Банк развития Казахстана
  • kz

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Холдинг) Басқармасы отырысының 2019 жылғы 21 мамырдағы шешіміне сәйкес 2019-2021 жылдардың қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС анықталды. 2019-2021 жылдардың аудит қызметтерін сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт (әрі қарай - Шарт) бойынша қаржылық есептілігінің аудит құнының көлемі ҚҚС қосқанда 127 680 мың теңгеден артық емес болып анықталған.

«КПМГ Аудит» ЖШС Банктің қаржылық есептілігінің аудитін 2008 жылдан бері жүзеге асырады. Шартты жасау аясында «КПМГ Аудит» ЖШС-тен серіктес өзгерді. Алдыңғы ауысым 2012 жылы жасалған.

Шарт бойынша, 2019 жыл бойынша аудиторлық ұйымның сыйақысының мөлшері ҚҚС қосқанда 42 560 мың теңгені құрады, және бұл сомаға аудиторлық қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді.

2019 жылда сыртқы аудитормен көрсетілген қызметтердің тізімі:

  • 2019 жылдың 1 қаңтарынан 30 маусымына дейінгі кезеңдегі Банктің аралық шоғырландырылмаған және шоғырландырылған қаржылық есептілігін шолу;
  • Холдингтің талаптарына сәйкес Банк қалыптастырған 2019 жылдың 1 қаңтарынан 30 маусымына дейінгі кезеңдегі аралық қаржылық есептілік Пакетін шолу;
  • 2019 жылдың 1 қаңтарынан 30 қыркүйегіне дейінгі кезең үшін басшылыққа хат ұсыну;
  • 2019 жылғы Банктің шоғырландырылмаған және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудиті;
  • тәуелсіз пікірдің білдірілуімен Холдингтің талаптарына сәйкес Банк қалыптастырған 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік Пакетінің аудиті;
  • 2019 жылғы Банктің шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша басшылыққа хат ұсыну.

2019 жылы сыртқы аудиторлар қаржылық есептіліктің аудитіне байланысты емес, аудиторлық ұйымға төленетін жалпы құннан 50% артық құрайтын консультациялық қызметтерді көрсетпеді.

Сыртқы аудитор қаржылық есептілік аудитін сатып алу туралы шарттың аясында бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу мәселелері жөніндегі консультацияларды ұсынады, қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке және Банктің басшылығына презентациялар ұсынады.