• kz

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі-Банк)
Корпоративтік оқиға (іс-шара) Өткізу күні
1 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 16 қаңтар
2 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 28 қаңтар
3 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 28 қаңтар
4 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 1 ақпан
5 9-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 12 ақпан
6 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 22 ақпан
7 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 23 ақпан
8 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 24 ақпан
9 4-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 23 наурыз
10 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 7 сәуір
11 2020 жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну жыл сайын, есептік жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кеш емес
12 8-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 4 мамыр
13 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 14 мамыр
14 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 25 мамыр
15 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 31 мамыр
16 Банктің жалғыз акционері бекіткен 2020 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті ұсыну 1 маусымға дейін
17 2021 жылғы 1-тоқсанға аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі тоқсан ішінде
18 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 3 маусым
19 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 6 маусым
20 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 9 маусым
21 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 9 маусым
22 6-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 10 маусым
23 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 18 маусым
24 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 18 маусым
25 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 29 маусым
26 Fitch Ratings, Standard & Poor 's, Moody' s Investors Services рейтингтік агенттіктерімен Эмитент рейтингін қайта қарау бойынша жыл сайынғы кездесулер бірінші жартыжылдық ішінде
27 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 16 шілде
28 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 28 шілде
29 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 28 шілде
30 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 1 тамыз
31 9-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 12 тамыз
32 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 22 тамыз
33 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 23 тамыз
34 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 24 тамыз
35 2021 жылғы 2-тоқсанға аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі тоқсан ішінде
36 4-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 23 қыркүйек
37 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 7 қазан
38 8-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 4 қараша
39 2021 жылғы 3-тоқсанға аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі тоқсан ішінде
40 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 14 қараша
41 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 25 қараша
42 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 30 қараша
43 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 3 желтоқсан
44 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 6 желтоқсан
45 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 9 желтоқсан
46 6-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 10 желтоқсан
47 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 18 желтоқсан
48 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 18 желтоқсан
49 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 29 желтоқсан
50 Банк қызметі шеңберінде Ақпараттық оқиғалардың туындауына қарай баспасөз релиздерін тарату, баспасөз брифингтерін өткізу жыл бойы тұрақты түрде
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның жалғыз акционері «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ болып табылады. Осыған байланысты «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-бабы 4-тармағына сәйкес барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және оларды шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.
Басқарма Төрағасының орынбасары
Д. Бабичев

Section is not found