Банк развития Казахстана
  • kz

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Холдинг) Басқармасы отырысының 2015 жылғы 19 наурыздағы шешіміне сәйкес 2016-2018 жылдардың қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС анықталды және 2016-2018 жылдардың қаржылық есептілігінің аудит қызметтерін сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт (әрі қарай - Шарт) бойынша қаржылық есептілігінің аудит құнының көлемі ҚҚС қосқанда 58 773 мың теңгеден артық емес болып анықталған.

«КПМГ Аудит» ЖШС Банктің қаржылық есептілігінің аудитін 2008 жылдан бері жүзеге асырады.

Шарт бойынша, 2018 жыл бойынша аудиторлық ұйымның сыйақысының мөлшері ҚҚС қосқанда 20 930 мың теңгені құрады, және бұл сомаға аудиторлық қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді.

2018 жылда сыртқы аудитормен көрсетілген қызметтердің тізімі:

  • 2018 жылдың 1 қаңтарынан 30 маусымына дейінгі кезеңдегі Банктің аралық шоғырландырылмаған және шоғырландырылған қаржылық есептілігін шолу;
  • 2018 жылдың 1 қаңтарынан 30 қыркүйегіне дейінгі кезең үшін басшылыққа хат ұсыну;
  • 2018 жылғы Банктің шоғырландырылмаған және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудиті;
  • тәуелсіз пікірдің білдірілуімен Холдингтің талаптарына сәйкес Банк қалыптастырған 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік Пакетінің аудиті;
  • 2018 жылғы Банктің шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша басшылыққа хат ұсыну.

2018 жылы «КПМГ Аудит» ЖШС қосымша еурооблигациялардың шығарылуына байланысты растау хатты ұсыну бойынша қызметті көрсетті. Осы қызметтің құны ҚҚС қосқанда 44 800 мың теңгені құрады.

2018 жылы сыртқы аудиторлар қаржылық есептіліктің аудитіне байланысты емес, аудиторлық ұйымға төленетін жалпы құннан 50% артық құрайтын консультациялық қызметтерді көрсетпеді.

Сыртқы аудитор қаржылық есептілік аудитін сатып алу туралы шарттың аясында бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу мәселелері жөніндегі консультацияларды ұсынады, қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке және Банктің басшылығына презентациялар ұсынады.