Банк развития Казахстана
  • kz

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ операциялық күн кестесі

Ағымдағы банк күні орындау үшін Банк клиенттерінің төлем құжаттарын қабылдауға арналған операциялық уақыт теңгемен:


Операциялық уақыт
Басқа банктердегі шоттарға дс.-жм. - 9:30-дан 18:30-ға дейін

Банк клиенттерінің төлем құжаттарын валютамен қабылдау үшін операциялық уақыт:

Валюта Операциялық уақыт
Ресей рублімен дс.-жм. - 9:30-дан 16:00-ге дейін
АҚШ долларымен және еуромен дс.-жм. - 9:30-дан 17:00-ге дейін
Ағылшын фунт стерлингімен және сирек шетел
валютасымен (JPY, CNY, KRW, MYR және т.б.)*
дс.-жм. - 9:30-дан 13:00-ге дейін

Инкассалық өкімдерді, банк шоттарына қойылатын төлем талаптарын қабылдау сағат 13:00-ге дейін жүзеге асырылады.

Графикте көзделген операциялық уақыттан кейін қабылданған төлем құжаттары келесі операциялық күні орындалады.

* Қазақстан Республикасындағы (ҚР) корреспондент-банктер арқылы АҚШ долларымен, еуромен төлемдер бойынша есеп айырысулар валюталау күні орындалады:

- корреспонденттік шоттан ақша қаражатын сағат 16:00-ге дейін есептен шығару кезінде,

- ҚР-дағы корреспондент-банктер арқылы өзге валюта түрлеріндегі есеп айырысулар плюс 24-36 сағат валюталандыру күнімен корреспондент-банкпен алдын ала келісім бойынша сағат 16:00-ге дейін орындалады.

Уақыт Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша көрсетілген.