Банк развития Казахстана
  • kz

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ операциялық күнінің кестесі 

Клиенттен төлем құжатын қағаз ңұсқасында қабылдау сағат 18:30 дейін жүргізіледі. Клиенттердің банктік шоттарына қойылатын инкассалық өкімдерді, төлем талаптарын қабылдау сағат 13:00 дейін жүргізіледі. 

Кестеде қарастырылған уақыттан кейін қабылданған төлем құжаттары келесі операциялық күнмен орындалады 

*«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ оперциялық күнінің басталу уақыты – сағат 9:30, операциялық күнінің аяқталу уақыты – сағат 19:00, егер басқасы кестеде қарастырылмаса осы кестедегі уақыт Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша көрсетілген.