• kz

Банктің тұрақты даму саласындағы қызметі

Оқиғалар

Банк жобаларына бейімделген бекітілген ESG критерийлері

2023 жылдың 25 қаңтарында инвестициялық жобалар аясында өтініш берушілерді экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару (ESG) қағидаттарына сәйкестігін бағалау критерийлері, өтініш берушілерді бағалау критерийлерін кезең-кезеңімен жетілдіру

Экологиялық менеджмент жүйесінің болуы

Парниктік газдар шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары – 1, 2 қамту аумағы, бар болған жағдайда 3 қамту аумағы. Парниктік газдар шығарындыларының меншікті көлемі
Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларын азайту бойынша іс-шаралар жоспары
Төмендету бағдарламалары: - қалдықтарды өндіру және өндіріс пен тұтыну қалдықтарын қайта пайдалану мен қайта өңдеуді ұлғайту. Барлық қалдықтар құрылымындағы қауіпті қалдықтардың үлесін азайту
-су ресурстарын пайдалану, айналымды сумен жабдықтауды және ағынды суларды тазартуды ұлғайту
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы реттеуші органдармен жұмыс
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі шараларды, өндірістік қызметтегі жазатайым оқиғаларға қатысты шараларды сақтау. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті жою. Инвестициялық жобаны іске асыру есебінен жаңа жұмыс орындарын құру
Қызметкерлердің денсаулығын сақтау
Қызметкерлерді материалдық қамтамасыз ету. Қызметкерлердің кәсіби дамуына үлес қосу
Инвестициялық жобаны іске асыру аясында жергілікті/аймақтық өндірушілердің қызметтерін тарту және өнімдерін пайдалану
Корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару, ішкі аудит жүйесінің болуы (акционерлік қоғамдар үшін)
Тұрақты даму саласындағы қызмет нәтижелері туралы тұрақты ақпараттандыруды қоса алғанда, мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл тетіктерін құру
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар
Ақпаратты ашу деңгейі
Өтініш беруші компанияның басқарушылық лауазымдарында, оның ішінде уәкілетті органдар құрамында басшы әйелдердің ұсынылуы. Өтініш берушінің директорлар кеңесінде тәуелсіз директорлардың болуы

Басқару тәсілі

Қазақстанның көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиясының негізгі бастамалары 2060 – ҚДБ-ның жаңа ұзақ мерзімді стратегиясы үшін бағдар
2015-2016
Париж келісімі
МАҚСАТТАР:
 • Жаһандық орташа температураның өсуін 2°С шегінде ұстап тұру және температураның өсуін 1,5 °С дейін шектеу
 • ҰДАС әзірлеу (2030 жылға дейін парниктік газдар шығарындыларын сөзсіз 15%-ға азайту)
2020
Климаттық амбициялар саммиті
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ:
 • 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу
 • Эмиссияларды қысқарту және экономиканы көміртексіздендіру бойынша өршіл ұзақ мерзімді стратегияны әзірлеу және қабылдау
2021
«Жасыл» жобалар таксономиясы
«ЖАСЫЛ» КАТЕГОРИЯЛАРДЫ ЖІКТЕУ:
 • ЖЭК
 • Энергия тиімділігі
 • Жасыл ғимараттар
 • Ластанудың алдын алу және бақылау
 • Суды, қалдықтарды тұрақты пайдалану
 • Тұрақты ауыл шаруашылығы
 • Таза көлік
2022
Әлеуметтік таксономияға көшу
Тұрақты қаржыландыру нарығын одан әрі дамытуға жәрдемдесу үшін АХҚО Жасыл қаржы орталығы әзірлеген және таныстырған ESG-қаржыландыру нарықтарына арналған әлеуметтік жобалар таксономиясының жобасы
2023
2060 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиясы
Негізгі мақсат – 2060 жылға қарай климаттың өзгеруі мен көміртегі бейтараптығына Қазақстан экономикасының тұрақты дамуына қол жеткізу.
Орта мерзімді мақсат – 1990 жылғы шығарындылар деңгейіне қатысты 2030 жылға қарай ПГ шығарындыларын 15%-ға азайту
БАНКТІҢ 2024-2033 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ
Тұрақты даму саласындағы бастамаларға, ESG тиімділігінің жаңа негізгі көрсеткіштеріне және Банктің көміртексіздендіру мен климаттың өзгеруіне деген міндеттемесіне фокус.

ҚДБ ESG күн тәртібі аясында
ESG-мен байланысты ҚДБ құжаттары
Тұрақты даму саясаты
2019 мамыр
2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясы
2021 тамыз
«Жасыл» облигациялардың шекті саясаты
2022 ақпан
Инвестициялық жобаларды бағалауға арналған ESG критерийлері
2023 қаңтар
KASE-де «жасыл» облигациялардың алғашқы шығарылымы
2023 наурыз
2026 жылға дейінгі ESG жол картасы
2023 сәуір
2024-2033 жылдарға арналған Банктің жаңа даму стратегиясы
2023 қазан
Банк өз қызметінде БҰҰ-ның 17 тұрақты даму мақсатының 14-ін ескереді
БАНКТІҢ ЖАҢА ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНА СӘЙКЕС 9 НЕГІЗГІ ESG БАСТАМАЛАР
Қазақстанның Даму Банкі ESG факторларын қаржылық қолдау көрсету бойынша шешімдер қабылдау процестеріне және Банктің өзінің де, оның қарыз алушыларының да күнделікті қызметіне енгізеді және біріктіреді
1
Энергия тиімділігі және қалдықтарды басқару
2
ESG (соның ішінде «жасыл») жобаларға тұрақты инвестициялау
3
Климаттың өзгеруі және төмен көміртекті даму
1
Адами капитал, денсаулық сақтау, қоршаған орта
2
Гендерлік теңдік және инклюзивтілік
3
Әлеуметтік жобалар
1
Ашықтық
2
Директорлар кеңесінің құрамы
3
Іскерлік этика және комплаенс
ҚДБ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПТЫ ҰЙЫМ РЕТІНДЕ
ESG ФАКТОРЛАРЫН ӨЗ ҚЫЗМЕТІНЕ ЕНГІЗЕДІ ЖӘНЕ БІРІКТІРЕДІ
2024
 • AIX/KASE/LSE жасыл облигациялар шығарылымы
 • TCFD және GRI тұрақты даму есептері
 • Қарыз алушыларға арналған ESG критерийлері
 • ESG скоринг/рейтинг
2025- 2026
 • «Жасыл» таксономияға сәйкес кредиттік қоржындағы жобалар үлесін ұлғайту
 • Scope 3 (жобалар/қарыз алушылар) шығарындылары туралы ақпаратты кезең-кезеңімен ашу
 • Жасыл климат қорымен аккредиттеу
2030
 • «Жасыл» таксономияға сәйкес кредиттік қоржындағы жобалар үлесін ұлғайту
2033
 • Кредиттік қоржындағы ESG (соның ішінде «жасыл») жобалар үлесін ұлғайту
 • ТДМ сәйкес келетін жобалар үлесі – 100%