediate деңгейінен төмен емес деңгейде білу;
 • жазбаша және ауызша коммуникацияның дамыған дағдылары;
 • заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары;
 • Қазақстан Республикасында құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды білу;
 • әкімшілендіру қағидалары мен әдістерін білу, заманауи офистің жұмысын ұйымдастыру, офистік техникамен жұмыс істей білу;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы).
Жеке қасиеттері:
 • Нәтижеге бағдарлану;
 • Клиентке бағдарлану;
 • Коммуникация дағдылары;
 • Тиімді өзара әрекеттесу;
 • Проактивтілік.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Лауазымдық міндеттері:
 • Банктің бюджетін қалыптастыру және түзету мақсатында Банктің бюджетін жоспарлау тәртібін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжатына сәйкес Банктің жауапты құрылымдық бөлімшелерінен тиісті кезеңге арналған Банк бюджетінің бекітілген баптары бойынша жоспарлы/түзетілетін көрсеткіштерді жинау;
 • Банктің жоспарланған қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында Банк бюджетін қалыптастыру және түзету;
 • Банк бюджетінің бекітілген баптарын бақылау мақсатында Банк бюджетінің орындалуы бойынша есептілікті қалыптастыру және талдау;
 • жұмыс процесін оңтайландыру мақсатында Банктің бюджеттеу бойынша ішкі есептілігін автоматтандыру бойынша ұсыныстар дайындау;
 • акционердің бюджеттің кейбір әкімшілік шығыстарын нормалау туралы талаптарын сақтау мақсатында жалпы әкімшілік шығыстар бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау, Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде әкімшілік шығыстардың нормативтері мен лимиттері бойынша деректерді енгізу, жаңарту және бақылау;
 • Банктегі басқарушылық есептіліктің кешенді жүйесін ұйымдастыру – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ есептілігі» деректер қорын дамытуды қамтамасыз ету, Банктің басқарушылық есептілігінің құрылымын және мазмұнын жетілдіру және оңтайландыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
 • басқарушылық есептілікті дайындау – Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқармаға бекітілген ішкі басқарушылық есептілікті уақтылы және сапалы дайындауды қамтамасыз ету және оны Банктің уәкілетті органдарына беру, жасалатын есептілік нысандары (таратып жазу, ашу және т. б.) бойынша қажетті қосымша ақпаратты, Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды дайындау.
 • жоспарды әзірлеу, келісу, бекіту және түзету Стратегиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін Банкті дамыту

Үміткерге қойылатын талаптар: 
 • экономика, қаржы немесе бизнес-басқару (менеджмент) саласындағы жоғары білім-кемінде
 • кәсіби саладағы жұмыс өтілі - кемінде 3 жыл, Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (қаржы салалары, институттар және/немесе мемлекеттік басқару органдары құпталады) - кемінде 2 жыл
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде банк, қаржы қызметі мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді білу
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін, ақпараттық банк жүйелерін (Colvir және т. б.) меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы)
 • бюджеттеу және басқарушылық есептілік бойынша архитектураны сенімді пайдалану және қалыптастыру дағдылары
Жеке қасиеттері:
 • Нәтижеге бағдарлану
 • Клиентке бағдарлану
 • Өзара қарым-қатынас дағдылары
 • Аналитикалық ойлау
 • Тиімді өзара әрекеттесу
 • Проактивтілік

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Талаптар:
 • жоғары экономикалық немесе қаржылық білім;
 • қаржы саласында халықаралық біліктіліктің болуы - CFA немесе ACCA немесе FRM немесе CCRM.
 • мекеменің тиісті бейініндегі жұмыс тәжірибесі: жалпы еңбек өтілі – 3 жылдан кем емес;
 • қаржы, экономика саласындағы білім мен дағдылар;
 • банк қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын білу;;
 • кредиттік тәуекелдерді басқару және/немесе инвестициялық жобаларды талдау, немесе кәсіпорындарды қаржылық талдау және/немесе бизнес/компания құнын бағалау дағдылары.;
 • корпоративтік контрагенттер бойынша кредиттік тәуекелді (дефолт ықтималдығын) бағалау дағдылары;
 • бухгалтерлік және басқару есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын (атап айтқанда ҚЕХС 9) білу;
 • ағылшын тілін білу;
 • операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу
Міндеттері:
 • корпоративтік контрагенттердің күтілетін кредиттік ысыраптарды (Expected Credit Loss, ECL) және күтпеген ысыраптарды (Unexpected loss, UL) бағалау модельдерінің нормативтік және әдіснамалық құжаттамасын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу (оның ішінде олардың валидациясы мен стресс-тестілеуге қатысты;
 • дефолт ықтималдығын бағалау модельдерінің нормативтік және әдіснамалық құжаттамасын (Probability of Default, PD), дефолт кезіндегі шығындар деңгейін (Loss Given Default, LGD), дефолт кезіндегі талаптар сомасын (Exposure at Default, EAD) әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
 • Департамент құзыреті шеңберінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес провизияларды (резервтерді) есептеу мәселелері бойынша нормативтік және әдіснамалық құжаттаманы әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
 • Банк ВНА сәйкес Pit PDs, EСL, UL және Credit VaR көрсеткіштерін есептеу;
 • кредиттік тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау және ішкі кредиттік рейтингті есептеу валидациясы, кешенді көшпелі мониторинг жүргізу шеңберінде банктің ішкі актілеріне сәйкес корпоративтік контрагенттерді топтастыру белгілерін және өтелетін кредиттік құралдар бойынша өзге де мәселелерді тексеру.;
 • Департамент құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат, Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның және өзге де ұйымдардың сұрау салуларына жауаптар дайындау;
 • Банк провизияларына теріс әсер етуі мүмкін ықтимал гипотетикалық сценарийлерді ескере отырып, қарыз алушының/кредиттік құралдың тәуекел-бейініне (сатысына, провизияларына, рейтингіне) әсер ету тұрғысынан кредиттік портфель провизияларын есептеудің стресс-тестілерін жүргізу;
 • Банктің инвестициялық портфелінің корпоративтік клиенттері үшін эмитенттің қаржылық жағдайы туралы қорытынды ұсыну (мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезіндегі елдерді қоспағанда)
 • Банк сараптамасы кезеңінде жеке активтер бойынша болжамды провизияларды есептеуді, мәміленің Банктің қаржылық көрсеткіштеріне әсерін бағалау мақсатында Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен қаржыландыру талаптарына өзгерістер енгізуді қамтамасыз ету;
 • еншілес ұйымның қарыздарын қоспағанда, Банк берген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуын айқындаудың негізділігін тексеру және Банктің ішкі актілеріне сәйкес құнсызданған қарыздар бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын тексеру;
 • халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Банктің ішкі актілеріне сәйкес жоба бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын және 3, POCI (корпоративтік контрагенттер бойынша) кезеңдеріне жатқызылған кредиттік құралдар бойынша құнсызданудан/провизиялар сомасынан залалды уақтылы есептеуді қамтамасыз ету.
 • 3-кезеңге жатқызылған кредиттік құралдар бойынша провизиялардың болжамды деңгейін ұйымдастыру және есептеу;
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылыққа, уәкілетті органдарға және Банктің жалғыз акционеріне кредиттік тәуекелдер бойынша есептерді және басқа да есептерді уақтылы және тұрақты дайындау, кредиттік тәуекелдер бойынша дерекқорды жүргізу;
 • Банктің уәкілетті органдарының шешімдеріне, Банктің ішкі актілеріне, Басқарма Төрағасының, жетекшілік ететін Басқарушы директордың, Департамент директорының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды орындайды.

Түйіндемені raushanzh@kdb.kz мекенжайына жіберу

Қойылатын талаптар:
жоғары экономикалық немесе қаржылық білімі;
қаржы саласында халықаралық біліктіліктің болуы құпталады - CFA немесе ACCA, немесе FRM немесе CCRM.
ұйымның тиісті бейініндегі жұмыс тәжірибесі: жалпы еңбек өтілі – 3 жылдан кем емес;
қаржы, экономика саласындағы білім мен дағдылар;
Қазақстан Республикасының банк қызметі саласындағы заңнамасын білу;
кредиттік тәуекелдерді басқару және/немесе инвестициялық жобаларды талдау, немесе кәсіпорындарды қаржылық талдау және/немесе бизнес/компания құнын бағалау дағдылары;
корпоративтік контрагенттер бойынша кредиттік тәуекелді (дефолт ықтималдығын) бағалау дағдылары;
бухгалтерлік және басқару есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын (атап айтқанда 9-ХҚЕС) білу;
ағылшын тілін білу;
операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу

Жүктелетін міндеттер:
кредиттік тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау және ішкі кредиттік рейтингті есептеу валидациясы, Банктің ішкі актілеріне сәйкес, келесілердің шеңберінде корпоративтік контрагенттерді топтастыру белгілерін тексеру:
- кредиттік өтінімді индикативтік қарау;
- банктік сараптама жүргізу;
- кредиттік құралдар бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруі;
- кредит құралын тану мәселесін қарастыру кезінде
- Банктің алаңдатарлық және проблемалық активтерімен жұмыс шеңберінде оңалту рәсімдерін және қарыздарды қайта құрылымдауды қолдана отырып, талап ету құқықтарын үшінші тұлғаға беру;
- кешенді көшпелі мониторинг жүргізу.

бөлімшенің тікелей қызметіне байланысты Банктің операциялық тәуекелдерін тұрақты және уақтылы сәйкестендіру және бағалау, олардың ішіндегі неғұрлым маңыздылары туралы тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту жөніндегі ұсыныстарды Банк басшылығының, органдарының және операциялық тәуекелдерді басқару жөніндегі Банк бөлімшелерінің назарына олар шешім қабылдаған кезде жеткізу, сондай-ақ оларды Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен жалпы банктік тәуекелдерді сәйкестендіру процесінде көрсету;
банк провизияларына теріс әсер етуі мүмкін гипотетикалық сценарийлерді ескере отырып, Қарыз алушының/кредиттік құралдың тәуекел-бейініне (сатысына, провизияларына, рейтингіне) әсер ету тұрғысынан кредиттік портфель провизияларын есептеудің стресс-тестілерін жүргізу;
банктің инвестициялық портфелінің корпоративтік клиенттері үшін эмитенттің қаржылық жағдайы туралы қорытынды ұсыну (мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезіндегі елдерді қоспағанда)
Банк сараптамасы кезеңінде жеке активтер бойынша болжамды провизияларды есептеуді, мәміленің Банктің қаржылық көрсеткіштеріне әсерін бағалау мақсатында Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен қаржыландыру талаптарына өзгерістер енгізуді қамтамасыз ету;
еншілес ұйымның қарыздарын қоспағанда, Банк берген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуын айқындаудың негізділігін тексеру және Банктің ішкі актілеріне сәйкес құнсызданған қарыздар бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын тексеру;
Банктің ішкі актілеріне сәйкес Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылыққа, уәкілетті органдарға және Банктің жалғыз акционеріне кредиттік тәуекелдер бойынша есептерді және басқа да есептерді уақтылы және тұрақты дайындау, кредиттік тәуекелдер бойынша дерекқорды жүргізу;
Банктің уәкілетті органдарының шешімдеріне, Банктің ішкі актілеріне, Басқарма Төрағасының, жетекшілік ететін басқарушы директордың, департамент директорының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды орындау.

Түйіндемені raushanzh@kdb.kz мекенжайына жолдау

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!