• kz

«Бәйтерек» Ұлттық басқару холдингі» АҚ Банктің жалғыз акционері болып табылады.

«Байтерек» холдингі «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 Жарлығы мен «Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 Жарлығын жүзеге асыру шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 мамырдағы №516 Қаулысына сәйкес құрылды.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның пайымы – корпоративтік басқарудың озық стандарттарына сәйкес келетін және Қазақстанның экономикасын тұрақты дамыту жөніндегі міндеттерді іске асыруды, оны әртараптандыру, инновацияларды қолдау, экспортты дамыту, еңбек өнімділігін ұлғайту арқылы қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы Үкіметінің маңызды институты.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның миссиясы мемлекеттік саясатты іске асыру және «Стратегия – 2050» қойылған міндеттерге қол жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасының тұрақты экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылады.

«Бәйтерек» холдингі қызметінің негізгі стратегиялық бағыттары:

  • iрі бизнес сегментіндегі кәсіпкерлікті қолдау;
  • шағын және орта бизнес сегментінде кәсіпкерлікті қолдау;
  • тұрғын үйдің қаржылық қолжетімділігін қамтамасыз ету; 
  • экспорттық әлеуетті ұлғайту; 
  • инновацияларды енгізу және таралуы.

«Бәйтерек» холдингі қабылдайтын негізгі шешімдер арасында:

  • Банк Жарғысын және оған енгізілген өзгерістерді бекіту;
  • Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  • Банктің жылдық қаржы есептілігі мен жылдық есебін бекіту;
  • дивидендтер мөлшерін бекіту;
  • Банктің жариялаған акцияларының көлемін ұлғайту.