• kz

* Өтініштерді қарастыру кезіндегі басты басымдылық ҚДБ-да экспорт дейінгі қаржыландыру шеңберінде қолданыстағы кредиттік желісі жоқ экспорттық операциялар болып табылады. Қаржыландыру шикізат пен материал сатып алу мақсатында өнеркәсіптің өңдеуші секторындағы экспортқа бағытталған кәсіпорындарға беріледі. 

** Жылдың соңына дейінгі қаржыландырудың қолжетімді сомасы жылдық 12% сыйлықақы мөлшерлемесімен (жылдық 14% базалық сыйлықақы мөлшерлемесі жағдайында) - 68 млрд. теңге.