• kz

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ

Мамандандырылған бөлімшелер мен еншілес ұйымдарға негізгі қызметке ілеспе немесе оған байланысты бағыттарды бөлу арқылы салалық немесе географиялық тұрғыдағы қызметті әлдеқайда терең мамандандырудан пайда алу мақсатында 2015 жылы Даму Банкінің 100% қатысуымен «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ еншілес лизингтік компаниясы құрылды. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ қызметі өңдеу өнеркәсібіндегі, өндірістік және көліктік инфрақұрылымдағы инвестициялық жобаларға лизингтік қаржыландыру ұсынуға бағытталған.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ қызметтері орташа және ірі бизнеске арналған, лизинг берушіні қаржыландыру кезіндегі минималды сома 1 (бір) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады, лизинг мерзімі 20 жылға жетеді, сыйақы мөлшерлемесі отандық кәсіпорындар үшін тартымды болып табылады, оған қоса жабдықтар сатып алу, жеткізу, кедендік рәсімдеуді компания өз мойнына алады.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ қаржыландыруға инвестициялық жобаларды іріктеу кезінде Даму Банкі сияқты қосымша құны жоғары өндірістермен технологиялық байланысты тізбекті қалыптастыратын жобаларға және қазақстандық өндірушілердің әлем нарықтарына шығуы тұрғысынан перспективалы жобаларға артықшылық беріледі.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ қаржылық лизинг беру бөлігінде бірқатар мемлекеттік бағдарламалардың операторы және қатысушысы болып табылады.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ қызметі туралы толық ақпарат www.idfrk.kz сайтында орналасқан.

DBK Capital Structure Fund B.V.

DBK Capital Structure Fund B.V. тікелей инвестициялар қорының құрылуына қатысу арқылы кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру қызметтерін ҚДБ/Өнеркәсіпті дамыту қоры жобаларының аясында капиталдағы үлесті сатып алу арқылы көрсетеді.

Бұл ретте негізгі жобаларды іріктеу критерийлері мыналар болып табылады, бірақ мұнымен шектелмейді:

  • Кепілзаттық қамсыздандыруы жеткіліксіз экономикалық тұрғыдан тартымды жобалар, бұл қарыз қаражатын қажетті көлемде тартуға мүмкіндік бермейді;
  • Салыну, пайдалануға енгізілу, жоспарланған қаржылық көрсеткіштерге шығу кезеңінің ұзақтығына байланысты ұзақ жеңілдікті кезеңдегі мұқтаждығы бар экономикалық тұрғыдан тартымды жобалар;
  • Борыштық жүктеме көрсеткіштерін жақсарту үшін мезонинді қаржыландыруда/жаңа акцияларды (немесе үлестерді) шығару арқылы қаржыландыруда мұқтаждығы бар экономикалық тұрғыдан тартымды жобалар.

Қаржыландыру шарттары:

  • Инвестициялардың минималды сомасы – 300 млн теңге (KZT);
  • Инвестициялардың максималды сомасы – 1,5 млрд теңге (KZT);
  • Инвестицияланатын компаниядағы сатып алынатын үлес осы компанияның ірі акционерінің үлесінен кем болуы тиіс және Инвестицияланатын компанияның жарғылық капиталынан 49% аспауы тиіс.
.