• kz

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Холдинг) Басқармасы отырысының 2019 жылғы 21 мамырдағы шешіміне сәйкес 2019-2021 жылдардың қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС анықталды. 2019-2021 жылдардың аудит қызметтерін сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт (әрі қарай - Шарт) 31 мамырдан 2019 № 116/19 бойынша қаржылық есептілігінің аудит құнының көлемі ҚҚС қосқанда 127 680 мың теңгеден артық емес болып анықталған.

«КПМГ Аудит» ЖШС Банктің қаржылық есептілігінің аудитін 2008 жылдан бері жүзеге асырады. Шартты жасау аясында «КПМГ Аудит» ЖШС-тен серіктес өзгерді. Алдыңғы ауысым 2012 жылы жасалған. Шарт бойынша, 2020 жыл бойынша аудиторлық ұйымның сыйақысының мөлшері ҚҚС қосқанда 42 560 мың теңгені құрады, және бұл сомаға аудиторлық қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді.

2021 жылда сыртқы аудитормен көрсетілетін қызметтердің тізімі:
  • 2021 жылдың 1 қаңтарынан 30 маусымына дейінгі кезеңдегі Банктің аралық шоғырландырылмаған және шоғырландырылған қаржылық есептілігін шолу;
  • Холдингтің талаптарына сәйкес Банк қалыптастырған 2021 жылдың 1 қаңтарынан 30 маусымына дейінгі кезеңдегі аралық қаржылық есептілік Пакетін шолу;
  • 2021 жылғы Банктің шоғырландырылмаған және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудиті;
  • тәуелсіз пікірдің білдірілуімен Холдингтің талаптарына сәйкес Банк қалыптастырған 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік Пакетінің аудиті;
  • 2021 жылғы Банктің шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша басшылыққа хат ұсыну.
Қосымша, 2021 жылы «КПМГ Аудит» ЖШС теңгелік еурооблигациялардың шығарылуына байланысты растау хатты ұсыну бойынша қызметті көрсетті. Осы қызметтің құны ҚҚС қосқанда 83 661 мың теңгені құрады.
2021 жылы сыртқы аудиторлар қаржылық есептіліктің аудитіне байланысты емес, аудиторлық ұйымға төленетін жалпы құннан 50% артық құрайтын консультациялық қызметтерді көрсетпеді.
Сыртқы аудитор қаржылық есептілік аудитін сатып алу туралы шарттың аясында бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу мәселелері жөніндегі консультацияларды ұсынады, қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке және Банктің басшылығына презентациялар ұсынады.